ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ 45 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15728
Βαρελάς Δ.
  • Έκδοση: 2016
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 296
  • ISBN: 978-960-562-562-7
  • ISBN: 978-960-562-562-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στο έργο «Κληρονομικό Δίκαιο με 45 πρακτικά  θέματα» παρουσιάζεται το ισχύον στον συγκεκριμένο κλάδο του αστικού δικαίου, θεσμικό πλαίσιο, με τρόπο που καλύπτει πλήρως  το σχετικό αντικείμενο, τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη.

Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε πέντε (5)  ενότητες-μέρη, που  περιλαμβάνουν ειδικότερα κεφάλαια, ως εξής:

Στο πρώτο μέρος εκτίθενται οι γενικές έννοιες του κληρονομικού δικαίου. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η εκ διαθήκης διαδοχή από θεωρητική άποψη και στο τέλος της ενότητας αυτής, αφού εκτίθενται πρώτα οδηγίες για την αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων, παρατίθενται δέκα πέντε (15) σχετικά πρακτικά θέματα.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύεται η διαδοχή εκ του νόμου, η οποία συμπληρώνεται με δεκατρία (13) πρακτικά θέματα.

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται διάφορα επιμέρους ζητήματα της κληρονομίας, όπως μεταξύ άλλων, η αποδοχή και η αποποίηση κληρονομίας, η κληρονομική αναξιότητα, το ευεργέτημα της απογραφής, η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας, η σχολάζουσα κληρονομία, η περί κλήρου αγωγή κ.ά. Στο τέλος της ενότητας αυτής υπάρχουν δέκα (10) πρακτικά θέματα.

Στο πέμπτο μέρος εξετάζονται το καταπίστευμα, οι κληροδοσίες, ο τρόπος και η δωρεά αιτία θανάτου και παρατίθενται επτά (7) πρακτικά θέματα.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, η οποία κατά το θεωρητικό της μέρος είναι πλήρως ενημερωμένη από άποψη βιβλιογραφίας και νομολογίας,  παρέχονται στον χρήστη όλες οι απαραίτητες, από θεωρητική αλλά και πρακτική άποψη πληροφορίες  και δίδεται απάντηση σε πολύπλοκα ζητήματα που ενδεχομένως προκύπτουν για τον νομικό, που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του κληρονομικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο κληρονομικό δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
1. Έννοια και σκοπός του Κληρονομικού Δίκαιου Σελ. 25
2. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 25
α. Θάνατος του κληρονομούμενου Σελ. 26
β. Ύπαρξη κληρονόμου Σελ. 27
γ. Επαγωγή ή κτήση της κληρονομιάς Σελ. 28
3. Κληρονομικές συμβάσεις Σελ. 29
α. Έννοια - Δικαιολογία απαγόρευσης Σελ. 29
β. Άρθρο 368 ΑΚ - εφαρμογή - συνέπειες Σελ. 29
4. Ακληρονόμητες σχέσεις Σελ. 31
α. Κληρονομητό νομής, οιονεί νομής, κατοχής Σελ. 32
β. Κληρονομητό χρησικτησίας Σελ. 32
5. Ορολογία του κληρονομικού δικαίου Σελ. 33
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Έννοια - Δικαιολογία Σελ. 37
2. Στοιχεία της διαθήκης Σελ. 37
3. Προϋποθέσεις για τη σύνταξη διαθήκης Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Γενικά Σελ. 40
2. Πλήρως ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης Σελ. 40
3. Περιορισμένα ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης Σελ. 43
4. Ανικανότητα λόγω πραγματικής αδυναμίας Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Ιδιόγραφη Διαθήκη Σελ. 45
α. Γενικά Σελ. 45
β. Ανίκανοι προς σύνταξη ιδιόγραφης διαθήκης Σελ. 45
γ. Στοιχεία της ιδιόγραφης διαθήκης Σελ. 46
δ. Άλλα θέματα σχετικά με την ιδιόγραφη διαθήκη Σελ. 50
2. Δημόσια διαθήκη Σελ. 51
α. Γενικά Σελ. 51
β. Συμπράττοντα πρόσωπα Σελ. 52
γ. Διαδικασία σύνταξης Σελ. 53
δ. Ιδιοτυπίες επί κουφών και αυτών που αγνοούν την ελληνική γλώσσα Σελ. 56
3. Μυστική διαθήκη Σελ. 56
α. Γενικά Σελ. 56
β. Συμπράττοντα πρόσωπα - διαδικασία Σελ. 57
γ. Ιδιοτυπίες επί αλάλων ή κωφαλάλων, επί προσώπων που αγνοούν την ελληνική και προσώπων που δεν μπορούν να υπογράψουν - Μετατροπή μυστικής σε ιδιόγραφη Σελ. 58
4. Έκτακτες διαθήκες Σελ. 59
α. Γενικά Σελ. 59
β. Διαθήκη σε πλοίο Σελ. 59
γ. Διαθήκη σε εκστρατεία Σελ. 60
δ. Διαθήκη σε αποκλεισμό Σελ. 61
ε. Χρονικό όριο ισχύος της έκτακτης διαθήκης Σελ. 61
στ. Παράδοση έκτακτης διαθήκης Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Ανάκληση διαθήκης Σελ. 63
α. Γενικά Σελ. 63
β. Ικανότητα προς ανάκληση Σελ. 63
   
γ. Τήρηση ορισμένου τύπου Σελ. 64
αα) Ανάκληση με τη σύσταση νέας διαθήκης Σελ. 64
ββ) Ανάκληση με δήλωση στον συμβολαιογράφο Σελ. 65
γγ) Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης Σελ. 65
δδ) Ανάκληση μυστικής διαθήκης Σελ. 67
εε) Ανάκληση της ανάκλησης Σελ. 67
2. Δημοσίευση της διαθήκης Σελ. 67
α. Γενικά Σελ. 67
β. Νομική σημασία της δημοσίευσης Σελ. 68
γ. Διαδικασία δημοσίευσης Σελ. 68
δ. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Ερμηνεία της διαθήκης Σελ. 71
α. Γενικά Σελ. 71
β. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 72
γ. Διάταξη υπέρ συγγενών (1790) Σελ. 72
δ. Διάταξη υπέρ του κατιόντος (1791) Σελ. 73
ε. Διάταξη υπέρ των φτωχών (1792) Σελ. 74
στ. Αμφιβολία περί τον τιμημένο (1793) Σελ. 74
2. Ακυρότητα διαθήκης Σελ. 74
α. Γενικά Σελ. 74
β. Εικονικότητα διαθήκης Σελ. 75
γ. Ασάφεια του περιεχομένου της διαθήκης Σελ. 75
δ. Περιεχόμενο αντίθετο στο νόμο ή στην ηθική Σελ. 77
ε. Περιεχόμενο που εξαρτάται από τη γνώμη τρίτου Σελ. 78
3. Ακυρώσιμες διαθήκες Σελ. 78
α. Γενικά Σελ. 78
β. Ακύρωση λόγω απειλής Σελ. 79
γ. Ακύρωση λόγω απάτης Σελ. 79
δ. Ακύρωση λόγω πλάνης περί το πρόσωπο ή το αντικείμενο Σελ. 80
ε. Ακύρωση λόγω πλάνης περί τα παραγωγικά αίτια Σελ. 81
στ. Ακύρωση λόγω παράλειψης μεριδούχου Σελ. 82
ζ. Διάταξη υπέρ του συζύγου Σελ. 83
η. Διαδικασία της ακύρωσης Σελ. 85
4. Εγκατάσταση του κληρονόμου Σελ. 87
α. Γενικά Σελ. 87
β. Ιδιότητα του τιμημένου (1800 § 1) Σελ. 87
γ. Εγκατάσταση επί δήλου (1800 § 2) Σελ. 88
δ. Εγκατάσταση επί μέρους της κληρονομιάς (1801 -1802) Σελ. 90
ε. Εγκατάσταση καθΑ υπέρβαση της κληρονομιάς (1803) Σελ. 91
στ. Αόριστη εγκατάσταση (1804) Σελ. 91
ζ. Εγκατάσταση με προσδιορισμό και χωρίς προσδιορισμό των μερών (1805) Σελ. 91
η. Εγκατάσταση επί κοινής μερίδας (1806) Σελ. 92
5. Προσαύξηση Σελ. 92
α. Έννοια Σελ. 92
β. Προϋποθέσεις κατά το 1807 Σελ. 92
γ. Η κατά προσαύξηση μερίδα Σελ. 93
6. Υποκατάσταση Σελ. 94
α. Γενικά Σελ. 94
β. Είδη υποκατάστασης Σελ. 94
γ. Υποκατάσταση και προσαύξηση Σελ. 95
7. Αιρέσεις και προθεσμίες Σελ. 95
α. Γενικά Σελ. 95
β. Ερμηνεία αιρέσεων στις διαθήκες Σελ. 96
γ. Είδη αιρέσεων και αποτελέσματα Σελ. 97
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελ. 99
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1-15 Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ  
1. Έννοια - προϋποθέσεις - δικαιολογία Σελ. 121
2. Χαρακτηριστικά της εξ αδιαθέτου διαδοχής Σελ. 121
2α. Βαθμοί συγγενείας Σελ. 123
3. Πρώτη τάξη Σελ. 124
Αρχές που διέπουν την πρώτη τάξη Σελ. 125
4. Δεύτερη τάξη Σελ. 127
Αρχές που διέπουν τη δεύτερη τάξη Σελ. 130
5. Τρίτη τάξη Σελ. 130
Αρχές που διέπουν την τρίτη τάξη Σελ. 131
6. Τετάρτη τάξη Σελ. 131
7. Πέμπτη τάξη Σελ. 132
8. Έκτη τάξη Σελ. 132
9. Ο επιζών σύζυγος Σελ. 132
Το εξαίρετο Σελ. 134
Προσαύξηση της μερίδας του επιζώντος συζύγου Σελ. 136
10. Διαδοχή βαθμών ή τάξεων και προσαύξηση Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ)  
1. Έννοια-δικαιολογία-φύση της νόμιμης μοίρας Σελ. 138
2. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής διαδοχής Σελ. 138
3. Ποσοστό της νόμιμης μοίρας Σελ. 139
4. Διαδοχή βαθμών ή τάξεων και «προσαύξηση» στη νόμιμη μοίρα Σελ. 140
5. Κατάλειψη και παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα Σελ. 142
α. Κατάλειψη Σελ. 142
β. Παραίτηση κατά τον ΑΚ και στο σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 145
6. Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας - «Σοκίνειος ρήτρα» Σελ. 146
7. Προσδιορισμός της κληρονομιάς - υπολογισμός νόμιμης μοίρας Σελ. 147
8. Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς Σελ. 151
9. Μέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 153
10. Αποκλήρωση Σελ. 157
α. Έννοια Σελ. 157
β. Προϋποθέσεις Σελ. 157
γ. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του ανιόντος Σελ. 158
δ. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του κατιόντος Σελ. 159
ε. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του συζύγου Σελ. 159
στ. Συγγνώμη του λόγου της αποκλήρωσης Σελ. 160
ζ. Αποκλήρωση «επί πρόνοια» Σελ. 160
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16-28 Σελ. 162
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
1. Κτήση της κληρονομιάς Σελ. 181
2. Αποποίηση της κληρονομιάς Σελ. 181
α. Γενικά Σελ. 181
β. Φύση του δικαιώματος Σελ. 182
γ. Τύπος αποποίησης Σελ. 182
δ. Προθεσμία αποποίησης Σελ. 182
ε. Ακυρότητα αποποίησης Σελ. 183
στ. Ειδικά θέματα αποποίησης Σελ. 183
ζ. Συνέπειες της αποποίησης Σελ. 183
η. Αμετάκλητο της αποποίησης Σελ. 184
θ. Διαχείριση της κληρονομιάς πριν από την αποποίηση Σελ. 185
2. Αποδοχή της κληρονομιάς Σελ. 185
α. Έννοια Σελ. 185
β. Προϋποθέσεις έγκυρης αποδοχής Σελ. 186
γ. Αποδοχή που χρειάζεται μεταγραφή Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ  
1. Έννοια - δικαιολογία Σελ. 188
2. Λόγοι αναξιότητας Σελ. 188
3. Κήρυξη της αναξιότητας Σελ. 190
4. Συγγνώμη της αναξιότητας Σελ. 190
5. Συνέπειες της αναξιότητας Σελ. 190
6. Σχέσεις αναξιότητας με συγγενείς έννοιες Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
1. Έννοια - Περιπτώσεις Σελ. 192
2. Κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομιάς Σελ. 193
α. Πώς διορίζεται Σελ. 193
β. Εξουσία του κηδεμόνα Σελ. 193
γ. Λήξη της κηδεμονίας Σελ. 193
3. Μητέρα κυοφορούμενου κληρονόμου Σελ. 194
4. Μη εξεύρεση κληρονόμου Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗ  
1. Έννοια-νομική φύση-δικαιολογία Σελ. 195
2. Ενάγων - εναγόμενος - Βάρος απόδειξης Σελ. 196
3. Αντικείμενα της κληρονομιάς - Αρμόδιο δικαστήριο -Παραγραφή - Χρησικτησία Σελ. 197
4. Καλόπιστος νομέας της κληρονομιάς Σελ. 199
α. Έννοια Σελ. 199
β. Ευθύνη σχετικά με τα κληρονομιαία Σελ. 199
γ. Ευθύνη σχετικά με τα ωφελήματα Σελ. 199
δ. Αξίωση για δαπάνες Σελ. 200
5. Κακόπιστος νομέας της κληρονομιάς Σελ. 200
α. Έννοια Σελ. 200
β. Ευθύνη σχετικά με τα κληρονομιαία Σελ. 200
γ. Ευθύνη σχετικά με τα ωφελήματα Σελ. 200
δ. Αξίωση για δαπάνες Σελ. 201
ε. Νομέας που απόκτησε τη νομή με κολάσιμη πράξη Σελ. 201
6. Η περί κλήρου αγωγή του άφαντου Σελ. 201
7. Άλλη ένδικη προστασία του κληρονόμου Σελ. 201
α. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Σελ. 201
β. Έγερση ειδικών αγωγών Σελ. 202
γ. Προστασία με τις αγωγές της νομής Σελ. 202
δ. Διαφορές της περί κλήρου αγωγής από τη διεκδικητική Σελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ  
1. Κοινωνία Σελ. 204
2. Διανομή της κληρονομιάς Σελ. 205
α. Είδη διανομής Σελ. 205
β. Αγωγή περί διανομής Σελ. 205
3. Νέμηση ανιόντος Σελ. 207
α. Έννοια-δικαιολογία Σελ. 207
β. Κανόνες που ισχύουν στη νέμηση Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ  
1. Έννοια - δικαιολογία Σελ. 209
2. Ποιες παροχές συνεισφέρονται Σελ. 209
3. Ποιοι συνεισφέρουν Σελ. 210
4. Διαδικασία συνεισφοράς Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
1. Ευθύνη απλού κληρονόμου Σελ. 212
2. Ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 212
α. Γενικά Σελ. 212
β. Πως γίνεται η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 213
γ. Προθεσμία απογραφής Σελ. 213
δ. Διαδικασία απογραφής Σελ. 214
ε. Έκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 214
3. Αποτελέσματα του ευεργετήματος της απογραφής Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
1. Έννοια - σκοπός Σελ. 216
2. Πότε διατάσσεται δικαστική εκκαθάριση Σελ. 216
3. Συνέπειες της δικαστικής εκκαθάρισης Σελ. 217
4. Ο εκκαθαριστής της κληρονομιάς Σελ. 218
α. Πώς διορίζεται Σελ. 218
β. Ποιος διορίζεται σαν εκκαθαριστής Σελ. 218
γ. Έργο του εκκαθαριστή Σελ. 218
δ. Επαλήθευση των υποχρεώσεων της κληρονομιάς Σελ. 218
ε. Πληρωμή των δανειστών Σελ. 219
στ. Λήξη της εκκαθάρισης Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
1. Έννοια χαρακτηριστικά Σελ. 221
2. Τι περιλαμβάνει η πώληση της κληρονομιάς Σελ. 221
3. Υποχρεώσεις του πωλητή Σελ. 222
4. Υποχρεώσεις του αγοραστή Σελ. 223
5. Ευθύνη απέναντι στους δανειστές Σελ. 223
6. Άλλες συμβάσεις εκποίησης Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ  
1. Έννοια - νομική φύση Σελ. 225
2. Αίτηση παροχής κληρονομητηρίου Σελ. 225
α. Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση Σελ. 225
β. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 226
γ. Διαδικασία παροχής του κληρονομητηρίου Σελ. 227
δ. Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου Σελ. 227
ε. Κληρονομητήριο για περισσότερους κληρονόμους Σελ. 228
3. Αποτελέσματα από το κληρονομητήριο Σελ. 228
α. Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας Σελ. 228
β. Ισχύς δικαιοπραξιών Σελ. 229
4. Ανακριβές κληρονομητήριο. Αφαίρεση - ακύρωση - ανάκληση αυτού Σελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
1. Έννοια - νομική φύση αυτού Σελ. 232
   
2. Διορισμός του εκτελεστή Σελ. 232
α. Τρόπος διορισμού Σελ. 232
β. Αριθμός εκτελεστών Σελ. 233
γ. Ικανότης-αποδοχή των εκτελεστών Σελ. 233
3. Εξουσίες του εκτελεστή Σελ. 233
α. Γενικά Σελ. 233
β. Αγωγές της κληρονομιάς Σελ. 234
γ. Ευθύνη του εκτελεστή Σελ. 235
δ. Αμοιβή του εκτελεστή Σελ. 235
4. Παύση του λειτουργήματος του εκτελεστή Σελ. 235
5. Εκτελεστές επί κοινωφελούς σκοπού. Σελ. 236
6. Σχέση εκτελεστή διαθήκης με το άρθρο 1521 ΑΚ Σελ. 236
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29-38 Σελ. 238
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ  
1. Έννοια - θεμελιώδεις αρχές Σελ. 253
2. Σύσταση του καταπιστεύματος Σελ. 253
3. Οικογενειακό καταπίστευμα Σελ. 255
4. Επαγωγή του καταπιστεύματος Σελ. 255
α. Χρόνος επαγωγής Σελ. 255
β. Αποδοχή ή αποποίηση του καταπιστεύματος Σελ. 256
γ. Τα μετά την αποδοχή Σελ. 256
δ. Ματαίωση της επαγωγής Σελ. 256
5. Σχέσεις κληρονόμου - καταπιστευματοδόχου Σελ. 257
α. Σιωπηρή υποκατάσταση Σελ. 257
β. Έκταση καταπιστεύματος Σελ. 257
γ. Δικαιώματα του βεβαρημένου κληρονόμου Σελ. 257
δ. Ευθύνη για τις δαπάνες Σελ. 258
ε. Καταπίστευμα του περιλιμπανόμενου Σελ. 258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ  
1. Έννοια Σελ. 261
2. Σύσταση της κληροδοσίας Σελ. 261
α. Ποιοί βαρύνονται με κληροδοσία Σελ. 261
β. Σιωπηρό κληροδότημα Σελ. 262
γ. Προσδιορισμός του κληροδόχου από τον βεβαρημένο ή τρίτο Σελ. 262
δ. Τύπος σύστασης - αντικείμενο κληροδοσίας Σελ. 263
ε. Εξαίρετο ή προκληροδότημα Σελ. 263
3. Επαγωγή της κληροδοσίας Σελ. 264
α. Χρόνος επαγωγής Σελ. 264
β. Αποδοχή - αποποίηση της κληρονομιάς Σελ. 265
γ. Καρποί του κληροδοτήματος Σελ. 266
δ. Αξίωση για δαπάνες Σελ. 267
ε. Προσαύξηση επί κληροδοσίας Σελ. 267
στ. Μείωση της κληροδοσίας Σελ. 267
ζ. Υποκατάσταση και κληροδοσία Σελ. 268
η. Έκπτωση βεβαρημένου με κληροδοσία Σελ. 268
4. Νομική φύση του δικαιώματος του κληροδόχου Σελ. 268
α. Ενοχικό δικαίωμα (legatum per damnationem) Σελ. 268
β. Εμπράγματο δικαίωμα (legatum per vindicationem) Σελ. 269
5. Ακυρότητα της κληροδοσίας Σελ. 269
6. Υποκληροδοσία Σελ. 270
7. Καταπιστευτική υποκατάσταση Σελ. 271
8. Κληροδοσίες κατά τον ΑΚ Σελ. 272
α. Κληροδοσία πράγματος που ανήκει στην κληρονομιά Σελ. 272
β. Κληροδοσία πράγματος που δεν ανήκει στην κληρονομιά Σελ. 273
γ. Ένωση ή ανάμιξη του κληροδοτήματος Σελ. 273
δ. Επεξεργασία ή μετάπλαση του κληροδοτήματος Σελ. 274
ε. Κληροδοσία απαίτησης που εισπράχθηκε Σελ. 274
στ. Κληροδοσία πράγματος κατά γένος ορισμένο Σελ. 274
ζ. Κληροδοσία όλων των απαιτήσεων Σελ. 275
η. Κληροδοσία οφειλής Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΡΟΠΟΣ  
1. Έννοια - γενικά Σελ. 276
2. Προσδιορισμός του λήπτη της παροχής Σελ. 278
3. Ποιος απαιτεί την εκπλήρωση του τρόπου Σελ. 278
4. Ακυρότητα - αδυναμία εκτέλεσης του τρόπου Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
1. Έννοια - γενικά Σελ. 280
2. Σύσταση - ανάκληση δωρεάς αιτία θανάτου Σελ. 280
α. Σύσταση Σελ. 280
β. Ανάκληση Σελ. 281
3. Δικαίωμα δανειστών ή μεριδούχων Σελ. 283
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 39-45 Σελ. 284
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 293
Back to Top