Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 46,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18526
Παρασκευά Κ.
Κληρίδης Χ., Χατζημιχαήλ Ν.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Χατζημιχαήλ Ν.
Το βιβλίο «Η Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Ακυρωτικές Δικαστικές Αποφάσεις στην Κύπρο» εξετάζει σφαιρικά και με κριτική προσέγγιση το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ανακύπτοντα ζητήματα, ξεκινώντας από την συνταγματική πρόνοια του άρθρου 146 και το σύστημα της ΕΣΔΑ και φτάνοντας μέχρι το νομοσχέδιο «περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146». Ο πυρήνας της μελέτης έγκειται στην ενδελεχή προσπάθεια να παράσχει μια πλήρη δογματική ανάλυση διοικητικού δικαίου, αξιοποιώντας ενσυνείδητα την ελληνική δημοσιολογική παράδοση στην οργανωμένη θεώρηση του κυπριακού θετικού δικαίου. Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με προσφυγές και υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας αλλά και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Χ. ΚΛΗΡΙΔΗ Σελ. ΧΙ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Σελ. ΧΙΙΙ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. ΧΙΧ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. ΧΧVIΙ
Κεφάλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
2. Πρόσβαση σε δικαστήριο και παροχή έννομης προστασίας Σελ. 1
3. Η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης σαν αναπόσπαστο μέρος της δίκης κατά το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – η νομολογία του ΕΔΑΔ Σελ. 2
4. Οι ακυρωτικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Σελ. 6
5. Το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης του Άρθρου 146 του Συντάγματος Σελ. 8
6. Βασικές συνέπειες των ακυρωτικών αποφάσεων Σελ. 10
7. Αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 146.6 του Συντάγματος Σελ. 12
8. Πενιχρή κωδικοποίηση των αρχών που διέπουν τη συμμόρφωση με τις ακυρωτικές αποφάσεις στην κυπριακή έννομη τάξη Σελ. 13
9. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 14
10. Νομοσχέδιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 16
Κεφάλαιο 2
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 18
2. Δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου Σελ. 19
2.1. Έλεγχος εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης Σελ. 21
2.2. Φύση και ο χαρακτήρας της διοικητικής πράξης Σελ. 21
3. Διοικητική διαφορά Σελ. 24
4. Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας Σελ. 26
5. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου Σελ. 29
5.1. Το Διοικητικό Δικαστήριο ως ακυρωτικό Δικαστήριο Σελ. 30
5.2. Το Διοικητικό Δικαστήριο ως Δικαστήριο ουσίας Σελ. 33
6. Ακυρωτικός έλεγχος ή έλεγχος ουσίας: Η Νομολογία του ΕΔΑΔ Σελ. 34
6.1. Υπόθεση Sigma RadioTelevision Ltd v. Cyprus Σελ. 35
Κεφάλαιο 3
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. Αποτελέσματα αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου Σελ. 37
1.1. Εν μέρει ακύρωση διοικητικής πράξης Σελ. 37
1.2. Εξουσίες του ακυρωτικού δικαστή Σελ. 38
2. Η ακυρωτική απόφαση Σελ. 40
3. Η εξαφάνιση ή/και κατάργηση της διοικητικής πράξης Σελ. 41
4. Η έναντι πάντων (erga omnes) ισχύς της ακυρωτικής απόφασης Σελ. 44
4.1. Η έναντι πάντων (erga omnes) ισχύς και το δεδικασμένο Σελ. 46
5. Αναδρομική ισχύς της ακυρωτικής απόφασης Σελ. 48
6. Η διαπλαστική υφή ή/και ενέργεια της ακυρωτικής απόφασης Σελ. 49
Κεφάλαιο 4
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 51
2. Συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 52
3. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο Σελ. 54
4. Τυπικό δεδικασμένο Σελ. 55
4.1. Προϋποθέσεις της εφαρμογής του κανόνα του δεδικασμένου Σελ. 55
4.1.1.Τελεσίδικη απόφαση Σελ. 56
4.1.2. Ταύτιση διαδίκων Σελ. 58
4.1.3. Ταύτιση ιδιότητας των διαδίκων Σελ. 58
4.1.4. Ταύτιση των επίδικων θεμάτων ή/και ταυτότητα διαφοράς Σελ. 59
5. Ουσιαστικό δεδικασμένο Σελ. 60
5.1. Ακυρωτική – απορριπτική απόφαση Σελ. 63
6. Οι συνέπειες του δεδικασμένου των ακυρωτικών αποφάσεων Σελ. 65
6.1. Αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου Σελ. 65
6.2. Θετική λειτουργία του δεδικασμένου Σελ. 66
6.2.1. Δεδικασμένο αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου ενώπιον άλλων δικαιοδοσιών Σελ. 67
6.2.2. Οι συνέπειες του δεδικασμένου των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου ενώπιον διοικητικού οργάνου ή αρχής Σελ. 68
7. Συγγενείς έννοιες του δεδικασμένου Σελ. 69
7.1. Δεδικασμένο και ακυρωτικό αποτέλεσμα Σελ. 69
7.2. Δεδικασμένο και υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 71
8. Έκδοση διοικητικής πράξης κατά παράβαση του δεδικασμένου Σελ. 73
Κεφάλαιο 5
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 74
2. Θετική και αποθετική υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 75
3. Αποθετική υποχρέωση προς συμμόρφωση (αρνητική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου) Σελ. 79
3.1. Άμεση παύση εκτέλεσης της ακυρωθείσας πράξης Σελ. 80
3.2. Απαγόρευση έκδοσης ίδιας ή όμοιας πράξης με την ακυρωθείσα πράξη Σελ. 81
3.2.1. Κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα (κριθέν ζήτημα) Σελ. 83
3.2.2. Απαγόρευση έκδοσης πράξης με την ίδια πλημμέλεια Σελ. 84
3.2.3. Νέα πραγματικά ή/και νομικά δεδομένα Σελ. 85
3.2.4. Ενέργειες σε περίπτωση ακύρωσης για τυπικό λόγο (εξωτερική παρανομία) Σελ. 87
3.2.5. Ενέργειες σε περίπτωση ακύρωσης για ουσιαστικό λόγο (εσωτερική παρανομία) Σελ. 90
3.2.6. Έκδοση νέας αιτιολογημένης πράξης Σελ. 92
3.2.7. Παράβαση του ακυρωτικού δεδικασμένου Σελ. 93
4. Θετική υποχρέωση προς συμμόρφωση (θετική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου) Σελ. 95
4.1. Η έννοια των θετικών ενεργειών Σελ. 95
4.2. Ανάληψη θετικών ενεργειών από τη Διοίκηση Σελ. 96
4.3. Υποχρέωση ανάκλησης πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα πράξη Σελ. 97
4.3.1. Η βασική αρχή Σελ. 97
4.3.2. Η υποχρέωση της Διοίκησης για ανάκληση ατομικών πράξεων όμοιου περιεχομένου με την ακυρωθείσα Σελ. 98
4.3.2.1. Επίδραση της ακυρωτικής απόφασης σε αποδέκτες πράξεων που πάσχουν από την ίδια πλημμέλεια με την ακυρωθείσα Σελ. 99
4.3.2.2. Υποχρέωση ανάκλησης διοικητικής πράξης «όμοιας» με αυτήν που ακυρώθηκε όταν παραβιάζεται υπέρτερος κανόνας δικαίου Σελ. 100
4.4. Υποχρέωση επανεξέτασης και αντικατάστασης της ακυρωθείσας πράξης Σελ. 102
4.4.1. Πράξη που ανήκει στη δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης ή στη διακριτική της εξουσία Σελ. 102
4.4.2. Αρχές που διέπουν το ζήτημα της επανεξέτασης Σελ. 103
4.4.2.1. Επανεξέταση τάχιστα ή το ταχύτερο δυνατόν Σελ. 103
4.4.2.2. Επανεξέταση υπό το φως του ακυρωτικού αποτελέσματος και δέσμευση από τα λειτουργικά ευρήματα Σελ. 104
4.4.2.3. Πλήρωση του κενού που δημιουργείται από την ακυρωθείσα απόφαση Σελ. 107
4.4.3. Επανεξέταση και άσκηση έφεσης από τη Διοίκηση εναντίον της ακυρωτικής απόφασης Σελ. 108
4.4.4. Πραγματικό και νομικό καθεστώς κατά την επανεξέταση Σελ. 112
4.4.5. Σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 114
4.5. Υποχρέωση αποκατάστασης Σελ. 114
4.5.1. Στατική και δυναμική αποκατάσταση Σελ. 115
4.5.2. Στατική αποκατάσταση Σελ. 116
4.5.3. Πλήρης ή δυναμική αποκατάσταση Σελ. 116
4.5.4. Αδυναμία φυσικής in natura αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση Σελ. 120
Κεφάλαιο 6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146.6 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 123
2. Νομικό πλαίσιο και προϋποθέσεις Σελ. 125
2.1. Ακύρωση της διοικητικής πράξης Σελ. 125
2.2. Προϋποθέσεις Σελ. 126
3. Δικαστικές αποφάσεις Σελ. 128
3.1. Ο επιτυχών Αιτητής πρέπει να αποταθεί στη Διοίκηση προς ικανοποίηση της αξίωσης του Σελ. 128
3.2. Προϋποθέσεις σύμφωνα με την πάγια νομολογία Σελ. 133
3.3. Προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος αποζημιώσεως, είναι η πρόκληση ζημίας στον επιτυχόντα Αιτητή από αυτή τούτη την ακυρωθείσα πράξη Σελ. 134
4. Ελληνικά Συγγράμματα Σελ. 135
5. Ακύρωση διορισμού δεν στοιχειοθετεί αγώγιμο δικαίωμα Σελ. 137
6. Το δικαίωμα της αποζημιώσεως δεν γεννάται ipso facto εκ της ακυρωτικής αποφάσεως Σελ. 139
7. Δικαίωμα για αποζημίωση εγείρεται αν, παρά την αποκατάσταση της νομιμότητας, προέκυψε ζημία, η οποία δεν είχε ικανοποιηθεί, από την αρμόδια διοικητική αρχή Σελ. 140
8. Ενεργός συμμόρφωση της Διοίκησης μετα από ακυρωτική απόφαση όταν το αντικείμενο της διοικητικής πράξης εκλείψει Σελ. 142
9. Δίκαιη και εύλογη αποζημίωση Σελ. 144
Κεφάλαιο 7
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 .Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 148
2. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης ή της πλημμελούς συμμόρφωσης Σελ. 148
2.1. Ρητή και σιωπηρή άρνηση συμμόρφωσης με την ακυρωτική απόφαση Σελ. 148
2.2. Πλημμελής συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση Σελ. 149
2.3. Έκδοση «όμοιων» πράξεων με την ακυρωθείσα Σελ. 149
3. Ο έλεγχος της μη συμμόρφωσης Σελ. 150
4. Τροποποίηση της συνταγματικής διάταξης του Άρθρου 146.5 Σελ. 152
5. Νομοσχέδιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 153
5.1. Συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 154
5.2. Ενεργός συμμόρφωση Σελ. 155
5.3. Υπόχρεοι σε συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 156
5.4. Κεντρικός ρόλος του Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου που εξέδωσε την ακυρωτική απόφαση Σελ. 156
5.5. Αρμοδιότητα παροχής οδηγιών συμμόρφωσης Σελ. 157
5.6. Δυνατότητα έκδοσης διατάγματος μη συμμόρφωσης με ακυρωτική απόφαση Σελ. 158
5.6.1. Έννομο συμφέρον Σελ. 158
5.6.2. Αντικείμενο της αίτησης συμμόρφωσης Σελ. 158
5.6.3. Κριτήρια του παραδεκτού της αίτησης Σελ. 159
5.6.4. Διαταγή ειδικής συμμόρφωσης εντός τακτής προθεσμίας Σελ. 159
5.7. Δυνατότητα έκδοσης απόφασης διατακτικής φύσης στη βάση των διατάξεων του Άρθρου 146.5 του Συντάγματος Σελ. 160
5.8. Επιβολή κυρώσεων Σελ. 161
5.9. Ποινική ευθύνη Σελ. 162
5.10. Έφεση Σελ. 162
5.11. Μεταβατική διάταξη Σελ. 163
5.12. Σύνταξη συνοπτικής έκθεσης για κάθε έτος Σελ. 163
6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 163
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλία Σελ. 165
Άρθρα και κεφάλαια σε βιβλία Σελ. 168
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου (με ελληνικούς χαρακτήρες) Σελ. 171
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου (με λατινικούς χαρακτήρες) Σελ. 177
Αποφάσεις Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Σελ. 181
Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου (με ελληνικούς χαρακτήρες) Σελ. 181
Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου (με λατινικούς χαρακτήρες) Σελ. 182
Υποθέσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σελ. 182
Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 1. Υπουργού εσωτερικών, 2. Επάρχου Κυρηνείας, 3. Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ν. Γρηγόρη Θαλασσινού Σελ. 187
Δημήτριος Ορφανίδης και άλλοι ν. της Κυπριακής Δημοκρατίας Σελ. 215
Κώστας Βύρωνας v. Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω 1. Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματικών, 2. Υπουργικού Συμβουλίου Σελ. 225
Χαράλαμπος Νικόλας v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέσω του Γενικού Εισαγγελέα (2001) 1 ΑΑΔ 983 Σελ. 258
1. Vnukovo Airlines (V.A.), 2. Federated Agencies LTD v. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Σελ. 277
Επαμεινώνδας Τάκη Επαμεινώνδα, Γιαννάκης Τάκη Επαμεινώνδα, Ανδρέας Τάκη Επαμεινώνδα, Ανδρούλα Τάκη Επαμεινώνδα Στασινού, Μόνικα Τάκη Επαμεινώνδα Συρίμη, Θεόδωρος Ευθυμίου, Βέρα Ευθυμίου, Δήμητρα Ευθυμίου, Τάκης Ευθυμίου και Δήμος Λεμεσού, και Ανδρέας Χρίστου Σελ. 286
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ν. Ελίνας Χριστοφίδου Σελ. 292
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρον 146) Σελ. 301
Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν. 158(I)/1999) Σελ. 303
Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2017» Σελ. 318
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 323
Back to Top