ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ - ΝΔ 356/1974)

Διαγράμματα – Ερμηνευτικά Σχόλια - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16524
Πανταζής Ν.

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έπληξε και τα δημόσια οικονομικά της Χώρας μας την τελευταία δεκαετία, κατέδειξε αφενός τις εγγενείς αδυναμίες του μηχανισμού είσπραξης εν γένει των εσόδων του κράτους, αφετέρου αποτέλεσε την αφετηρία για την ενίσχυση του μηχανισμού αυτού με την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης με την εισαγωγή νέων μεθόδων και πρακτικών είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Γενικότερα, νομοθετικές παρεμβάσεις υπήρξαν στα ζητήματα α) της ρύθμισης των οφειλομένων προς το Δημόσιο χρεών, β) της διευκόλυνσης καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών, γ) της κατάταξης του Δημοσίου στην περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, αλλά και δ) στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων και για χρέη προς το Δημόσιο.

Το ΝΔ 356/1974 υπό τον τίτλο «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ), τέθηκε σε ισχύ από 1.7.1974 (ΦΕΚ Α΄ 90), αντικαθιστώντας τους Ν 4845/1930, Ν 4858/1930 και Ν 230/1931, όπως αυτοί είχαν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το ΠΔ της 24/27.8.1931, υπό τον τίτλο «Νόμος περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΝΕΔΕ).

Σαράντα τέσσερα (44) χρόνια μετά την εφαρμογή του, το κείμενο του ΚΕΔΕ έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί, αντικατασταθεί ή αναδιατυπωθεί, μέσω διαφόρων νόμων, τριάντα μία (31) φορές. Μόνο, κατά την περίοδο των ετών 2010-2018, ο νομοθέτης παρενέβη με είκοσι (20) διαφορετικά νομοθετήματα.

Από το σύνολο των νομοθετικών μεταβολών στον ΚΕΔΕ, αποδεικνύεται ότι ο ΚΕΔΕ αντέχει στο χρόνο, αφού παραμένει το βασικό νομοθέτημα της διοικητικής εκτέλεσης, προκειμένου το Δημόσιο αλλά και οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, βασιζόμενα στις διατάξεις του, να κινούν τη διαδικασία της εκτέλεσης και να εισπράττουν «αναγκαστικώς» τα έσοδά τους. Έγκαιρα και αποτελεσματικά είναι το ζητούμενο.

Ο όλο και αυξανόμενος ρυθμός επιβαλλόμενων κατασχέσεων κυρίως σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού ασκούμενων ανακοπών κατά των κατασχέσεων. Περαιτέρω, η επιλογή διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για τα χρέη προς το Δημόσιο, ενδέχεται να εγείρει ζητήματα αναγόμενα κυρίως στη δημοσιότητα των πλειστηριασμών και στην δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων υπερθεματιστών.

Περαιτέρω, το Δημόσιο με τον Ν 4174/2013 (ΚΦΔ) έχει δημιουργήσει το δικό του πλέγμα διατάξεων εκτέλεσης, με την παράλληλη χρήση των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Δεν αποκλείεται ωστόσο στο μέλλον ο ΚΕΔΕ να αποτελέσει μέρος ενός ενιαίου σώματος δημοσιονομικών-φορολογικών διατάξεων, το οποίο θα αφορούσε στη διαδικασία προσδιορισμού βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων, με δικονομική βάση τις διατάξεις του ΚΔΔ.

Οι ανωτέρω συνθήκες και το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας της δημόσιας εκτέλεσης κατέστησαν αναγκαία την ύπαρξη του παρόντος έργου, το οποίο επεξεργάζεται τα θέματα της διοικητικής εκτέλεσης. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α’ μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση των διατάξεων του ΚΕΔΕ, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την εκτέλεση διατάξεις του ΚΦΔ (Ν 4174/2013) και το Β’ μέρος την ανάλυση των διατάξεων του ΚΔΔ.

Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση α) των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ άρθρα 1-95) και των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) που αφορούν στην ανακοπή (άρθρα 216-230), ευσύνοπτα και κατανοητά υπό τη μορφή διαγράμματος, με σύντομη ερμηνεία της κάθε διάταξης και β) της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, -η αναζήτηση της οποίας δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση.

Με το παρόν έργο, παρέχεται ένα χρήσιμο εργαλείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τους μελετητές, τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης.

Πρόλογος Σελ. VII
Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ - ΝΔ 356/1974)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγικές διατάξεις: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων
[1] Περί κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [άρθρο 1]
Διάγραμμα Σελ. 3
Ερμηνεία Σελ. 4
[2] Όργανα είσπραξης - Νόμιμος τίτλος [άρθρο 2]
Διάγραμμα Σελ. 5
Σχετικές διατάξεις Σελ. 7
Ερμηνεία Σελ. 8
Νομολογία Σελ. 21
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 21
[3] Καταβολή χρεών [άρθρο 3]
Διάγραμμα Σελ. 22
Σχετικές διατάξεις Σελ. 23
Ερμηνεία Σελ. 23
[4] Ατομική ειδοποίηση [άρθρο 4]
Διάγραμμα Σελ. 24
Σχετικές διατάξεις Σελ. 26
Ερμηνεία Σελ. 26
Νομολογία Σελ. 34
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 40
[5] Ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 5]
Διάγραμμα Σελ. 41
Σχετικές διατάξεις Σελ. 42
Ερμηνεία Σελ. 42
Νομολογία Σελ. 44
[6] Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής [άρθρο 6]
Διάγραμμα Σελ. 45
Σχετικές διατάξεις Σελ. 47
Ερμηνεία Σελ. 47
Νομολογία Σελ. 50
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 50
[7] Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας - Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 7]
Διάγραμμα Σελ. 51
Σχετικές διατάξεις Σελ. 52
Ερμηνεία Σελ. 52
Νομολογία Σελ. 54
[8] Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 8]
Διάγραμμα Σελ. 55
Σχετικές διατάξεις Σελ. 56
Ερμηνεία Σελ. 56
Νομολογία Σελ. 57
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διοικητική εκτέλεση
[9] Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 9]
Διάγραμμα Σελ. 58
Σχετικές διατάξεις Σελ. 60
Ερμηνεία Σελ. 60
Νομολογία Σελ. 61
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 62
[10] Ενέργεια κατάσχεσης κινητών εις χείρας του οφειλέτου [άρθρο 10]
Διάγραμμα Σελ. 63
Ερμηνεία Σελ. 65
[11] Εξουσίες ενεργούντος κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου [άρθρο 11]
Διάγραμμα Σελ. 67
Ερμηνεία Σελ. 68
[12] Πλείονες κατασχέσεις [άρθρο 12]
Διάγραμμα Σελ. 69
Ερμηνεία Σελ. 69
[13] Συνέπειες κατάσχεσης κινητών [άρθρο 13]
Διάγραμμα Σελ. 71
Ερμηνεία Σελ. 71
[14] Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων [άρθρο 14]
Διάγραμμα Σελ. 72
Ερμηνεία Σελ. 72
[15] Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη [άρθρο 15]
Διάγραμμα Σελ. 73
Ερμηνεία Σελ. 74
[16] Ασυγκόμιστοι καρποί [άρθρο 16]
Διάγραμμα Σελ. 76
Ερμηνεία Σελ. 76
[17] Ακατάσχετα [άρθρο 17]
Διάγραμμα Σελ. 77
Ερμηνεία Σελ. 78
Νομολογία Σελ. 79
[18] Περιορισμοί κατά την κατάσχεση [άρθρο 18]
Διάγραμμα Σελ. 81
Ερμηνεία Σελ. 81
Νομολογία Σελ. 81
[19] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 19]
Διάγραμμα Σελ. 82
Ερμηνεία Σελ. 83
Νομολογία Σελ. 84
[20] Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού [άρθρο 20]
Διάγραμμα Σελ. 85
Σχετικές διατάξεις Σελ. 85
Ερμηνεία Σελ. 86
[21] Ενέργεια του πλειστηριασμού [άρθρο 21]
Διάγραμμα Σελ. 87
Σχετικές διατάξεις Σελ. 89
Ερμηνεία Σελ. 89
[22] Διαίρεση πλειστηριαζομένων - Έκθεση πλειστηριασμού [άρθρο 22]
Διάγραμμα Σελ. 91
Ερμηνεία Σελ. 92
[23] Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης [άρθρο 23]
Διάγραμμα Σελ. 93
Ερμηνεία Σελ. 93
[24] Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση [άρθρο 24]
Διάγραμμα Σελ. 95
Ερμηνεία Σελ. 95
[25] Επανάληψη πλειστηριασμού [άρθρο 25]
Διάγραμμα Σελ. 97
Ερμηνεία Σελ. 97
[26] Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού [άρθρο 26]
Διάγραμμα Σελ. 98
Ερμηνεία Σελ. 98
[27] Αναπλειστηριασμός [άρθρο 27]
Διάγραμμα Σελ. 99
Ερμηνεία Σελ. 99
[28] Αναγγελίες [άρθρο 28]
Διάγραμμα Σελ. 101
Ερμηνεία Σελ. 102
[29] Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση [άρθρο 29]
Διάγραμμα Σελ. 103
Σχετικές διατάξεις Σελ. 103
Ερμηνεία Σελ. 103
[30] Κατάσχεση εις χείρας τρίτων [άρθρο 30]
Διάγραμμα Σελ. 106
Σχετικές διατάξεις Σελ. 108
Ερμηνεία Σελ. 108
Νομολογία Σελ. 112
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 113
[31] Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Α]
Διάγραμμα Σελ. 114
Σχετικές διατάξεις Σελ. 115
Ερμηνεία Σελ. 115
[άρθρο 30Β]
Διάγραμμα Σελ. 117
Σχετικές διατάξεις Σελ. 119
Ερμηνεία Σελ. 119
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 121
[32] Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων [άρθρο 31]
Διάγραμμα Σελ. 122
Σχετικές διατάξεις Σελ. 123
Ερμηνεία Σελ. 123
Νομολογία Σελ. 125
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 125
[33] Δήλωση τρίτου [άρθρο 32]
Διάγραμμα Σελ. 126
Ερμηνεία Σελ. 127
Νομολογία Σελ. 128
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 128
[34] Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης [άρθρο 33]
Διάγραμμα Σελ. 129
Σχετικές διατάξεις Σελ. 129
Ερμηνεία Σελ. 129
Νομολογία Σελ. 130
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 130
[35] Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου [άρθρο 34]
Διάγραμμα Σελ. 131
Ερμηνεία Σελ. 131
Νομολογία Σελ. 131
[36] Ενέργεια κατάσχεσης [άρθρο 35]
Διάγραμμα Σελ. 132
Ερμηνεία Σελ. 133
Νομολογία Σελ. 133
[37] Επιβολή κατάσχεσης [άρθρο 36]
Διάγραμμα Σελ. 134
Σχετικές διατάξεις Σελ. 136
Ερμηνεία Σελ. 136
Νομολογία Σελ. 138
[38] Υποβολή και κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης [άρθρο 37]
Διάγραμμα Σελ. 139
Ερμηνεία Σελ. 139
[39] Συνέπειες κατάσχεσης [άρθρο 38]
Διάγραμμα Σελ. 140
Ερμηνεία Σελ. 140
Νομολογία Σελ. 141
[40] Πρώτη προσφορά [άρθρο 39]
Διάγραμμα Σελ. 142
Σχετικές διατάξεις Σελ. 144
Ερμηνεία Σελ. 144
Νομολογία Σελ. 146
[41] Μεσεγγυούχος [άρθρο 40]
Διάγραμμα Σελ. 147
Ερμηνεία Σελ. 147
[42] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 41]
Διάγραμμα Σελ. 148
Ερμηνεία Σελ. 150
Νομολογία Σελ. 151
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 151
[43] Τόπος πλειστηριασμού [άρθρο 42]
Διάγραμμα Σελ. 152
Ερμηνεία Σελ. 153
[44] Πλειστηριασμός [άρθρο 43]
Διάγραμμα Σελ. 154
Σχετικές διατάξεις Σελ. 155
Ερμηνεία Σελ. 155
[45] Κατακύρωση στο Δημόσιο [άρθρο 44]
Διάγραμμα Σελ. 156
Ερμηνεία Σελ. 156
[46] Κατάθεση πλειστηριάσματος [άρθρο 45]
Διάγραμμα Σελ. 157
Ερμηνεία Σελ. 158
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 158
[47] Δίωξη υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός [άρθρο 46]
Διάγραμμα Σελ. 159
Ερμηνεία Σελ. 160
Νομολογία Σελ. 161
[48] Αίρεση περί την κατακύρωση [άρθρο 47]
Διάγραμμα Σελ. 162
Ερμηνεία Σελ. 162
Νομολογία Σελ. 163
[49] Κατάσχεση πλοίου [άρθρο 48]
Διάγραμμα Σελ. 164
Σχετικές διατάξεις Σελ. 165
Ερμηνεία Σελ. 165
[50] Πρόγραμμα πλειστηριασμού πλοίου [άρθρο 49]
Διάγραμμα Σελ. 166
Ερμηνεία Σελ. 166
[51] Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου [άρθρο 50]
Διάγραμμα Σελ. 167
Ερμηνεία Σελ. 167
[52] Κατάσχεση αεροσκάφους [άρθρο 51]
Διάγραμμα Σελ. 168
Ερμηνεία Σελ. 169
[53] Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους [άρθρο 52]
Διάγραμμα Σελ. 170
Ερμηνεία Σελ. 170
[54] Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους [άρθρο 53]
Διάγραμμα Σελ. 171
Ερμηνεία Σελ. 171
[55] Ανακοίνωση πλειστηριασμών επισπευδομένων από τρίτους [άρθρο 54]
Διάγραμμα Σελ. 172
Ερμηνεία Σελ. 173
[56] Αναγγελίες Δημοσίου [άρθρο 55]
Διάγραμμα Σελ. 174
Ερμηνεία Σελ. 175
[57] Υπερθεματισμός Δημοσίου [άρθρο 56]
Διάγραμμα Σελ. 177
Σχετικές διατάξεις Σελ. 177
Ερμηνεία Σελ. 177
[58] Αναγγελίες τρίτων [άρθρο 57]
Διάγραμμα Σελ. 178
Ερμηνεία Σελ. 178
Νομολογία Σελ. 178
[59] Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης [άρθρο 58]
Διάγραμμα Σελ. 181
Σχετικές διατάξεις Σελ. 182
Ερμηνεία Σελ. 182
Νομολογία Σελ. 183
[60] Έφεση [άρθρο 59]
Διάγραμμα Σελ. 184
Ερμηνεία Σελ. 184
[61] Αναίρεση [άρθρο 60]
Διάγραμμα Σελ. 184
Ερμηνεία Σελ. 184
[62] Κατάταξη Δημοσίου [άρθρο 61]
Διάγραμμα Σελ. 185
Σχετικές διατάξεις Σελ. 185
Ερμηνεία Σελ. 186
Νομολογία Σελ. 187
[63] Πτώχευση [άρθρο 62]
Διάγραμμα Σελ. 188
Σχετικές διατάξεις Σελ. 190
Ερμηνεία Σελ. 190
Νομολογία Σελ. 193
[64] Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου [άρθρο 62Α]
Διάγραμμα Σελ. 196
Σχετικές διατάξεις Σελ. 198
Ερμηνεία Σελ. 199
Νομολογία Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ανακοπές
[65] Ανακοπές από τον οφειλέτη [άρθρο 73]
Διάγραμμα Σελ. 202
Ερμηνεία Σελ. 203
Νομολογία Σελ. 203
[66] Ανακοπή τρίτου [άρθρο 74]
Διάγραμμα Σελ. 204
Ερμηνεία Σελ. 205
Νομολογία Σελ. 205
[67] Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75]
Διάγραμμα Σελ. 206
Ερμηνεία Σελ. 207
Νομολογία Σελ. 208
[68] Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75Α]
Διάγραμμα Σελ. 210
Ερμηνεία Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έξοδα εκτέλεσης
[69] Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης [άρθρο 76]
Διάγραμμα Σελ. 211
Σχετικές διατάξεις Σελ. 211
Ερμηνεία Σελ. 212
Νομολογία Σελ. 212
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 213
[70] Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 77]
Διάγραμμα Σελ. 214
Ερμηνεία Σελ. 215
Νομολογία Σελ. 216
[71] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 78]
Διάγραμμα Σελ. 217
Ερμηνεία Σελ. 218
[72] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής [άρθρο 79]
Διάγραμμα Σελ. 219
Ερμηνεία Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Πειθαρχικές διατάξεις
[73] Ευθύνες για τη βεβαίωση [άρθρο 80]
Διάγραμμα Σελ. 220
Ερμηνεία Σελ. 221
[74] Ευθύνες αστυνομικών οργάνων [άρθρο 81]
Διάγραμμα Σελ. 222
Ερμηνεία Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Διαγραφή χρεών
[75] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης [άρθρο 82]
Διάγραμμα Σελ. 223
Σχετικές διατάξεις Σελ. 226
Ερμηνεία Σελ. 226
Νομολογία Σελ. 229
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 229
[76] Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο [άρθρο 82Α]
Διάγραμμα Σελ. 230
Σχετικές διατάξεις Σελ. 232
Ερμηνεία Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Συμψηφισμός
[77] Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού [άρθρο 83]
Διάγραμμα Σελ. 234
Σχετικές διατάξεις Σελ. 236
Ερμηνεία Σελ. 236
Νομολογία Σελ. 242
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Κοινοποιήσεις και εκπροσώπηση Δημοσίου
[78] Κοινοποιήσεις [άρθρο 84]
Διάγραμμα Σελ. 244
Ερμηνεία Σελ. 246
Νομολογία Σελ. 247
[79] Εκπροσώπηση του Δημοσίου [άρθρο 85]
Διάγραμμα Σελ. 248
Σχετικές διατάξεις Σελ. 249
Ερμηνεία Σελ. 249
Νομολογία Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Εγγυητές, μισθωτές, υπομισθωτές
[80] Εγγυητές [άρθρο 86]
Διάγραμμα Σελ. 251
Ερμηνεία Σελ. 252
Νομολογία Σελ. 253
[81] Ευθύνη υπομισθωτών [άρθρο 87]
Διάγραμμα Σελ. 254
Ερμηνεία Σελ. 254
[82] Δικαιώματα Μισθωτών - Υπομισθωτών [άρθρο 88]
Διάγραμμα Σελ. 255
Ερμηνεία Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Γενικές διατάξεις
[83] Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας [άρθρο 89]
Ερμηνεία Σελ. 257
Νομολογία Σελ. 260
[84] Ατέλεια δικογράφων [άρθρο 90]
Διάγραμμα Σελ. 261
Ερμηνεία Σελ. 261
[85] Έσοδα τρίτων [άρθρο 91]
Διάγραμμα Σελ. 262
Ερμηνεία Σελ. 263
Σχετικές διατάξεις Σελ. 269
Νομολογία Σελ. 271
[86] Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών [άρθρο 92]
Διάγραμμα Σελ. 273
Ερμηνεία Σελ. 273
[87] Διαχρονικό Δίκαιο [άρθρο 93]
Διάγραμμα Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Τελικές διατάξεις
[88] Καταληκτικές - Τελικές διατάξεις [άρθρο 94]
Ερμηνεία Σελ. 274
[άρθρο 95]
Διάγραμμα Σελ. 274
[89] Τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών [άρθρο 405 Ν 4512/2018]
Διάγραμμα Σελ. 275
[άρθρο 406 Ν 4512/2018]
Έναρξη ισχύος Σελ. 276
Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΔΔ - Ν 2717/1999)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις
Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [άρθρο 216]
Ερμηνεία Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ανακοπή
[1] Προσβαλλόμενες πράξεις [άρθρο 217]
Διάγραμμα Σελ. 285
Ερμηνεία Σελ. 286
Νομολογία Σελ. 291
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 311
[2] Αρμόδιο δικαστήριο [άρθρο 218]
Διάγραμμα Σελ. 325
Ερμηνεία Σελ. 326
Νομολογία Σελ. 327
[3] Ενεργητική και Παθητική νομιμοποίηση [άρθρο 219]
Διάγραμμα Σελ. 328
Ερμηνεία Σελ. 329
Νομολογία Σελ. 330
[4] Προθεσμία [άρθρο 220]
Διάγραμμα Σελ. 336
Ερμηνεία Σελ. 337
Νομολογία Σελ. 338
[5] Άσκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου [άρθρο 221]
Διάγραμμα Σελ. 340
Ερμηνεία Σελ. 341
Νομολογία Σελ. 342
[6] Εκδίκαση [άρθρο 222]
Διάγραμμα Σελ. 343
Ερμηνεία Σελ. 344
[7] Παρέμβαση [άρθρο 223]
Διάγραμμα Σελ. 345
Ερμηνεία Σελ. 345
Νομολογία Σελ. 345
[8] Εξουσία του δικαστηρίου [άρθρο 224]
Διάγραμμα Σελ. 346
Ερμηνεία Σελ. 347
Νομολογία Σελ. 349
[9] Απόφαση [άρθρο 225]
Διάγραμμα Σελ. 357
Ερμηνεία Σελ. 358
Νομολογία Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
[10] Ένδικα μέσα [άρθρο 226]
Διάγραμμα Σελ. 360
Ερμηνεία Σελ. 361
Νομολογία Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
[11] Ομοδικία - συνάφεια - αντικειμενική σώρευση - συνεκδίκαση [άρθρο 227]
Διάγραμμα Σελ. 364
Ερμηνεία Σελ. 365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
[12] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρο 228]
Διάγραμμα Σελ. 367
Σχετικές διατάξεις Σελ. 368
Ερμηνεία Σελ. 368
Νομολογία Σελ. 369
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
[13] Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία [άρθρο 229]
Διάγραμμα Σελ. 379
Ερμηνεία Σελ. 380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
[14] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 230]
Ερμηνεία Σελ. 382
Διάγραμμα: Συνοπτική Απεικόνιση Στοιχείων Ανακοπής Σελ. 383
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Άσκηση ανακοπής από φυσικό πρόσωπο κατά ηλεκτρονικού κατασχετηρίου εις χείρας Τραπεζών ως τρίτων Σελ. 389
2. Άσκηση ανακοπής από νομικό πρόσωπο κατά ατομικής ειδοποίησης του ΚΕΑΟ σε βάρος της Σελ. 405
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 415
Back to Top