Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

Παραλείψεις και λάθη που οδηγούν σε αναστολή καταχώρισης και επιβολή προστίμου

Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.

Η γνώση των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ ανά εταιρική μορφή, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ αποτελεί τον επίσημο κόμβο πληροφόρησης για κάθε επιχείρηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (πιστωτές, προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, καταναλωτές, ανταγωνιστές, δημόσιες Υπηρεσίες, Δικαστήρια, ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς). Συνεπώς, οι συμμετέχοντες, μέσα από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου, θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησής τους ως προς τους τρίτους αφετέρου να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως οδηγήσουν την εταιρία σε αναστολή καταχώρισης ή επιβολή προστίμου από το ΓΕΜΗ.

Υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ
- Αναλυτική αναφορά στις πράξεις και στα στοιχεία για τα οποία απαιτείταιεμπορική δημοσιότητα για όλες τις νομικές μορφές που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, SE, ΟΕ, ΕΕ, ΕΕΜ Κοινοπραξίες, Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, Αστικές Εταιρίες, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ενεργειακές
Κοινότητες, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμούς εργαζομένων και Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρίες
- Διάκριση μεταξύ των πράξεων που δημοσιεύονται αυτόματα στο ΓΕΜΗ και των πράξεων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας. Ανάλυση διαδικασίας και ελέγχου νομιμότητας, επισήμανση σημείων που απαιτούν προσοχή


Αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ
- τι είναι η αναστολή καταχώρισης,
- λόγοι για τους οποίους τίθεται μια εταιρία σε αναστολή καταχώρισης,
- άρση αναστολής καταχώρισης


Επιβολή προστίμου από το ΓΕΜΗ
- λάθη και παραλείψεις που συνιστούν λόγο επιβολής προστίμου από το ΓΕΜΗ
- ύψος προστίμου ανά είδος παράβασης και ενημέρωση των υπόχρεων
- διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου
- διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι λογιστές, οι οικονομολόγοι, οι οικονομικοί διευθυντές, οι managers, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, καθώς και σε υπαλλήλους του Υπηρεσιών ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων. Επίσης, το εν λόγω Σεμινάριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους έχουν ήδη επιχειρήσεις και σε όσους εργάζονται για αυτές (π.χ. διαχειριστές, μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.α.).

Ελένη Αθανασάκη

Η Ελένη Αθανασάκη είναι Προϊσταμένη Τμήματος ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιριών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Έχει δεκαετή εμπειρία στη Διεύθυνση Εταιρειών (Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ). Οι σπουδές της αφορούν στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ έχει Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία και στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική. Είναι Εισηγήτρια του ΕΚΔΔΑ (500 ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια με αντικείμενο το εταιρικό Δίκαιο, το ΓΕΜΗ και τις Υπηρεσίες μιας Στάσης [ΥΜΣ] για τη σύσταση επιχειρήσεων), ενώ έχει κάνει Εισηγήσεις με το ίδιο αντικείμενο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών και στον σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19807
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Παραλείψεις και λάθη που οδηγούν σε αναστολή καταχώρισης και επιβολή προστίμου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19807
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.
Back to Top