Βιντεοσκοπημένο

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ


Οι φορολογικές διατάξεις του νέου Ν 4935/2022
Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας τους δρομολογούν τη συνδιοργάνωση νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας, φορολογίας & λογιστικής στη βάση όλων των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων.

     

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις βασικές φορολογικές διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν 4935/2022, ο οποίος φαίνεται να εισάγει ορισμένες τομές στο πεδίο των εταιρικών μετασχηματισμών και των συνεργασιών επιχειρήσεων. Σκοπός τους Σεμιναρίου δεν είναι μόνο να εξεταστούν οι βασικές φορολογικές πτυχές του νομοθετήματος, αλλά και να ερευνηθεί το πώς αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο ελληνικό φορολογικό σύστημα.
 • Η φορολογική αντιμετώπιση των εταιρικών μετασχηματισμών πριν από τον Ν 4935/2022
  • Σύνοψη του φορολογικού πλαισίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
  • Βασικοί προβληματισμοί και «κενά» του προϊσχύσαντος καθεστώτος

 

 • Νέο φορολογικό καθεστώς για εταιρικούς μετασχηματισμούς
  • Πεδίο εφαρμογής
  • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων
  • Φορολογικές απαλλαγές κατά τον μετασχηματισμό
  • Ειδικές διατάξεις για ατομικές επιχειρήσεις
  • Προβληματισμοί

 

 • Νέο φορολογικό καθεστώς για συνεργασίες προσώπων
  • Νέα έννοια της «συνεργασίας προσώπων»
  • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος
  • Προβληματισμοί

 

 • Λοιπά φορολογικά ζητήματα που ρυθμίζει ο Ν 4935/2022
  • Έκπτωση δαπανών για απόκτηση συμμετοχών (προϋποθέσεις εφαρμογής, σχέση με άρθρα 48 και 48Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος)
  • Τροποποιήσεις στα φορολογικά/αναπτυξιακά νομοθετήματα Ν.Δ. 1297/1972, Ν 2166/1993 και Ν 4438/2016

 

Απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές και φορολογικούς συμβούλους που ασχολούνται με τον τομέα των επιχειρήσεων, και ειδικότερα με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Κωνσταντίνος Ρουμπής

Ο Κωνσταντίνος Ρουµπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τµήµα της Deloitte από το 2006, ασχολούµενος µε έργα στον τοµέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασµού σε συνδυασµό µε την εσωτερική νοµοθεσία για τη φορολογία Νοµικών Προσώπων. Έχει συµµετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά µε τον σχεδιασµό ή και την αναδιάρθρωση της µετοχικής δοµής επιχειρήσεων και Οµίλων, εξαγορές, εταιρικούς µετασχηµατισµούς, εναλλακτικές µεθόδους χρηµατοδότησης και αρχιτεκτονική δοµής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν µέλος οµάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγµατεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δοµή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, µεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραµέτρους των έργων. Τέλος, έχει συµµετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασµό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσµικούς, όσο και για ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο φορολογικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Leiden.

Μαριαλένα Ψωμά

Η Μαριαλένα Ψωμά, Tax Principal, εργάζεται στο φορολογικό τµήµα της Deloitte από το 2004, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα φορολογία επιχειρήσεων. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διεθνούς και εσωτερικής φορολογίας νομικών προσώπων, τόσο όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, όσο και τις έμμεσες φορολογίες. Συμβουλεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και στα φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις, στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας, αλλά και στην φορολογική αντιμετώπιση των πλοιοκτητριών εταιρειών και διαχειριστικών γραφείων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Η Μαριαλένα είναι Δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο δημόσιο δίκαιο.

Λουκάς Πανέτσος

Ο Λουκάς Πανέτσος, Assistant Tax Manager, εντάχθηκε στο φορολογικό τμήμα της Deloitte το 2021, ενώ προηγουμένως ήταν συνεργάτης μίας από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, ο Λουκάς έχει εμπλακεί σε πολλές υποθέσεις άμεσων ξένων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, συχνά με στοιχεία αλλοδαπότητας. Έχει εμπειρία ιδίως στον τομέα των ακινήτων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, του χρηματοοικονομικού τομέα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έχει εμπλακεί σε πολλές εξαγορές μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Ο Λουκάς είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19442
4 ώρες
Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι φορολογικές διατάξεις του νέου Ν 4935/2022

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ


Κωδ. 19442
4 ώρες
Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.
Back to Top