Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ - ΤΟΜΟΣ Α΄


Απόλυτες και σχετικές ακυρότητες στην ποινική δίκη

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12115
Κόλιας Κ.
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 520
  • ISBN: 978-960-272-536-8
Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τις συνέπειες από την παραβίαση των δικαιωμάτων των άρθρων 170 και 171 ΚΠΔ, δηλαδή τις απόλυτες και σχετικές ακυρότητες. Ακολουθείται η πορεία της ποινικής δίκης, όπως ρυθμίζεται στη δικαστηριακή πρακτική και όχι όπως αναφέρεται στα κεφάλαια της Ποινικής Δικονομίας. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από συνοπτική δικονομική θεωρία, νομολογία και υποδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται ο χρόνος πρότασης των ακυροτήτων από τον κατηγορούμενο, η κάλυψη των ακυροτήτων, η προβολή τους, οι ακυρότητες που αφορούν προδικαστικά ζητήματα της ποινικής δίκης και αυτές που αφορούν την πολιτική αγωγή, οι ακυρότητες στο πλαίσιο της προδικασίας, της αστυνομικής προανάκρισης, της κύριας ανάκρισης, των δικαστικών συμβουλίων, του ακροατηρίου κ.ά. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια νομολογία, αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια και  93 υποδείγματα δικογράφων, ώστε να αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε δικηγόρο ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ  
Ι. Ορισμοί: Ορισμός ακυρότητας – Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των ακυροτήτων Σελ. 1
Α. Διακρίσεις ακυροτήτων–κριτήρια διακρίσεων Σελ. 2
ΙΙ. Ορισμός απόλυτης ακυρότητας – άρθρο 171 ΚΠΔ Σελ. 2
ΙΙΙ. Ορισμός σχετικής ακυρότητας – άρθρο 170 ΚΠΔ Σελ. 3
IV. Διαφορές απόλυτων και σχετικών ακυροτήτωνΣελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 173 ΚΠΔ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
Ι. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται σε πρόταση των ακυροτήτωνΣελ. 6
A. Ο κατηγορούμενοςΣελ. 6
1. Χρόνος πρότασης απόλυτων ακυροτήτων από τον κατηγορούμενοΣελ. 6
i. Πότε καθίσταται αμετάκλητη η παραπομπή του κατηγορουμένου Σελ. 7
2. Χρόνος πρότασης σχετικών ακυροτήτων από τον κατηγορούμενοΣελ. 8
B. Ο πολιτικώς ενάγωνΣελ. 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 173, 174 ΚΠΔ  
I. Ορισμός κάλυψηςΣελ. 11
II. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της προδικασίας Σελ. 11
III. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο Σελ. 13
A. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 174 παρ. 2 ΚΠΔ – Το τεκμήριο σιωπηρής αποδοχής Σελ. 13
B. Πρόταση ακυροτήτων στη μετ’ αναβολή δίκηΣελ. 15
Γ. Πρόταση ακυροτήτων στη συζήτηση μετά την ακύρωση διαδικασίας (341 ΚΠΔ) και απόφασης (430 ΚΠΔ) Σελ. 15
Δ. Πρόταση ακυροτήτων στη μετά την αναίρεση συζήτηση Σελ. 15
IV. Συνέπειες ακυροτήτων άρθρου 175 ΚΠΔΣελ. 15
V. Κήρυξη ακυροτήτων άρθρου 176 ΚΠΔΣελ. 17
VI. Επανάληψη άκυρων πράξεωνΣελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
I. Κατηγορίες απόλυτων ακυροτήτων (άρθρο 171 ΚΠΔ)Σελ. 20
A. Πράξεις της προδικασίαςΣελ. 20
B. Πράξεις της επ’ ακροατηρίω διαδικασίαςΣελ. 22
II. Κατηγορίες σχετικών ακυροτήτων (άρθρο 170 ΚΠΔ)Σελ. 24
ΙΙΙ. Η σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω έλλειψης ακρόασης (άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠΔ) και η σχέση της με την ακυρότητα του άρθρου 171 παρ. 1 δ΄ ΚΠΔΣελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ  
Ι. Τρόπος προβολής ακυροτήτωνΣελ. 27
ΙΙ. Σχέση ακυροτήτων – ένδικων μέσωνΣελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
ΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ  
Ι. Προδικαστικά ζητήματαΣελ. 29
ΙΙ. Προδικαστικό ποινικό ζήτημα Σελ. 29
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 59 ΚΠΔΣελ. 30
B. Προδικαστικό ποινικό ζήτημα και αναστολή παραγραφής εγκλημάτωνΣελ. 32
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 33
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΣ Σελ. 35
ΙΙΙ. Προδικαστικό ζήτημα αστικής φύσης στην ποινική δίκηΣελ. 37
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ– άρθρα 60 παρ. 1 και 171 παρ. 2 ΚΠΔ, 20 Σ Σελ. 38
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣΣελ. 41
ΙV. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκηΣελ. 44
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 45
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 171 ΠΑΡ. 1Δ ΚΠΔ Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία – άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔΣελ. 49
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης– άρθρο 63 ΚΠΔ Σελ. 50
1. Γενικά περί πολιτικής αγωγής Σελ. 50
Β. Γενικά περί ενεργητικής νομιμοποίησηςΣελ. 51
Γ. Κριτήρια ενεργητικής νομιμοποίησης πολιτικώς ενάγοντοςΣελ. 52
1. Έννοιες – Μορφές αποζημίωσης Σελ. 52
2. Ενεργητική νομιμοποίηση για παράσταση πολιτικής αγωγής νομικών προσώπων Σελ. 54
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 56
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5o ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ Σελ. 60
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 62
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης – άρθρο 64 ΚΠΔΣελ. 64
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 65
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΣελ. 67
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης διατυπώσεων πολιτικής αγωγήςΣελ. 70
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 71
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8o ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 73
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 76
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 78
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράτυπης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής – άρθρο 82 ΚΠΔΣελ. 81
1. Πολιτική αγωγή και ανήλικα πρόσωπαΣελ. 82
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 82
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 83
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 82 παρ. 2 και 171 παρ.2 ΚΠΔΣελ. 85
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παράτυπης διατύπωσης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής Σελ. 88
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 91
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης του περιεχομένου της δήλωσης πολιτικής αγωγήςΣελ. 94
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 95
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ– ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
Ι. Προδικασία – ορισμός Σελ. 100
ΙΙ. Ορισμός προκαταρκτικής εξέτασης– δικαιώματα οιονεί κατηγορουμένου στην προκαταρκτική εξέτασηΣελ. 101
ΙΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 102
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη κλήτευσης του υπόπτου – οιονεί κατηγορουμένου (άρθρα 31 παρ. 2, 100 παρ. 1, 171 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ)Σελ. 103
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 105
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του υπόπτου να εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης – άρθρα 96 παρ. 1 και 31 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 108
1. Τρόποι διορισμού συνηγόρου υπεράσπισης στην προκαταρκτική εξέτασηΣελ. 108
2. Δικαιώματα συνηγόρου υπεράσπισης Σελ. 109
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 113
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΚΠΔΣελ. 114
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος υπόπτου να λάβει πρώτη προθεσμία 48 ωρών – άρθρα 31 παρ. 2 και 102 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 117
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 31 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 102 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔΣελ. 119
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξήγησης των δικαιωμάτων του υπόπτου πριν την παροχή διευκρινήσεων (άρθρα 31 παρ. 2 και 103 ΚΠΔ)Σελ. 122
1. Παραίτηση δικαιωμάτων υπόπτου και κατηγορουμένου Σελ. 123
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΟΥ – άρθρα 31 παρ. 2 και 103 ΚΠΔΣελ. 124
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη χορήγησης αντιγράφων (άρθρα 31 παρ. 2 και 101 ΚΠΔ)Σελ. 127
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΣελ. 129
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔΣελ. 132
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξέτασης αποδεικτικών μέσων (άρθρα 31 παρ. 2 και 274 ΚΠΔ)Σελ. 135
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΣελ. 137
Ζ. Αίτημα απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψης υπόψη ή παραμονής στη δικογραφία μαρτυρικής κατάθεσης του υπόπτου και μετέπειτα κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρα 31 παρ. 2 και 105 ΚΠΔ) Σελ. 139
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 139
ΙV. Σxετικές ακυρότητες της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 139
Α. Σχετική ακυρότητα της έκθεσης (άρθρο 153 παρ. 1 ΚΠΔ σε συνδυασμό με 170 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 140
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 141
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Σελ. 142
Β. Σχετική ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 188 παρ. 1 ΚΠΔ σε συνδυασμό με 170 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ  
Ι. Ορισμός αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 145
ΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες της αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 145
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 146
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 23ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 148
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΣελ. 151
ΙΙΙ. Σχετικές ακυρότητες της αστυνομικής προανάκρισηςΣελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ  
Ι. Προδικασία – ορισμός Σελ. 154
ΙΙ. Προανάκριση – εισαγωγικά Σελ. 154
ΙΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες από την παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην προανάκριση Σελ. 155
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εμπρόθεσμης κλήτευσης του κατηγορουμένου (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 156
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης δικαιώματος εκπροσώπησης του κατηγορουμένου από τον συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 104 παρ. 2 σε συνδυασμό με άρθρο 6 παρ. 3 γ΄ της ΕΣΔΑ)Σελ. 156
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 25ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 104 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔΣελ. 158
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος εκπροσώπησης από συνήγορο (άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου για εμπρόθεσμη κλήτευση (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη δυνατότητας επικοινωνίας του κατηγορουμένου με συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 100 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 160
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για χορήγηση προθεσμίας 48 ωρών (άρθρο 102 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 160
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για εξήγηση των δικαιωμάτων του (άρθρο 103 ΚΠΔ) Σελ. 160
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας (άρθρο 101 ΚΠΔ) Σελ. 161
Θ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος για ανακοίνωση του κατηγορητηρίου και άλλων εγγράφων στον κατηγορούμενο (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 161
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 163
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 26ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 164
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου παράστασης σε ανακριτικές πράξεις της προανάκρισης (άρθρο 97 ΚΠΔ)Σελ. 167
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 169
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 27ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΚΠΔΣελ. 170
ΙΑ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του υπερασπιστικού δικαιώματος του κατηγορουμένου για υποβολή παρατηρήσεων (άρθρο 99 ΚΠΔ)Σελ. 172
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 28ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΚΠΔ (καταχώρηση παρατηρήσεων κατηγορουμένου)Σελ. 174
ΙΒ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξέτασης αποδεικτικών μέσων (άρθρο 274 ΚΠΔ)Σελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 176
ΙΓ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω περάτωσης της προανάκρισης χωρίς να λάβει γνώση της δικογραφίας ο κατηγορούμενος (άρθρο 101 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 178
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 29ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ (άρθρο 101 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ)Σελ. 179
ΙΔ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη γνωστοποίησης του ονόματος του πραγματογνώμονα (άρθρα 192, 183 ΚΠΔ)Σελ. 181
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 30ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ (άρθρο 192 ΚΠΔ)Σελ. 183
ΙΕ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη διορισμού διερμηνέα του κατηγορουμένου (άρθρο 233 ΚΠΔ)Σελ. 186
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 188
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 31ο ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (άρθρο 233 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 189
ΙΣΤ. Αίτημα απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψης υπόψη μαρτυρικής κατάθεσης του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης (άρθρο 105 ΚΠΔ) Σελ. 192
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 192
ΙΖ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη κλήτευσης του κατηγορουμένου να απολογηθεί πριν από 48 ώρες (245 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 192
IV. Σχετικές ακυρότητες προανάκρισης Σελ. 193
A. Σχετική ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης Σελ. 193
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 32ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΡΚΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ (άρθρα 170 παρ. 1 και 194 ΚΠΔ)Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ι. Απόλυτες ακυρότητες που αφορούν την κίνηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα Σελ. 197
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω άσκησης ποινικής δίωξης χωρίς να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 197
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 33ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 199
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 34ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ (άρθρα 31 και 43 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 201
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω διενέργειας αστυνομικής προανάκρισης χωρίς συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 243 παρ. 2 ΚΠΔΣελ. 204
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 35ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 243 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔΣελ. 205
ΙΙ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη συμμετοχής του εισαγγελέα σε πράξεις της προδικασίας (άρθρα 171 παρ. 1 β΄ και 138 παρ. 2, 276 παρ. 2, 283 παρ. 1, 243 παρ. 1 και 246 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 208
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 36ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ  
Ι. Ορισμός κύριας ανάκρισης–Εξουσία ανακριτήΣελ. 212
ΙΙ. Απόλυτες ακυρότητες από την παραβίαση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην κύρια ανάκριση Σελ. 212
Α. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εμπρόθεσμης κλήτευσης του κατηγορουμένου (άρθρο 100 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 213
Β. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να εκπροσωπείται από συνήγορο – άρθρα 96 παρ. 1 και 100 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 213
Γ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη δυνατότητας επικοινωνίας του κατηγορουμένου με συνήγορο υπεράσπισης (άρθρο 100 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 213
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 37ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣελ. 215
Δ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος κατηγορουμένου για αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου (άρθρο 100 παρ. 3 ΚΠΔ)Σελ. 218
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 38ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣΣελ. 220
Ε. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης δικαιώματος χορήγησης προθεσμίας 48 ωρών (άρθρο 102 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 223
ΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη εξήγησης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου (άρθρο 103 ΚΠΔ) Σελ. 223
Ζ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη χορήγησης αντιγράφων δικογραφίας (άρθρο 101 ΚΠΔ) Σελ. 223
Η. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ανακοίνωσης του περιεχομένου του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της δικογραφίας (άρθρο 101 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 223
Θ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου (άρθρο 273 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ) Σελ. 223
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 39ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Σελ. 227
Ι. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης κλήτευσης του κατηγορουμένου σε απολογία (άρθρα 274 εδ. α, 273 παρ. 2 εδ. α και 270 παρ. 1 ΚΠΔ) Σελ. 229
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 229
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ (άρθρα 274 εδ. α, 273 παρ. 2 εδ. α και 270 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 231
ΙΑ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να παρίσταται σε ανακριτικές πράξεις (άρθρο 97 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΒ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να υποβάλει παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε ανακριτική πράξη (άρθρο 99 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΓ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας πριν την απολογία του (άρθρο 101 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΔ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη διορισμού διερμηνέα (άρθρο 233 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΕ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης μαρτυρικής κατάθεσης (ένορκης ή ανώμοτης του κατηγορουμένου – άρθρο 105 παρ. 2 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΙΣΤ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη γνωστοποίησης στον κατηγορούμενο του ονόματος του πραγματογνώμονα Σελ. 233
ΙΖ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη αποδοχής διορισμού από τον κατηγορούμενο τεχνικού συμβούλου (άρθρο 204 ΚΠΔ) Σελ. 233
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 41ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (άρθρο 204 ΚΠΔ)Σελ. 236
ΙΗ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης νομίμων διατυπώσεων κατά τη διενέργεια της έρευνας (άρθρο 253 ΚΠΔ) Σελ. 239
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ (άρθρο 257 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 244
ΙΘ. Απόλυτη ακυρότητα εντάλματος σύλληψης – σύλληψη κατηγορουμένου Σελ. 247
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 43ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (άρθρο 278 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 252
Κ. Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη ειδοποίησης του κατηγορουμένου να λάβει γνώση του πέρατος της ανάκρισης (άρθρα 171 παρ. 1 δ΄ και 308 παρ. 4 ΚΠΔ) Σελ. 255
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 44ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ – άρθρα 171 παρ. 1 δ και 308 παρ. 4 ΚΠΔΣελ. 257
ΙΙΙ. Σχετικές ακυρότητες κύριας ανάκρισης Σελ. 259
Α. Σχετική ακυρότητα έκθεσης αυτοψίας (άρθρα 170 παρ. 1, 180 παρ. 1 και 153 ΚΠΔ)Σελ. 259
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 45ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΑΝΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Σελ. 260
Β. Σχετική ακυρότητα εκθέσεως τεχνικού συμβούλου λόγω διορισμού αυτού από τους μη διοριστέους (άρθρα 206 και 188 ΚΠΔ)Σελ. 262
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 46ο ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ (άρθρα 188 και 170 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  
ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Ι. Εισαγωγικά περί διαδικασίας δικαστικών συμβουλίων Σελ. 265
ΙΙ. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σελ. 266
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών Σελ. 268
ΙV. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έκδοσης βουλεύματος χωρίς να προηγηθεί έγγραφη πρόταση εισαγγελέα Σελ. 269
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 270
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 47ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Σελ. 271
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 48ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣελ. 273
V. Απόλυτη ακυρότητα λόγω συμμετοχής του ανακριτή στην σύνθεση του συμβουλίου (άρθρα 171 παρ. 1α, 305 παρ. 2 και 307 ΚΠΔ) Σελ. 275
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 49ο ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 277
VI. Απόλυτη ακυρότητα λόγω συμμετοχής του ανακριτή στην σύνθεση του συμβουλίου για περαίωση της ανάκρισης Σελ. 280
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Back to Top