Υγιεινή & Ασφάλεια

Bασική αρχή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι η εκπαίδευση σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και διαθέτουν – μεταξύ άλλων – αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες, φωτεινή σήμανση εξόδων κινδύνου, απινιδωτή & kit υλικών, για την παροχή Πρώτων Βοηθειών και φαρμακείο. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει διοργανώσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε όλους τους εργαζόμενους από τα οποία έχει δημιουργηθεί 10μελής «Ομάδα Α΄ Βοηθειών» για την παροχή πρώτων βοηθειών σε όποιον χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, η ομάδα έχει εξειδικευθεί πρακτικά στα πεδία Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Απινιδωτή.

Από το πρώτο στάδιο της εμφάνισης του COVID-19 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με στόχο την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων της, με εντατική και καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση σε όλους τους χώρους της εταιρίας, λήψη πρόσθετων μέτρων ατομικής υγιεινής, προετοιμασία μετάβασης σε τηλεργασία, αλλά και συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων και συνεργατών.

Back to Top