Διαδραστική πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Τα LexLabs αξιοποιoύν τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργάζoνται με τις πιο προηγμένεςεκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου, παρέχοντας σεεκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα μια απολαυστική εμπειρίαπαρακολούθησης διαδραστικού περιεχομένου.

Το Attend, προιόν έρευνας και ανάπτυξης των LexLabs παρέχει τηδυνατότητα οργάνωσης του συστήματος αγορών και εισιτηρίων,διαχείρισης του προφίλ των συμμετεχόντων, απόδοσης Report σεοποιοδήποτε κινητό σε πραγματικό χρόνο, υποβολής ερωτήσεων,αξιολόγησης εισηγητών, παρουσίασης των διαφανειών και λοιπού υλικού τωνομιλητών σε ηλεκτρονική μορφή, περιήγησης στην «αίθουσα αναμονής» σεμορφή 3d, Ηλεκτρονικής κλήρωσης κ.α.

Το business unit του e-learning Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της ΝομικήςΒιβλιοθήκης υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών δράσεων(συνέδρια, σεμινάρια, φροντιστήρια κ.α) μέσα από τη διαδραστικήεκπαιδευτική πλατφόρμα Attend που ανέπτυξαν τα LexLabs και η οποίαεξελίσσεται, επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται διαρκώς.

Back to Top