Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχοντας μακρά εμπειρία στα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών γνωρίζει σε βάθος τις πραγματικές ανάγκες των υποψηφίων για τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους. Το υψηλό επίπεδο των έγκριτων διδασκόντων και η πλούσια διδακτική τους πορεία, τα μοναδικά προνόμια για την έμπρακτη υποστήριξη των συμμετεχόντων καθώς και τα σημαντικά ποσοστά επιτυχίας που εγγυώνται τα τμήματα προετοιμασίας σε όλες τις κατευθύνσεις, ενισχύουν το όραμά μας για τη δημιουργία υπεύθυνων, ακέραιων και άρτια εκπαιδευμένων δικαστών.

Πολιτική Κατεύθυνση

ΕΣΔΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Έναρξη 18 Σεπτεμβρίου 2023

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων πολιτικών και ποινικών δικαστών αλλά και εισαγγελέων. Προϋποτίθεται για τη συμμετοχή το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια.

ΕΣΔΙ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ  
Έναρξη 18 Σεπτεμβρίου 2023

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο με την επίλυση σύνθετων πρακτικών, την προσέγγιση των νομολογιακών εξελίξεων και τη διενέργεια προσομοιώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων εναρμονίζεται πλήρως με τις ανάγκες των υποψηφίων Ειρηνοδικών. Προϋποτίθεται για τη συμμετοχή το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2023

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό πρόγραμμα με την προσέγγιση κρίσιμων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων, την επίλυση ασκήσεων και τη διενέργεια προσομοιώσεων κατά το πρότυπο των εξετάσεων εξασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων για τα Ειδικά Μαθήματα του διαγωνισμού. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΔΙ 2024
Έναρξη 26 Ιανουαρίου 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων δικαστών και θέτοντας ταυτόχρονα με ασφάλεια και αξιοπιστία τις βάσεις για την εισαγωγή τους στο δικαστικό σώμα.

Διοικητική Κατεύθυνση

ΕΣΔΙ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων διοικητικών δικαστών. Προϋποτίθεται για τη συμμετοχή το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια.

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2023

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό πρόγραμμα με την προσέγγιση κρίσιμων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων, την επίλυση ασκήσεων και τη διενέργεια προσομοιώσεων κατά το πρότυπο των εξετάσεων εξασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων για τα Ειδικά Μαθήματα του διαγωνισμού. Η διδασκαλία διεξάγεται από εγνωσμένου κύρους καθηγητές. Προσφέρονται μοναδικά προνόμια

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΔΙ 2024
Έναρξη Ιανουάριος 2024

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο περιλαμβάνει πλούσια νομολογία, επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις κατά το πρότυπο των εξετάσεων, στοχεύοντας στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προχωρημένων υποψηφίων δικαστών και θέτοντας ταυτόχρονα με ασφάλεια και αξιοπιστία τις βάσεις για την εισαγωγή τους στο δικαστικό σώμα.

Back to Top