ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (2 Τόμοι)

Ερμηνεία κατ' άρθρο
Τόμος Πρώτος (Άρθρα 1-39)
Τόμος Δεύτερος (Άρθρα 40-73)
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18181 | 18194
Αθανασάκη Β., Αρμαμέντος Π., Βίτσα Ε., Καλεβρόσογλου Μ., Καλλιγέρου Δ., Καραντάνα Α., Κατρινάκης Γ., Κούνη Δ., Μάλαμας Φ., Μαυραγάνης Κ., Μέντης Γ., Μπαρδούτσου Ζ., Μποσιώλη Κ., Παλάρας Μ., Πανέτσος Λ., Παπανδρέου Π., Παραμύθας Θ., Πετροπούλου Μ., Πέττας Ν., Πουλάκος Χρ., Φινοκαλιώτης Δ.
Μέντης Γ.
  • Εκδοση: 2η 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 2200
  • ISBN: 978-960-654-357-9 | 978-960-654-359-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Ο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» αποτελεί συλλογική, συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, στέλεχος της Διοίκησης, λογιστή, ελεγκτή κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων. Πρόκειται για δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-39 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 40-73 και Παράρτημα. Την κατ' άρθρο ερμηνεία διανθίζουν η εκτεταμένη σχετική νομολογία, οι σχετικές διοικητικές λύσεις και βιβλιογραφία, όπως και παραδείγματα κατανόησης όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ά τόμος

Περιεχόμενα
Πρόλογος 2ης έκδοσης Γρ. Μέντη Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Ε. Αντωνόπουλου Σελ. VII
Πρόλογος 1ης έκδοσης Γρ. Μέντη Σελ. IX
Συνεργάτες 1ου τόμου (καθ' ύλη) Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XVII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 1 - Γενικά Σελ. 1
Άρθ. 2 - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 5
Άρθ. 3 - Ορισμοί Σελ. 9
Άρθ. 4 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής Σελ. 24
Άρθ. 5 - Κοινοποίηση πράξεων Σελ. 35
Άρθ. 6 - Έντυπα Σελ. 45
Άρθ. 7 - Προθεσμίες Σελ. 48
Άρθ. 8 - Φορολογικός εκπρόσωπος Σελ. 56
Άρθ. 9 - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθ. 10 - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Σελ. 70
Άρθ. 11 - Αριθμός φορολογικού μητρώου Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθ. 12 - Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθ. 13 - Βιβλία και στοιχεία Σελ. 161
Άρθ. 14 - Πληροφορίες από τον φορολογούμενο Σελ. 189
Άρθ. 15 - Πληροφορίες από τρίτους Σελ. 231
Άρθ. 15Α - Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών Σελ. 310
Άρθ. 16 - Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα Σελ. 315
Άρθ. 17 - Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο Σελ. 330
Άρθ. 17Α - Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου Σελ. 370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθ. 18 - Υποβολή φορολογικής δήλωσης Σελ. 377
Άρθ. 19 - Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης Σελ. 433
Άρθ. 20 - Δήλωση με επιφύλαξη Σελ. 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθ. 21 - Φάκελος Τεκμηρίωσης Σελ. 482
Άρθ. 22 - Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθ. 23 - Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης Σελ. 588
Άρθ. 24 - Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία Σελ. 606
Άρθ. 25 - Σελ. 621
Άρθ. 26 - Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο Σελ. 647
Άρθ. 27 - Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης Σελ. 655
Άρθ. 28 - Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου Σελ. 728
Άρθ. 28Α - Σελ. 785
Άρθ. 29 - Αμοιβαία διοικητική συνδρομή Σελ. 789
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Άρθ. 30 - Προσδιορισμός φόρου Σελ. 806
Άρθ. 31 - Άμεσος Προσδιορισμός Φόρου Σελ. 820
Άρθ. 32 - Διοικητικός Προσδιορισμός Φόρου Σελ. 834
Άρθ. 33 - Εκτιμώμενος Προσδιορισμός Φόρου Σελ. 846
Άρθ. 34 - Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου Σελ. 855
Άρθ. 35 - Προληπτικός Προσδιορισμός Φόρου Σελ. 871
Άρθ. 36 - Παραγραφή Σελ. 882
Άρθ. 37 - Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου Σελ. 1056
Άρθ. 38 - Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων Σελ. 1068
Άρθ. 39 - Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας Σελ. 1096

Β΄ Τόμος

Περιεχόμενα
Πρόλογος 2ης έκδοσης Γρ. Μέντη Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Ε. Αντωνόπουλου Σελ. VII
Πρόλογος 1ης έκδοσης Γρ. Μέντη Σελ. IX
Συνεργάτες 2ου τόμου (καθ’ ύλη) Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XIX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθ. 40 - Αρμόδια όργανα Σελ. 1157
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθ. 41 - Πληρωμή φόρου Σελ. 1180
Άρθ. 42 - Επιστροφή φόρου Σελ. 1200
Άρθ. 43 - Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις Σελ. 1216
Άρθ. 44 - Σειρά εξόφλησης Σελ. 1233
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
MΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
Άρθ. 45 - Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων Σελ. 1235
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Άρθ. 46 - Σελ. 1241
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθ. 47 - Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας Σελ. 1274
Άρθ. 48 - Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 1285
Άρθ. 49 - Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης Σελ. 1298
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθ. 50 - Αλληλέγγυα ευθύνη Σελ. 1333
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
Άρθ. 51 - Παραγραφή είσπραξης φόρων Σελ. 1391
Άρθ. 52 - Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 1414
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθ. 53 - Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής Σελ. 1425
Άρθ. 54 - Διαδικαστικές παραβάσεις Σελ. 1453
Άρθ. 54Α - Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων Σελ. 1566
Άρθ. 54Β - Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ Σελ. 1589
Άρθ. 54Γ - Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών Σελ. 1595
Άρθ. 54Δ - Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού Σελ. 1603
Άρθ. 54Ε - Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ Σελ. 1612
Άρθ. 54ΣΤ - Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές Σελ. 1616
Άρθ. 54Ζ - Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Ν 2328/1995 Σελ. 1619
Άρθ. 55 - Παραβάσεις φοροδιαφυγής Σελ. 1622
Άρθ. 55Α - Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη Σελ. 1632
Άρθ. 56 - Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 1636
Άρθ. 56Α - Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθμισης Σελ. 1665
Άρθ. 57 - Σελ. 1678
Άρθ. 58 - Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης Σελ. 1681
Άρθ. 58Α - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας Σελ. 1708
Άρθ. 59 - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους Σελ. 1729
Άρθ. 60 - Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια Σελ. 1746
Άρθ. 61 - Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 1751
Άρθ. 62 - Σελ. 1790
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθ. 63 - Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 1817
Άρθ. 63Α - Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού Σελ. 1924
Άρθ. 63Β - Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου Σελ. 1959
Άρθ. 64 - Επαρκής αιτιολογία Σελ. 1973
Άρθ. 65 - Βάρος απόδειξης Σελ. 1984
Άρθ. 65Α - Φορολογικό πιστοποιητικό Σελ. 1988
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθ. 66-71 - Σελ. 2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 72 - Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 2086
Άρθ. 73 - Έναρξη ισχύος Σελ. 2112
Παράρτημα Σελ. 2113
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 2117
Back to Top