Τμήματα Προετοιμασίας για όλους τους Διαγωνισμούς

Δείτε τα φροντιστήρια

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ πρωταγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια σε σύγχρονα και υψηλού επιπέδου προγράμματα προετοιμασίας για όλους τους εθνικούς νομικούς διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, προσφέροντας στους υποψήφιους λειτουργούς του αύριο τις απαραίτητες γνώσεις, την άρτια και σφαιρική πρακτική και θεωρητική κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, την αδιάλειπτη στήριξη και υπεύθυνη καθοδήγηση για να επιτύχουν τους στόχους τους, καθώς και μοναδικά προνόμια που αποτελούν αδιαπραγμάτευτο αρωγό στην προσπάθειά τους.

Η πλούσια εμπειρία που έχει αναπτυχθεί από το 2014, η ουσιαστική κατανόηση των αναγκών που έχουν οι υποψήφιοι για την αξιόπιστη προετοιμασία τους, καθώς και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πλέον έγκριτους και διακεκριμένους συνεργάτες νομικούς οι οποίοι αποδεδειγμένα κατέχουν μια τεράστια επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία στο ενεργητικό τους για την κατάλληλη διάρθρωση και προσέγγιση των μαθημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων για τους εθνικούς διαγωνισμούς, έχουν οδηγήσει στην επιτυχία σημαντικού και μεγάλου αριθμού υποψηφίων για την υλοποίηση των επαγγελματικών τους επιδιώξεων.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα προετοιμασίας απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, όπως:

  • Πρόσβαση σε εκτενές σχετικό υλικό και αναλυτικές σημειώσεις ανά διαγωνισμό
  • Πρόσβαση σε νομοθεσία, νομολογία, βιβλία, περιοδικά, βιβλιογραφία, διοικητικά έγγραφα, υποδείγματα και αρθρογραφία μέσα από την Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου QUALEX καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας
  • Εκπτώσεις έως 30% σε επιλεγμένες εκδόσεις και σεμινάρια

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Ετήσια Ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας ή Τμήματα Επίλυσης Σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεων για προχωρημένους: Κατευθύνσεις Πολιτικής, Ποινικής Δικαιοσύνης, Εισαγγελέων, Ειρηνοδικών, Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Οι εξετάσεις διεξάγονται ετησίως με έκδοση σχετικής προκήρυξης βάσει του Ν 4871/2021.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας με δυνατότητα έναρξης στον χρόνο της επιλογής του υποψηφίου. Το πακέτο περιλαμβάνει 250 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & δωρεάν ένταξη σε τρίμηνο Live πρόγραμμα (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. Οι εξετάσεις διεξάγονται βάσει προκήρυξης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους (Ν 2830/2000).

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών με δυνατότητα έναρξης στον χρόνο της επιλογής του υποψηφίου. Το πακέτο περιλαμβάνει 145 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e-learning & δωρεάν ένταξη σε τρίμηνο Live πρόγραμμα (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Δεκέμβριο.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας με δυνατότητα έναρξης στον χρόνο της επιλογής του υποψηφίου. Το πακέτο περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & 3 συναντήσεις Live για επικαιροποίηση της ύλης, επανάληψη και προσομοιώσεις εξετάσεων Ασκουμένων στο ίδιο κόστος. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος (Απρίλιο και Οκτώβριο).

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας με δυνατότητα έναρξης στον χρόνο της επιλογής του υποψηφίου. Το πακέτο περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & 3 συναντήσεις Live για επικαιροποίηση της ύλης, επανάληψη και προσομοιώσεις εξετάσεων Επάρκειας στο ίδιο κόστος. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος (Απρίλιο και Οκτώβριο).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Το πακέτο περιλαμβάνει 70 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & δωρεάν ένταξη σε Live πρόγραμμα 35 ωρών (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το τελευταίο τρίμηνο εκάστου κατά το δυνατόν έτους (Ν 4738/2020).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν 4871/2021)

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Δικαστικών Υπαλλήλων. Το πακέτο περιλαμβάνει 125 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & δωρεάν σε Live streaming πρόγραμμα 25 ωρών που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις ετήσιες εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Το πακέτο περιλαμβάνει 252 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & δωρεάν ένταξη σε Live πρόγραμμα 3 μηνών (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. O διαγωνισμός διενεργείται κατ’ έτος σύμφωνα με το ΠΔ 57/2007.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας με δυνατότητα έναρξης στον χρόνο της επιλογής του υποψηφίου. Το πακέτο περιλαμβάνει 300 ώρες εκπαίδευση στην ύλη των εξετάσεων μέσω e- learning & δωρεάν ένταξη σε τρίμηνο Live πρόγραμμα (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που διεξάγεται πριν τις εξετάσεις για καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση της εξεταστέας ύλης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε δύο έτη βάσει του Ν 4831/2021.

Back to Top