Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18525
Μαργαρίτης Λ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
Στην 16η έκδοση του κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο νέος «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», όπως ισχύει μετά τον Ν 4855/2021 που επέφερε αλλαγές στα πεδία των γενικών ορισμών, της αρμοδιότητας, της ανάκρισης, της απόδειξης, της διαδικασίας στο ακροατήριο και των ενδίκων μέσων, και τον Ν 4871/2021 με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 269, 287 και 308. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. V
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 4620/2019
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 3
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] Σελ. 3
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] Σελ. 4
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26] Σελ. 8
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Σελ. 16
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32] Σελ. 16
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος [Άρθρα 33-36] Σελ. 20
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44] Σελ. 28
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50] Σελ. 34
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έγκληση [Άρθρα 51-55] Σελ. 41
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άδεια για δίωξη [Άρθρo 56] Σελ. 44
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] Σελ. 45
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] Σελ. 46
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Σελ. 49
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68] Σελ. 49
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρo 69] Σελ. 50
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 51
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 51
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] Σελ. 52
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88] Σελ. 55
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108] Σελ. 57
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 65
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121] Σελ. 65
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] Σελ. 72
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενική διάταξη [Άρθρo 127] Σελ. 75
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131] Σελ. 76
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136] Σελ. 78
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 81
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147] Σελ. 81
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκθέσεις [Άρθρα 148-153] Σελ. 90
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165] Σελ. 91
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] Σελ. 100
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] Σελ. 102
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178] Σελ. 106
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182] Σελ. 107
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208] Σελ. 109
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μάρτυρες [Άρθρα 209-232] Σελ. 123
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διερμηνείς [Άρθρα 233-238] Σελ. 141
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ Σελ. 146
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242] Σελ. 146
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244] Σελ. 147
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προανάκριση [Άρθρo 245] Σελ. 150
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250] Σελ. 152
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 156
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252] Σελ. 156
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259] Σελ. 158
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατάσχεση [Άρθρα 260-269] Σελ. 166
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] Σελ. 176
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300] Σελ. 178
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304] Σελ. 201
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σελ. 211
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315] Σελ. 211
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συμβούλιο Εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319] Σελ. 221
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προπαρασκευαστική διαδικασία [Άρθρα 320-328] Σελ. 224
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 231
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332] Σελ. 231
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338] Σελ. 233
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349] Σελ. 236
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366] Σελ. 243
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373] Σελ. 251
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 255
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρo 374] Σελ. 255
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] Σελ. 256
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] Σελ. 257
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 277
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416] Σελ. 277
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427] Σελ. 279
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ Σελ. 283
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] Σελ. 283
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κακουργήματα [Άρθρα 432-435] Σελ. 286
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σελ. 289
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έκδοση [Άρθρα 436-457] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461] Σελ. 301
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 304
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 313
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482] Σελ. 313
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485] Σελ. 315
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 317
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έφεση [Άρθρα 486-503] Σελ. 317
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αναίρεση [Άρθρα 504-524] Σελ. 328
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534] Σελ. 338
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544] Σελ. 344
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554] Σελ. 348
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560] Σελ. 353
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563] Σελ. 358
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566] Σελ. 359
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567] Σελ. 360
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575] Σελ. 361
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584] Σελ. 369
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592] Σελ. 374
[Άρθρο δεύτερο] Σελ. 380
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 381
Back to Top