ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ

Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 23 Ν 4139/2013

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16853
Περβίζος Τ.
Μαργαρίτης Λ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στο έργο «Κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών» εξετάζεται η ιδιαιτέρως διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 2 περ. α΄ Ν 4139/2013. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, στις οποίες μελετώνται διαδοχικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, καθώς και θέματα μεταχείρισης εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών. Επιχειρείται ένας διαρκής και συχνά αντιπαραθετικός διάλογος μεταξύ της θεωρίας και της πρόσφατης νομολογίας (: 2013-2018), κυρίως του Αρείου Πάγου, ώστε να καταδειχθούν τόσο οι ιδιαιτερότητες της νέας ρύθμισης και οι δυσκολίες που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή της, όσο και οι διαφοροποιήσεις της σε σχέση με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς.

Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες του κατ’ επάγγελμα δράστη και του προσδοκώμενου οφέλους, αναφορικά δε με το τελευταίο καταγράφεται και ο τρόπος υπολογισμού. Ακόμη μελετώνται οι λοιπές ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 23 και καταγράφονται ορισμένοι προβληματισμοί στο πεδίο των απειλούμενων ποινικών κυρώσεων. Ακολούθως εξετάζονται ζητήματα μεταβολής κατηγορίας, διαχρονικού δικαίου και παραπομπής και αρμοδιότητας ενόψει ιδίως συναφών εγκλημάτων, ενώ αναπτύσσονται και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών του άρθρου 23, τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο.

Το έργο ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων από την εφαρμογή του νέου νόμου κατά την πρώτη πενταετία και με την κατάθεση ορισμένων προτάσεων βελτίωσης ή τροποποίησης του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

Πρόλογος Σελ. 9
Προλεγόμενα Σελ. 11
Συντομογραφίες Σελ. 17
1. Εισαγωγή Σελ. 19
1.1. Οι διακεκριμένες και οι επιβαρυντικές περιστάσεις Σελ. 20
1.1.1. Προϊσχύσασες ρυθμίσεις – Κυοφορία Σελ. 20
1.1.2. Τα ισχύοντα άρθρ. 22 και 23 Ν 4139/2013 Σελ. 23
1.2. Βασικές έννοιες Σελ. 24
1.2.1. Η έννοια της «ναρκωτικής ουσίας» Σελ. 24
1.2.2. Η έννοια της «διακίνησης» Σελ. 25
1.2.3. Η έννοια της «χρηματοδότησης» Σελ. 26
2. Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου
2.1. Η έννοια του «κατ’ επάγγελμα» δράστη Σελ. 29
2.1.1. Γενικά Σελ. 29
2.1.2. Η κατ’ επάγγελμα τέλεση στο νόμο περί ναρκωτικών Σελ. 32
2.2. Προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 Ευρώ Σελ. 42
2.2.1. Η έννοια, η θέση στη δομή του κυρωτικού κανόνα και η νομική φύση του «προσδοκώμενου οφέλους» Σελ. 43
2.2.2. Τρόπος υπολογισμού του «προσδοκώμενου οφέλους» Σελ. 47
2.2.3. Η αιτιολογία για το «προσδοκώμενο όφελος» Σελ. 49
2.3. Επιβαρυντική περίσταση και συμμετοχή Σελ. 56
2.3.1. Το στοιχείο της κατ’ επάγγελμα τέλεσης Σελ. 56
2.3.2. Το στοιχείο του προσδοκώμενου οφέλους Σελ. 58
2.4. Οι λοιπές ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης Σελ. 62
2.4.1. Η διακίνηση εξαιρετικά επιβλαβών ναρκωτικών Σελ. 63
2.4.2. Διακίνηση σε βάρος ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων Σελ. 66
2.4.3.  Διακίνηση με χρήση όπλων κατά την τέλεση της πράξης ή προς σκοπό διαφυγής Σελ. 69
2.5. Παρατηρήσεις επί των ποινικών κυρώσεων Σελ. 71
2.5.1. Αντιφάσεις στις ποινικές κυρώσεις Σελ. 71
2.5.2. Άρθρ. 20 § 3 εδ. α΄ και διακεκριμένες περιπτώσεις Σελ. 74
2.5.3.  Ποινική κύρωση και αρχή της αναλογικότητας: μια ειδικότερη περίπτωση Σελ. 76
3. Ζητήματα δικονομικού δικαίου
3.1. Βελτίωση κατηγορίας με την προσθήκη επιβαρυντικής περίστασης Σελ. 79
3.1.1. Κατά την ανάκριση Σελ. 80
3.1.2. Κατά την παραπομπή Σελ. 81
3.1.3. Από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο Σελ. 83
3.1.4. Από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο Σελ. 86
3.1.5. Η μεταβολή κατηγορίας ως λόγος αναίρεσης: παρόν και μέλλον Σελ. 88
3.2. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Σελ. 92
3.2.1. Οι θέσεις της πρόσφατης νομολογίας Σελ. 92
3.2.2. Σχόλια στην ΑΠ (τακτ. Ολ) 1/2015 Σελ. 94
3.3. Ζητήματα παραπομπής και αρμοδιότητας Σελ. 96
3.3.1. Ζητήματα παραπομπής Σελ. 97
3.3.2. Ζητήματα αρμοδιότητας Σελ. 102
4. Μεταχείριση εξαρτημένων μεγαλοδιακινητών Σελ. 107
4.1. Άρθρ. 31 – Προδικασία Σελ. 108
4.1.1. Δυνατότητες του Ανακριτή – Δικαστικού Συμβουλίου Σελ. 108
4.1.2. Άσυλο θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης Σελ. 112
4.2. Κύρια διαδικασία Σελ. 112
4.2.1. Αναβολή λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα απεξάρτησης Σελ. 112
4.2.2. Αυτοτελής ισχυρισμός εξάρτησης Σελ. 113
4.2.3. Η ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης ως ελαφρυντικό Σελ. 115
4.3.Παρέκβαση: Ειδική υφ’ όρον απόλυση και αναστολή εκτέλεσης ποινής Σελ. 120
4.4.Παρατηρήσεις επί των ποινικών κυρώσεων – Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 125
5. Συμπεράσματα Σελ. 129
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία
Ελληνική Σελ. 133
Ξενόγλωσση Σελ. 137
Παράρτημα Σελ. 139
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 141
Back to Top