Η «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» ΣΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Σκέψεις γύρω από την τρέχουσα κρίση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16030
Χρυσομάλλης Μ.

Σκοπός του παρόντος έργου «Η Κοινοτική Μέθοδος σε αμφισβήτηση και ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός σε κίνδυνο» είναι η ανάδειξη των κινδύνων που σχετίζονται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυεπίπεδης κρίσης, από την οποία διέρχεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Παρουσιάζεται, αφενός, η έννοια της «Κοινοτικής Μεθόδου» και αφετέρου το περιεχόμενο του «Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού», τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας ενοποίησης.

Στη συνέχεια, εξερευνώνται οι συνέπειες της «Κοινοτικής Μεθόδου» και του «Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού» κατόπιν της εισαγωγής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και των λύσεων τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ιδιαίτερα με τη διακυβερνητική μετακίνηση στην Ευρωζώνη με αποτέλεσμα τη σύναψη του Συμφώνου Σταθερότητας και την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Πρόλογος Σελ. 9
Συντομογραφίες Σελ. 15
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
2. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» ΚΑΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ»
2.1. Η έννοια και το περιεχόμενο της «κοινοτικής μεθόδου» Σελ. 29
2.1.1. Η θεσμική διάσταση Σελ. 31
2.1.2. Η νομική διάσταση Σελ. 34
2.2. Η οικοδόμηση και το περιεχόμενο του «ευρωπαϊκού συνταγματισμού» Σελ. 38
3. Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
3.1. Γενικά Σελ. 60
3.2. Η έννοια, το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού Σελ. 65
3.3. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού και η «κοινοτική μέθοδος» Σελ. 78
4. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
4.1. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση στα χρόνια της κρίσης Σελ. 88
4.1.1. Η «δομική ασυμμετρία» της ΟΝΕ και η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης Σελ. 88
4.1.2. Οι ανεπάρκειες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης Σελ. 94
4.1.3. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους χωρών της Ευρωζώνης Σελ. 100
4.2. Τα διακυβερνητικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης Σελ. 109
4.2.1. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) Σελ. 109
α) Ίδρυση, φύση και αποστολή του ΕΜΣ Σελ. 109
β) Θεσμική οργάνωση του ΕΜΣ Σελ. 119
4.2.2. Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ (Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Euro - Plus Pact) Σελ. 124
α) Κυοφορία, σύναψη, φύση και αντικείμενο του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σελ. 124
β) Κατευθυντήριοι κανόνες και αρχές του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σελ. 130
γ) Θεσμική οργάνωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και επίλυση διαφορών Σελ. 135
δ) Αξιολόγηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σελ. 139
4.3. Η διακυβερνητική στροφή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και «ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός» Σελ. 151
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 172
Βιβλιογραφία
I. Ελληνόγλωσση Σελ. 179
II. Ξενόγλωσση Σελ. 183
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 209
Back to Top