Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ


Κριτική έκδοση - Ερμηνεία κατ’ άρθρον

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18509
Ρουμελιώτης Μ.
Το βιβλίο «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών: Κριτική έκδοση – Ερμηνεία κατ’ άρθρον» πραγματεύεται το βασικό νομοθέτημα που διέπει την προσφορά ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Στο έργο περιλαμβάνεται ο Κανονισμός, όπως ισχύει σήμερα, απαλλαγμένος από τυπογραφικά λάθη και άλλα λάθη αντιγραφής, με εκτενή ερμηνεία κατ’ άρθρο, στην οποία ξεκαθαρίζονται πολλά ζητήματα αναφορικά με τις συμβάσεις που συνάπτει ο ξενοδόχος είτε με πελάτες-καταναλωτές είτε με πράκτορες. Ιδιαιτέρως εκτενής είναι η ανάλυση των ξενοδοχειακών συμβάσεων «αλλότμεντ». Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό για το νομικό της θεωρίας και της πράξης, για καθηγητές και φοιτητές που μελετούν το δίκαιο των ξενοδοχειακών συμβάσεων, για κάθε ξενοδόχο ή υπάλληλο ξενοδοχείου καθώς επίσης για τους απασχολούμενους σε φορείς του δημοσίου που ελέγχουν και ρυθμίζουν την ξενοδοχειακή δραστηριότητα.
* Οι τίτλοι που συνοδεύουν τα άρθρα του Κανονισμού δεν είναι μέρος του νομοθετικού κειμένου, αλλά συνιστούν προσθήκη του συγγραφέα.
Περιεχόμενα
Πρόλογος V
Εισαγωγή 1
Ερμηνεία κατ’ άρθρον* 3
1 [Καθήκον υποδοχής πελατών. Απαγόρευση ρητρών αποκλειστικότητας] 3
2 [Κατάρτιση συμβάσεως με πελάτη. Ενοικίαση και κράτηση] 16
3 [Υποχρεώσεις τού πελάτη που δεν χρησιμοποίησε τό δωμάτιο. Προειδοποίηση 21άς ημερών] 28
4 [Έκταση δικαιώματος χρήσεως τού δωματίου και τών λοιπών πραγμάτων τού ξενοδοχείου] 36
5-6 [Αν δεν ορίστηκε η διάρκεια τής συμβάσεως] 37
7 [Η ώρα αναχωρήσεως τού πελάτη] 40
8 [Έκτακτη καταγγελία τού ξενοδόχου, επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου. Απόδειξη τού ορισμένου τού χρόνου. Πελάτης που δεν έρχεται, ή απορρίπτει τό δωμάτιο, ή αναχωρεί νωρίτερα] 44
9 [Τό μίσθωμα τών ημερών αφίξεως και αναχωρήσεως] 57
10 [Αθέτηση υπό τού ξενοδόχου. Απαγόρευση υπεραρίθμων μισθώσεων] 59
11-13 [Οι συμβάσεις κρατήσεως αριθμών κλινών για εναλλασσόμενους πελάτες] 77
14-16 [Κρατικός έλεγχος τιμών] 138
17 [Εικοσιτετράωρη λειτουργία τού ξενοδοχείου] 140
18 [Καθήκον τού διευθυντού να τηρεί τόν νόμο. Σχέση με ξενοδόχο] 141
19 [Ο χρόνος πληρωμής τού μισθώματος. Δικαιώματα ξενοδόχου αν δεν έγινε η πληρωμή] 143
20 [Ευθύνη τού ξενοδόχου για τά πράγματα που εισκόμισε ο πελάτης] 146
21 [Δικαιώματα τού ξενοδόχου επί νόσου ή θανάτου τού πελάτη. Υποχρεώσεις τού πελάτη λόγω ζημιών στό ξενοδοχείο] 151
22 [Ορισμένες παράπλευρες υποχρεώσεις τού πελάτη] 158
23 [Απαγορεύσεις ορισμένων τρόπων χρήσεως υπό τού πελάτη] 159
24 [Υποχρέωση τού πελάτη να συμπεριφέρεται κοσμίως] 162
25 [Υποχρεώσεις τού θεράποντος ιατρού και τών οικείων τού πελάτη επί λοιμώδους νόσου αυτού] 166
26 [Απεύθυνση στίς αστυνομικές αρχές] 168
27 [Κατάργηση παλαιοτέρου κανονισμού] 168
Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών Κριτική έκδοση 169
Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών Απόδοση σε κοινή νεοελληνική 179
Ευρετήριο 187
Back to Top