Η Νομική Βιβλιοθήκη εκδίδει το μεγαλύτερο μέρος των συγγραμμάτων των νομικών σχολών, πληθώρας άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγραφέων, δικαστικών λειτουργών και practitioners που ξεχωρίζουν για το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική τους επάρκεια στους κλάδους του δικαίου, της οικονομίας, της λογιστικής και της φορολογίας. Η ετήσια εκδοτική παραγωγή ξεπερνάει τους 160 νέους τίτλους, μεταξύ των οποίων κατ’ άρθρον ερμηνείες, μονογραφίες, συλλογικά έργα, εγχειρίδια, καθώς και 15 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Κάθε χρόνο διακινούνται τόσο προς τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα πάνω από 150.000 αντίτυπα των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Τα έγκυρο περιεχόμενο, οι ταχύτατοι χρόνοι έκδοσης -χάρη στο μοναδικό στην Ελλάδα καθετοποιημένο εκδοτικό μοντέλο, το οποίο διαθέτει in house επιστημονικό τμήμα και ολοκληρωμένη μονάδα pre-press-, η τεχνική και αισθητική αρτιότητα και η δυναμική προώθηση των εκδόσεων μέσα από πολλαπλά κανάλια πώλησης και διανομής, έχουν καταστήσει τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης την πρώτη επιλογή των συγγραφέων για την παραγωγή και δημοσίευση εκδόσεων νομικού περιεχομένου.
Προτάσεις για νέες Εκδόσεις

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε νέα εκδοτική πρόταση που καλύπτει τις ιδιαίτερες θεωρητικές και πρακτικές ανάγκες των νομικών και οικονομικών επαγγελμάτων. Κάθε ιδέα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης συζητείται και εφόσον κρίνεται ότι μπορεί να ενταχθεί στον εκδοτικό προγραμματισμό αξιολογείται από επιστημονική επιτροπή η οποία και εισηγείται συγκεκριμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν την αναγνωστικότητα και αναγνωρισιμότητα της επικείμενης έκδοσης.

Υποβολή πρότασης για νέα έκδοση
Γιατί να εκδώσω στη Νομική Βιβλιοθήκη

Το εκδοτικό μοντέλο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-μοναδικό στον ελληνικό εκδοτικό χώρο- διαθέτει όλη την απαιτούμενη ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να προσφέρει στον συγγραφέα κάθε υποστηρικτική βοήθεια που θα διευκολύνει το έργο του.

Τα τμήματα παραγωγής-DTP και Ατελιέ, τα οποία εδρεύουν εντός των εγκαταστάσεων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, είναι υπεύθυνα για τη σελιδοποίηση, το styling και τη μορφοποίηση των εκδόσεων προσφέροντας τεχνική αρτιότητα και υψηλή αισθητική στους ταχύτερους χρόνους της αγοράς.

Το δίκτυο πωλήσεων, ένα από τα πιο οργανωμένα και πολυάριθμα στον εκδοτικό χώρο απασχολεί πάνω από 50 άτομα και διαθέτει παρουσία και καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Θεσσαλονίκη διασφαλίζοντας την ταυτόχρονη διακίνηση του βιβλίου από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Η προβολή του βιβλίου κάθε νέας έκδοσης, πέραν της οργανωμένης προσπάθειας προώθησης της από το δίκτυο πωλήσεων, περιλαμβάνει εκτεταμένη προβολή στην τακτική ενημερωτική έκδοση ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ο οποίος κυκλοφορεί ανά δίμηνο και διανέμεται δωρεάν σε 30.000 νομικούς και επιχειρήσεις.

Η προβολή των νέων εκδόσεων ενισχύεται με καταχωρίσεις στα 15 επιστημονικά περιοδικά που εκδίδει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, οργάνωση εκδηλώσεων στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου, μαζική αποστολή εβδομαδιαίου ηλεκτρονικού newsletter, τακτική συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά συνέδρια του χώρου και άλλες προωθητικές ενέργειες.

Κάθε επιστήμονας και νέος συγγραφέας που συνεισφέρει στο έργο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ απολαμβάνει ενός κλίματος συνεργασίας που διακρίνεται για την αμοιβαιότητα σεβασμού, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο που ανταγωνίζεται σε πλεονεκτήματα τους καλύτερους όρους της αγοράς.

Η έκδοση ενός βιβλίου Βήμα – Βήμα
Το εκδοτικό παραγωγικό μοντέλο της Νομικής Βιβλιοθήκης είναι απόλυτα καθετοποιημένο και διαθέτει όλη την απαιτούμενη ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομή για να προσφέρει στον συγγραφέα κάθε υποστηρικτική βοήθεια που θα διευκολύνει την έκδοση του έργου του. Το τμήμα Εκδοτικής Παραγωγής (Desktop Publishing & Creative),τo οποίo λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης, στελεχώνεται από έμπειρους γραφίστες και τεχνικούς ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων, οι οποίοι συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα και υψηλή αισθητική με τους ταχύτερους χρόνους έκδοσης της αγοράς. Παρακάτω περιγράφονται Βήμα – Βήμα τα στάδια που ακολουθούν την παράδοση του χειρογράφου μέχρι την έκδοση του σε βιβλίο:
ΒΗΜΑ 1

Υπεύθυνος έκδοσης / Επιστημονικό Τμήμα

Παράδοση από τον Συγγραφέα του ηλεκτρονικού "χειρογράφου"(word) στον υπεύθυνο του Επιστημονικoύ τμήματος, προδιαγραφές και χρόνοι έκδοσης
ΒΗΜΑ 2

Επιστημονικό Τμήμα

Επιμέλεια χειρογράφου (περιεχόμενα, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία, "διαγώνια" ανάγνωση) από τον υπεύθυνο επιστημονικού τμήματος και παράδοση στο Τμήμα Εκδοτικής Παραγωγής
ΒΗΜΑ 3

Τμήμα Εκδοτικής Παραγωγής

Επεξεργασία κειμένων, στοιχειοθεσία, ISBN, σελιδοποίηση και μορφοποίηση του βιβλίου στο τελικό σχήμα και μέγεθος
ΒΗΜΑ 4

Συγγραφέας

Έλεγχος τελικού μορφοποιημένου κειμένου από τον Συγγραφέα, δημιουργία ευρετηρίου και εντολή για Τυπωθήτω
ΒΗΜΑ 5

Τμήμα Εκδοτικής Παραγωγής

Προετοιμασία αρχείων προς εκτύπωση ή/και ψηφιοποίηση του βιβλίου για δημιουργία e-book
ΒΗΜΑ 6

Τμήμα Γραφικών Τεχνών - Atelierς

Δημιουργία εικαστικού εξωφύλλου από τον Υπεύθυνο Atelier και συνεργασία με τον συγγραφέα για το τελικό ok
ΒΗΜΑ 7

Τμήμα Εκδοτικής παραγωγής

Διαδικασία προεκτύπωσης - Προετοιμασία και παραγωγή λιθογραφικών films
ΒΗΜΑ 8

Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείος

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και παράδοση του βιβλίου
Back to Top