ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ελλάδας και Κύπρου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 40,00 € Ειδική Τιμή 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16510
Σταμέλος Χ.

Το παρόν έργο «Ιστορία του Δικαίου - Ελλάδας και Κύπρου» αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Δικαίου στις Νομικές Σχολές Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και σε Νομικές Σχολές οποιουδήποτε κράτους, που εντάσσουν στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της Ιστορίας του Δικαίου. Κατά σειρά αναλύει και εμβαθύνει τις ιστορικές περιόδους και τα ιστορικά συστήματα δικαίου των Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων, των Αρχαίων Ελληνικών Δικαίων, του Ελληνιστικού Δικαίου, του Ρωμαϊκού Δικαίου, του Βυζαντινού Δικαίου, του Μεταβυζαντινού Δικαίου, του Νεοτέρου Δικαίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Το βιβλίο συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες πηγών, επιγραφών και βιβλιογραφίας καθώς και από συνοπτικό ευρετήριο.

Σημείωμα του συγγραφέα Σελ. VII
Α. Το Δίκαιο των Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων
1. Εισαγωγή Σελ. 1
Ιστορική επισκόπηση των Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων Σελ. 2
Πριν τον 12ο αιώνα π.Χ.: η Κύπρος ως «το ενιαίο Βασίλειο της Αλασίας» Σελ. 6
Η μυκηναϊκή προέλευση των Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων Σελ. 7
Η εποχή του σιδήρου στα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια και η εγκατάσταση των Φοινίκων Σελ. 8
Η Κύπρος και τα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια ως φόρου υποτελή Σελ. 10
Φόρος υποτέλειας Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων στους Ασσυρίους (709-669 π.Χ.) Σελ. 10
Φόρος υποτέλειας Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων στους Αιγυπτίους (565-547 π.Χ.) Σελ. 12
Φόρος υποτέλειας Αρχαίων Κυπριακών Βασιλείων στους Πέρσες (546-332 π.Χ.) Σελ. 13
Μέγας Αλέξανδρος και ελληνιστικοί χρόνοι (332-30 π.Χ.) Σελ. 17
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 18
Στοιχεία δημοκρατικότητας σε βασίλεια όπως το Ιδάλιον, το Κούριον και το Μάριον Σελ. 20
Οι εξουσίες του Βασιλέως στα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 21
Η βασιλική οικογένεια στα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 22
Οι ευγενείς και ο ρόλος τους στα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 22
Γεργίνοι και Προμάλλαγες Σελ. 23
Ο θεσμός της δουλείας στα Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 24
3. Ιδιωτικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, ναυτικό, αθλητικό) Σελ. 24
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 27
5. Ειδικό θέμα: η σύμβαση του Ονασίλου στο Ιδάλιον της Κύπρου (περί το 480 π.Χ.) Σελ. 28
Β. Αρχαία Ελληνικά Δίκαια
1. Εισαγωγή Σελ. 35
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 37
Αθήνα: Κλασική Δημοκρατία Σελ. 40
Ο Άρειος Πάγος Σελ. 44
3. Ιδιωτικό δίκαιο (α. ενοχικό, β. εμπράγματο, γ. οικογενειακό, δ. κληρονομικό, ε. ναυτικό, στ. αθλητικό) Σελ. 46
α. Ενοχικό δίκαιο Σελ. 46
β. Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 51
Η Ρήτρα του Επιταδέα Σελ. 56
γ. Οικογενειακό δίκαιο Σελ. 59
δ. Κληρονομικό δίκαιο Σελ. 65
Ισαίος, Περί Αγνίου Κλήρου: δικαστική υπόθεση κληρονομικού δικαίου Σελ. 68
ε. Ναυτικό δίκαιο Σελ. 74
Δημοσθένης, Προς Ζηνόθεμιν: δικαστική υπόθεση ναυτικού δικαίου Σελ. 75
στ. Το δίκαιο των πανελληνίων αθλητικών αγώνων στην κλασική Ελλάδα Σελ. 77
Ολύμπια - Πύθια - Ίσθμια - Νέμεα Σελ. 77
Συνολική θεώρηση των διατάξεων, κανόνων, κανονισμών και νόμων Σελ. 78
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 79
5. Ειδικό θέμα: η δίκη του Σωκράτη ενώπιον της Ηλιαίας στην Αθήνα (399 π.Χ.) Σελ. 80
Μία προγενέστερη «δίκη» του Σωκράτη (403 π.Χ.) Σελ. 81
O Μέλητος προσκαλεί τον Σωκράτη σε δίκη και υποβάλει γραπτές κατηγορίες στον άρχοντα-βασιλέα (399 π.Χ.) Σελ. 83
Η διαδικασία ενώπιον του άρχοντα-βασιλέα και η παραπομπή του Σωκράτη σε δίκη Σελ. 87
Η σύνθεση της Ηλιαίας που κληρώνεται να δικάσει τον Σωκράτη Σελ. 89
Η έναρξη της δίκης και η απαγγελία της κατηγορίας από τον Μέλητο Σελ. 91
Η απολογία του Σωκράτη (πρώτος λόγος) Σελ. 93
Η απόφαση της Ηλιαίας που κρίνει τον Σωκράτη ένοχο Σελ. 96
Ο Μέλητος και ο Σωκράτης (δεύτερος λόγος) προτείνουν ποινή Σελ. 96
Η απόφαση της Ηλιαίας που καταδικάζει τον Σωκράτη σε θάνατο Σελ. 98
Οι δικαστές αποχωρούν και ο Σωκράτης εκφωνεί τον τρίτο λόγο του Σελ. 99
Οι Έντεκα οδηγούν τον Σωκράτη στο δεσμωτήριο Σελ. 99
Ο Σωκράτης παραμένει για 30 ημέρες στο δεσμωτήριο Σελ. 100
Ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο Σελ. 100
Συμπεράσματα Σελ. 101
Γ. Ελληνιστικό Δίκαιο
1. Εισαγωγή Σελ. 103
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 103
3. Ιδιωτικό δίκαιο (α. ενοχικό, β. εμπράγματο, γ. οικογενειακό, δ. κληρονομικό, ε. ναυτικό, στ. αθλητικό) Σελ. 104
α. Ενοχικό ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 104
β. Εμπράγματο ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 105
γ. Οικογενειακό ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 107
δ. Κληρονομικό ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 108
ε. Ναυτικό ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 109
στ. Αθλητικό δίκαιο στους αλεξανδρινούς και ελληνιστικούς χρόνους Σελ. 111
Τα κοινά στοιχεία του ελληνιστικού αθλητικού δικαίου προς το κλασικό δίκαιο Σελ. 112
Τα καινά στοιχεία του ελληνιστικού αθλητικού δικαίου ως προς το κλασικό δίκαιο Σελ. 114
Νόμοι και αθλητική ηθική: μνημόνευση πρωταθλητών πανελληνίων αγώνων Σελ. 115
Νόμοι και αθλητική παθογένεια: φόνος, ντοπάρισμα και επαγγελματισμός Σελ. 116
Ειδικά η νομιμοποίηση των «στημένων» αγώνων: εξαίρεση τα Ολύμπια Σελ. 120
Κανονισμοί Σελ. 122
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 124
5. Ειδικό θέμα: τα πολλαπλά δίκαια στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων (305-31 π.Χ.) Σελ. 125
Δ. Ρωμαϊκό Δίκαιο
1. Εισαγωγή Σελ. 127
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 130
Βασιλεία (753 π.Χ. - 509 π.Χ.) Σελ. 130
Δημοκρατία (509 π.Χ. - 31/27 π.Χ.) Σελ. 133
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: Ηγεμονία, Δεσποτεία (31/27 π.Χ. - 476/565 π.Χ.) Σελ. 134
Κύπρος και ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 135
Νόμος (lex) Σελ. 136
3. Ιδιωτικό δίκαιο (α. ενοχικό, β. εμπράγματο, γ. οικογενειακό, δ. κληρονομικό, ε. ναυτικό, στ. αθλητικό) Σελ. 137
α. Ενοχικό ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 137
β. Εμπράγματο ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 143
Τα πράγματα και οι διακρίσεις τους στο ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 143
Η κυριότητα του ρωμαϊκού δικαίου Σελ. 147
Περιορισμοί της κυριότητας του ρωμαϊκού δικαίου Σελ. 150
Περιορισμοί της κυριότητας υπέρ γειτονικών ακινήτων Σελ. 151
Τρόποι κτήσεως κυριότητας Σελ. 152
Παράγωγοι τρόποι κτήσεως κυριότητας Σελ. 153
Πρωτότυποι τρόποι κτήσεως κυριότητας (κατάληψη, καρποκτησία, ένωση πραγμάτων, ειδοποιία, χρησικτησία, επιδίκαση) Σελ. 154
Κατάληψη (αδέσποτα και εγκαταλειφθέντα πράγματα, εύρεση θησαυρού) Σελ. 154
Καρποκτησία Σελ. 154
Ένωση πραγμάτων (ένωση κινητού πράγματος με ακίνητο, ένωση ακινήτου με ακίνητο, ένωση κινητού πράγματος με κινητό πράγμα) Σελ. 154
Ένωση κινητού με ακίνητο Σελ. 155
Ένωση ακινήτου με ακίνητο Σελ. 155
Ένωση κινητού με κινητό Σελ. 156
Ειδοποιία Σελ. 157
Χρησικτησία (usucapio) Σελ. 157
Μακρού χρόνου παραγραφή (longi temporis praescriptio) Σελ. 159
Mακροτάτου χρόνου παραγραφή (longissimi temporis praescriptio) Σελ. 159
Επιδίκαση Σελ. 159
Δικαστική προστασία της κυριότητας στο ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 160
Η διεκδικητική αγωγή (rei vindicatio) Σελ. 160
Η πουβλικιανή αγωγή (actio publiciana) Σελ. 161
Η αρνητική αγωγή (actio negatoria) Σελ. 162
γ. Οικογενειακό ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 162
Ο θεσμός της προίκας στο ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 163
Τρόποι συστάσεως της προίκας Σελ. 164
Ευθύνη του συζύγου επί των προικώων διαρκούντος του γάμου Σελ. 166
Επιστροφή των προικώων σε περίπτωση λύσεως γάμου Σελ. 166
Θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση της γυναίκας σχετικά με την επιστροφή της προίκας Σελ. 166
Ο θεσμός της προίκας και η λύση του γάμου με διαζύγιο Σελ. 168
Ο θεσμός της προίκας την μετακλασική περίοδο Σελ. 169
Ο θεσμός της προίκας κατά το Ιουστινιάνειο δίκαιο Σελ. 169
Η τύχη της προίκας σε περίπτωση λύσεως γάμου Σελ. 170
α) Λόγω θανάτου του άνδρα Σελ. 170
β) Λόγω θανάτου της γυναίκας Σελ. 171
γ) Λόγω διαζυγίου Σελ. 171
Oι παρακρατήσεις (retentiones) καταργούνται στο Ιουστινιάνειο δίκαιο Σελ. 171
Μέμψη άστοργης προίκας Σελ. 171
Συνεισφορά προίκας Σελ. 171
Η προγαμιαία δωρεά και η δωρεά λόγω γάμου Σελ. 172
Ανακεφαλαίωση: η προίκα στο ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 172
δ. Κληρονομικό ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 173
ε. Ναυτικό ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 174
στ. Αθλητικό δίκαιο στους ρωμαϊκούς χρόνους Σελ. 176
α. Τα κοινά στοιχεία του ρωμαϊκού δικαίου των πανελληνίων αθλητικών αγώνων προς το κλασικό δίκαιο Σελ. 177
β. Κοινά στοιχεία του ρωμαϊκού αθλητικού δικαίου προς το ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 177
γ. Τα καινά στοιχεία του ρωμαϊκού δικαίου των πανελληνίων αθλητικών αγώνων ως προς το ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 178
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 179
5. Ειδικό θέμα: Δωδεκάδελτος της Ρώμης (βασισμένος στο ελληνικό δίκαιο, 450 π.Χ.) Σελ. 183
Ε. Βυζαντινό Δίκαιο (ή Δίκαιο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας)
1. Εισαγωγή Σελ. 185
Η Κύπρος την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330-1192) Σελ. 185
Πρωτοβυζαντινή περίοδος (330-642) Σελ. 185
Μεσοβυζαντινή περίοδος, συγκυριαρχία Βυζαντίου-Αράβων (642-1071) Σελ. 186
Κύπρος και βυζαντινό δίκαιο, οι Ελληνικοί Νόμοι της Κύπρου (324-1191) Σελ. 186
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 187
Η Σύγκλητος την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Σελ. 192
Ο Άρειος Πάγος την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Σελ. 201
3. Ιδιωτικό δίκαιο (α. ενοχικό, β. εμπράγματο, γ. οικογενειακό, δ. κληρονομικό, ε. ναυτικό, στ. αθλητικό) Σελ. 202
α. Ενοχικό βυζαντινό δίκαιο Σελ. 202
β. Εμπράγματο βυζαντινό δίκαιο Σελ. 202
γ. Οικογενειακό βυζαντινό δίκαιο Σελ. 203
Η μνηστεία κατά το βυζαντινό δίκαιο Σελ. 205
Η προίκα και οι δωρεές στον γάμο του βυζαντινού δικαίου Σελ. 206
Η οικονομική συνεισφορά του συζύγου στον βυζαντινό γάμο Σελ. 208
Διαχείριση περιουσίας τέκνων από γονείς ή επιτρόπους στο βυζαντινό δίκαιο Σελ. 209
Τα περιουσιακά αποτελέσματα του διαζυγίου των βυζαντινών χρόνων Σελ. 211
Παλλακεία Σελ. 212
δ. Κληρονομικό βυζαντινό δίκαιο Σελ. 212
ε. Ναυτικό βυζαντινό δίκαιο Σελ. 212
στ. Αθλητικό δίκαιο στους βυζαντινούς χρόνους Σελ. 214
Το πρώιμο βυζαντινό αθλητικό δίκαιο ως την απαγόρευση τέλεσης των Ολυμπίων Σελ. 214
Η τέλεση απαγορευμένων Ολυμπίων: νόμος (αυτοκρατορικό διάταγμα) περί απαγόρευσης, κανονισμοί, κανόνες Σελ. 215
Η απαγόρευση των μονομαχιών με νόμο (αυτοκρατορικό διάταγμα) Σελ. 217
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 217
5. Ειδικό θέμα: οι ιεροί κανόνες και ειδικοί ιεροί κανόνες για το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου (431, 451) Σελ. 220
ΣΤ. Μεταβυζαντινό Δίκαιο
1. Εισαγωγή Σελ. 225
Η Κύπρος την εποχή της Φραγκοκρατίας, της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας Σελ. 225
Η εποχή της Φραγκοκρατίας (1192-1489) Σελ. 225
Η εποχή της Ενετοκρατίας (1489-1571) Σελ. 227
Η εποχή της Τουρκοκρατίας (1571-1878) Σελ. 228
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 230
3. Ιδιωτικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, ναυτικό, αθλητικό) Σελ. 231
Η μνηστεία κατά το μεταβυζαντινό δίκαιο Σελ. 232
Γαμήλιο συμβόλαιο (ιδίως για προίκες και προγαμιαίες δωρεές) στο μεταβυζαντινό δίκαιο Σελ. 232
Η προίκα στο μεταβυζαντινό δίκαιο Σελ. 233
Η οικονομική συνεισφορά του συζύγου στον μεταβυζαντινό γάμο Σελ. 234
Τα περιουσιακά αποτελέσματα του διαζυγίου των μεταβυζαντινών χρόνων Σελ. 235
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 236
5. Ειδικό θέμα: η Εκκλησία της Κύπρου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) Σελ. 241
Ζ. Νεότερο Δίκαιο
1. Εισαγωγή Σελ. 253
Η Κύπρος κατά την εποχή της Αγγλοκρατίας (1878-1959) Σελ. 253
Η Κύπρος ως ανεξάρτητο κράτος (16 Αυγούστου 1960 ως σήμερα) Σελ. 255
2. Δημόσιο δίκαιο (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) Σελ. 259
3. Ιδιωτικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, ναυτικό, αθλητικό) Σελ. 260
4. Ποινικό δίκαιο (εγκλήματα, ποινές, σωφρονισμός) Σελ. 267
5. Ειδικό θέμα: βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και «ζώσα» ιστορία δικαίου (ιδίως 1946-2018) Σελ. 267
Σημείωμα τέλους Σελ. 283
Πηγές, επιγραφές και βιβλιογραφία
Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 285
Αρχαία Ελληνικά Δίκαια Σελ. 286
Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 290
Αρχαία Ελληνικά Δίκαια Σελ. 290
Αρχαία Κυπριακά Βασίλεια Σελ. 291
Ειδικά για την επιγραφή- πινακίδα του Ιδαλίου Σελ. 292
Αρχαία Ελληνικά Δίκαια Σελ. 294
Ειδικά για το Αρχαίο Ελληνικό Αθλητικό Δίκαιο Σελ. 296
Ελληνιστικό Δίκαιο Σελ. 297
Ρωμαϊκό Δίκαιο Σελ. 297
Ειδικά για το Αθλητικό Ρωμαϊκό Δίκαιο Σελ. 297
Βυζαντινό Δίκαιο, Μεταβυζαντινό Δίκαιο, Νεότερο Δίκαιο Σελ. 297
Πηγές Σελ. 297
Βιβλιογραφία Σελ. 298
Βυζαντινή Σύγκλητος - Πηγές και βιβλιογραφία Σελ. 298
Επιγραφές Σελ. 303
Ειδικά για την Κύπρο: Βυζαντινό, Μεταβυζαντινό (Φραγκοκρατία 1192-1489, Ενετοκρατία 1489-1571, Τουρκοκρατία 1571-1878), Νεότερο Δίκαιο (Αγγλοκρατία 1878-1960) Σελ. 303
Ειδικά για το Βυζαντινό Αθλητικό Δίκαιο Σελ. 309
Μεταβυζαντινό Δίκαιο Σελ. 310
Νεότερο Δίκαιο Σελ. 310
Συνοπτικό Ευρετήριο Σελ. 311
Back to Top