ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11882
Βρέλλης Σ.
  • Εκδοση: 3η 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 646
  • ISBN: 978-960-272-499-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η Γ’ έκδοση του παρόντος έργου κατέστη απαραίτητη λόγω των σημαντικών μεταβολών που επέφερε στο ισχύον ελληνικό δίκαιο η έκδοση νέων κοινοτικών κειμένων και η υιοθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας διεθνών συμβάσεων σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το βιβλίο, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των νεότερων εξελίξεων στη νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία, επιμερίζεται σε 4 κύρια Μέρη. Μετά την εισαγωγή, την ιστορική αναδρομή και την αναφορά στις πηγές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, στο Πρώτο Μέρος - Προβλήματα γενικής θεωρίας του ΙΔΔ - αναλύονται τα σχετικά με το πραγματικό των κανόνων σύγκρουσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ στο Δεύτερο Μέρος - Το εφαρμοστέο στις ιδιωτικής φύσεως σχέσεις δίκαιο - επιλύονται ζητήματα που αφορούν στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο εφαρμοστέο δίκαιο και στον τύπο της δικαιοπραξίας, στο γάμο, καθώς και στο κληρονομικό διεθνές δίκαιο. Τα θέματα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας αλλοδαπών αποφάσεων καθώς και της δικαστικής συνδρομής εξετάζονται στο Τρίτο Μέρος –Δικονομικό διεθνές δίκαιο– ενώ στο Τέταρτο Μέρος - Δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας - αναλύονται τα ζητήματα αναγνώρισης, κτήσης, απώλειας κ.λπ. της ελληνικής ιθαγένειας. Αποτελεί ένα εύχρηστο και κατατοπιστικό βοήθημα για φοιτητές, νομικούς αλλά και για δικηγόρους της πράξης, των οποίων οι υποθέσεις άπτονται ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Forum Σελ. 1
§ 2. Διεθνείς βιοτικές σχέσεις Σελ. 1
§ 3. Μέθοδοι ρυθμίσεως των διεθνών βιοτικών σχέσεων Σελ. 2
§ 4. Το ιδ.δ.δ. ως κλάδος του εθνικού ιδιωτικού δικαίου Σελ. 26
§ 5. Χωλότης των σχέσεων Σελ. 45
§ 6. Η ιστορική εξέλιξη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 46
§ 7. Βιβλιογραφία Σελ. 56
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΔ  
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΤΟ ΙΔ.Δ.Δ. ΤΟΥ FORUM Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ  
§1. Ο νομικός χαρακτηρισμός (qualification) Το νόημα της ρυθμιστέας σχέσεως Σελ. 71
§2. Το νόημα του συνδετικού στοιχείου Σελ. 79
§3. Η καταστρατήγηση δικαίου Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 1. Η αναπαραπομπή (renvoi) Σελ. 97
§ 2. Τα προκρίματα Σελ. 106
§ 3. Το εφαρμοστέο αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 109
§ 4. Η προσαρμογή Σελ. 121
§ 5. Η δημόσια τάξη Σελ. 123
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ  
Ι. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
§ 1. Η ικανότητα δικαίου του φυσικού προσώπου Σελ. 133
§ 2. Η ικανότητα προς δικαιοπραξία του φυσικού προσώπου Σελ. 143
ΙΙ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 148
ΙΙΙ. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ  
§ 1. Δήλωση βουλήσεως - Κατάρτιση συμβάσεως Σελ. 159
§ 2. Ο τύπος της δικαιοπραξίας Σελ. 160
§ 3. Η αντιπροσώπευση Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ Σελ. 173
§ 1. Διάφορες απόψεις για το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 174
§ 2. Ο δυαδισμός στο ελληνικό ιδ.δ.δ. των συμβατικών ενοχών: Η Σύμβαση της Ρώμης (19.6.1980) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και το άρθρο 25 ΑΚ Σελ. 177
§ 3. Το primo loco εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές: Η lex voluntatis Σελ. 184
§ 4. Το εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής Σελ. 194
§ 5. Περιορισμοί στον προσδιορισμό και την εφαρμογή της lex contractus Σελ. 203
§ 6. Η έκταση εφαρμογής της lex contractus Σελ. 207
§ 7. Μεταβολές των υποκειμένων της συμβάσεως Σελ. 216
§ 8. Ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες συμβάσεις Σελ. 218
ΙΙ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ  
§ 1. Διάφορες απόψεις για το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 245
§ 2. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατ' ΑΚ 26: Η lex loci delicti commissi Σελ. 249
§ 3. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον Κανονισμό «Ρώμη ΙΙ» Σελ. 252
§ 4. Ειδικότερες αδικοπραξίες Σελ. 255
§ 5. Η έκταση εφαρμογής της lex delicti Σελ. 264
ΙΙΙ. ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ  
A. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Σελ. 267
§ 1. Διάφορες απόψεις Σελ. 267
§ 2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ Σελ. 268
Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ Σελ. 269
Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 1. Γενικά Σελ. 271
§ 2. Η lex rei sitae στο ΑΚ 27 Σελ. 272
§ 3. Η έκταση εφαρμογής της lex rei sitae Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Η νομοθετική εξέλιξη Σελ. 289
§ 2. Τα βασικά νομοθετικά προβλήματα Σελ. 290
ΙΙ. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
§ 1. Η μνηστεία Σελ. 291
§ 2. Ο γάμος Σελ. 293
§ 3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου Σελ. 294
§ 4. Ο τύπος του γάμου Σελ. 299
§ 5. Οι σχέσεις μεταξύ συζύγων Σελ. 303
§ 6. Οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων Σελ. 305
§ 7. Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 311
§ 8. Το διαζύγιο Σελ. 316
§ 9. Οι σχέσεις γονέων και τέκνων Σελ. 320
§ 10. Τα εξώγαμα τέκνα Σελ. 330
§ 11. Η υιοθεσία Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 1. Γενικά Σελ. 341
§ 2. Η έκταση εφαρμογής της lex hereditatis Σελ. 343
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 359
Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ Σελ. 360
ΙΙ. ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Α. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 44/2001 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Σελ. 361
Ι. Εισαγωγή στη Σύμβαση των Βρυξελλών και τον Κανονισμό (ΕΚ) 44/2001  
§ 1. Γενικά Σελ. 362
§ 2. Τα χαρακτηριστικά της Συμβάσεως των Βρυξελλών Σελ. 363
§ 3. Η συρρίκνωση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμβάσεως των Βρυξελλών με τη θέσπιση του Κανονισμού 44/2001 Σελ. 364
ΙΙ. Το περιεχόμενο του Κανονισμού και της Συμβάσεως  
Α. Το καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής Σελ. 365
Β. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 368
§ 1. Η γενική βάση Σελ. 368
§ 2. Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 369
§ 3. Βάσεις αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 377
§ 4. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 380
§ 5. Η προστασία του ασθενούς μέρους Σελ. 383
Γ. Ο έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 389
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2201/2003 Σελ. 390
Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2201/2003 Σελ. 393
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1346/2000 Σελ. 397
ΙΙΙ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 404
§ 1. Οι βάσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας σε υποθέσεις αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας Σελ. 406
§ 2. Η διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές Σελ. 412
§ 3. Η διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές σχέσων γονέως και τέκνου Σελ. 414
§ 4. Ετεροδικία Σελ. 415
§ 5. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 419
§ 6. Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 426
§ 7. Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις εκουσίαςδικαιοδοσίας Σελ. 427
§ 8. Διεθνής δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων Σελ. 428
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Σελ. 432
Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
§ 1. Διμερείς και πολυμερείς διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 432
§ 2. Η Σύμβαση της Χάγης (1973) για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής Σελ. 436
Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σελ. 439
§ 1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 και η Σύμβαση των Βρυξελλών Σελ. 439
α. Κωλύματα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστής αλλοδαπής αποφάσεως Σελ. 440
β. Διαδικασία κηρύξεως εκτελεστής αλλοδαπής αποφάσεως Σελ. 443
§ 2. Αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα Σελ. 444
§ 3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων γονικής μέριμνας κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα Σελ. 445
Γ. ΤO ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 446
§ 1. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων  
α. Αποφάσεις αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας Σελ. 448
β. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως Σελ. 454
γ. Αποφάσεις εκουσίας δικαιοδοσίας Σελ. 459
§ 2. Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων  
α. Γενικά Σελ. 460
β. Προϋποθέσεις Σελ. 461
γ. Διαδικασία Σελ. 462
ΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 464
§ 1. Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 465
§ 2. Το εθνικό σύστημα δικονομικού διεθνούς δικαίου Σελ. 468
ΙΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 472
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  
Ι. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Α. Η ΕΘΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Σελ. 475
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σελ. 476
Ι. Επιδόσεις στην αλλοδαπή  
§ 1. Η Σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965 Σελ. 477
§ 2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1348/2000 Σελ. 480
ΙΙ. Αποδείξεις στην αλλοδαπή  
§ 1. Η Σύμβαση της Χάγης της 18.3.1970 Σελ. 483
§ 2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1206/2001 Σελ. 484
ΙΙ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Σελ. 484
Α. Η ΕΘΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Σελ. 484
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σελ. 485
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  
§ 1. Νομοθετική εξέλιξη Σελ. 489
§ 2. Η κτήση της ελληνικής ιθαγενείας Σελ. 491
§ 3. Η αναγνώριση της ελληνικής ιθαγενείας Σελ. 502
§ 4. Η απώλεια της ελληνικής ιθαγενείας Σελ. 503
§ 5. Η ανάκτηση της ελληνικής ιθαγενείας Σελ. 507
§ 6. Αρμοδιότητα για θέματα ιθαγενείας Σελ. 508
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Σύμβαση της Χάγης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 513
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 527
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007  
περί επιδόσεως ή κοινοποιήσεως πράξεων Σελ. 543
Αναθεωρημένη Σύμβαση του Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 561
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 609
Back to Top