Τα LexLabs είναι η κοιτίδα τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει η Νομική Βιβλιοθήκη (www.nb.org) για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας Legal Tech για τα νομικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τον δημόσιο τομέα.
H Νομική Βιβλιοθήκη από το 2005 επενδύει σε πόρους και τεχνολογίες που την φέρνουν στην αιχμή των εξελίξεων μέσα από την ανάπτυξη της οικογένειας εφαρμογών ALMA η οποία βελτιστοποιεί την καθημερινή οργάνωση και παραγωγικότητα δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η πρόκληση της ψηφιακής εποχής με την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως AI, Machine Learning, Blockchain κ.α. βρίσκουν την Νομική Βιβλιοθήκη μέσα από τα LexLabs να πρωτοπορεί εκ νέου υποστηρίζοντας, αναπτύσσοντας και ενθαρρύνοντας συνεργασίες με data sciences experts, software houses, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πληροφορικής, δικηγορικές εταιρίες κ.α. για την ανάπτυξη καινοτομιών οι οποίες αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αλλάξουν ριζικά τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των νομικών επαγγελμάτων και της απονομής της δικαιοσύνης.
Η Ομάδα

Για την υλοποίηση των projects των LexLabs διατηρούμε ευέλικτες ομάδες εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα. H ομάδα των LexLabs η οποία αναπτύσσεται συνεχώς αποτελείται από:

Product Owners, Lead Architects, Front & Back-end Developers Application Developers, Legal Tech Experts, Project Managers Business Analysts, Operations Manager, System Administrators, Sales & Marketing Professionals and Support Professionals.

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας
Προϊόντα LexLabs
Qualex

Πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου

Η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου σετεχνολογία και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις νομικής πληροφορικήςπου έχουν γίνει στην χώρα. Περιλαμβάνει Κωδικοποίηση της ΕλληνικήςΝομοθεσίας, Νομολογία, Βιβλιογραφία, Διοικητικά έγγραφα, Practitionerswork flow και πλήθος άλλων πηγών με ευρείες δυνατότητες ενσωμάτωσηςνέου νομικού περιεχομένου. Η 1η έκδοση της πλατφόρμας αναμένεται ναανακοινωθεί σύντομα

Βελτιστοποίηση της νομικής έρευνας
Μέσα από μεθόδους και εργαλεία συλλογής & ταξινόμησης νομικούπεριεχομένου, αυτοματοποιημένο OCR, υποβοηθούμενη και αυτόματηταξινόμηση & cross reference, ανάπτυξη θησαυρών νομικών όρων, BusinessIntelligence νομικού περιεχομένου κ.α. για ταχύτερα, περισσότερα και πιοστοχευμένα αποτελέσματα.

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιεχομένου

Έχοντας διαθέσιμo σημαντικό όγκο ελεγμένης, δομημένης καιταξινομημένης πληροφορίας, δημιουργούμε Web sites και Native Mobile Appsγια εφαρμογές αναζήτησης και παρουσίασης περιεχομένου, ειδοποιήσεων &ενημερώσεων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές ηλεκτρονικών φακέλων,διασυνδεδεμένο περιεχόμενο, ηλεκτρονικές εκδόσεις κωδίκων Νομοθεσίαςκ.α

Alma Next

Λογισμικό οργάνωσης Δικηγορικών Γραφείων και Επιχειρήσεων

Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού Alma θεωρείται σήμερα το κορυφαίο λογισμικό οργάνωσης καιπαραγωγικότητας δικηγορικών γραφείων, εταιριών, τραπεζών καιοργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κυκλοφορεί από το 2005, έχει3000 ενεργούς χρήστες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ενώ αναμένεται στιςαρχές του 2020 το νέο Alma Next το οποίο θα διασυνδεθεί με την πλατφόρμααναζήτησης νομικού περιεχομένου έχοντας πολλαπλές νέες δυνατότητεςπαραμετροποίησης, ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, on lineπαρακολούθησης της εξέλιξης της υπόθεσης κ.α. Το βασικό λογισμικό Almapro συνοδεύεται από 4 ανεξάρτητα προιόντα, το Alma e-Τιμολόγηση για τηνέκδοση οικονομικών στοιχείων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΑΑΔΕ,το Alma Library για τη βέλτιστη οργάνωση της βιβλιοθήκης, το AlmaΑκίνητα για την παρακολούθηση των ακινήτων και το Alma Web Bank γιατην οργάνωση των νομικών τμημάτων των τραπεζών.

Μάθετε Περισσότερα
Attend (Διαδραστική πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Περιεχομένου)

Τα LexLabs αξιοποιoύν τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργάζoνται με τις πιο προηγμένεςεκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου, παρέχοντας σεεκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα μια απολαυστική εμπειρίαπαρακολούθησης διαδραστικού περιεχομένου.

Το Attend, προιόν έρευνας και ανάπτυξης των LexLabs παρέχει τηδυνατότητα οργάνωσης του συστήματος αγορών και εισιτηρίων,διαχείρισης του προφίλ των συμμετεχόντων, απόδοσης Report σεοποιοδήποτε κινητό σε πραγματικό χρόνο, υποβολής ερωτήσεων,αξιολόγησης εισηγητών, παρουσίασης των διαφανειών και λοιπού υλικού τωνομιλητών σε ηλεκτρονική μορφή, περιήγησης στην «αίθουσα αναμονής» σεμορφή 3d, Ηλεκτρονικής κλήρωσης κ.α.

Το business unit του e-learning Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της ΝομικήςΒιβλιοθήκης υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών δράσεων(συνέδρια, σεμινάρια, φροντιστήρια κ.α) μέσα από τη διαδραστικήεκπαιδευτική πλατφόρμα Attend που ανέπτυξαν τα LexLabs και η οποίαεξελίσσεται, επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται διαρκώς.

Mobile applications

Mobile applications

4kodikes | taxation law

Η άμεση πρόσβαση στην Ελληνική Νομοθεσία από οποιαδήποτε συσκευή, είτεαυτή είναι online είτε offline, η επισήμανση των αλλαγών που γίνονται στα κείμενα των άρθρων νομοθετημάτων, η διασύνδεση του περιεχομένου με τις online νομικές βάσεις δεδομένων καθώς και η εύστοχη και γρήγορη αναζήτηση ήταν μερικές από τις βασικές ανάγκες που ώθησαν την ομάδα ανάπτυξης mobile εφαρμογών των LexLabs να κατασκευάσει τις εφαρμογές επικαιροποίησης νομοθεσίας 4 ΚΩΔΙΚΕΣ (www.4kodikes.gr) και TAXATION LAW (www.taxationlaw.gr). Οι εφαρμογές κυκλοφορούν για iOS, Android, Windows smartphones & tablets καθώς και για Windows Desktops. Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε παραπάνω από 15.000 συσκευές ενώ το περιεχόμενό τους έχει επικαιροποιηθεί παραπάνω από 150 φορές γεγονός που τις καθιστά τα πιο σημαντικά εργαλεία στα χέρια των δικηγόρων και των δικαστών.

Lexika online

Οι εφαρμογές λεξικών νομικής ορολογίας (www.lexikaonline.gr) είναι ακόμη ένα πρoϊόν έρευνας και ανάπτυξης της ομάδας mobile εφαρμογών των LexLabs. Έχουν αναπτυχθεί συνολικά 7 εφαρμογές λεξικών (Αγγλικό, Γερμανικό, Γαλλικό, Ισπανικό, Πορτογαλικό, Ιταλικό και Λατινικό λεξικό), περιλαμβάνουν περισσότερους από 96.000 νομικούς όρους και κυκλοφορούν για iOS, Android smartphones & tablets καθώς και για Windows Desktops.

Enter Lex

Η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου σε τεχνολογία και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις νομικής πληροφορικής που έχουν γίνει στην χώρα. Περιλαμβάνει Κωδικοποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Νομολογία, Βιβλιογραφία, Διοικητικά έγγραφα, Practitioners work flow και πλήθος άλλων πηγών με ευρείες δυνατότητες ενσωμάτωσης νέου νομικού περιεχομένου. Η 1η έκδοση της πλατφόρμας αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Βελτιστοποίηση της νομικής έρευνας
Μέσα από μεθόδους και εργαλεία συλλογής & ταξινόμησης νομικού περιεχομένου, αυτοματοποιημένο OCR, υποβοηθούμενη και αυτόματη ταξινόμηση & cross reference, ανάπτυξη θησαυρών νομικών όρων, Business Intelligence νομικού περιεχομένου κ.α. για ταχύτερα, περισσότερα και πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Έχοντας διαθέσιμo σημαντικό όγκο ελεγμένης, δομημένης και ταξινομημένης πληροφορίας, δημιουργούμε Web sites και Native Mobile Apps για εφαρμογές αναζήτησης και παρουσίασης περιεχομένου, ειδοποιήσεων & ενημερώσεων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές ηλεκτρονικών φακέλων, διασυνδεδεμένο περιεχόμενο, ηλεκτρονικές εκδόσεις κωδίκων Νομοθεσίας κ.α

Συνεργάτες
Back to Top