Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11780
Ζευγώλης Ν.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 264
  • ISBN: 978-960-272-450-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός στις επιτρεπόμενες και απαλλασσόμενες οριζόντιες συμφωνίες, ειδικά σε οριζόντιες συγκεντρώσεις και συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά την εννοιολογική προσέγγιση και θεωρητική θεμελίωση της εν λόγω υποχρέωσης, δίνεται έμφαση στη διάκριση μεταξύ δευτερευόντων και σύμφυτων περιορισμών. Στο δεύτερο μέρος, η υποχρέωση μη ανταγωνισμού κρίνεται κατά κύριο λόγο ως περιορισμός που συνοδεύει μία πράξη συγκέντρωσης. Πεδίο ανάλυσης αποτελούν οι οριζόντιες συγκεντρώσεις που αποτελούν την κατηγορία συγκεντρώσεων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στο τελευταίο μέρος του έργου εξετάζεται η σημασία των δευτερευόντων περιορισμών γενικότερα στο πλαίσιο των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο των κατηγοριών συμφωνιών εξειδίκευσης και συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελεί ένα ενδιαφέρον εγχειρίδιο για νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, δικηγόρους και λογιστές
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Παρουσία της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους του δικαίουΣελ. 1
2. Συμβατική υποχρέωση μη ανταγωνισμού: Ρήτρα μη ανταγωνισμούΣελ. 2
3. Μετασυμβατική υποχρέωση μη ανταγωνισμού. Εξοικειωμένη η ελληνική έννομη τάξη με την παρουσία τηςΣελ. 3
4. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού, επαχθής κατά κανόνα απόρροια συμφωνιών, αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών στο πρωτογενές κοινοτικό (άρθρο 81 ΣυνθΕΚ) και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού (άρθρο 1 ν. 703/1977)Σελ. 4
5. Η αντιμετώπιση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και ειδικά στο πλαίσιο των κάθετων συμφωνιών: Ως συμβατικού όρου («άμεση» υποχρέωση μη ανταγωνισμού) και ως προϊόντος εναρμονισμένης πρακτικής («έμμεση» υποχρέωση μη ανταγωνισμού) 
α. Συμβάσεις διανομής και προμήθειαςΣελ. 6
β. Συμβάσεις δικαιόχρησηςΣελ. 10
γ. Συμβάσεις διανομής, επισκευής και συντήρησης καινούργιων αυτοκινήτωνΣελ. 12
6. Αντικείμενο της παρούσας μελέτηςΣελ. 12
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός στην έννομη τάξη του ανταγωνισμού και ειδικότερα στο πλαίσιο των οριζόντιων συμφωνιών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Δευτερεύοντες περιορισμοί - Εννοιολογική προσέγγιση και θεωρητική θεμελίωση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού  
1. Η συνδρομή της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου 
α. Η προαγωγή της συνεργασίας δικαίου και οικονομίας μέσω της οικονομικής ανάλυσηςΣελ. 21
β. Οικονομική ανάλυση του δικαίου - Μικροοικονομία - Δίκαιο ΑνταγωνισμούΣελ. 22
2. Έννοια του ανταγωνισμούΣελ. 23
3. Ζητούμενο: Αποτελεσματικός ανταγωνισμόςΣελ. 27
4. Δευτερεύοντες περιορισμοί του ανταγωνισμού 
α. Έννοια και προέλευση των δευτερευόντων περιορισμώνΣελ. 29
β. Δευτερεύοντες περιορισμοί: Βοηθητικοί περιορισμοίΣελ. 32
γ. Είδη δευτερευόντων περιορισμών  
αα. Γενικότερο φάσμαΣελ. 32
ββ. Συνήθη είδη δευτερευόντων περιορισμών, πλην της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού  
ααα. Συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσηςΣελ. 35
βββ. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμούΣελ. 37
δ. Το ζήτημα των δευτερευόντων περιορισμών στην κοινοτική και εθνική έννομη τάξη - Περιορισμένης έκτασης ανάλυση της λειτουργίας του φαινομένου της συγκέντρωσηςΣελ. 38
ε. Ατυχής η διατύπωση της υπ'αριθμ. 21 αιτιολογικής σκέψης του Κανονισμού 139/2004 για τους δευτερεύοντες περιορισμούςΣελ. 42
5. Έννοια της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού 
α. Δέσμευση της οικονομικής ελευθερίαςΣελ. 45
β. Δευτερεύων συμβατικός όρος: Χρήσιμος για την ευόδωση κύριας σύμβασηςΣελ. 47
γ. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία νέων οριζόντιων σχημάτων και συνεργασιώνΣελ. 49
δ. Συμβατικός όρος με οικονομικά χαρακτηριστικάΣελ. 51
6. Τύπος (μη συστατικός) και σύνηθες περιεχόμενο της ρήτρας μη ανταγωνισμούΣελ. 53
7. Ύπαρξη υποχρέωσης μη ανταγωνισμού περιεχόμενης σε άλλους δευτερεύοντες περιορισμούς κατά τρόπο λανθάνοντα 
α. Το παράδειγμα της αποκλειστικής διανομής: Υποχρέωση μη ανταγωνισμού μέσω αποκλειστικής ανάθεσης διανομής σε συγκεκριμένη γεωγραφική έκτασηΣελ. 56
β. Το παράδειγμα του καθορισμού τιμών: Υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως προς τις τιμέςΣελ. 57
γ. Το παράδειγμα των ποσοτικών περιορισμών: Υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως προς την ποσότητα των παραγόμενων ή πωλούμενων αγαθώνΣελ. 58
8. ΣυμπεράσματαΣελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Διάκριση μεταξύ δευτερευόντων και σύμφυτων περιορισμών 
1. Έννοια των σύμφυτων περιορισμώνΣελ. 63
2. Ενδεικτικές περιπτώσεις σύμφυτων περιορισμών 
α. Σύμφυτοι περιορισμοί στις συμβάσεις δικαιόχρησηςΣελ. 65
β. Η υποχρέωση μη χρησιμοποίησης των μυστικών της διαδικασίας παραγωγής ή τεχνογνωσίας μετά τη λήξη της σύμβασης υπεργολαβίαςΣελ. 69
γ. Μετασυμβατική υποχρέωση μη ανταγωνισμού, δεσμεύουσα πρώην εμπορικό αντιπρόσωπο (πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ. 219/1991)Σελ. 70
δ. Ρήτρα μη ανταγωνισμού στις δικηγορικές εταιρίες Σελ. 71
3. ΣυμπεράσματαΣελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Περιθώρια εφαρμογής του «κανόνα της λογικής» (rule of reason) κατά την αξιολόγηση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού 
1. Έννοια του «κανόνα της λογικής»Σελ. 75
2. Καταγωγή και εξέλιξη του «κανόνα της λογικής»Σελ. 76
3. Ζήτημα: Κατά την αξιολόγηση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού με βάση τη rule of reason προσέγγιση απαιτείται έρευνα ευρύτερης κλίμακας ή εκτίμηση παραγόντων καθαρά οικονομικής φύσεως;Σελ. 81
4. Eφαρμογή της αρχής της οικονομικής στάθμισης από την κοινοτική νομολογίαΣελ. 83
5. Διάσταση απόψεων σχετικά με τη χρησιμότητα του rule of reason στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 84
6. Διάσταση απόψεων σχετικά με το ζήτημα αν η οικονομική ανάλυση στα πλαίσια του άρθρου 81 «πείθει» ότι συνιστά εφαρμογή της rule of reason προσέγγισηςΣελ. 88
7. Επιφυλάξεις για την εισαγωγή της αμερικανικής προέλευσης αρχής του rule of reason στην κοινοτική έννομη τάξη παρά τη διαπίστωση της ανάγκης για οικονομική ανάλυσηΣελ. 90
8. ΣυμπεράσματαΣελ. 92
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οριζόντιες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων - Χρησιμότητα της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού για τη λειτουργία τους 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εξάρτηση της βιωσιμότητας του νέου σχήματος από τους δευτερεύοντες περιορισμούς 
1. Ζητήματα ορολογίας - Διαφοροποιήσεις άνευ ουσιαστικής σημασίαςΣελ. 97
2. Η αντιμετώπιση των δευτερευόντων περιορισμών κατά τον έλεγχο της συγκέντρωσης επιχειρήσεωνΣελ. 98
3. Το ιστορικό αντιμετώπισης των δευτερευόντων περιορισμών στις κοινές επιχειρήσεις (joint ventures)Σελ. 100
4. Τα κοινά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων: Η επίδρασή τους στην πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 104
5. Η συμβολή των δευτερευόντων περιορισμών στη λειτουργικότητα της επιχείρησης υπό το νέο φορέα της (αγοραστή)Σελ. 106
6. ΣυμπέρασμαΣελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Κριτήρια νομιμότητας της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού 
1. 'Αμεση σύνδεση με το κύριο αντικείμενο της συγκέντρωσης 
α. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη κύριας σύμβασης, δηλαδή συγκέντρωσης, ως πρωτεύοντος όρουΣελ. 111
β. Προσυγκεντρωτικό στάδιο 
αα. Ζήτημα: Δύναται η υποχρέωση μη ανταγωνισμού να αποτελέσει δευτερεύοντα περιορισμό πριν από το σχηματισμό πρωτεύοντος όρου, δηλαδή κύριας σύμβασης;Σελ. 112
ββ. Το παράδειγμα της εξαγοράς της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. από την εταιρία Nestle A.E. (Η υπ' αριθμ. 300/V/2006 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού)Σελ. 115
γγ. Υποχρεώσεις του υποψήφιου αγοραστή κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεωνΣελ. 117
γ. Ασύμβατη η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός με δεσμεύσεις διαφορετικές από το περιεχόμενο της κύριας σύμβασηςΣελ. 119
δ. Το ζήτημα έκτασης της ρήτρας μη ανταγωνισμού σε σχέση με τη γεωγραφική αγορά και την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας 
αα. Αγορά προϊόντος ή υπηρεσίαςΣελ. 120
ββ. Γεωγραφική αγοράΣελ. 121
2. Δικαιολογημένα απαραίτητος περιορισμός 
α. Κανόνας του εύλoγου v. κανόνας του απολύτως αναγκαίουΣελ. 123
β. Κρίσιμο ζητούμενο: Η λειτουργία της συγκέντρωσης με σοβαρές προοπτικές βιωσιμότηταςΣελ. 124
3. Το κρίσιμο ζήτημα της διάρκειας 
α. Η προτεινόμενη λύση για διετία ή τριετία - σκέψεις και προβληματισμοίΣελ. 126
β. Νέα πρόταση 
αα. Θεωρητική και πρακτική θεμελίωσηΣελ. 132
ββ. Παράδειγμα 1ο : Η ίδρυση κοινής επιχείρησης από τις ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ - COM QUEST A.E. - BE BUSINESS EXCHANGE A.E. (Η υπ'αριθμ. 183/ΙΙΙ/2001 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού)Σελ. 133
γγ. Παράδειγμα 2ο : Η εξαγορά της OTE LEASING A.E. από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. (Η υπ'αριθμ. 201/ΙΙΙ/2001 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού)Σελ. 135
δδ. Επιπρόσθετος προβληματισμός: Θεσμικά μονοπωλιακά προνόμιαΣελ. 136
εε. Γενικότερος προβληματισμόςΣελ. 138
4. ΣυμπεράσματαΣελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός κατά κανόνα δεσμευτικός για τον πωλητή 
1. Το δικαίωμα προσδοκίας του αγοραστή για την ανεμπόδιστη κάρπωση της πλήρους αξίας της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης 
α. Οι αντιφατικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Lagardere SCA/Canal + SA v. Commission (T-251/00) σε σχέση με την Ανακοίνωση του 2005Σελ. 141
β. Η φήμη, πελατεία και τεχνογνωσία ως αντικείμενα μεταβίβασηςΣελ. 142
2. Η υποχρέωση του πωλητή για εισαγωγή του αγοραστή στην επιχείρηση και η συνάρτησή της με το δικαίωμα προσδοκίας του αγοραστήΣελ. 145
3. Η δέσμευση των θυγατρικών επιχειρήσεων του πωλητή 
α. Ανάγκη ελέγχου πέρα από τον «εταιρικό μανδύα» της επιχείρησηςΣελ. 146
β. Η πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 147
4. Περιθώρια προστασίας του πωλητήΣελ. 148
5. ΣυμπεράσματαΣελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Δικονομική - Διαδικαστική προσέγγιση ζητημάτων σχετικών με τους δευτερεύοντες περιορισμούς 
1. ΕισαγωγήΣελ. 151
2. Το πλαίσιο του Κανονισμού 139/2004 Σελ. 151
3. Το πλαίσιο της διάκρισης των δευτερευόντων από τους σύμφυτους περιορισμούςΣελ. 153
4. Το πλαίσιο περιορισμών που δεν θεωρήθηκαν δευτερεύοντεςΣελ. 154
5. Εφαρμογή ή μη της απλοποιημένης διαδικασίας. Διαφοροποίηση της τελευταίας Ανακοίνωσης σε σχέση με την προγενέστερή τηςΣελ. 155
6. ΣυμπέρασμαΣελ. 156
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας - Χρησιμότητα των δευτερευόντων περιορισμών για τη λειτουργία τους 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας και η επίδρασή τους στη συνεκτίμηση των επιμέρους συμβατικών περιορισμών ως δευτερευόντων ή μη 
1. Aναγκαίες εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 159
2. Η αμερικανική καταγωγή του «ancillary restraints doctrine» και η ανάγκη υιοθέτησής του στις οριζόντιες συμπράξεις από πλευράς κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 160
3. Η χρησιμότητα του σκεπτικού του ΠΕΚ στην απόφαση Lagardere SCA/Canal + SA v. Commission (T-251/00) κατά την αξιολόγηση δευτερευόντων περιορισμών σε οριζόντιες συμπράξειςΣελ. 164
4. Οικονομική η προσέγγιση των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 166
5. Ζητούμενο: Η βελτίωση της αποτελεσματικότηταςΣελ. 167
6. Προτεινόμενο πρόσθετο κριτήριο: Η μη επέκταση του περιορισμού του ανταγωνισμούΣελ. 169
7. ΣυμπεράσματαΣελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Η προβληματική που γεννάται κατά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ ανταγωνιστών 
1. Έκταση του ζητήματοςΣελ. 173
2. Η επιτυχής αντιμετώπιση του free riding ως αντιστάθμισμα  
α. H ρήτρα μη ανταγωνισμού «κλειδί» για την επίτευξη αποτελεσματικότητας στην κοινή επιχείρησηΣελ. 174
β. Αποτελεσματικότητα v. ανταγωνισμός εντός της κοινής επιχείρησηςΣελ. 176
3. Περίπτωση συνδυασμού ρήτρας μη ανταγωνισμού και άδειας εκμετάλλευσης: Ανησυχία για τη δημιουργία άτυπου καρτέλΣελ. 178
4. ΣυμπεράσματαΣελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Το πλαίσιο των κανονισμών απαλλαγής για τις συμφωνίες εξειδίκευσης και τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης 
1. Οικονομοκεντρική η προσέγγιση του Κανονισμού απαλλαγής 2658/2000Σελ. 181
2. Δυνητικός ανταγωνισμός - πιθανολογική πρόγνωσηΣελ. 184
3. Χαρακτηριστικά του Κανονισμού απαλλαγής 2659/2000 
α. Κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξηΣελ. 186
β. Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως δευτερεύοντος περιορισμού στο πλαίσιο των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης 
αα. Τα παραδείγματα της Elopak/Metal Box και της GEC/WeirΣελ. 187
ββ. Πρόβλεψη για συν-απαλλαγή των δευτερευόντων περιορισμών στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού 2659/2000Σελ. 189
γ. Δικαιολογημένα περιγραφικός ο χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 5 του Κανονισμού 2659/2000 
αα. Τα επιμέρους σημεία της παρ. 1Σελ. 190
ββ. Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 επιβεβαιώνουν τη σημασία της κοινής παραγωγής ή κοινής διανομής των προϊόντων Ε & ΑΣελ. 194
4. Ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας με τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 772/2004 
α. Η αλλαγή αντιμετώπισης των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας απόρροια των τελευταίων μεταρρυθμίσεων των κανόνων ανταγωνισμούΣελ. 196
β. Η αλλαγή αντιμετώπισης της υποχρέωσης μη άσκησης ανταγωνισμού ως επακόλουθο της οικονομοκεντρικής προσέγγισης του νέου ΚανονισμούΣελ. 199
5. ΣυμπεράσματαΣελ. 200
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣΣελ. 203
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 211
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 237
Back to Top