Τρίτη 29 Ιουνίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εισηγητές: Κυβέλος Σ., Φινοκαλιώτης Δ.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων που εμπίπτουν στον ΚΕΔΕ και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την προβληματική γύρω από αυτές. Επίσης, θα γίνει αναλυτική αναφορά των μέσων άμυνας που διαθέτει ο οφειλέτης για χρηματικές απαιτήσεις δημοσίου δικαίου και θα συζητηθούν μέσα από νομολογιακά παραδείγματα τα δικονομικά ζητήματα που γεννώνται από την εφαρμογή των κρίσιμων δικονομικών διατάξεων, αλλά και τα όρια της εξουσίας του δικαστή που καλείται να αποφανθεί επί της νομιμότητας της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, κατά τρόπον ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις βάσεις και την υποδομή για να διαχειρίζονται με τον βέλτιστο τρόπο συνήθη ζητήματα διοικητικής εκτέλεσης επί δημοσίου δικαίου χρηματικών απαιτήσεων.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ-Σωτήρης Κυβέλος
Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων δημοσίου δικαίου πλην των φορολογικών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Έννοια και χαρακτηριστικά διοικητικής εκτέλεσης
 • Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων δημοσίου δικαίου
 • Η σχέση του ΚΕΔΕ με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΔΕ

 • Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του ΚΕΔΕ
 • Η αρμοδιότητα για την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης
 • Είδη εισπραττόμενων χρηματικών απαιτήσεων
 • Προϋποθέσεις έναρξης διοικητικής εκτέλεσης (νόμιμος τίτλος, ληξιπρόθεσμο απαίτησης)
 • Βασικές ιδιότητες και συγκρότηση του νόμιμου τίτλου
 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης
 • Επιβολή τόκων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης
 • Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (άρθρα 10-53 ΚΕΔΕ)
 • Αναγγελίες τρίτων
 • Διαδικασία διαγραφής οφειλών προς το Δημόσιο
 • Συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων Δημοσίου και ιδιωτών

ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Ο ΚΕΔΕ ως δυαδικό δικονομικό σύστημα - Ζητήματα δικαιοδοσίας
 • Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
 • Το ζήτημα της «οριστικοποίησης» του νομίμου τίτλου
 • Προϋποθέσεις έναρξης διοικητικής εκτέλεσης (νόμιμος τίτλος, ληξιπρόθεσμο απαίτησης)
 • Προσβολή ατομικής ειδοποίησης από τα αλληλεγγύως συνευθυνόμενα πρόσωπα
 • Προϋποθέσεις παρεμπίπτοντος ελέγχου του νόμιμου τίτλου κατ΄ άρθρο 224 ΚΔΔ
 • Προσωρινή δικαστική προστασία

B΄ ΕΝΟΤΗΤΑ-Δημήτριος Φινοκαλιώτης
Είσπραξη απαιτήσεων φορολογικού χαρακτήρα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Φύση φορολογικών απαιτήσεων
 •  Αρμόδια όργανα
 • Εκτελεστοί τίτλοι
 • Απαιτητό οφειλής
 • Σειρά εξόφλησης
 • Δυνατότητα ρύθμισης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
  - Ατομική Ειδοποίηση
  - Εφαρμογή διατάξεων ΚΕΔΕ
  - Συμψηφισμός απαιτήσεων
  - Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
  - Παραγραφή δικαιώματος είσπραξης φορολογικών διαφορών
  - Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της ΕΕ

ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

   - Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (προσβαλλόμενες πράξεις, προθεσμία, έκταση εξουσίας δικαστηρίου κλπ)
   - Αίτηση αναστολής στα πλαίσια της ενδικοφανούς προσφυγής - Προσωρινή δικαστική προστασία
   - Προστασία αλληλεγγύως συνευθυνόμενων προσώπων (ενδικοφανής προσφυγή – ανακοπή).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη της Διοίκησης, συμβούλους, φοιτητές και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα κρίσιμα, διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ζητήματα αφενός της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη δημοσίου δικαίου χρηματικών απαιτήσεων και αφετέρου για το δικονομικό πλαίσιο έννομης προστασίας του καθ΄ ου η εκτέλεση.

Σωτήρης Κυβέλος

Ο Σωτήρης Κυβέλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, νομικός σύμβουλος του Δ. Κορδελιού-Ευόσμου και διδάκτωρ δημοσίου δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Ασχολείται αποκλειστικώς με υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως δημοσίων συμβάσεων. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες «Η διοικητική και δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» (2018), «Η ενδικοφανής προσφυγή» (2016, β’ έκδοση), «Οι προθεσμίες στη διοικητική δίκη» (2015). Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα και σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ ως επιστημονικός συνεργάτης και έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μελετών και σχολίων σε νομικά περιοδικά.

Δημήτριος Φινοκαλιώτης

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού Νομικής Σχολής ΑΠΘ και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής. Έχει εξειδικευθεί στην πράξη σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου. Συμμετείχε ως εισηγητής σε διάφορες ημερίδες και συνέδρια με θεματικές που άπτονταν κυρίως φορολογικού και δημοσιονομικού δικαίου, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17532
8 ώρες
Εισηγητές: Κυβέλος Σ., Φινοκαλιώτης Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17532
8 ώρες
Εισηγητές: Κυβέλος Σ., Φινοκαλιώτης Δ.
Back to Top