Διαδικασίες Εγγραφής & Φοίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ online και offline.

Online - από το site της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (www.nb.org) για όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τα Σεμινάρια που μπορεί να παρακολουθήσει επιλέγοντας τον τρόπο παρακολούθησης που τον εξυπηρετεί (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) καθώς και τον τρόπο πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή χρέωση με πιστωτική κάρτα). Στην περίπτωση χρέωσης με πιστωτική κάρτα δίνεται δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις (minimum ποσό μηνιαίας δόσης: 30€). Για τα βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια λαμβάνουν σχετική ενημέρωση μέσω email ή sms για την ενεργοποίηση της πρόσβασής τους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org όπου και μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο σεμιναρίου, σημειώσεις κ.λπ.)

Offline - Οι ενδιαφερόμενοι για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Σεμινάρια της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ μπορούν να ενημερώνονται επίσης:

  • Από τον κατάλογο όλων των προγραμμάτων που κυκλοφορεί και διανέμεται δωρεάν ανά τρεις μήνες
  • Επικοινωνώντας τηλεφωνικά στη γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης που λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 20:00.
  • Κλείνοντας ραντεβού με σύμβουλο ενημέρωσης της Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές σε μακροχρόνια προγράμματα απαιτούν επιπλέον συμπλήρωση ειδικών αιτήσεων που διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρακάτω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρακάτω όρους.

  • 1. 1. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
  • 2. 2. Ως εκπαιδευτικός βραχίονας ενός εκδοτικού οίκου, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org
  • 3. 3. H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών.
  • 4. 4. Αν και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.nb.org και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των εξωτερικών servers που τους φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από εξωτερικούς ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την προκύπτουσα αδυναμία πρόσβασης σε αυτά ή για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση ή άλλη) που προκύπτει από τις προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας αυτών. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να επέλθουν από τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες αυτών έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δική τους ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα, hardware, λογισμικό, δεδομένα ή αρχεία τους.
  • 5. 5. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και αντίστοιχα τη λήψη από τον συμμετέχοντα της συμφωνούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Back to Top