ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΣΕΠΗΣ)


Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4937/2022, Ν 4938/2022 και Ν 4947/2022
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18654
Μαργαρίτης Λ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 17η 2022
  • Σχήμα: 10Χ13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 432
  • ISBN: 978-960-654-780-5
Στην 17η έκδοση του κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο νέος «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», όπως ισχύει μετά τους Ν 4937/2022 που καθιέρωσε την ηλεκτρονική επίδοση των ποινικών εγγράφων, Ν 4938/2022 με προσαρμογές στην παράσταση εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρίας και Ν 4947/2022, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις σε θέματα, όπως η σύνθεση του δικαστηρίου ανηλίκων, την αιτιολογία της απόρριψης έγκλησης και τους όρους για την αναβολή της ποινικής δίκης. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Αρθρα 1-6]__1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

[Αρθρα 7-11]________3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Καθ' ύλην αρμοδιότητα [Αρθρα 12-21]____5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατά τόπον αρμοδιότητα [Αρθρα 22-41]____14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Παρέκταση της αρμοδιότητας [Αρθρα 42-44]___20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έρευνα της αρμοδιότητας [Αρθρα 45-47]____21

IX

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Αρθρα 48-51]__22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας

[Αρθρα 52-61]________23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Διάδικοι [Αρθρα 62-73]_______28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ομοδικία [Αρθρα 74-78]_______32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Αρθρα 79-93]____33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Πληρεξουσιότητα [Αρθρα 94-105]_____38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Αρθρα 106-116Α]___43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκθέσεις [Αρθρο 117]_______47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δικόγραφα [Αρθρα 118-121]______48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Επιδόσεις [Αρθρα 122-143]______53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Προθεσμίες [Αρθρα 144-151]______72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη

κατάσταση [Αρθρα 152-158]______75

X

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Ακυρότητες [Αρθρα 159-161]______78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

Εγγυοδοσία [Αρθρα 162-172]______79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

Δικαστικά έξοδα [Αρθρα 173-193]_____82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ευεργέτημα πενίας [Αρθρα 194-204]_____90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

Ποινές [Αρθρα 205-207]______95

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Απόπειρα συμβιβασμού [Αρθρα 208-214Γ]____97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άσκηση της αγωγής [Αρθρα 215-220]____102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Αρθρα 221-225]__105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Αρθρα 226-232]__107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Συζήτηση στο ακροατήριο [Αρθρα 233-281----------- 115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Παρεμπίπτοντα [Αρθρα 282-285]_____149

XI

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Αρθρα 286-292]__150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Αρθρα 293-299]__152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Απόφαση [Αρθρα 300-314]______154

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

[Αρθρα 315-320]________163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Δεδικασμένο [Αρθρα 321-334]______164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Απόδειξη [Αρθρα 335-465]______169

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Γενικές διατάξεις [Αρθρα 335-351]_____169

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ομολογία [Αρθρα 352-354]______173

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Αυτοψία [Αρθρα 355-367]______174

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Πραγματογνωμοσύνη [Αρθρα 368-392]____178

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Μάρτυρες [Αρθρα 393-414]______185

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

Εξέταση των διαδίκων [Αρθρα 415-420]____194

XII

Περιεχόμενα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ [Ορκος][Άρθρα 421-424]

[Εχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431]_____196

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

Έγγραφα [Αρθρα 432-465]______199

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

[Αρθρα 466-472]________209

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Αρθρα 473-477]__214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Αρθρα 478-494]___216

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Αρθρα 495-500]_____224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ανακοπή ερημοδικίας [Αρθρα 501-510]____228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Έφεση [Αρθρα 511-537]_______232

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αναψηλάφηση [Αρθρα 538-551]_____243

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Αναίρεση [Αρθρα 552-582]______255

XIII

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ανακοπή και τριτανακοπή [Αρθρα 583-590]____279

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ*

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Αρθρο 591]______282

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο

και την ελεύθερη συμβίωση [Αρθρα 592-613]___287

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Υπαγόμενες διαφορές [Αρθρο 592]_____287

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Κοινές διατάξεις [Αρθρα 593-602]_____289

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Αρθρα 603-605]__293

ΤΙΤΛΟΣ Ιν

Διατάξεις για τις διαφορέςαπό τις σχέσεις γονέων

και τέκνων [Αρθρα 606-609]______294

ΤΙΤΛΟΣ ν

Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές

[Αρθρα 610-613]________298

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Περιουσιακές διαφορές [Αρθρα 614-622Β]____299

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Υπαγόμενες διαφορές [Αρθρο 614]_____299

XIV

Περιεχόμενα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές

[Αρθρα 615-620]________302

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές

[Αρθρα 621-622]________304

ΤΙΤΛΟΣ IV

Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές

[Αρθρο 622Α]________306

ΤΙΤΛΟΣ V

Διατάξεις για τις διαφορές

από πιστωτικούς τίτλους [Αρθρο 622B]____307

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διαταγές [Αρθρα 623-645]______308

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Διαταγή πληρωμής [Αρθρα 623-636Α]____308

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου

[Αρθρα 637-645]________319

[Καταργήθηκαν έμμεσα τα άρθρα 646-681Δ]

XV

Περιεχόμενα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Αρθρα 682-703]

375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εγγυοδοσία [Αρθρα 704-705]

341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Αρθρο 706]

341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συντηρητική κατάσχεση [Αρθρα 707-724]

347

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δικαστική μεσεγγύηση [Αρθρα 725-727]

350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

[Αρθρα 728-730]________351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

[Αρθρα 731-736]________354

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή

και δημόσια κατάθεση [Αρθρα 737-738]____356

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

[Αρθρα 738Α]________357

XVI

Περιεχόμενα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Αρθρα 739-781]_____359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικές διατάξεις [Αρθρα 782-866]_____372

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Διαιτησία [Αρθρα 867-903]______408

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ *

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Αρθρα 904-940Α]_____430

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Αρθρα 941-952]__455

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

[Αρθρα 953-981]________462

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Αρθρα 982-991Β]___520

XVII

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών

του οφειλέτη [Αρθρα 992-1016]_____529

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών

και ακινήτων [Αρθρα 1017-1021]_____559

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

[Αρθρα 1022-1033]_______563

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Αναγκαστική διαχείριση [Αρθρα 1034-1046]____568

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Προσωπική κράτηση [Αρθρα 1047-1054]____576

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Αρθρα 1-76]____582

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ______611

Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθ. 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια.* ** Στη

δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν:

* Όπως ισχύει μετά τους τελευταίους νόμους, δηλαδή το Ν 4604/2019 (622 ΚΠολΔ), Ν 4640/2019 (214Γ ΚΠολΔ), Ν 4689/2020 (122Α ΚΠολΔ), Ν 4700/2020 (122Α ΚΠολΔ), Ν 4727/2020 (438, 449), Ν 4745/2020 (544, 995), Ν 4842/2021 (17Α, 20Α, 115, 118, 119, 122, 122Α, 155, 179, 226, 227, 232, 237, 238, 242, 254, 260, 307, 308, 400, 401, 421,422, 424, 468, 469, 509, 516, 524, 527, 542, 544, 546, 548, 556, 560, 562, 569, 570, 591, 633, 636Α, 644, 683, 684, 686, 690, 691, 691Α, 693, 697, 711, 732Α, 764, 870Α, 892, 893, 933, 936, 937, 938, 950, 953, 954, 959, 962, 965, 966, 972, 973, 975, 977, 977Α, 979, 985, 986, 993, 995, 997, 998, 1002, 1004, 1009, 1018 ΚΠολΔ) και Ν 4855/2021 (959, 982, 985, 998 ΚΠολΔ).

** Οι τίτλοι που συνοδεύουν τα άρθρα του Κώδικα στην έκδοση αυτή δεν είναι μέρος του νομοθετικού κειμένου.

Το άρθρο 1 ΚΠολΔ, στην αρχική του διατύπωση, είχε ακόμα ένα εδάφιο που όριζε τα εξής: «και δ) αι διοικητικαί διαφοραί αι μη υπαγόμεναι εις την δικαιοδοσίαν διοικητικών δικαστηρίων». Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με το άρθρο 31 του Ν 1406/1983 που ορίζει ότι: «καταργούνται οι διατάξεις (...), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται από αυτές».

1

Άρθ. 2-5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά.

Σημ.: Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 48 παρ. 1 του Ν 3900/2010).

Άρθ. 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές. Τα πολιτικά δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρχές, όπως επίσης απαγορεύεται τα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές να επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται μόνο η εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως.

Άρθ. 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία. 1. Στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου.

2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία, εκτός αν πρόκειται για τις διαφορές που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 29.

Άρθ. 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας. Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλειψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2· στις περιπτώσεις του άρθρου 3 την ερευνούν αυτεπαγγέλτως, αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην συζήτηση ή αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση, αν δεν έχει δικαιοδοσία.

Άρθ. 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή. 1. Αν είναι ανάγκη να γίνουν διαδικαστικές πράξεις στο εξωτερικό, τα δικαστήρια

2

Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Άρθ. 6-8

έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν είτε από τις ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού, είτε από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές. Στην τελευταία περίπτωση μεσολαβεί για τη διαβίβαση της αίτησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

2. Η πράξη της αλλοδαπής αρχής είναι έγκυρη, αν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του δικού της δικαίου ή είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

Σημ.: Βλ. ΠΔ 142/2013 (ΦΕΚ Α' 227/22.10.2013) «Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ».

Άρθ. 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές. 1. Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να ενεργούν ορισμένες διαδικαστικές πράξεις της δικαιοδοσίας τους που τους ζητούν αλλοδαπές αρχές, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά ή η εκτέλεσή τους είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.

2. Τα ελληνικά δικαστήρια, όταν εκτελούν τις αιτήσεις αυτές, ενεργούν και αυτεπαγγέλτως, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Άρθ. 7 Αξία του αντικειμένου δίκης. Όταν η αρμοδιότητα των δικαστηρίων ή η διαδικασία ή το παραδεκτό ένδικου μέσου καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις.

Άρθ. 8 Πώς προσδιορίζεται. Ο προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανήκει στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου το οποίο, αν χρειάζεται, μπορεί να διατάξει απόδειξη.

3

Άρθ. 9-11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθ. 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα. Για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνε-ται υπόψη το αίτημα της αγωγής. Δεν συνυπολογίζονται οι παρεπόμενες αιτήσεις για καρπούς, τόκους και έξοδα. Συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή. Σε περίπτωση ομοδικίας, αν πρόκειται για διαιρετά δικαιώματα, λαμ-βάνεται υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από κάθε εναγόμενο, και αν οι απαιτήσεις υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα διαφόρων δικαστηρίων, αρμόδιο είναι το ανώτερο από αυτά. Σε περίπτωση επικουρικής σώρευσης αγωγών, η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από το ανώτερο ως προς την αξία αίτημα.

(Οπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 3994/2011.)

Άρθ. 10 Χρόνος υπολογισμού. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμ-βάνεται υπόψη ο χρόνος που ασκείται η αγωγή.

Άρθ. 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται:

1)    για τη νομή και την κυριότητα, από την αξία του πράγματος και για την ψιλή κυριότητα από το μισό της αξίας του πράγματος,

2)    για το ενέχυρο, την υποθήκη, την εγγύηση και κάθε άλλη ασφάλεια, από την αξία που έχει η ασφαλιζόμενη απαίτηση, αν όμως το πράγμα που δόθηκε για ασφάλεια έχει μικρότερη αξία, λαμβάνε-ται υπόψη αυτή,

3)    για την πραγματική δουλεία, από την αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον κτήμα, εκτός αν το ποσό, κατά το οποίο η δουλεία ελαττώνει την αξία του δουλεύοντος κτήματος, είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό,

4)    για την προσωπική δουλεία, από το μισό της αξίας του κτήματος,

4

Καθ' ύλην αρμοδιότητα    Άρθ. 12-14

5)    για τη διανομή, από την αξία του αντικειμένου που πρέπει να διανεμηθεί,

6)    για τις διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, τη διάρκεια, την εκτέλεση ή την ακυρότητα μισθωτικής σύμβασης, από το μίσθωμα ενός έτους· αν όμως η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, λαμβάνε-ται υπόψη το ποσό του μισθώματος για το χρονικό αυτό διάστημα,

7)    για τις έννομες σχέσεις, από τις οποίες πηγάζουν περιοδικές παροχές, από την αξία της ετήσιας παροχής, και ειδικότερα από το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής, αν η επέλευση του γεγονότος από το οποίο εξαρτάται η παύση της παροχής είναι βέβαιη, αβέβαιος όμως ο χρόνος της, και αν οι παροχές διαρκούν απεριόριστα, από το εικοσαπλάσιο της ετήσιας παροχής. Αν οι παροχές έχουν ορισμένη διάρκεια, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μελλοντικών παροχών, αλλά ποτέ πάνω από το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Άρθ. 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας. 1. Δύο μόνο βαθμοί δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων υπάρχουν, των οποίων την τήρηση το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως.

2. Αυτοτελής αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί απευθείας σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Άρθ. 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια. Για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό τα ειρηνοδικεία, τα μονομελή πρωτοδικεία και τα πολυμελή πρωτοδικεία.

Άρθ. 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:

5

Άρθ. 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,

β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.

γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, εφόσον η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (Οπως το εδάφιο γ' προστέθηκε με το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 3 του Ν 4335/2015 - ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015. Έναρξη ισχύος 1.1.2016 -άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν 4335/2015.)

2.    Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. (Οπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 4055/2012. Έναρξη ισχύος 2.4.2012 -άρθρο 113 του Ν 4055/2012.)

Άρθ. 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς:

1) οι διαφορές από επίμορτη αγροληψία που αφορούν την παράδοση της χρήσης του μισθίου ή την απόδοσή της για οποιοδήποτε λόγο,

6

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Άρθ. 15

2)    οι διαφορές που αφορούν ζημίες σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά, ρίζες και γενικά φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο,

3)    οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού Κώδικα, καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε ζημίες που προ-κλήθηκαν από την παράβασή τους,

4)    οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των αποστάσεων που επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι επιτόπιες συνήθειες για το φύτεμα δέντρων ή φυτειών ή για την ανέγερση φραχτών ή για τη διάνοιξη τάφρων,

5)    οι διαφορές που αφορούν την παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης δρόμων και μονοπατιών, καθώς και τις ζημίες που προ-καλούνται από την παρεμπόδιση αυτής,

6)    οι διαφορές που αφορούν τη χρήση του τρεχούμενου νερού ή την παρεμπόδιση της χρήσης του,

7)    οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 834 έως 839 του Αστικού Κώδικα,

8)    οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 834 και 839 του Αστικού Κώδικα ή των καθολικών διαδόχων τους, εναντίον των πελατών τους ή των καθολικών διαδόχων τους,

9)    οι διαφορές από σύμβαση μεταφοράς προσώπων με οποιοδήποτε μέσο, για τις απαιτήσεις που έχουν από αυτήν οι μεταφορείς ή οι πράκτορες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους,

10)    οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των σωματείων και των συνεταιρισμών εναντίον των μελών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, για την εισφορά που τους οφείλουν, καθώς και οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις που έχουν εναντίον των

7

Άρθ. 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

σωματείων και των συνεταιρισμών τα μέλη ή οι καθολικοί διάδοχοί τους για χρηματική ή άλλη παροχή,

11)    οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των δικηγόρων ή των καθολικών διαδόχων τους για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες τους σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή στο πταισματοδικείο,

12)    οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των μαρτύρων που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε διαιτητές, καθώς και εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των διερμηνέων, των μεσεγγυούχων και των φυλάκων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, και των καθολικών διαδόχων όλων αυτών,

13)    οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση ζώων, εξαιτίας πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων.

Άρθ. 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ:

1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγγελματί-

8

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Άρθ. 16

ες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5)* οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρακτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτητών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών διαδόχων τους, 11) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαι-

9

Άρθ. 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και οι απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, 12) οι διαφορές από προσβολή της νομής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων. (Οπως το άρθρο, που είχε τροποποιηθεί με τα άρθρα 3 παρ. 2 του Ν 3994/2011 και 6 παρ. 2 του Ν 4055/2012, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν 4335/2015 -ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015. Έναρξη ισχύος 1.1.2016 -άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν 4335/2015.)

* Σημ.: Για τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο, βλ. άρθρο 16Β του Ν1876/1990, όπως προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 4 του Ν4303/2014 (ΦΕΚ Α’231) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του Ν 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101).

Άρθ. 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε:

1)    οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες του άρθρου 592 αρ. 2,

2)    οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αρ. 3, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης,

3)    με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. γ', οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων και

10

Καθ' ύλην αρμοδιότητα    Άρθ. 17Α

4) οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.

(Οπως το άρθρο, που είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν 4055/2012, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν 4335/2015 -ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015. Έναρξη ισχύος 1.1.2016 -άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν 4335/2015.)

Άρθ. 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, από τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη.

(Οπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν 3994/2011.)

[Ισχύς από 1.1.2022] Άρθ. 17Α Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή έναν από τους αρχαιότερους κατά διορισμό πρωτοδίκες που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου ή του εκτελούντος χρέη προϊσταμένου προέδρου πρωτοδικών.

(Οπως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 4842/2021. Έναρξη ισχύος: 1.1.2022 - άρθρο 120 Ν 4842/2021.)

Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 1β' του Ν 4842/2021, το άρθρο 17Α, όπως τροποποιείται με τον Ν 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

11

Άρθ. 18-20Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθ. 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων. Στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία.

(Οπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3994/2011.)

Άρθ. 19 Αρμοδιότητα εφετείων. Στην αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών πρωτοδικείων και στην αρμοδιότητα των τριμελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους.

(Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν 3994/2011.)

Άρθ. 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου. 1. Στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου υπάγονται οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου.

2. Στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου ανήκουν επίσης, εφόσον δεν έχουν οριστεί άλλα δικαστήρια,

α) οι αιτήσεις για παραπομπή, σε περίπτωση εξαίρεσης των δικαστών πολυμελούς πολιτικού δικαστηρίου,

β) οι αιτήσεις για καθορισμό δικαστηρίου, αν δεν υπάρχει πια το δικαστήριο που είχε εκδώσει την απόφαση που προσβλήθηκε με ένδικο μέσο.

[Ισχύς από 1.1.2022] Άρθ. 20Α Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης. 1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός εκ των διαδίκων που κατατίθεται ενώπι-όν της ή ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υποβάλλεται από

12

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Άρθ. 20Α

το δικαστήριο της ουσίας, με απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, όταν με αυτό τίθεται νέο δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Τα ως άνω ένδικα βοηθήματα ή μέσα μπορούν να εισαχθούν και απευθείας στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου εκδίδει την απόφασή της σε προθεσμία έξι (6) μηνών. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται όταν εκ-κρεμεί αναίρεση για το νομικό αυτό ζήτημα.

2.    Τα αιτήματα των διαδίκων υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύονται από παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Το ύψος του ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Πριν από την έκδοση της πράξης, η Επιτροπή καλεί όλους τους διαδίκους, να εμφανισθούν ενώπιόν της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αυτοπροσώπως ή με υπόμνημα, που κατατίθεται σε οριζόμενη από αυτήν προθεσμία.

3.    Η πράξη της Επιτροπής ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, με απόφαση των κατά περίπτωση επιλαμβανομένων δικαστηρίων της ουσίας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

4.    Στη δίκη ενώπιον της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου μπορεί να παρέμβει κάθε διάδικος σε εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτημα, και να προβάλει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ζήτημα αυτό. Για την εν λόγω παρέμβαση δεν καταλογίζεται δικαστική δαπάνη, η δε μη άσκησή της δεν δημιουργεί δικαίωμα άσκησης ανακοπής ή τριτανακοπής.

13

Άρθ. 21-23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.    Μετά από την επίλυση του ζητήματος, η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου παραπέμπει το ένδικο μέσο ή βοήθημα στο αρμόδιο δικαστήριο. Η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες.

6.    Μετά από την επίλυση του ζητήματος κατά την παρ. 1, οι υποθέσεις, των οποίων είχε ανασταλεί η εκδίκαση, επαναφέρονται για συζήτηση σε νέα δικάσιμο με κλήση, η οποία κατατίθεται με επιμέλεια οποιουδήποτε διαδίκου στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. (Οπως το άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν 4842/2021, ΦΕΚ Α' 190/13.10.2021. Έναρξη ισχύος: 1.1.2022 - άρθρο 120 Ν 4842/2021.) Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 1 α' του Ν 4842/2021, το άρθρο 20Α, όπως προστίθεται με τον Ν 4842/2021, εφαρμόζεται για τα ένδικα βοηθήματα και δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του Ν 4842/2021, δηλαδή την 1η.1.2022.

Άρθ. 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή ανα-ψηλάφηση. Αρμόδιο να δικάσει την ανακοπή ερημοδικίας ή την αναψηλάφηση είναι το δικαστήριο που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κατά τόπον αρμοδιότητα

Άρθ. 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδι-κία). Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εναγόμενος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθ. 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας. 1. Αν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει

14

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Άρθ. 24-27

τη διαμονή του. Αν ο τόπος όπου διαμένει δεν είναι γνωστός, αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου είχε την τελευταία κατοικία του στην Ελλάδα και αν δεν είχε κατοικία, την τελευταία διαμονή του.

2. Αν ο εναγόμενος έχει ειδική κατοικία, είναι αρμόδιο και το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται αυτή.

Άρθ. 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Έλληνες που έχουν προνόμιο ετεροδικίας, καθώς και οι κρατικοί υπάλληλοι που είναι διορισμένοι στο εξωτερικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσαν πριν από την αποστολή τους, και αν πριν από την αποστολή τους δεν είχαν κατοικία, στα δικαστήρια της πρωτεύουσας του κράτους. Το ίδιο ισχύει για τη σύζυγο και τα τέκνα τους.

Άρθ. 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων. 1. Το δημόσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου είναι η έδρα της αρχής η οποία, σύμφωνα με το νόμο, το εκπροσωπεί στις δίκες που έχει κάθε φορά.

2. Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα ή υποκατάστημά τους, εφόσον πρόκειται για διαφορές που αφορούν την εκμετάλλευσή του. (Οπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν 4055/2012. Έναρξη ισχύος 2.4.2012 -άρθρο 113 του Ν 4055/2012.)

Άρθ. 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων. Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν τα καθήκοντά τους.

Άρθ. 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών. 1. Διαφορές από την εταιρική σχέση ανάμεσα σε μια εταιρία και τους εταίρους της ή ανάμεσα στους εταίρους μεταξύ τους υπάγονται στην αποκλειστική αρ-

15

Back to Top