ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ανήλικος Δράστης - Το Ανήλικο Θύμα, Προστασία Ανηλίκων, Πρόληψη, Επιμελητές Ανηλίκων
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12645
Δημόπουλος Χ., Κοσμάτος Κ.
Λαγού Ν.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 432
  • ISBN: 978-960-272-775-1
  • ISBN: 978-960-272-775-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων αποτελεί μια πλήρη ανακάθαρση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία ρυθμίζουν την εγκληματικότητα και τη θυματικότητα των ανηλίκων.

Προς τούτο, παραθέτονται όλα ανεξαιρέτως τα ποινικά, σωφρονιστικά και θυματολογικά νομοθετήματα του ισχύοντος ελληνικού δικαίου -κατʼ αυστηρή χρονολογική σειρά και θεματική τάξη- καθώς επίσης και τα συμβατικά θεσμικά κείμενα, που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο.

Ειδικότερα, ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων είναι διαχωρισμένος στις εξής ενότητες:

Ο ανήλικος δράστης, όπου εκτός από τα βασικά νομοθετήματα (Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) συμπεριλαμβάνονται διατάξεις νόμων που αφορούν στη μεταχείριση του ανήλικου δράστη (Σωφρονιστικός Κώδικας, Καταστήματα Κράτησης Νέων, Αναμορφωτικά Καταστήματα, ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής ανηλίκων κρατούμενων, Ναρκωτικά).

Περαιτέρω, λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της προκείμενης θεσμικής περιοχής, γίνεται αυτοτελής νομοθετική μνεία και στις ιδιαίτερες εκείνες ενότητες που εμπλέκουν τον ανήλικο ως θύμα. Έτσι, ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων, στην ενότητα το ανήλικο θύμα, περιλαμβάνει όλα τα νομοθετήματα που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην καταπολέμηση του φαινομένου, στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων, στην εργασιακή εκμετάλλευση του ανηλίκου, στην ενδοοικογενειακή βία, στην παιδική πορνογραφία, στο Διαδίκτυο, στην κακοποίηση και στη γενετήσια εκμετάλλευση.

Η προστασία του ανηλίκου και η πρόληψη, ως επείγουσες αντεγκληματικές παράμετροι, φιλοξενούνται επίσης στον εν λόγω Κώδικα Ανηλίκων, με την παράθεση των θεσμικών εκείνων νομοθετημάτων (εσωτερικού και διεθνούς δικαίου) που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης των ανηλίκων, όπως το Σύνταγμα, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ο Κώδικας Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και δημοσιογραφικών εκπομπών, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική και η Σύμβαση κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, ενώ  ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στους Επιμελητές Ανηλίκων.

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο και είναι ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Αʼ 158/20.9.2010).
Ι. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΣ 
Α. Βασικά Νομοθετήματα 
[1] Ποινικός Κώδικας [' ρθρα 18, 51, 54, 114, 121-133] 3 
[2] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας [' ρθρα 4, 7, 27, 33, 45Α, 113, 130-131, 239, 242, 282, 305, 316, 340, 489, 549, 565, 574-578] 10 
[3] Ν 1756/1988 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΦΕΚ Α' 35/16.9.1988) [' ρθρα 4 §§ 1 εδ. στ', ζ', η, 4, 26] 25 
[4] Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ Α' 103/25.5.2006) [' ρθρο 36] 28 
Β. Μεταχείριση 
[5] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας (ΦΕΚ Α' 291/24.12.1999) [' ρθρα 12, 19, 81] 29 
[6] ΠΔ 6/1999 Ίδρυση Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων στην Κασσαβέτεια και στο Βόλο και κατάργηση των Καταστημάτων Κράτησης Βόλου και Αυλώνος Αττικής (ΦΕΚ Α' 4/21.1.1999)Σελ. 32
[7] ΑΥΔικ 62367/2005 Υπουργική απόφαση 47503/21.6.2005 εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων (ΦΕΚ Β' 889/30.6.2005)Σελ. 33
[8] ΠΔ 300/2003 Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ (ΦΕΚ Α' 256/5.11.2003)Σελ. 89
[9] ΠΔ 107/2001 Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές (ΦΕΚ Α' 97/16.5.2001)Σελ. 94
[10] ΠΔ 342/2000 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας (ΦΕΚ Α' 296/29.12.2000)Σελ. 96
[11] ΝΔ 1375/1973 Περί συστάσεως και λειτουργίας Κοινωνικής Υπηρεσίας εις τας Φυλακάς και τα Σωφρονιστικά και Αναμορφωτικά Καταστήματα Ανηλίκων (ΦΕΚ Α' 79/4.4.1973)Σελ. 97
[12] ΠΔ 215/2006 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ Α' 217/12.10.2006) [' ρθρο 11] Σελ. 100
[13] Ν 2298/1995 Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 62/4.4.1995) [' ρθρα 17-18] 103 
[14] ΝΔ 71/1973 Περί υποχρεωτικής δημοτικής εκπαιδεύσεως ανηλίκων των Αναμορφωτικών Καταστημάτων και υπαγωγής ταύτης εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Α' 145/16.7.1973)Σελ. 108
[15] ΠΔ 180/1997 Κατάργηση των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων Παπάγου και Αρρένων Κορυδαλλού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 152/17.7.1997)Σελ. 111
[16] ΠΔ 148/2007 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά (ΦΕΚ Α' 191/10.8.2007) [' ρθρο 56] 112 
ΙI. ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΥΜΑ 
Α. Βασικά Νομοθετήματα 
[17] Ποινικός Κώδικας [' ρθρα 8, 117-118, 303-304Α, 312, 323Α-323Β, 324, 327-329,337-340, 342-349, 351-354, 360, 403, 409-410, 469] 117 
[18] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας [' ρθρα 82, 108Α, 185, 221, 226, 226Α, 330] 132 
[19] Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ Α' 103/25.5.2006) [' ρθρα 21, 23] 136 
B. Εμπορία ανθρώπων 
[20] ΠΔ 233/2003 Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248) (ΦΕΚ Α' 204/28.8.2003)Σελ. 138
[21] Ν 3064/2002 Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών (ΦΕΚ Α' 248/15.10. 2002) [' ρθρα 12-14] 142 
[22] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ Α' 212/23.8.2005) [' ρθρα 1, 47, 48, 49] 144 
[23] Απόφαση 2006/619/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 Για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου, στο βαθμό που οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Tίτλου IV του Mέρους ΙΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EE L 262/22.9.2006)Σελ. 147
Γ. Εργασιακή Εκμετάλλευση 
[24] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 111/ 8.5.2003) [' ρθρο 4] 151 
[25] Ν 2918/2001 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους (ΦΕΚ Α' 119/15.6.2001)Σελ. 153
[26] ΠΔ 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/33/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 67/26.3.1998) [' ρθρα 1-11, 14] 157 
[27] Ν 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 85/23.6.1989) [' ρθρα 1-19, 22] 172 
[28] Ν 1182/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ' αριθ. 138 Διεθνούς Συμβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής» (ΦΕΚ Α' 193/24.7.1981)Σελ. 178
[29] Ν 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ Α' 84/2.6.2010) [' ρθρα πρώτο, 50-67, δεύτερο] 187 
Δ. Ενδοοικογενειακή βία 
[30] Ν 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 232/24.10.2006) [' ρθρα 1-7, 9-23, 28] 194 
E. Παιδική πορνογραφία 
[31] Ν 3625/2007 Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 290/24.12.2007) [' ρθρα πρώτο, 1-17, τέταρτο-ένατο] 203 
[32] Απόφαση 2000/375/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 29ης Μαΐου 2000 Για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ (EE L 138/9.6.2000)Σελ. 215
[33] Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 Για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (ΕΕ L 013/20.1.2004)Σελ. 221
Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βάσει του άρθρου 12 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας [COM (2007) 716 τελικό] 226 
ΣΤ. Διαδίκτυο 
[34] Απόφαση 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου της 11ης Μαΐου 2005 σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [ΕΕ L 149/11.6.2005] 235 
Ζ. Κακοποίηση/Γενετήσια Εκμετάλλευση 
[35] Ν 3727/2008 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 257/18.12.2008) [' ρθρα 1-28] Σελ. 252
ΙII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
[36] Σύνταγμα της Ελλάδας [' ρθρα 21, 96] 269 
[37] Ν 2101/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (ΦΕΚ Α' 192/2.12.1992)Σελ. 271
[38] Ν 2502/1997 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών (ΦΕΚ Α' 103/28.5.1997)Σελ. 290
[39] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α' 25/26.2.1997) [' ρθρα 6, 10, 24] 300 
[40] Ν 3080/2002 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (ΦΕΚ Α' 312/10.12.2002)Σελ. 302
[41] Ν 3106/2003 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 30/10.2.2003) [' ρθρο 7] 308 
[42] N 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α' 287/28.11.2005) [' ρθρο 12] 315 
[43] Ν 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 10/22.1.2003) [' ρθρα 1-4] 317 
[44] ΠΔ 77/2003 Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (ΦΕΚ Α' 75/28.3.2003) [' ρθρα πρώτο, 10] Σελ. 324
[45] Ν 2619/1998 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (ΦΕΚ Α' 132/19.6.1998)Σελ. 325
Παράρτημα 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών - Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ [SEC(2008) 135][SEC(2008) 136] 337 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού [SEC(2006) 888][SEC(2006) 889] 345 
ΙV. ΠΡΟΛΗΨΗ 
[46] Ν 3860/2010 Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (ΦΕΚ Α' 111 /12.7.2010) [' ρθρο 12] 359 
[47] ΠΔ 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Α' 12/31.1.2001) [' ρθρο 6] 362 
[48] Ν 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 41/29.2.2000) [' ρθρο 8] 366 
[49] ΠΔ 1/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 1/10.1.2001) [' ρθρα 13, 19] 369 
[50] ΠΔ 36/2000 Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α' 29/17.2.2000) [' ρθρα 11, 14, 23] 371 
[51] ΠΔ 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (ΦΕΚ Α' 58/30.4.1991) [' ρθρα 74Α, 97, 118] 376 
[52] Ν 1738/1987 Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 200/20.11.1987) [' ρθρα 1-3] 380 
V. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
[53] ΠΔ 49/1979 Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων (ΦΕΚ Α' 11/24.1.1979)Σελ. 385
[54] Ν 378/1976 Περί συστάσεως Κλάδου και τακτικών θέσεων Επιμελητών Ανηλίκων παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α' 171/8.7.1976) Σελ. 394
[55] Ν 3315/1955 Περί συμπληρώσεως των περί δικαστηρίων ανηλίκων και μεταχειρίσεως ανηλίκων κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ Α' 203/1.8.1955)Σελ. 399
[56] Ν 2793/1954 Περί οργανώσεως παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων (ΦΕΚ Α' 52/29.3.1954)Σελ. 401
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 403
Back to Top