ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 11,99 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 11,99 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18541
Μανουσάκη Μ., Μανουσάκης Γ., Μανουσάκης Ι.

Η 4η έκδοση του έργου «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» αποτελεί μια συλλογή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την κυκλοφορίας οχημάτων. Παρουσιάζεται ο Ν 2696/1999, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με τους Ν 4784/2021 και 4850/2021. Παρουσιάζονται, επίσης, τα ΠΔ 51/2012 και 70/2014 σχετικά με την οδική ασφάλεια καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις ειδικές λωρίδες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την κυκλοφορία σε σημαντικές οδούς και λεωφόρους της Αττικής.
Η έκδοση περιλαμβάνει λεπτομερείς έγχρωμους πίνακες που απεικονίζουν τις ρυθμιστικές πινακίδες και όλες τις παραβάσεις του ΚΟΚ, καθώς και τις αντίστοιχες κυρώσεις, πρόστιμα και διοικητικά επιβαλλόμενα μέτρα προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει πρόσβαση στο σχετικό αδίκημα.
Το έργο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για νομικούς καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα οδικής ασφάλειας και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. V
[1] Ν 2696/1999
«Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας»
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Άρθρα 3-11] Σελ. 12
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [Άρθρα 12-44] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 108
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 53-54] Σελ. 121
KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 55-62] Σελ. 123
KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ) [Άρθρα 63-80] Σελ. 129
KΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 81-83] Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ [Άρθρα 84-93] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 94-102] Σελ. 155
MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ [Άρθρα 103-105] Σελ. 164
KEΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-110, δεύτερο] Σελ. 169
[2] ΠΔ 51/2012
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»
[Άρθρα 1-21] Σελ. 173
[3] ΠΔ 70/2014
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια»
[Άρθρα 1-9] Σελ. 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Σελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ που αναφέρεται στο άρθρο 5 Σελ. 206
[4] KYA 2500/15/135-ί/6.9.2011
«Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»
[Άρθρα 1-8] Σελ. 215
[5] ΚΥΑ Α-Οικ. 8713/595/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Ακτής Ξαβερίου στον Πειραιά Σελ. 229
[6] ΚΥΑ Α-Οικ. 8717/599/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου Σελ. 230
[7] ΚΥΑ Α-Οικ. 8716/598/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης και αντίθετης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Λένορμαν Σελ. 231
[8] ΚΥΑ Α-Οικ. 8715/597/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου Σελ. 232
[9] ΚΥΑ Α-Οικ. 8714/596/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Μαυρομματαίων Σελ. 233
[10] ΚΥΑ Α-Οικ. 8718/600/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Δημοκρατίας (Αγ. Ανάργυροι) Σελ. 234
[11] ΚΥΑ Α-73465/5396/13.1.2003
Καθορισμός ειδικών λωρίδων λεωφορείων παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Σελ. 235
[12] ΚΥΑ ΦΠ6/β/26808/2727/18.11.1999
Κυκλοφορία δίτροχων οχημάτων στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας των Μέσων μαζικής Μεταφοράς Σελ. 236
[13] Ν 4619/2019
Ποινικός Κώδικας
[Άρθρα 290, 290Α] Σελ. 239
[14] N 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 25] Σελ. 241
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 243
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων Σελ. 247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Παραβάσεις ΚΟΚ, αντίστοιχες κυρώσεις & διοικητικά μέτρα Σελ. 259
Back to Top