ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15985
Γεωργάκη Β.
Φινοκαλιώτης Κ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Αντικείμενο έρευνας του έργου είναι η καταχρηστική φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία, ενώ το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται και αναφορικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, κυρίως υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το ζήτημα της καταχρηστικής φοροαποφυγής είναι ιδιαίτερα επίκαιρο ενόψει της έκτασης στην οποία παρατηρείται και των μορφών που λαμβάνει τα τελευταία κυρίως χρόνια, μορφές οι οποίες εξελίσσονται και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Περαιτέρω, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας είναι ιδιαίτερα δυσχερές, η παρούσα μελέτη περιορίζεται, για την πληρότητα της ανάλυσης, μόνο στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Εντούτοις, παρατίθενται συγκεκριμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εξετάζεται η έννοια της φοροαποφυγής και η αρχή απαγόρευσης των καταχρήσεων στα πλαίσια της εναρμονισμένης έμμεσης φορολογίας.

Ειδικότερα, το παρόν έργο διαρθρώνεται συνολικά σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των εννοιών της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, στα πλαίσια της έννοιας της φοροαποφυγής, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση των πράξεων που αποτελούν καταχρηστικές και, συνεπώς, μη αποδεκτές πρακτικές, ενώ μνημονεύονται διάφορες μορφές που λαμβάνουν συνήθως οι εν λόγω πρακτικές. Εν συνεχεία, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία αντικειμενικού και υποκειμενικού χαρακτήρα τα οποία παρατηρούνται στα περισσότερα καταχρηστικά σχήματα, προς το σκοπό εντοπισμού αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι γενικές και ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής που έχουν υιοθετήσει τέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση των εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, ενώ εξετάζεται η Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διασυνοριακούς εταιρικούς μετασχηματισμούς. Παρατίθεται εκτενώς η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ που είναι συναφής με την ερμηνεία και εφαρμογή της ρήτρας αντικατάχρησης της ως άνω Οδηγίας, καθώς και οι σημαντικότερες υποθέσεις στα πλαίσια των οποίων το ΔΕΕ αποφάνθηκε επί εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο ερευνώνται οι πρακτικές καταχρηστικής φοροαποφυγής και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατάξεις καταπολέμησης αυτών που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης υπό το φως του ενωσιακού και του διεθνούς συμβατικού φορολογικού δικαίου, αλλά και του Συντάγματος, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καταχρηστικής φοροαποφυγής.

Το έργο συμπληρώνεται από κατάλογο των κυριότερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο βιβλίο, πίνακα νομοθεσίας και λοιπών πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,  ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο των κυριότερων όρων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 11
KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Φοροαποφυγή – Φοροδιαφυγή
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 25
II. Έννοια φοροδιαφυγής Σελ. 26
III. Έννοια φοροαποφυγής Σελ. 27
1. Φοροαποφυγή ως νόμιμο και επιτρεπόμενο μέσο ελαχιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης Σελ. 28
2. Καταχρηστική/ανεπίτρεπτη φοροαποφυγή Σελ. 30
IV. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά καταχρηστικής φοροαποφυγής/καταχρηστικού σχήματος Σελ. 33
1. Αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία Σελ. 34
2. Έλεγχος/σημασία κινήτρων Σελ. 35
3. Αποτελέσματα καταχρηστικού σχήματος Σελ. 37
4. Συμπερασματική κρίση για την καταχρηστική φοροαποφυγή Σελ. 38
V. Φοροαποφυγή - Φοροδιαφυγή και αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης Σελ. 41
VI. 1. Οικονομική ελευθερία/ελευθερία επιχειρηματικών αποφάσεων/ελευθερία επιλογής μεταξύ διαφόρων νομικών σχημάτων Σελ. 43
2. Περιορισμοί στην άσκηση της οικονομικής ελευθερίας Σελ. 45
VII. Ερμηνεία φορολογικών διατάξεων. Γραμματική - τελολογική ερμηνεία Σελ. 48
VIII. Μέτρα καταπολέμησης της καταχρηστικής φοροαποφυγής. Γενικές - ειδικές διατάξεις αντικατάχρησης Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συγκριτικό Δίκαιο
Ι. Ιταλία
1. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής Σελ. 57
2. Ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής Σελ. 62
α. Διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 62
β. Μερίσματα προερχόμενα από κράτη ή εδάφη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 64
γ. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 64
δ. Μεταφορά κατοικίας στην αλλοδαπή Σελ. 66
ε. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 67
ΙΙ. Γαλλία
1. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής Σελ. 69
2. Ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής Σελ. 71
α. Διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 71
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 72
γ. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 73
δ. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 74
ε. Διατάξεις για την παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των καταβαλλόμενων μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων Σελ. 75
στ. Ειδικός φόρος επί της ακίνητης περιουσίας Σελ. 76
ΙIΙ. Ισπανία Σελ. 76
1. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής Σελ. 77
2. Ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής Σελ. 83
α. Διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 83
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες σε κράτη φορολογικούς παραδείσους. Εφαρμογή της αγοραίας αξίας σε συναλλαγές με κράτη φορολογικούς παραδείσους Σελ. 85
γ. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 85
δ. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 87
ε. Πλασματική διατήρηση κατοικίας Σελ. 88
ΙV. Ηνωμένο Βασίλειο
1. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής. Γνωστοποίηση σχημάτων φοροαποφυγής στη φορολογική αρχή Σελ. 89
2. Ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής Σελ. 94
α. Διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 94
β. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 96
γ. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 98
V. Συμπερασματικές κρίσεις Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σχέση των εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)
I. Η αποτροπή της φοροαποφυγής ως στόχος των ΣΑΔΦ Σελ. 101
II. ΣΑΔΦ και εθνικές διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών Σελ. 103
III. ΣΑΔΦ και εθνικές διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 104
ΙV. ΣΑΔΦ και εθνικές διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών Σελ. 109
V. ΣΑΔΦ και εθνικές διατάξεις περί αλλαγής κατοικίας Σελ. 110
VI. ΣΑΔΦ και εθνικές διατάξεις περί πληρωμών σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 111
VII. Η πρόβλεψη γενικής διάταξης αντικατάχρησης από την 6η Δράση του ΟΟΣΑ Σελ. 112
VIII. Ερμηνεία Διεθνών Συμβάσεων Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ενωσιακό Δίκαιο
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Ψηφίσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 10ης Φεβρουαρίου 1975 και της 8ης Ιουνίου 2010. Διοικητική συνεργασία των κρατών μελών Σελ. 117
ΙΙ. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη θέσπιση γενικής ρήτρας αντικατάχρησης Σελ. 119
ΙΙΙ. Κώδικας δεοντολογίας για τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό Σελ. 124
IV. Ρήτρες αντικατάχρησης στις Οδηγίες άμεσης φορολογίας του Συμβουλίου της ΕΕ Σελ. 125
1. Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου περί μητρικών - θυγατρικών εταιριών Σελ. 126
2. Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου περί τόκων - δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών Σελ. 130
V. Oδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πράξεις εταιρικού μετασχηματισμού Σελ. 132
1. Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Φορολογικά πλεονεκτήματα Σελ. 133
2. Roll-over relief. Παράλληλη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων του κράτους της εισφέρουσας εταιρίας Σελ. 135
3. Σύστημα επιλεκτικής εναρμόνισης Σελ. 136
4. Αντικειμενικό-υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 138
5. Περίπτωση διαφανών οντοτήτων Σελ. 139
α. Διαφανής εισφέρουσα ή αποκτώμενη εταιρία Σελ. 140
β. Διαφανής εταίρος Σελ. 141
γ. Διαφανής λήπτρια ή αποκτώσα εταιρία Σελ. 142
6. Μεταφορά ζημιών Σελ. 143
7. Διπλή οικονομική φορολογία. Τροποποιήσεις που δεν έγιναν αποδεκτές για λόγους πρόληψης καταχρηστικών σχημάτων Σελ. 144
α. Εισφορά ενεργητικού. Περίπτωση διαφανούς εταιρίας σε εισφορά ενεργητικού Σελ. 144
β. Ανταλλαγή τίτλων. Περίπτωση διαφανούς εταιρίας σε ανταλλαγή τίτλων Σελ. 146
8. Ρήτρα κατά της φοροαποφυγής-φοροδιαφυγής (άρθρο 15 παρ. 1 στ. α΄ της Οδηγίας) Σελ. 148
Θεωρία επιχειρηματικού σκοπού (Business purpose doctrine) Σελ. 151
9. Νομολογία ΔΕΕ επί του άρθρου 11 της Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ Σελ. 154
α. Απορρόφηση ζημιογόνων εταιριών. Περιορισμοί στη δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών της εισφέρουσας εταιρίας Σελ. 154
Υπόθεση C-28/95 Leur-Bloem κατά Inspecteur der Belastingdienst/ Ondernemingen Amsterdam 2 Σελ. 154
Υπόθεση C-126/10 Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA κατά Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Σελ. 154
Μεταφορά ζημιών στους εταιρικούς μετασχηματισμούς Σελ. 162
β. Υπόθεση C-321/05 Hans Markus Kofoed κατά Skatteministeriet. Παράλειψη μεταφοράς της ρήτρας αντικατάχρησης του άρθρου 11 της Oδηγίας στο εθνικό δίκαιο Σελ. 164
γ. Υπόθεση C-285/07 A.T. κατά Finanzamt Stuttgart-Körperschaften. Ανταλλαγή μετοχών. Σκοπός Oδηγίας αναφορικά με το καθεστώς αναβολής φορολόγησης της υπεραξίας. Μη συμβατός ο κανόνας της διπλής σύνδεσης των λογιστικών αξιών. Κίνδυνος φοροαποφυγής Σελ. 167
δ. Υπόθεση C-352/08 Modehuis A. Zwijnenburg BV κατά Staatssecretaris van Financiën. Διάκριση σκοπού επίτευξης ενός επιθυμητού οικονομικού αποτελέσματος και χρησιμοποιούμενου μέσου. Επιλογή ευμενέστερης φορολογικά λύσης. Ρήτρες αντικατάχρησης Σελ. 169
10. Συμπεράσματα Σελ. 171
VI. Νομολογία ΔΕΕ επί εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης Σελ. 171
1. Εθνικές διατάξεις για την υποκεφαλαιοδότηση. Υπόθεση C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation κατά Commissioners of Inland Revenue Σελ. 173
2. Εθνικές διατάξεις για την έκπτωση καταβαλλόμενων δαπανών σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Υπόθεση C-318/10 Société d’ investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) κατά Βελγικού Δημοσίου Σελ. 180
3. Εθνικές διατάξεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Υπόθεση C-311/08 Société de Gestion Industrielle (SGI) κατά Βελγικού Δημοσίου Σελ. 185
4. Εθνικές διατάξεις για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες. Υπόθεση C-196/04 Cadbury Schweppes plc και Cadbury Schweppes Overseas Ltd κατά Commissioners of Inland Revenue Σελ. 191
5. Εθνικές διατάξεις για τον ειδικό φόρο επί ακινήτων. Υπόθεση C-451/05 Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) κατά Directeur général des impôts και Ministère public Σελ. 199
6. Συμπερασματικές κρίσεις για την έννοια της φοροαποφυγής στα πλαίσια του δικαίου της ΕΕ Σελ. 202
α. Περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών. Αξιολόγηση παραδεκτού των εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης Σελ. 202
β. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης ελευθεριών. Δικαιολογητικός λόγος και νομολογιακή διαμόρφωση έννοιας φοροαποφυγής Σελ. 205
γ. Αμιγώς επίπλαστες καταστάσεις Σελ. 209
δ. Σκοπός αμιγώς επίπλαστων καταστάσεων Σελ. 213
ε. Εθνικά μέτρα αντικατάχρησης και συμβατότητά τους με το ενωσιακό δίκαιο. Αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 216
στ. Σχέσεις κρατών μελών με τρίτα κράτη Σελ. 220
ζ. Ελαχιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης - νόμιμος φορολογικός σχεδιασμός - μείωση φορολογικών εσόδων Σελ. 223
VII. Δέσμη μέτρων της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής. Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής Σελ. 224
1. Κανόνας περιορισμού έκπτωσης των τόκων Σελ. 225
2. Φορολόγηση κατά την έξοδο Σελ. 228
3. Γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων Σελ. 231
4. Κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 236
5. Κανόνες για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων Σελ. 241
6. Συμπερασματικές κρίσεις Σελ. 244
VIII. Kοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών (ΚΕΒΦΕ) Σελ. 245
IX. Πρόταση Οδηγίας COM (2016) 687 final για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Εθνικά μέτρα καταπολέμησης της καταχρηστικής φοροαποφυγής
Ι. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 Ν 4174/2013) Σελ. 257
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 257
2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Έννοια «διευθέτησης» Σελ. 258
3. Τεχνητός χαρακτήρας της διευθέτησης. Η αρχή της υπεροχής/υπερίσχυσης της ουσίας έναντι του τύπου Σελ. 259
4. Αποτέλεσμα διευθέτησης. Φορολογικό πλεονέκτημα Σελ. 267
5. Σκοπός φοροαποφυγής. Σημασία υποκειμενικών προθέσεων (κινήτρων) φορολογουμένου Σελ. 268
6. Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 38 του ΚΦΔ. Κυκλικός χαρακτήρας ανάλυσης Σελ. 272
7. Δικαίωμα (αντ)απόδειξης-προηγούμενης ακρόασης του φορολογουμένου. Διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου Σελ. 275
8. Αποτελέσματα εφαρμογής των γενικών διατάξεων αντικατάχρησης Σελ. 278
α. Νομολογία ΔΕΕ Σελ. 279
β. Αποτελέσματα εφαρμογής της γενικής διάταξης κατά της φοροαποφυγής του άρθρου 38 του ΚΦΔ Σελ. 279
9. Διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου. Επιβολή κυρώσεων Σελ. 282
10. Δέσμια αρμοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια της φορολογικής διοίκησης Σελ. 283
11. Πλεονεκτήματα των γενικών διατάξεων αντικατάχρησης Σελ. 284
12. Μειονεκτήματα των γενικών διατάξεων αντικατάχρησης Σελ. 286
ΙΙ. Ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής Σελ. 287
1. Διατάξεις Υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 287
α. Μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων Σελ. 287
β. Η υποκεφαλαιοποίηση ως μορφή καταχρηστικής φοροαποφυγής Σελ. 288
γ. Μορφή υιοθετούμενων εθνικών διατάξεων προς αντιμετώπιση της υποκεφαλαιοποίησης Σελ. 292
δ. Άρθρο 49 του Ν 4172/2013, πεδίο εφαρμογής Σελ. 299
ε. Αξιολόγηση των διατάξεων υποκεφαλαιοποίησης Σελ. 304
2. Κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 306
α. Έννοια των μη συνεργάσιμων κρατών. Άρθρο 65 του Ν 4172/2013 Σελ. 307
β. Έννοια των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Άρθρο 65 του Ν 4172/2013 Σελ. 309
γ. Γενικό καθεστώς έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών. Άρθρο 22 του Ν 4172/2013 Σελ. 310
δ. Δαπάνες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Άρθρο 23 περ. ιγ΄ του Ν 4172/2013 Σελ. 312
ε. Βάρος απόδειξης του μη τεχνητού χαρακτήρα της συναλλαγής Σελ. 316
στ. Προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών Σελ. 317
ζ. Εικονικές συναλλαγές - εικονικά φορολογικά στοιχεία - έκπτωση δαπανών Σελ. 319
η. Εικονικότητα στο χώρο του φορολογικού δικαίου Σελ. 322
θ. Αξιολόγηση διατάξεων άρθρου 23 περ. ιγ΄ του Ν 4172/2013 Σελ. 323
3. Ενδοομιλικές συναλλαγές (άρθρο 50 N 4172/2013, 39 N 2238/1994) Σελ. 323
α. Τιμές μεταβίβασης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η πρακτική των υπο/υπερτιμολογήσεων Σελ. 323
β. Η αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Άρθρο 9 του Υποδείγματος ΣΑΔΦ του ΟΟΣΑ Σελ. 325
γ. Ανάλυση συγκρισιμότητας Σελ. 328
δ. Άρθρο 50 του Ν 4172/2013, έννοια σύνδεσης, υποκειμενικό - αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 331
ε. Transfer pricing ως ειδική μορφή καταχρηστικής φοροαποφυγής Σελ. 335
στ. Μεταφορά λειτουργιών. Επιχειρηματική αναδιάρθρωση. Κατανομή κινδύνων Σελ. 337
4. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (άρθρο 66 ΚΦΕ) Σελ. 342
α. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Σελ. 342
β. Φύση των διατάξεων περί ΕΑΕ ως αντικαταχρηστικών Σελ. 343
γ. Αρχή της ουδετερότητας των εξαγωγών κεφαλαίου Σελ. 345
δ. Τρόποι φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών ΕΑΕ Σελ. 347
ε. Διατάξεις άρθρου 66 του ΚΦΕ και προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών Σελ. 348
στ. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των διατάξεων Σελ. 351
ζ. Ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 352
η. Διπλή φορολογία Σελ. 353
5. Ειδικός φόρος επί ακινήτων (Ν 3091/2002) Σελ. 354
α. Έννοια εξωχώριας εταιρίας Σελ. 354
β. Έννοια φορολογικού παραδείσου σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ Σελ. 355
γ. Υποκειμενικό-αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 356
δ. Μη υπαγωγή στις διατάξεις. Βάρος απόδειξης εξαιρέσεων Σελ. 359
ε. Φορολογικός σχεδιασμός με τη χρήση offshore εταιριών Σελ. 360
6. Ρήτρα αντικατάχρησης άρθρου 48 ΚΦΕ Σελ. 361
7. Ρήτρα αντικατάχρησης άρθρου 63 ΚΦΕ Σελ. 362
8. Άρθρα 52-56 του ΚΦΕ για τις πράξεις εταιρικού μετασχηματισμού Σελ. 365
α. Πεδίο εφαρμογής διατάξεων 52-55 του Ν 4172/2013 Σελ. 365
β. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρων 52-55 του ΚΦΕ Σελ. 367
γ. Αποτίμηση από την εισφέρουσα και αποκτώσα εταιρία των ληφθέντων τίτλων λόγω εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων. Ειδικές αντικαταχρηστικές διατάξεις Σελ. 368
δ. Ζημίες εισφέρουσας εταιρίας Σελ. 371
ε. Ζημίες λήπτριας (απορροφώσας) εταιρίας Σελ. 371
στ. Ειδική αντικαταχρηστική διάταξη του ΚΦΕ για τη μεταφορά ζημιών Σελ. 373
ζ. Ρήτρα αντικατάχρησης άρθρου 8 του Ν 2578/1998 και άρθρου 56 ΚΦΕ Σελ. 377
9. Φορολογικές συνέπειες αλλαγής κατοικίας Σελ. 379
α. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Σελ. 379
β. Φόροι εξόδου Σελ. 380
γ. Νομολογιακή εξέλιξη ΔΕΕ για τη φορολογία εξόδου Σελ. 381
δ. Σύσταση εγγυήσεων Σελ. 383
ε. Εθνικές διατάξεις Σελ. 384
στ. Μεταφορά κατοικίας σε τρίτα μη συνεργάσιμα κράτη Σελ. 384
ζ. Μεταφορά κατοικίας σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 385
η. Ζητήματα διπλής φορολογίας Σελ. 386
θ. Τελικές κρίσεις Σελ. 387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Αξιολόγηση των εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης υπό το πρίσμα της συμβατότητάς τους με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, και της συνταγματικότητας αυτών
Ι. Ενωσιακό Δίκαιο – ΣΑΔΦ Σελ. 391
ΙΙ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Σελ. 395
ΙΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος Σελ. 397
IV. Αξιολόγηση εθνικών διατάξεων αντικατάχρησης – Προτάσεις Σελ. 398
V. Επίλογος – Συμπερασματικές κρίσεις Σελ. 401
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 405
Αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 415
Νομοθεσία και λοιπές πράξεις των θεσμικών οργάνων ΕΕ Σελ. 416
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 417
Back to Top