Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (GMOs)

Δίκαιο και Διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12847
Μπάλιας Γ.
Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι μια αμφιλεγόμενη καινοτομία. Από τη μια πλευρά, δημιουργεί προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας -ιδίως στον τρίτο κόσμο- και μείωσης της χημικής ρύπανσης. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον ή/και στην υγεία του ανθρώπου όσο και στην κοινωνία. 

Η πολύπλοκη φύση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) οδήγησε στη θέσπιση ενός εξαιρετικά σύνθετου κανονιστικού πλαισίου. Το ανά χείρας βιβλίο επικεντρώνεται στις κύριες όψεις των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ), όπως η επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου, η πνευματική ιδιοκτησία ή η αστική ευθύνη, επιχειρώντας ανάλυση των σχετικών ρυθμίσεων, ιδίως στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο έργο Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα νομιμότητας, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της θεσπισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Επειδή η τελευταία κινείται προς δύο αντίρροπες κατευθύνσεις, αφ΄ ενός μεν προς το εσωτερικό (κράτη μέλη), αφ΄ ετέρου δε προς το εξωτερικό (διεθνές εμπόριο), δημιουργεί προβλήματα συνάφειας και συναρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών ρυθμίσεων.

Τα παραπάνω προβλήματα εντείνονται από το δημοκρατικό έλλειμμα διακυβέρνησης, η κάλυψη του οποίου συνιστά τη βασική προϋπόθεση για την κοινωνικά, πολιτικά και επιστημονικά υπεύθυνη αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ). 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. XIII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. XVII
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΙΙ. ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.  
1. Το Συντονισμένο Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη ΒιοτεχνολογίαΣελ. 11
2. Η Υπηρεσία για τα Τρόφιμα και τα Φάρμακα (FDA)Σελ. 12
2.1. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα (FFDCA) και η Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική για τα ΓΤ τρόφιμα (Statement of Policy)Σελ. 12
2.2. Η αξιολόγηση του κινδύνου και η ''ουσιαστική ισοδυναμία''Σελ. 14
3. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA)Σελ. 15
4. Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA)Σελ. 17
4.1. Η διαδικασία έγκρισηςΣελ. 17
4.2. Η Διαδικασία της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υπό το φως της νομολογίαςΣελ. 19
4.2.1. Η υπόθεση Geertson Σελ. 19
4.2.2. Η υπόθεση Center for Food SafetyΣελ. 21
5. Κενά, αντινομίες και επικαλύψειςΣελ. 22
ΙΙΙ. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  
1. Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για την πρόληψη των βιοτεχνολογικών κινδύνωνΣελ. 27
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
1.2. Αναγνώριση και εφαρμογή της αρχής της προφύλαξηςΣελ. 28
1.3. Έγκριση, αξιολόγηση και διαχείριση των ΓΤΟΣελ. 34
1.3.1. Η διαδικασία έγκρισηςΣελ. 34
1.3.2. Αξιολόγηση και διαχείρισηΣελ. 36
1.3.3. Η συμμετοχή του κοινούΣελ. 40
1.4. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις: προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 26 του Πρωτοκόλλου Σελ. 41
1.5. Παραλείψεις και ασάφειεςΣελ. 44
1.6. Οι σχέσεις περιβάλλοντος και διεθνούς εμπορίου σε ένα νέο πλαίσιοΣελ. 46
2. Το Δίκαιο του ΠΟΕΣελ. 47
2.1. Εισαγωγικά στοιχείαΣελ. 47
2.2. Η Συμφωνία για τα Προστατευτικά και Φυτοπροστατευτικά Μέτρα (SPS Agreement)Σελ. 50
2.2.1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 50
2.2.2. Η Συμφωνία SPS στη ''νομολογία'' του ΠΟΕΣελ. 55
2.3. Η απόφαση του ΠΟΕ για τα βιοτεχνολογικά προϊόνταΣελ. 61
2.4. Οι δυνατότητες συνάρθρωσης του δικαίου του ΠΟΕ και του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης Σελ. 66
2.5. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: προς μια νέα θεσμική ισορροπία Σελ. 71
2.6. Προτάσεις για τον εκδημοκρατισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης του κινδύνου Σελ. 75
ΙV. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΓΤΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 79
2. Οι Οδηγίες 90/219/ΕΟΚ και 90/220/ΕΟΚ Σελ. 81
3. Η Οδηγία 2009/41/ΕΚΣελ. 83
4. Η Οδηγία 2001/18/ΕΚΣελ. 85
4.1. Εισαγωγικά στοιχείαΣελ. 85
4.2. Η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησηςΣελ. 86
4.3. Το επίπεδο προστασίαςΣελ. 91
4.4. Διαδικασία επισήμανσης και ανίχνευσης των ΓΤΟΣελ. 93
4.5. Η δεσμευτική ισχύς των ρυθμίσεων έναντι των δημοσίων αρχών και των ιδιωτώνΣελ. 94
4.6. Παραλείψεις της ΟδηγίαςΣελ. 96
4.7. Η Πρόταση Τροποποίησης της Οδηγίας 2001/18/ΕΚΣελ. 99
5. Ο Κανονισμός 1829/2003/ΕΚΣελ. 102
5.1. Ο πρόδρομος Κανονισμός 258/97/ΕΚΣελ. 102
5.2. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού 1829/2003Σελ. 103
5.2.1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 103
5.2.2. Η αξιολόγηση του κινδύνουΣελ. 105
5.2.3. Μέτρα μετά την έγκρισηΣελ. 107
6. Ο Κανονισμός 1830/2003/ΕΚΣελ. 109
7. Ο Κανονισμός 178/2002/ΕΚΣελ. 112
V. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;  
1. Οι κίνδυνοι από τη χρήση ΓΤΟΣελ. 115
1.1. Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπουΣελ. 115
1.2. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις: υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμαΣελ. 117
2. Η ανάλυση του κινδύνουΣελ. 119
2.1. Τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνουΣελ. 119
2.2. Τύπος και μεθοδολογία της επιστημονικής αξιολόγησηςΣελ. 121
3. Η διάκριση των σταδίων και ο ρόλος της αρχής της προφύλαξηςΣελ. 124
4. Η συναρμογή των επιστημονικών εκτιμήσεων και των ''άλλων θεμιτών παραγόντων''Σελ. 127
5. Η συμμετοχή του κοινού ως παράγοντας αξιοπιστίας της ΑΠΚΣελ. 131
VI. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ  
1. Η έννοια της συνύπαρξηςΣελ. 137
2. Από τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/556/ΕΚ στη Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010Σελ. 140
3. Η Σύσταση της Επιτροπής (2010)Σελ. 144
4. Αστική ευθύνηΣελ. 146
4.1. Οι σχετικές διατάξεις στο δίκαιο της Ε.Ε.Σελ. 147
4.1.1. Η Οδηγία 85/374/ΕΟΚΣελ. 147
4.1.2. Οι Οδηγίες 2001/18/ΕΚ και 2004/35/ΕΚΣελ. 147
4.2. Εθνικές διατάξειςΣελ. 150
4.3. Οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου: Το Πρωτόκολλο της ΚαρθαγένηςΣελ. 153
4.4. Για ένα ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο αστικής ευθύνηςΣελ. 156
5. Το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας και οι ΓΤΟΣελ. 158
5.1. Βιοτεχνολογία και πνευματική ιδιοκτησία: προς μια ιδιωτικοποίηση της φύσης;Σελ. 159
5.2. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και συνύπαρξη των καλλιεργειών: μεγαλύτερη όξυνση των προβλημάτωνΣελ. 164
VII. Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
1. Η σχέση μεταξύ της νομοθεσίας της Ε.Ε. και των εθνικών νομοθεσιών για τους ΓΤΟ Σελ. 167
2. Η σχέση μεταξύ της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους ΓΤΟ και του Πρωτοκόλλου της ΚαρθαγένηςΣελ. 171
3. Για μια νέα διακυβέρνηση των κινδύνωνΣελ. 172
4. Πολιτική ανυπακοή και ΓΤΟΣελ. 176
4.1. Βασικές θεωρητικές παράμετροιΣελ. 176
4.2. Η περίπτωση των ΓΤΟΣελ. 178
VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 181
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 187
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 215
Back to Top