ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Αστική, Ποινική και Δικονομική Εφαρμογή

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 47,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14539
+Μαργαρίτης Λ., Χριστοδούλου Κ.
Γεωργιάδου Μ.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του θεσμού της παυλιανής αγωγής διαπιστώνονται πλείστες δυσχέρειες, ενόψει και της λειτουργίας συγγενών θεσμών (π.χ. αδικοπραξία, μεταβίβαση επιχείρησης). Ακόμη, η θεωρία και η νομολογία δεν τηρούν ομοιόμορφη στάση όσον αφορά τα σχετικά αναφυόμενα ζητήματα, ενώ η πλειοψηφία των υποστηριζόμενων απόψεων έλκει την καταγωγή της από το καθεστώς που ίσχυε πριν από την αναρρύθμιση των αποτελεσμάτων της καταδολιευτικής διαρρήξεως με το Ν 2298/1995. Προς διευκόλυνση του ερμηνευτή του δικαίου κατά την ενασχόλησή του με υποθέσεις που ενέχουν στοιχεία καταδολίευσης παρέχεται με το εν λόγω εγχείρημα υπό τον τίτλο «Καταδολίευση δανειστών – Αστική, ποινική και δικονομική εφαρμογή» ένας πρακτικός οδηγός με τα κατάλληλα «εργαλεία» προς τούτο. Συγκεκριμένα, μέσα από την πλοήγηση στις υφιστάμενες βιβλιογραφικές και νομολογιακές πηγές προσεγγίζεται και αναλύεται τόσο η αστική όσο και η ποινική προστασία της καταδολίευσης δανειστών, συσχετιζόμενη με τα δικονομικά θέματα που ανακύπτουν. Όσον αφορά την αστική προστασία, παρουσιάζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις της καταδολίευσης δανειστών και δη η προστατευτέα αξίωση, η απαλλοτρίωση, ο αιτιώδης σύνδεσμος, η ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας οφειλέτη, η πρόθεση βλάβης, η γνώση τρίτου, αλλά και τα αποτελέσματα που επέρχονται από τη διάρρηξη μιας καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης.

Το έργο για την καταδολίευση δανειστών ολοκληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των συχνότερα συναντώμενων στη δικηγορική πράξη δικογράφων για την καταδολίευση δανειστών. Πρόκειται για την αγωγή καταδολίευσης και την παυλιανή ανακοπή με περιεχόμενο που πραγματικά μπορεί να καθοδηγήσει τον δικηγόρο κατά τη σύνταξη του ανάλογου δικογράφου. Επιπλέον περιέχονται και διαγράμματα με τα βασικά σημεία του θεσμού της καταδολίευσης δανειστών. Έτσι σε πλήρη ανταπόκριση προς την ύλη του πονήματος απεικονίζονται σε διαγράμματα όλα τα θέματα που ανακύπτουν στην πράξη από τη λειτουργία του υπʼ όψιν φαινομένου στο αστικό και στο ποινικό πεδίο, όπως αντιμετωπίζονται από τη θεωρία και τη νομολογία. Τέλος το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθά σημαντικά τον χρήστη στον εντοπισμό των αναζητούμενων θεμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εισαγωγή 
Eπιμ. Κ. Χριστοδούλου 
§ 1. Γενικές παρατηρήσεις 
Ι. Οικονομική σημασία και σκοπός του θεσμού της παυλιανής αγωγήςΣελ. 2
ΙΙ. Συγγενείς θεσμοίΣελ. 5
1. Εικονικότητα Σελ. 6
2. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης Σελ. 8
3. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 12
4. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 14
5. Πτωχευτική ανάκληση Σελ. 15
α) Έννοια και σκοπόςΣελ. 15
β) ΕίδηΣελ. 17
γ) Σχέση προς την παυλιανή αγωγήΣελ. 18
αα) ΣύγκρισηΣελ. 18
ββ) Συρροή;Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Αστική προστασία 
Eπιμ. Κ. Χριστοδούλου 
§ 2. Προϋποθέσεις καταδολίευσης 
Ι. Προστατευτέα αξίωση Σελ. 24
1. ΠεριεχόμενοΣελ. 26
α) Ενοχικές αξιώσειςΣελ. 26
αα) Αξιώσεις εκτελεστέες σε χρήμαΣελ. 26
ββ) Ειδικώς οι αξιώσεις είδουςΣελ. 26
β) Όχι εμπράγματες αξιώσειςΣελ. 29
2. Κρίσιμος χρόνος (γέννησης) Σελ. 30
α) Η άποψη της νομολογίαςΣελ. 31
β) Η άποψη της θεωρίαςΣελ. 35
3. Απαιτητό Σελ. 36
4. Όχι αναγκαίως δεδικασμένο για την απαίτηση - εκτελεστότηταΣελ. 41
ΙΙ. ΑπαλλοτρίωσηΣελ. 42
1. Έννοια Σελ. 42
α) ΠεριεχόμενοΣελ. 42
β) ΥποκείμενοΣελ. 48
2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 50
α) Εκπλήρωση οφειλής Σελ. 50
αα) Η καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέουςΣελ. 50
ββ) Η δόση αντί καταβολήςΣελ. 53
β) Σύσταση ασφάλειας Σελ. 54
γ) Γονική παροχήΣελ. 56
δ) Όχι αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίαςΣελ. 59
ε) Διαδικαστικές πράξεις Σελ. 60
αα) ΓενικάΣελ. 60
ββ) Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 60
στ) Απαλλοτρίωση με παράλειψη Σελ. 63
ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτηΣελ. 64
1. ΈννοιαΣελ. 66
2. Κρίσιμος χρόνοςΣελ. 68
IV. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ απαλλοτρίωσης και βλάβης - αφερεγγυότηταςΣελ. 69
V. Πρόθεση του οφειλέτη για βλάβη των δανειστώνΣελ. 71
1. Βαθμός υπαιτιότηταςΣελ. 71
2. Κρίσιμος χρόνοςΣελ. 74
3. Επί αναμίξεως τρίτων προσώπωνΣελ. 75
VI. Γνώση του τρίτουΣελ. 77
1. ΓενικάΣελ. 77
2. Ειδικώς επί χαριστικής απαλλοτριώσεωςΣελ. 80
α) Επί ενοχικής διαρρήξεωςΣελ. 80
β) Επί εμπράγματης διαρρήξεωςΣελ. 81
3. Η γνώση του ειδικού διαδόχου του τρίτου Σελ. 81
 
§ 3. Αποτελέσματα καταδολίευσης 
Ι. Ενέργεια της διάρρηξης - Νομική φύση της παυλιανής αγωγής Σελ. 86
1. Το πρόβλημα και η νομοθετική λύση τουΣελ. 86
α) Ενοχική θεωρία Σελ. 88
β) Εμπράγματη θεωρία Σελ. 90
γ) Θεωρία της υπεγγυότηταςΣελ. 92
δ) Η κρατούσα άποψη - Μη αντιταξιμότητα Σελ. 94
αα) Nομική φύση της παυλιανής αγωγήςΣελ. 96
ββ) Περιεχόμενο των εννόμων αποτελεσμάτωνΣελ. 98
2. Ειδικώς επί χαριστικής απαλλοτριώσεως Σελ. 100
α) Η ευθύνη του ανυπαίτιου τρίτουΣελ. 101
β) Η ευθύνη του αμελούς τρίτουΣελ. 101
ΙΙ. Έκταση διάρρηξηςΣελ. 103
III. Κρίσιμος χρόνοςΣελ. 105
1. ΓενικάΣελ. 105
2. Επί απαλλοτριώσεως ακινήτωνΣελ. 106
ΙV. Σύγκρουση προς άλλες απαιτήσειςΣελ. 108
1. Απαιτήσεις δανειστών του οφειλέτηΣελ. 108
α) Μη διαρρηξάντων Σελ. 109
β) ΔιαρρηξάντωνΣελ. 109
2. Απαιτήσεις δανειστών του τρίτουΣελ. 110
α) Εγχειρόγραφων δανειστώνΣελ. 110
β) Εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί του απαλλοτριωθέντοςΣελ. 111
V. ΠαραγραφήΣελ. 112
1. Ratio Σελ. 112
2. Νομική φύσηΣελ. 113
3. ΑντικείμενοΣελ. 114
4. ΔιάρκειαΣελ. 115
VΙ. 'Αμυνα του καθ' ου τρίτου - έννομα βοηθήματαΣελ. 118
1. Κατά του δανειστήΣελ. 118
2. Κατά του οφειλέτηΣελ. 118
 
§ 4. Δικονομικά 
Ι. ΠροδικασίαΣελ. 122
1. Αρμοδιότητα Σελ. 122
α) Καθ' ύληνΣελ. 122
β) Κατά τόπονΣελ. 123
2. Ενεργητική - παθητική νομιμοποίησηΣελ. 124
3. Ιστορική βάση Σελ. 128
4. ΑίτημαΣελ. 131
5. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 136
6. ΕκκρεμοδικίαΣελ. 139
ΙΙ. Κυρίως διαδικασίαΣελ. 140
1. ΔιαδικασίαΣελ. 140
2. ΑπόδειξηΣελ. 141
α) ΓενικάΣελ. 141
β) Ειδικώς η απόδειξη της γνώσης του τρίτου - Το τεκμήριο της ΑΚ 941 παρ. 2Σελ. 142
αα) Ιστορική βάση - Συγγενικός δεσμός Σελ. 143
ββ) Διάρκεια του τεκμηρίου Σελ. 145
III. Απόφαση Σελ. 146
1. Δεδικασμένο - Αντικείμενο Σελ. 146
2. Διαπλαστική ενέργειαΣελ. 150
3. ΕκτελεστότηταΣελ. 151
IV. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 152
1. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 153
2. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 154
3. Τύχη συγκρούσεωνΣελ. 156
V. Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 158
1. Προϋποθέσεις του επιτρεπτούΣελ. 159
2. Στοιχεία της αίτησης Σελ. 161
3. Πρόσφορα μέτραΣελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Ποινική προστασία 
Eπιμ. Λ. Μαργαρίτης 
§ 5. Ποινικά γνωρίσματα της καταδολίευσης 
Ι. Έννομο αγαθόΣελ. 166
ΙΙ. Αντικειμενική υπόστασηΣελ. 170
1. Υποκείμενο του εγκλήματοςΣελ. 170
α) Ο οφειλέτηςΣελ. 170
β) Ο τρίτος που ενεργεί υπέρ του οφειλέτηΣελ. 173
2. Παθών (ο δανειστής και η απαίτησή του)Σελ. 175
α) Ο δανειστήςΣελ. 175
β) Η απαίτηση του δανειστήΣελ. 175
αα) Χαρακτηριστικά γνωρίσματαΣελ. 175
ββ) Ειδικότερα η απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμόΣελ. 179
3. Αντικείμενο του εγκλήματος («οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο») Σελ. 182
4. Τρόποι τέλεσης του εγκλήματοςΣελ. 186
α) Βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτηΣελ. 187
β) ΑπόκρυψηΣελ. 190
γ) Απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμαΣελ. 191
αα) ΑπαλλοτρίωσηΣελ. 191
ββ) Απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμαΣελ. 194
δ) Κατασκευή ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιώνΣελ. 195
5. Αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς: η ματαίωση της ικανοποίησης 
του δανειστήΣελ. 198
ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 201
IV. Απόπειρα - συμμετοχήΣελ. 204
1. ΑπόπειραΣελ. 204
2. ΣυμμετοχήΣελ. 206
V. Έγκληση - Δικονομικά ζητήματα Σελ. 212
1. ΈγκλησηΣελ. 212
2. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 216
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ 
1. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίαςΣελ. 229
2. Διάρρηξη χαριστικής δικαιοπραξίαςΣελ. 231
3. Διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης πλοίουΣελ. 241
4. Διάρρηξη προσημείωσης υποθήκηςΣελ. 247
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ 
1. Αστικό (άρθρα 939-946 ΑΚ)Σελ. 256
2. Ποινικό (άρθρο 397 ΠΚ)Σελ. 287
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 289
Back to Top