Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Document
Εκπαίδευση στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Διά Βίου Μάθησης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει από το έτος 2000, πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων, συνεδρίων και κύκλων επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους του δικαίου και της οικονομίας.

Τα προγράμματά της απευθύνονται σε Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών και των βασικότερων νομικών διαγωνισμών, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική Παρουσία
Μάθετε Περισσότερα
Βίντεο (On-demand)
Μάθετε Περισσότερα
Βίντεο (Live Streaming)
Μάθετε Περισσότερα
20 Χρόνια Εκπαίδευση στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το κύρος και η αξιοπιστία του οίκου μέσα από τη μακρά εκδοτική του παρουσία στη νομική θεωρία & πράξη προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

  • ▶ Κορυφαίο επίπεδο διδασκόντων (ακαδημαϊκών, δικαστικών λειτουργών και practitioners) με μακρά διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
  • ▶ Εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής επιστημονικής και επαγγελματικής αξίας, προσβάσιμο από παντού
  • ▶ Τακτικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπαιδευτικούς φορείς και επιστημονικές ενώσεις
  • ▶ Σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και επιλογές τρόπων παρακολούθησης (Διά ζώσης, On Demand, Live Streaming)
  • ▶ Ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και επιστημονικής εξέλιξης μέσα από πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων
Ακαδημαϊκές συνεργασίες
Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 29990:2010

Η σταθερή προσήλωση στην ποιότητα οδήγησε το έτος 2017 στην πιστοποίηση του ΚΔΒΜ κατά ISO 29990:2010 από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS ως παρόχου υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια αντικείμενα το δίκαιο, την οικονομία, την φορολογία, τη λογιστική και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων όπως διαπραγματεύσεις, διαμεσολάβηση και ξενόγλωσση νομική και οικονομική ορολογία (αριθμός καταχώρισης πιστοποιητικού 30551049 LSP).

Υποτροφίες & Προγράμματα Αρωγής

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υποστηρίζει έμπρακτα νομικά επιστημονικά σωματεία, δικηγορικούς συλλόγους, δικαστήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες καθώς και οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές εκπτώσεις, χορηγίες, υποτροφίες και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης σε φοιτητές, σπουδαστές και ασκούμενους δικηγόρους

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με είκοσι και πλέον χρόνια πείρας στην επαγγελματική εκπαίδευση, διοργανώνει Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια στα μέτρα της Επιχείρησης, του Οργανισμού ή του Φορέα σας. Τα Σεμινάρια σχεδιάζονται μετά από ανάλυση και μελέτη και υλοποιούνται από εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς και άλλους επαγγελματίες, στον χρόνο που εσείς επιλέγετε, στον χώρο σας ή στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Back to Top