Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχοντας μακρά εμπειρία στα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών γνωρίζει σε βάθος τις πραγματικές ανάγκες των υποψηφίων για τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους. Το υψηλό επίπεδο των έγκριτων διδασκόντων και η πλούσια διδακτική τους πορεία, τα μοναδικά προνόμια για την έμπρακτη υποστήριξη των συμμετεχόντων καθώς και τα σημαντικά ποσοστά επιτυχίας που εγγυώνται τα τμήματα προετοιμασίας σε όλες τις κατευθύνσεις, ενισχύουν το όραμά μας για τη δημιουργία υπεύθυνων, ακέραιων και άρτια εκπαιδευμένων δικαστών.
Με τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ A’ 65/02.05.2024) επήλθαν τροποποιήσεις στον Ν. 4871/2021 για την διαδικασία εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και οι εισηγητές των τμημάτων προετοιμασίας είναι ενήμεροι για τις παραπάνω αλλαγές και όλα τα φροντιστήρια είναι πλήρως επικαιροποιημένα και εναρμονισμένα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης & Εισαγγελέων

ΕΣΔΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Έναρξη 18 Σεπτεμβρίου 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων πολιτικών και ποινικών δικαστών αλλά και εισαγγελέων. Προϋποτίθεται για τη συμμετοχή το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό πρόγραμμα με την προσέγγιση κρίσιμων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων, την επίλυση ασκήσεων και τη διενέργεια προσομοιώσεων κατά το πρότυπο των εξετάσεων εξασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων για τα Ειδικά Μαθήματα του διαγωνισμού. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΔΙ 2024
Έναρξη 26 Ιανουαρίου 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων δικαστών και θέτοντας ταυτόχρονα με ασφάλεια και αξιοπιστία τις βάσεις για την εισαγωγή τους στο δικαστικό σώμα.

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΕΣΔΙ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη 24 Σεπτεμβρίου 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων διοικητικών δικαστών. Προϋποτίθεται για τη συμμετοχή το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια.

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό πρόγραμμα με την προσέγγιση κρίσιμων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων, την επίλυση ασκήσεων και τη διενέργεια προσομοιώσεων κατά το πρότυπο των εξετάσεων εξασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων για τα Ειδικά Μαθήματα του διαγωνισμού. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΔΙ 2024
Έναρξη Ιανουάριος 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων δικαστών και θέτοντας ταυτόχρονα με ασφάλεια και αξιοπιστία τις βάσεις για την εισαγωγή τους στο δικαστικό σώμα.

>
Back to Top