ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 20,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18653
Χρυσανθάκη Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 6η 2022
  • Σχήμα: 10Χ13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 320
  • ISBN: 978-960-654-773-7
H 6η έκδοση του έργου «Κώδικας Δικηγόρων» περιλαμβάνει τον Ν 4194/2013 με τα Παραρτήματά του, ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 4938/2022, τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, τον Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Νομικού Επαγγέλματος και τον Κώδικα Δεοντολογίας για Ευρωπαίους Δικηγόρους. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, με ευέλικτο σχήμα κώδικα τσέπης, βοήθημα για κάθε δικηγόρο, αλλά και για τους ασκούμενους δικηγόρους, που καλούνται να εξεταστούν, μεταξύ άλλων μαθημάτων, στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα Δεοντολογίας.
   
Πρόλογος Σελ. VII
[1] Ν 4194/2013  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ [Άρθρα 1-9] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΑΣΚΗΣΗ [Άρθρα 10-14] Σελ. 8
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ [Άρθρα 15-17] Σελ. 14
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ [Άρθρα 18-22] Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ [Άρθρα 23-33] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ [Άρθρα 34-41] Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ [Άρθρα 42-46] Σελ. 46
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Άρθρα 47-48] Σελ. 54
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 49-56] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ [Άρθρα 57-86] Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 87-97] Σελ. 89
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Άρθρα 98-102] Σελ. 98
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ [Άρθρα 103-127] Σελ. 106
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ [Άρθρα 128-129] Σελ. 120
ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ [Άρθρα 130-132] Σελ. 124
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [Άρθρα 133-138] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ [Άρθρα 139-141] Σελ. 131
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ [Άρθρα 142-145] Σελ. 134
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ [Άρθρα 146-151] Σελ. 137
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 152-159] Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  
ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ [Άρθρα 160-164] Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 165-166] Σελ. 154
Παραρτήματα  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παραστάσεις σε δικαστήρια - Ποινικές Σελ. 161
Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παραστάσεις σε δικαστήρια - Πολιτικές Σελ. 164
Διοικητικά Δικαστήρια Σελ. 176
Αθλητικά δικαστήρια - Αθλητικοί δικαστές Σελ. 179
Εξωδικαστικές αμοιβές Σελ. 181
Κτηματολόγιο Σελ. 181
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια Σελ. 182
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
Πίνακας πάγιων εισφορών άρθρου 61 παρ. 2 Σελ. 183
[2] Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σελ. 205
Α. Το λειτούργημα του δικηγόρου [Άρθρα 1-3] Σελ. 208
Β. Δικαιώματα του δικηγόρου [Άρθρο 4] Σελ. 209
Γ. Γενικές υποχρεώσεις του δικηγόρου [Άρθρα 5-11] Σελ. 211
Δ. Υποχρεώσεις προς το σύλλογο [Άρθρα 12-19] Σελ. 215
Ε. Υποχρεώσεις προς τους συναδέλφους [Άρθρα 20-27] Σελ. 216
ΣΤ. Υποχρεώσεις προς τα δικαστήρια [Άρθρα 28-32] Σελ. 218
Ζ. Υποχρεώσεις προς συνεργάτες [Άρθρα 33-34] Σελ. 221
Η. Σχέσεις δικηγόρου - ασκουμένου [Άρθρο 35] Σελ. 222
Θ. Υποχρεώσεις προς τον εντολέα [Άρθρα 36-37] Σελ. 223
Ι. Σχέσεις δικηγόρου και αντιδίκου [Άρθρο 38] Σελ. 226
ΙΑ. Ιδιωτικός βίος των δικηγόρων [Άρθρο 39] Σελ. 228
ΙΒ. Κυρώσεις [Άρθρα 40-41] Σελ. 228
[3] Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ [Άρθρα 1-6] Σελ. 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ [Άρθρα 7-16] Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ [Άρθρα 17-18] Σελ. 251
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΡΧΕΙΟ [Άρθρα 19-20] Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ [Άρθρο 21] Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ [Άρθρα 22-23] Σελ. 257
[4] Καταστατικός Χάρτης των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Νομικού Επαγγέλματος  
259  
[5] Κώδικας Δεοντολογίας για Ευρωπαίους Δικηγόρους  
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σελ. 271
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ. 276
3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΙΣ Σελ. 279
4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελ. 284
5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Σελ. 285
   
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 289
Back to Top