Τρίτη 21 Ιουνίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Πρακτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ και του ΚΕΔΕ

Εισηγητές: Κόντης Γ.

Η κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, ως ειδικότερη μορφή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, συνιστά μία πιο ευέλικτη και απλοποιημένη μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με την περισσότερο πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία κατάσχεσης κινητών και ακινήτων, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι πιστωτές να την επιλέγουν για την ικανοποίηση των αξιώσεών τους έναντι των οφειλετών τους. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η διερεύνηση ζητημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία επιβολής κατάσχεσης εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ (με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις), όσο και κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

• Η έννοια της «χρηματικής απαίτησης».

• O άυλος χαρακτήρας της «χρηματικής αξίωσης» και η αναγκαστική κατάσχεση άυλων τίτλων και αξιών.

• Η έννοια της «χρηματικής απαίτησης» και η διάκρισή της από τα «λοιπά οικονομικά μέσα» στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο.

• Η «τραπεζική χρηματική κατάθεση» ως ειδικότερη μορφή «χρηματικής απαίτησης» σε αντιδιαστολή με τα «χρηματοπιστωτικά μέσα».

• Η έννοια του «τρίτου» στη διαδικασία της κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων.

• Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου.

• Επιβολή κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης υπέρ του πιστωτή εις χείρας του ιδίου ως τρίτου.

• Η συντέλεση της κατάσχεσης στο πλαίσιο του άρθρου 934 ΚΠολΔ.

• Η αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με βάση διαταγή πληρωμής ή οριστική δικαστική απόφαση.

• Ιδιάζουσες μορφές «αποδυνάμωσης» επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης

• Η έννοια της «μελλοντικής χρηματικής απαίτησης».

• Η δυνατότητα συμψηφισμού χρηματικής ανταπαίτησης του τρίτου με μελλοντική χρηματική απαίτηση του καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτη.

• Η νομική φύση και το περιεχόμενο της δήλωσης τρίτου. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως τρίτου. Νομική φύση και τηρητέα διαδικασία.

• Το ζήτημα του «ορισμένου» των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εγγράφων κατά το άρθρο 30Β του ΚΕΔΕ. Η επιλογή της νομολογίας.

• Το ζήτημα της νομικής φύσεως του τεκμηρίου του άρθρου 33 ΚΕΔΕ

• Η αναστολή εκτέλεσης της αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και οι έννομες συνέπειες αυτής

• Σύγχρονες κατηγορίες ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων.

• Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο πεδίο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου με βάση τους Νόμους 4842/2021 και 4855/2021.

• Μορφές δεσμεύσεως τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίες δεν βασίζονται σε επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης.

• Η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο. Το νέο άρθρο 738Α ΚΠολΔ για την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους αλλά και σε στελέχη τραπεζών.

Γεώργιος Κόντης

Ο Γεώργιος Κόντης είναι δικηγόρος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ιδίας Σχολής με εξειδίκευση, ομοίως, στην Πολιτική Δικονομία και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19218
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κόντης Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ και του ΚΕΔΕ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19218
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κόντης Γ.
Back to Top