ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (τσέπης)


Ο νέος ΚΠολΔ και ο προϊσχύων

Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 17894
Καρατζά Λ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
Η 14η έκδοση του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (τσέπης)» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4700/2020 και περιλαμβάνει και τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τον Ν 4335/2015. Συμπληρώνεται, επίσης, με τις διατάξεις του ΕισΝΚΠολΔ, αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Το έργο, ευέλικτο και πρακτικό, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι εύκολα μεταφερόμενο για καθημερινή χρήση. Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση για κάθε εφαρμοστή του δικαίου, δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοιτητές.
Περιεχόμενα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93] Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 101
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 189
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351] Σελ. 189
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ομολογία [Άρθρα 352-354] Σελ. 193
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Aυτοψία [Άρθρα 355-367] Σελ. 194
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392] Σελ. 198
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Μάρτυρες [Άρθρα 393-414] Σελ. 206
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ
Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420] Σελ. 216
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
[Όρκος] [Άρθρα 421-424] [Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431] Σελ. 217
ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
Έγγραφα [Άρθρα 432-465] Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 237
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 251
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 305
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 312
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592] Σελ. 312
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602] Σελ. 313
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605] Σελ. 318
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609] Σελ. 320
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622Β] Σελ. 326
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614] Σελ. 326
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620] Σελ. 329
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622] Σελ. 332
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρο 622Α] Σελ. 334
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρο 622B] Σελ. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 336
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Διαταγή πληρωμής [Άρθρα 623-636] Σελ. 336
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645] Σελ. 346
[Καταργήθηκαν έμμεσα τα άρθρα 646-681Δ]
[Πριν τον Ν 4335/2015] ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Γαμικές διαφορές [Άρθρα 592-613] Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 614-622] Σελ. 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έκδοση διαταγής πληρωμής [Άρθρα 623-634] Σελ. 365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρα 635-646] Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ] Σελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Εργατικές διαφορές [Άρθρα 663-676] Σελ. 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας [Άρθρα 677-681] Σελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του [Άρθρα 681Α] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων [Άρθρα 681Β-681Δ] Σελ. 393
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού [Άρθρα 738Α] Σελ. 434
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 455
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 499
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 525
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 563
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 621
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 631
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 665
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 669
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 674
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 681
Μεταβατικές διατάξεις Ν 4335/2015 Σελ. 688
Μεταβατικές διατάξεις Ν 3994/2011 Σελ. 693
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Άρθρα 1-76] Σελ. 696
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 727
Back to Top