Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ


Διαμόρφωση – Λειτουργία & η επίδραση της πανδημίας του Covid-19

Εισηγητές: Διβριώτη Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18336
5 ώρες
Εισηγητές: Διβριώτη Α.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει τη λειτουργία της ξενοδοχειακής συμβάσεως μαζικών κρατήσεων μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, η οποία αποτελεί μια μορφή συμβάσεως της σύγχρονης οικονομίας με ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Θα εξετασθούν μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν στην έννοια, στη διαμόρφωση, στη λειτουργία και στην ανώμαλη εξέλιξη της ξενοδοχειακής συμβάσεως καθώς και ανακύπτοντα δικονομικά ζητήματα. Ιδιαίτερη δε αναφορά θα γίνει στην επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού ενόψει της κρίσεως που αντιμετωπίζει διεθνώς ο τομέας του τουρισμού. Μέσα από παραδείγματα της νομολογίας θα επιχειρηθεί η ανάλυση όλων των ζητημάτων, που καλείται να αντιμετωπίσει στην πράξη τόσο ο νομικός όσο και ο εκάστοτε εκπρόσωπος του χώρου του τουρισμού που ασχολείται πρακτικά με την κατάρτιση των συμβάσεων και τη διαχείριση κρίσεων

• Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής συμβάσεως
• Συμβαλλόμενα μέρη
• Μορφές εμφάνισης, ειδικότερα η έννοια της σύμβασης εγγυημένης κράτησης (guarantee) και της σύμβασης υπό προειδοποίηση (allotment)
• Νομοθετική ρύθμιση, ιδίως ο Κανονισμός των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρο 8 Ν. 1652/1986) και εφαρμοστέες διατάξεις του Αστικού Κώδικα
• Νομική φύση και εμπορικός χαρακτήρας
• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
• Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού: παραχώρηση της χρήσεως των συμφωνηθέντων δωματίων στους πελάτες του τουριστικού πράκτορα, η ξενοδοχειακή σύμβαση ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου και ως σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου
• Ανώμαλη εξέλιξη της ξενοδοχειακής σύμβασης
• Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του τουριστικού πράκτορα
• Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων των ξενοδόχων
• Το δικαίωμα ακύρωσης των 21 ημερών (release period) του Κανονισμού των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών
• Ανακύπτοντα δικονομικά ζητήματα
• Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων
• Ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης των διαφορών εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως
• Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας
• Ρήτρα διαιτησίας στην ξενοδοχειακή σύμβαση
• Ζητήματα Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
• Εφαρμοστέο δίκαιο
• Η επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στις ξενοδοχειακές συμβάσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, τον τουρισμό, σε εκπροσώπους του χώρου του τουρισμού και άλλων συναφών χώρων, φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Άρτεμις Διβριώτη

H Άρτεμις Διβριώτη είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ρούσσος και Συνέταιροι από το έτος 2004. Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Αστικού Δικαίου και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο «Η Ξενοδοχειακή Σύμβαση» και η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ομική Βιβλιοθήκη το 2016, ενώ αναμένεται και η κυκλοφορία της δεύτερης έκδοσης. Το ειδικότερο αντικείμενο της απασχόλησής της είναι ο τομέας του τουριστικού δικαίου, ενώ διαθέτει πολύχρονη δικηγορική και δικαστηριακή εμπειρία στον τομέα του αστικού και ειδικότερα του τουριστικού και εργατικού δικαίου. Έχει λάβει μέρος με εισηγήσεις σε πανελλήνια συνέδρια με αντικείμενο το τουριστικό δίκαιο και έχει δημοσιεύσει μελέτες με σχετικό περιεχόμενο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top