ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Μετά τους νέους ΠΚ & ΚΠΔ (Ν 4637/2019)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17465
Τσιρίδης Π.

Το έργο «Οι κίνδυνοι ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου κατά την άσκηση της δικηγορίας» στοχεύει στην ανάδειξη των δυνητικών κινδύνων να εμπλακεί ο δικηγόρος σε ποινικές διαδικασίες κατά την άσκηση της δικηγορίας και σε όλο το φάσμα της (συμβουλευτική, δικαστηριακή, εξώδικη εκπροσώπηση). Φιλοδοξεί δε να επισημάνει ορισμένα σημεία που οφείλει ο δικηγόρος να προσέξει ώστε να αυτοπροστατευθεί αλλά και να διαφυλαχθεί από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (περιλαμβανομένου και του εντολέα του), που στρέφονται εναντίον του, προκειμένου να τον κάμψουν, να τον πιέσουν ή και εμπλέξουν προσωπικά χάριν ποικίλων σκοπιμοτήτων. Όπως είναι αυτονόητο, αυτές οι επισημάνσεις δεν αφορούν τους δικηγόρους εκείνους που εκδηλώνουν δόλιες παραβατικές συμπεριφορές συνειδητά, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και προσβάλλουν το κύρος και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος.

Υπάρχουν εκτροπές του δικηγόρου οι οποίες κυμαίνονται από την αντιδεοντολογική συμπεριφορά, την πειθαρχικά ελεγκτέα, μέχρι και την ποινικά αξιόποινη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όρια της διάκρισης δεν είναι ευκρινή, αλλά οριακά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται νομολογιακές περιπτώσεις τέτοιων εκτροπών που αντιμετωπίστηκαν ως ποινικά αδικήματα και η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την αξιόποινη συμπεριφορά του δικηγόρου, ως υποκειμένου τέλεσης ενός εγκλήματος (αυτουργικά ή συμμετοχικά). Πρόκειται συνεπώς για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο της προσωπικής κατάστασης του δικηγόρου, ένα ποινικό δίκαιο ratione personae.

Παράλληλα, πέρα από το ούτως ειπείν (ουσιαστικό) δικηγορικό ποινικό δίκαιο, παρουσιάζεται σειρά δικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου και της άρσης αυτού, της συνδρομής των προϋποθέσεων έρευνας και κατάσχεσης σε γραφείο και οικία δικηγόρου, καθώς και θέματα σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά του δικηγόρου κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, την παραβατική εκτροπή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ως παρισταμένου δικηγόρου ενός των διαδίκων, ζητήματα δωσιδικίας κ.λπ.

Για την πληρότητα της παρουσίασης, αναπτύσσονται και τα ζητήματα της παράλληλης πειθαρχικής ευθύνης του δικηγόρου, καθώς και της ενδεχόμενης άσκησης σε βάρος του αγωγής κακοδικίας εκ μέρους του βλαπτομένου εντολέα του ή τρίτου, ως παράπλευρη συνέπεια μιας προηγηθείσας ποινικά αξιόλογης εμπλοκής του.

Το έργο απευθύνεται ιδίως σε συναδέλφους δικηγόρους, νεότερους και λιγότερο έμπειρους, οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους επαγγελματικούς ποινικούς κινδύνους που αναλύονται. Εάν οι γραμμές που ακολουθούν αποτελέσουν την αφορμή για τη συνειδητοποίηση αυτών των κινδύνων και συμβάλουν στην επαγρύπνηση και τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίησή τους, τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει τον στόχο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ο δικηγόρος ως υποκείμενο τέλεσης αδικήματος
1.1. ΑΠΙΣΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
1.1.1. Εισαγωγή Σελ. 1
1.1.2. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 3
1.2. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1.2.1. Εισαγωγή Σελ. 12
1.2.2. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 14
1.2.3. Λόγος άρσης του αδίκου Σελ. 14
1.3. ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ - ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
1.3.1. Εισαγωγή Σελ. 15
1.3.2. Η υπόθαλψη εγκληματία από συνήγορο Σελ. 15
1.3.3. Παρασιώπηση εγκλήματος Σελ. 16
1.4. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Σελ. 17
1.5. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Σελ. 21
1.5.1. Ψευδής βεβαίωση και έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων Σελ. 23
1.5.2. Ψευδής βεβαίωση και μετάφραση εγγράφων Σελ. 24
1.5.3. Ψευδής βεβαίωση και βεβαίωση γνησίου της υπογραφής Σελ. 26
1.6. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Σελ. 26
1.7. ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 30
1.8. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ Σελ. 37
1.9. ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ Σελ. 40
1.10. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Σελ. 43
1.10.1. Εισαγωγή Σελ. 43
1.10.2. Νομολογιακά παραδείγματα Σελ. 46
1.10.3. Ειδικότερα η εξύβριση και δυσφήμηση δικαστή Σελ. 53
1.11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.11.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 63
1.11.2. Οι Δικηγόροι ως υπόχρεα πρόσωπα Σελ. 63
1.11.3. Η σχέση των δικηγόρων με τη νομιμοποίηση εσόδων Σελ. 71
1.11.4. Οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες Σελ. 75
1.11.5. Οι αντιδράσεις των ευρωπαίων δικηγόρων κατά της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ Σελ. 78
1.11.6. Οι θέσεις τoυ CCBE ενώπιον του ΔΕΚ Σελ. 81
1.11.7. Η Απόφαση του ΔΕΚ Σελ. 91
1.11.8. Οι αποφάσεις του Γαλλικού και Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου Σελ. 95
1.11.9. Η απόφαση του ΕΔΔΑ της 6/12/2012 στην υπόθεση Michaud κατά Γαλλίας Σελ. 100
1.11.10. Οι προσαρμογές του Έλληνα Νομοθέτη Σελ. 101
1.11.11. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων, ως υποχρέων προσώπων Σελ. 103
1.11.11.1. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 103
1.11.11.2. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων κατά τον Ν 3691/2008 Σελ. 105
1.11.11.3. Οι υποχρεώσεις των δικηγόρων κατά τον Ν 4557/2018 Σελ. 109
1.11.12. Η υποβολή αναφοράς υπόπτων συναλλαγών Σελ. 110
1.11.12.1. Η υποχρέωση υποβολής αναφοράς και το δικηγορικό απόρρητο Σελ. 115
1.11.12.2. Η εξαίρεση του Δικηγόρου από την υποχρέωση υποβολής αναφοράς Σελ. 118
1.11.12.3. Η έκταση της εισαγόμενης εξαίρεσης Σελ. 119
1.11.12.4. Η έννοια της «ύποπτης» και «ασυνήθους» συναλλαγής Σελ. 126
1.11.12.5. Η υποβολή αναφοράς Δικηγόρων σε Επιτροπή Σελ. 128
1.11.12.6. Η ποινική ευθύνη του Δικηγόρου για παραβίαση της υποχρέωσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών Σελ. 132
1.11.12.7. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές Σελ. 136
1.11.12.8. Η απαγόρευση γνωστοποίησης Σελ. 140
1.11.12.9. Η υποχρέωση αποφυγής διενέργειας συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών Σελ. 144
1.11.12.10. Η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη Σελ. 145
1.11.12.10.1. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας Σελ. 148
1.11.12.10.2. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας Σελ. 150
1.11.12.10.3. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα Σελ. 153
1.11.13. Η φύλαξη αρχείων και στοιχείων Σελ. 155
1.11.14. Κριτική ως προς την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων σε Δικηγόρους Σελ. 158
1.11.15. Η αντιμετώπιση από τον δικηγόρο ενδείξεων τέλεσης πράξης νομιμοποίησης εσόδων από τον πελάτη του. Σελ. 162
1.11.16. Ποινική ευθύνη των δικηγόρων, ως αυτουργών πράξεων νομιμοποίησης Σελ. 170
1.12. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ Σελ. 174
1.13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σελ. 176
2. Ο δικηγόρος ως συμμέτοχος σε αδίκημα του εντολέα του
2.1. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Σελ. 179
2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ Σελ. 182
2.3. Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Δικηγορικό απόρρητο
3. Γενικά Σελ. 185
3.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Σελ. 188
3.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Σελ. 189
3.2.1. Η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το δικηγορικό απόρρητο Σελ. 190
3.2.2. «Πόθεν έσχες» και δικηγορικό απόρρητο Σελ. 193
3.2.3. Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και δικηγορικό απόρρητο Σελ. 196
3.2.4. Αδικήματα διαφθοράς και δικηγορικό απόρρητο Σελ. 204
3.2.5. Λοιπές περιπτώσεις άρσης του απορρήτου δικηγόρου Σελ. 207
4. Μαρτυρία δικηγόρου
4.1. Η απαγόρευση μαρτυρίας του δικηγόρου ως κανόνας Σελ. 211
4.2. Η υπ’ αριθ. 991/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου Σελ. 214
5. Έρευνες και κατασχέσεις σε σπίτι και γραφείο δικηγόρου
5.1. Έρευνες και κατασχέσεις σε σπίτι και γραφείο δικηγόρου Σελ. 223
5.2. Η απόφαση του ΔΕΕ C-305/2005 Σελ. 225
5.3. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Michaud κατά Γαλλίας Σελ. 228
5.4. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Λεωτσάκος κατά Ελλάδος Σελ. 229
6. Επικοινωνία δικηγόρου-πελάτη
6.1. Αλληλογραφία δικηγόρου-πελάτη Σελ. 234
6.2. Επικοινωνία δικηγόρου με κρατούμενο πελάτη Σελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικονομικά ζητήματα
7.1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
7.1.1. Η διάταξη του α. 39 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων Σελ. 241
7.1.2. Η διάταξη του α. 116 ΚΠΔ Σελ. 243
7.1.3. Η διάταξη του α. 117 παρ. 2 ΚΠΔ Σελ. 243
7.2. ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 244
7.3. ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Σελ. 248
7.4. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
7.4.1. Γενικά περί αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου Σελ. 253
7.4.2. Προβλέψεις αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου κατά το ποινικό δικονομικό μας σύστημα Σελ. 257
7.4.3. Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις Σελ. 264
7.5. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σελ. 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Παρεπόμενες συνέπειες της ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου
8.1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σελ. 275
8.2. ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Σελ. 291
Back to Top