ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16264
Μαργαρίτης Λ.
Ιωαννίδου Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μαργαρίτης Λ.

Με το έργο «Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής» επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού της κατ’ οίκον εκτίσεως της ποινής και η ερμηνευτική αντιμετώπιση κάποιων (ουσιαστικών και δικονομικών) δογματικών ζητημάτων.

Η ποινή δεν παρουσιάζει ελαστικότητα μόνο στις στιγμές - όψεις της νομοθετικής οριοθετήσεως και της δικαστικής επιμετρήσεως· παρουσιάζει ελαστικότητα και κατά τη στιγμή - όψη της σωφρονιστικής της υλοποιήσεως. Η ελαστικότητα εδώ αναφέρεται στην ποινή που βρίσκεται στο στάδιο της εκτελέσεώς της. Στη σωφρονιστική υλοποίηση της ποινής ως ελαστικότητα νοείται κατά κύριο λόγο η δυνατότητα αριθμητικής μεταβολής της υλοποιημένης ποινής· η δυνατότητα αυτή εκφράζεται στη νομοθεσία μας με τους θεσμούς: της υπό όρoν απολύσεως μετά την απότιση ενός μέρους της υλοποιημένης ποινής, της ευεργετικής μετρήσεως ελάχιστων μορίων υλοποιημένης ποινής, της χάρης και της αποκαταστάσεως στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Στα τελευταία χρόνια προστέθηκαν κανονιστικά και άλλες μορφές ελαστικότητας εκτίσεως, με κυρίαρχες εκείνες της εκτίσεως της ποινής στην κατοικία του καταδίκου (: άρθρο 56 ΠΚ) και της απολύσεως καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (: άρθρα 110Β και 110Γ ΠΚ).

Το έργο συμπληρώνεται με Παράρτημα χρήσιμων νομοθετικών κειμένων, ήτοι: Σύσταση Επιτροπής Υπουργών ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ποινές στην κοινότητα, Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για την ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για την αύξηση του πληθυσμού των φυλακών, Κανόνες Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των γυναικών στις φυλακές και μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα, Κανόνες Ηνωμένων Εθνών για τις ελάχιστες προδιαγραφές των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων, Ψήφισμα κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή, Αναφορά κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή, Σύσταση κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις μητέρες και τα βρέφη στη φυλακή και Σύσταση κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ)
I. Η διάταξη του άρθρου 56 ΠΚ στην αρχική της μορφή Σελ. 13
II. Από την αρχική, στη σημερινή του μορφή: Οι τροποποιήσεις του άρθρου 56 ΠΚ Σελ. 20
III. Κατ’ οίκον έκτιση: με ή χωρίς αίτηση του καταδίκου; Σελ. 42
IV. Προϋποθέσεις κατ’ οίκον εκτίσεως της ποινής: ποιοι οι δικαιούχοι Σελ. 48
V. Αρμόδιο όργανο: ανάμεσα στο δικαστήριο και στο συμβούλιο Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως
I. Βούλευμα δικαστικού συμβουλίου: δυνατότητα προσβολής του με έφεση από τον κατηγορούμενο Σελ. 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ποινές στην κοινότητα [Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Rules on community sanctions and measures] Σελ. 127
2. Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών για την ηλεκτρονική επιτήρηση [Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member States on electronic monitoring] Σελ. 142
3. Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών για την αύξηση του πληθυσμού των φυλακών [Recommendation N° R (99) 22 of the Committee of Ministers to member States concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation] Σελ. 151
4. Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των γυναικών στις φυλακές και μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα (κανόνες Μπανγκόκ) [United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)] Σελ. 157
5. Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τις ελάχιστες προδιαγραφές των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων (κανόνες Τόκυο) [United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)] Σελ. 182
6. Ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή [(Resolution 1663 (2009) Women in prison] Σελ. 192
7. Αναφορά της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή [Report] Σελ. 198
8. Σύσταση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις μητέρες και τα βρέφη στη φυλακή [Recommendation 1469 (2000) Mothers and babies in prison] Σελ. 217
9. Σύσταση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης [Recommendation 1257 (1995) Conditions of detention in Council of Europe member states] Σελ. 219
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 223
Back to Top