ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ)


Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 56€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 160,00 € Ειδική Τιμή 136,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16819|17225
Απαλαγάκη Χ.
Ανδρίτσος Σπ., Βαρσάνης Κ., Γεωργιάδου Μ., Ευθυμίου Χρ., Θεοχάρης Δ., Κόντης Γ., Μιχαηλίδης Ι., Μπαλογιάννη Ε., Πλεύρη Α., Ρεντούλης Π., Τριανταφυλλίδης Χ.

Η επικαιροποιημένη 6η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η νομοθετική κινητικότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ήταν ακόμη πιο έντονη και καθοριστική στο όγδοο κεφάλαιο του ΚΠολΔ (αναγκαστική εκτέλεση). Λίγο μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις του Ν 4335/2015, η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρχικά με τον Ν 4472/2017) και στη συνέχεια (σε απόλυτα υποχρεωτική μορφή) από τον Ν 4512/2018 επηρεάζουν, νομοθετικά, αλλά και ερμηνευτικά, πολλές από τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Αντίστοιχα διαρκώς εξελίσσεται και η νομολογία, ιδίως του Ακυρωτικού. Όλα τα παραπάνω, αλλά και η ευρεία ανταπόκριση της πράξης στις προηγούμενες εκδόσεις, κατέστησαν αναγκαία την περαιτέρω, παρούσα έκδοση.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η συστηματική παρουσίαση της επικαιροποιημένης και πλέον πρόσφατης νομολογίας είχε και πάλι το προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει ο αναγκαίος θεωρητικός διάλογος, όπου η θεματική το απαιτούσε. Η επιστημονική αντικειμενικότητα και η παράθεση όλων των απόψεων, στην έκταση που αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο, αποτέλεσαν για όλους τον κεντρικό άξονα του έργου.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 43
Άρθρο 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές Σελ. 52
Άρθρο 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία Σελ. 55
Άρθρο 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας Σελ. 64
Άρθρο 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή Σελ. 66
Άρθρο 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης
Άρθρο 7 Αξία του αντικειμένου δίκης Σελ. 70
Άρθρο 8 Πώς προσδιορίζεται Σελ. 71
Άρθρο 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα Σελ. 72
Άρθρο 10 Χρόνος υπολογισμού Σελ. 77
Άρθρο 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
Άρθρο 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας Σελ. 81
Άρθρο 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια Σελ. 84
Άρθρο 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού Σελ. 85
Άρθρο 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας Σελ. 88
Άρθρο 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας Σελ. 93
Άρθρο 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων Σελ. 99
Άρθρο 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων Σελ. 103
Άρθρο 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων Σελ. 104
Άρθρο 19 Αρμοδιότητα εφετείων Σελ. 106
Άρθρο 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου Σελ. 107
Άρθρο 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατά τόπον αρμοδιότητα
Άρθρο 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία) Σελ. 109
Άρθρο 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας Σελ. 113
Άρθρο 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Σελ. 114
Άρθρο 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων Σελ. 115
Άρθρο 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων Σελ. 117
Άρθρο 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών Σελ. 118
Άρθρο 28 Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή Σελ. 120
Άρθρο 29 Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων Σελ. 121
Άρθρο 30 Δωσιδικία κληρονομίας Σελ. 124
Άρθρο 31 Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές Σελ. 127
Άρθρο 32 Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 130
Άρθρο 33 Δωσιδικία δικαιοπραξίας Σελ. 131
Άρθρο 34 Δωσιδικία ανταγωγής Σελ. 136
Άρθρο 35 Διαφορές από αδικοπραξία Σελ. 139
Άρθρο 36 Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή Σελ. 142
Άρθρο 37 Δωσιδικία λόγω ομοδικίας Σελ. 143
Άρθρο 38 Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ. Σελ. 147
Άρθρο 39 Δωσιδικία γαμικών διαφορών Σελ. 148
Άρθρο 39Α Ειδική δωσιδικία διατροφών Σελ. 150
Άρθρο 40 Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής Σελ. 151
Άρθρο 40Α Σελ. 154
Άρθρο 41 Επιλογή από τον ενάγοντα Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Παρέκταση της αρμοδιότητας
Άρθρο 42 Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας Σελ. 155
Άρθρο 43 Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές Σελ. 158
Άρθρο 44 Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Έρευνα της αρμοδιότητας
Άρθρο 45 Αμετάβλητο αρμοδιότητας Σελ. 162
Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας. Παραπομπή Σελ. 163
Άρθρο 47 Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο
Άρθρο 48 Πότε γίνεται παραπομπή Σελ. 168
Άρθρο 49 Ποιος ζητεί την παραπομπή Σελ. 170
Άρθρο 50 Ποιο δικαστήριο αποφασίζει Σελ. 171
Άρθρο 51 Διαδικασία της παραπομπής Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας
Άρθρο 52 Λόγοι εξαιρέσεως Σελ. 174
Άρθρο 53 Πότε δεν επιτρέπεται Σελ. 180
Άρθρο 54 Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο Σελ. 181
Άρθρο 55 Δήλωση λόγου εξαίρεσης Σελ. 182
Άρθρο 56 Αυτεπάγγελτη ενέργεια Σελ. 184
Άρθρο 57 Πότε προτείνεται η εξαίρεση Σελ. 185
Άρθρο 58 Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή Σελ. 187
Άρθρο 59 Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης Σελ. 188
Άρθρο 60 Απόφαση Σελ. 190
Άρθρο 61 Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διάδικοι
Άρθρο 62 Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι Σελ. 192
Άρθρο 63 Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο Σελ. 202
Άρθρο 64 Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων Σελ. 207
Άρθρο 65 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης Σελ. 214
Άρθρο 66 Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών Σελ. 217
Άρθρο 67 Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση Σελ. 218
Άρθρο 68 Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία Σελ. 221
Άρθρο 69 Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί Σελ. 237
Άρθρο 70 Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 242
Άρθρο 71 Διαπλαστική αγωγή Σελ. 254
Άρθρο 72 Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή Σελ. 257
Άρθρο 73 Έρευνα των προϋποθέσεων Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ομοδικία
Άρθρο 74 Ομοδικία απλή. Περιπτώσεις Σελ. 270
Άρθρο 75 Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης Σελ. 274
Άρθρο 76 Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες Σελ. 278
Άρθρο 77 Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών Σελ. 291
Άρθρο 78 Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη
Άρθρο 79 Σελ. 293
Άρθρο 80 Παρέμβαση πρόσθετη Σελ. 300
Άρθρο 81 Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα Σελ. 306
Άρθρο 82 Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος Σελ. 312
Άρθρο 83 Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία Σελ. 316
Άρθρο 84 Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος Σελ. 320
Άρθρο 85 Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος Σελ. 321
Άρθρο 86 Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων Σελ. 323
Άρθρο 87 Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα Σελ. 328
Άρθρο 88 Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών Σελ. 330
Άρθρο 89 Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση Σελ. 336
Άρθρο 90 Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση Σελ. 339
Άρθρο 91 Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται Σελ. 341
Άρθρο 92 Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη Σελ. 345
Άρθρο 93 Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Πληρεξουσιότητα
Άρθρο 94 Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο Σελ. 348
Άρθρο 95 Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων Σελ. 358
Άρθρο 96 Τύπος πληρεξουσιότητας Σελ. 361
Άρθρο 97 Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια Σελ. 365
Άρθρο 98 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα Σελ. 367
Άρθρο 99 Ανάκληση ομολογιών από τον διάδικο Σελ. 371
Άρθρο 100 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα Σελ. 372
Άρθρο 101 Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας Σελ. 374
Άρθρο 102 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο Σελ. 374
Άρθρο 103 Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε Σελ. 376
Άρθρο 104 Έλεγχος πληρεξουσιότητας Σελ. 377
Άρθρο 105 Συμπλήρωση ελλείψεων Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης Σελ. 388
Άρθρο 107 Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη Σελ. 394
Άρθρο 108 Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες Σελ. 396
Άρθρο 109 Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής Σελ. 398
Άρθρο 110 Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 400
Άρθρο 111 Απαραίτητη η προδικασία Σελ. 407
Άρθρο 112 Όχι δημόσια η προδικασία Σελ. 409
Άρθρο 113 Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων Σελ. 410
Άρθρο 114 Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας Σελ. 413
Άρθρο 115 Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις Σελ. 415
Άρθρο 116 Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια Σελ. 417
Άρθρο 116Α Διαμεσολάβηση Σελ. 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εκθέσεις
Άρθρο 117 Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως Σελ. 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικόγραφα
Άρθρο 118 Στοιχεία δικογράφων Σελ. 439
Άρθρο 119 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων Σελ. 447
Άρθρο 120 Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση Σελ. 450
Άρθρο 121 Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως Σελ. 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Επιδόσεις
Άρθρο 122 Όργανα επίδοσης Σελ. 453
Άρθρο 123 Παραγγελία για επίδοση Σελ. 457
Άρθρο 124 Πού μπορεί να γίνει η επίδοση Σελ. 458
Άρθρο 125 Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση Σελ. 461
Άρθρο 126 Σε ποιον γίνεται η επίδοση Σελ. 463
Άρθρο 127 Παράδοση του εγγράφου Σελ. 469
Άρθρο 128 Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία Σελ. 470
Άρθρο 129 Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας Σελ. 476
Άρθρο 130 Άρνηση παραλαβής εγγράφου Σελ. 478
Άρθρο 131 Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή Σελ. 481
Άρθρο 132 Επίδοση προς ναυτικούς Σελ. 482
Άρθρο 133 Επίδοση προς στρατιωτικούς Σελ. 483
Άρθρο 134 Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής Σελ. 485
Άρθρο 135 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 494
Άρθρο 136 Πότε συντελείται η επίδοση Σελ. 498
Άρθρο 137 Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου Σελ. 500
Άρθρο 138 Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις Σελ. 501
Άρθρο 139 Στοιχεία έκθεσης επίδοσης Σελ. 502
Άρθρο 140 Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων Σελ. 506
Άρθρο 141 Αυτεπάγγελτη επίδοση Σελ. 507
Άρθρο 142 Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού Σελ. 509
Άρθρο 143 Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν Σελ. 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προθεσμίες
Άρθρο 144 Έναρξη και λήξη προθεσμιών Σελ. 518
Άρθρο 145 Υπολογισμός προθεσμίας Σελ. 526
Άρθρο 146 Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου Σελ. 528
Άρθρο 147 Αναστολή προθεσμιών Σελ. 530
Άρθρο 148 Παράταση προθεσμιών Σελ. 533
Άρθρο 149 [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή.] Σελ. 535
Άρθρο 150 Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών Σελ. 535
Άρθρο 151 Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας Σελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
Άρθρο 152 Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά Σελ. 540
Άρθρο 153 Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς Σελ. 547
Άρθρο 154 Σελ. 549
Άρθρο 155 Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι Σελ. 550
Άρθρο 156 Συζήτηση της αιτήσεως Σελ. 552
Άρθρο 157 Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 553
Άρθρο 158 Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς Σελ. 553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ακυρότητες
Άρθρο 159 Πότε υπάρχει ακυρότητα Σελ. 554
Άρθρο 160 Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα Σελ. 567
Άρθρο 161 Αποτελέσματα ακυρότητας Σελ. 570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Εγγυοδοσία
Άρθρο 162 Καθορισμός από το δικαστήριο Σελ. 571
Άρθρο 163 Κατάθεση μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Σελ. 574
Άρθρο 164 Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ. Σελ. 575
Άρθρο 165 Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας Σελ. 577
Άρθρο 166 Αποτελέσματα καταθέσεως Σελ. 578
Άρθρο 167 Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως Σελ. 579
Άρθρο 168 Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία Σελ. 579
Άρθρο 169 Εγγυοδοσία για τα έξοδα Σελ. 583
Άρθρο 170 Πότε δεν επιβάλλεται Σελ. 587
Άρθρο 171 Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως Σελ. 588
Άρθρο 172 Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως Σελ. 589
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικά έξοδα
Άρθρο 173 Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής Σελ. 589
Άρθρο 174 Καθορισμός από τον δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής Σελ. 597
Άρθρο 175 Μη προκαταβολή των εξόδων Σελ. 599
Άρθρο 176 Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων Σελ. 601
Άρθρο 177 Πότε καταδικάζεται ο ενάγων Σελ. 605
Άρθρο 178 Συμφηφισμός δικαστικών εξόδων Σελ. 606
Άρθρο 179 Πότε είναι δυνητικός Σελ. 609
Άρθρο 180 Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε εις ολόκληρον Σελ. 611
Άρθρο 181 Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως Σελ. 613
Άρθρο 182 Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως Σελ. 614
Άρθρο 183 Σε περίπτωση ενδίκων μέσων Σελ. 615
Άρθρο 184 Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως Σελ. 617
Άρθρο 185 Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε Σελ. 618
Άρθρο 186 Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων Σελ. 619
Άρθρο 187 Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού Σελ. 621
Άρθρο 188 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής Σελ. 621
Άρθρο 189 Ποια έξοδα αποδίδονται Σελ. 623
Άρθρο 190 Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση Σελ. 629
Άρθρο 191 Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα Σελ. 631
Άρθρο 192 Εκκαθάριση εξόδων Σελ. 633
Άρθρο 193 Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα Σελ. 636
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευεργέτημα πενίας
Άρθρο 194 Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα Σελ. 639
Άρθρο 195 Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς Σελ. 642
Άρθρο 196 Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά Σελ. 643
Άρθρο 197 Εκδίκαση της αιτήσεως Σελ. 646
Άρθρο 198 Ισχύς του ευεργετήματος Σελ. 647
Άρθρο 199 Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα Σελ. 648
Άρθρο 200 Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή Σελ. 650
Άρθρο 201 Παύση του ευεργετήματος Σελ. 652
Άρθρο 202 Ανάκληση ή περιορισμός Σελ. 652
Άρθρο 203 Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων Σελ. 653
Άρθρο 204 Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις Σελ. 655
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινές
Άρθρο 205 Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους Σελ. 656
Άρθρο 206 Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών Σελ. 663
Άρθρο 207 Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους Σελ. 666
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Απόπειρα συμβιβασμού
Άρθρο 208 [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού] Σελ. 669
Άρθρο 209 Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό Σελ. 670
Άρθρο 210 Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών Σελ. 672
Άρθρο 211 [Επιβολή όρκου για τον συμβιβασμό] Σελ. 673
Άρθρο 212 Πρακτικό για τον συμβιβασμό Σελ. 673
Άρθρο 213 Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης Σελ. 674
Άρθρο 214 Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού Σελ. 675
Άρθρο 214A Εξώδικη επίλυση διαφοράς Σελ. 676
Άρθρο 214B Δικαστική μεσολάβηση Σελ. 679
Άρθρο 214Γ Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης Σελ. 683
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άσκηση της αγωγής
Άρθρο 215 Πώς ασκείται η αγωγή Σελ. 694
Άρθρο 216 Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει Σελ. 700
Άρθρο 217 Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα Σελ. 708
Άρθρο 218 Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών Σελ. 709
Άρθρο 219 Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής Σελ. 713
Άρθρο 220 Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής Σελ. 718
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
Άρθρο 221 Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής Σελ. 724
Άρθρο 222 Συνέπειες της εκκρεμοδικίας Σελ. 732
Άρθρο 223 Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος Σελ. 741
Άρθρο 224 Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών Σελ. 745
Άρθρο 225 Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος Σελ. 748
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση
Άρθρο 226 Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση Σελ. 753
Άρθρο 227 Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων Σελ. 759
Άρθρο 228 Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων Σελ. 762
Άρθρο 229 [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο] Σελ. 765
Άρθρο 230 Επίσπευση συζήτησης Σελ. 765
Άρθρο 231 [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο] Σελ. 767
Άρθρο 232 Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου Σελ. 767
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συζήτηση στο ακροατήριο
Άρθρο 233 Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 769
Άρθρο 234 Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων Σελ. 771
Άρθρο 235 Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων Σελ. 772
Άρθρο 236 Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή Σελ. 772
Άρθρο 237 Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών» Σελ. 776
Άρθρο 238 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές Σελ. 788
Άρθρο 239 [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες] Σελ. 791
Άρθρο 240 Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων Σελ. 791
Άρθρο 241 Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά Σελ. 793
Άρθρο 242 Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση Σελ. 797
Άρθρο 243 Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο Σελ. 799
Άρθρο 244 [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση] Σελ. 800
Άρθρο 245 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Σελ. 800
Άρθρο 246 Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών Σελ. 803
Άρθρο 247 Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής Σελ. 805
Άρθρο 248 Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση Σελ. 806
Άρθρο 249 Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα Σελ. 807
Άρθρο 250 Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας Σελ. 810
Άρθρο 251 [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη] Σελ. 811
Άρθρο 252 Διορισμός διερμηνέα Σελ. 812
Άρθρο 253 Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους Σελ. 813
Άρθρο 254 Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών Σελ. 814
Άρθρο 255 Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως Σελ. 819
Άρθρο 256 Περιεχόμενο πρακτικών Σελ. 819
Άρθρο 257 Ανάγνωση των πρακτικών Σελ. 821
Άρθρο 258 Υπογραφή των πρακτικών Σελ. 822
Άρθρο 259 Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών Σελ. 823
Άρθρο 260 Ματαίωση της συζητήσεως Σελ. 824
Άρθρο 261 Απάντηση στους ισχυρισμούς Σελ. 827
Άρθρο 262 Περιεχόμενο ενστάσεως Σελ. 829
Άρθρο 263 Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων Σελ. 834
Άρθρο 264 Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία Σελ. 836
Άρθρο 265 Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου Σελ. 839
Άρθρο 266 Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως Σελ. 840
Άρθρο 267 Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων Σελ. 841
Άρθρο 268 Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες Σελ. 841
Άρθρο 269 [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις] Σελ. 845
Άρθρο 270 [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα] Σελ. 846
Άρθρο 270A Σελ. 846
Άρθρο 271 Ερημοδικία εναγομένου Σελ. 846
Άρθρο 272 Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής Σελ. 848
Άρθρο 273 Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος Σελ. 849
Άρθρο 274 Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος Σελ. 850
Άρθρο 275 Ερημοδικία επί ομοδικίας Σελ. 852
Άρθρο 276 Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87 Σελ. 852
Άρθρο 277 Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση Σελ. 854
Άρθρο 278 Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος Σελ. 855
Άρθρο 279 [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση] Σελ. 856
Άρθρο 280 Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας Σελ. 856
Άρθρο 281 Πότε αρχίζει η συζήτηση Σελ. 858
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Παρεμπίπτοντα
Άρθρο 282 Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων Σελ. 859
Άρθρο 283 Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης Σελ. 860
Άρθρο 284 Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων Σελ. 863
Άρθρο 285 Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση Σελ. 864
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διακοπή και επανάληψη της δίκης
Άρθρο 286 Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης Σελ. 865
Άρθρο 287 Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης Σελ. 869
Άρθρο 288 Επί αναγκαστικής ομοδικίας Σελ. 872
Άρθρο 289 Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις Σελ. 873
Άρθρο 290 Εκούσια επανάληψη Σελ. 874
Άρθρο 291 Αναγκαστική επανάληψη Σελ. 875
Άρθρο 292 Προθεσμία για κληρονόμο Σελ. 877
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Κατάργηση και περάτωση της δίκης
Άρθρο 293 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού Σελ. 878
Άρθρο 294 Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη Σελ. 886
Άρθρο 295 Αποτέλεσμα της παραιτήσεως Σελ. 889
Άρθρο 296 Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη Σελ. 891
Άρθρο 297 Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα Σελ. 894
Άρθρο 298 Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο Σελ. 896
Άρθρο 299 Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις Σελ. 899
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόφαση
Άρθρο 300 Πότε και από ποιον εκδίδεται Σελ. 905
Άρθρο 301 Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων Σελ. 909
Άρθρο 302 Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της Σελ. 910
Άρθρο 303 Διχασμός ψήφων Σελ. 912
Άρθρο 304 Σύνταξη απόφασης Σελ. 913
Άρθρο 305 Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της αποφάσεως Σελ. 915
Άρθρο 306 Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως Σελ. 918
Άρθρο 307 Επανάληψη συζητήσεως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως Σελ. 919
Άρθρο 308 Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση Σελ. 922
Άρθρο 309 Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως Σελ. 927
Άρθρο 310 Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως Σελ. 930
Άρθρο 311 [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων] Σελ. 931
Άρθρο 312 Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως Σελ. 931
Άρθρο 313 Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη Σελ. 933
Άρθρο 314 Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως Σελ. 939
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων
Άρθρο 315 Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης Σελ. 940
Άρθρο 316 Ερμηνεία αποφάσεως Σελ. 948
Άρθρο 317 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης Σελ. 951
Άρθρο 318 Διαδικασία συζήτησης της αίτησης Σελ. 953
Άρθρο 319 Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως Σελ. 956
Άρθρο 320 Σημείωση στο πρωτότυπο Σελ. 956
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Δεδικασμένο
Άρθρο 321 Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο Σελ. 957
Άρθρο 322 Τι καλύπτει το δεδικασμένο Σελ. 969
Άρθρο 323 Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση Σελ. 977
Άρθρο 324 Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο Σελ. 989
Άρθρο 325 Υπέρ και κατά ποίων ισχύει το δεδικασμένο Σελ. 996
Άρθρο 326 Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος Σελ. 1005
Άρθρο 327 Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης Σελ. 1006
Άρθρο 328 Δεδικασμένο και εγγυητής Σελ. 1007
Άρθρο 329 Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου Σελ. 1009
Άρθρο 330 Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο Σελ. 1010
Άρθρο 331 Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα Σελ. 1015
Άρθρο 332 Πώς λαμβάνεται υπόψη Σελ. 1022
Άρθρο 333 Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου Σελ. 1026
Άρθρο 334 Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία Σελ. 1029
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Απόδειξη
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – Γενικές διατάξεις
Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως Σελ. 1034
Άρθρο 336 Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας Σελ. 1037
Άρθρο 337 Γνώση του αλλοδαπού δικαίου Σελ. 1042
Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως Σελ. 1044
Άρθρο 339 Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα Σελ. 1048
Άρθρο 340 Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση Σελ. 1053
Άρθρο 341 [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών] Σελ. 1060
Άρθρο 342 [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη] Σελ. 1060
Άρθρο 343 [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου] Σελ. 1060
Άρθρο 344 [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων] Σελ. 1060
Άρθρο 345 [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως] Σελ. 1060
Άρθρο 346 Κοινά αποδεικτικά μέσα Σελ. 1061
Άρθρο 347 Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα Σελ. 1063
Άρθρο 348 Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως Σελ. 1064
Άρθρο 349 Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της Σελ. 1067
Άρθρο 350 Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη Σελ. 1068
Άρθρο 351 Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη Σελ. 1069
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – Ομολογία
Άρθρο 352 Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας Σελ. 1070
Άρθρο 353 Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας Σελ. 1081
Άρθρο 354 Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας Σελ. 1082
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – Aυτοψία
Άρθρο 355 Πότε διατάσσεται Σελ. 1084
Άρθρο 356 Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων Σελ. 1088
Άρθρο 357 Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας Σελ. 1089
Άρθρο 358 Μέσα αυτοψίας Σελ. 1089
Άρθρο 359 Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας Σελ. 1090
Άρθρο 360 Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας Σελ. 1091
Άρθρο 361 Συνδρομή των διαδίκων Σελ. 1092
Άρθρο 362 Ανοχή διαδίκου ή τρίτου Σελ. 1092
Άρθρο 363 Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας Σελ. 1094
Άρθρο 364 Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου Σελ. 1095
Άρθρο 365 Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας Σελ. 1095
Άρθρο 366 Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου Σελ. 1097
Άρθρο 367 Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές Σελ. 1099
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ – Πραγματογνωμοσύνη
Άρθρο 368 Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες Σελ. 1100
Άρθρο 369 Έργο των πραγματογνωμόνων Σελ. 1110
Άρθρο 370 Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων Σελ. 1111
Άρθρο 371 Κατάλογος πραγματογνωμόνων Σελ. 1114
Άρθρο 372 Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων Σελ. 1114
Άρθρο 373 Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν Σελ. 1115
Άρθρο 374 Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης Σελ. 1116
Άρθρο 375 Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού Σελ. 1117
Άρθρο 376 Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι Σελ. 1119
Άρθρο 377 Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως Σελ. 1121
Άρθρο 378 Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου Σελ. 1122
Άρθρο 379 Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες Σελ. 1122
Άρθρο 380 Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις Σελ. 1124
Άρθρο 381 Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις Σελ. 1126
Άρθρο 382 Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις Σελ. 1126
Άρθρο 383 Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως Σελ. 1127
Άρθρο 384 Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως Σελ. 1129
Άρθρο 385 Όρκιση πραγματογνωμόνων Σελ. 1130
Άρθρο 386 Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές Σελ. 1131
Άρθρο 387 Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως Σελ. 1132
Άρθρο 388 Νέα πραγματογνωμοσύνη Σελ. 1135
Άρθρο 389 [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη] Σελ. 1136
Άρθρο 390 Άλλες γνωμοδοτήσεις Σελ. 1137
Άρθρο 391 Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων Σελ. 1138
Άρθρο 392 Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν Σελ. 1140
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ – Μάρτυρες
Άρθρο 393 Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού Σελ. 1142
Άρθρο 394 Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό Σελ. 1146
Άρθρο 395 Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων Σελ. 1149
Άρθρο 396 Εξέταση μαρτύρων Σελ. 1153
Άρθρο 397 [Γνωστοποίηση μαρτύρων] Σελ. 1153
Άρθρο 398 Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης Σελ. 1154
Άρθρο 399 Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες Σελ. 1155
Άρθρο 400 Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες Σελ. 1157
Άρθρο 401 Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους Σελ. 1159
Άρθρο 402 Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας Σελ. 1161
Άρθρο 403 Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση Σελ. 1162
Άρθρο 404 Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας Σελ. 1163
Άρθρο 405 Μάρτυρες που δεν ορκίζονται Σελ. 1163
Άρθρο 406 Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους Σελ. 1164
Άρθρο 407 Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα Σελ. 1165
Άρθρο 408 Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου Σελ. 1167
Άρθρο 409 Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων Σελ. 1168
Άρθρο 410 Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων Σελ. 1170
Άρθρο 411 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων Σελ. 1171
Άρθρο 412 [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα] Σελ. 1173
Άρθρο 413 Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις Σελ. 1173
Άρθρο 414 [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως] Σελ. 1174
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ – Εξέταση των διαδίκων
Άρθρο 415 Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων Σελ. 1174
Άρθρο 416 Πώς γίνεται Σελ. 1178
Άρθρο 417 Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου Σελ. 1178
Άρθρο 418 Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση Σελ. 1180
Άρθρο 419 Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου Σελ. 1180
Άρθρο 420 Ελεύθερη εκτίμηση Σελ. 1181
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ – Όρκος
Άρθρο 421 Ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 1182
Άρθρο 422 Επίδοση κλήσης Σελ. 1185
Άρθρο 423 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης Σελ. 1190
Άρθρο 424 Σελ. 1191
Άρθρα 425-431 Σελ. 1194
ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ – Έγγραφα
Άρθρο 432 Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη Σελ. 1195
Άρθρο 433 Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής Σελ. 1200
Άρθρο 434 Μεταβολές στο έγγραφο Σελ. 1201
Άρθρο 435 Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου Σελ. 1201
Άρθρο 436 Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο Σελ. 1203
Άρθρο 437 Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο Σελ. 1204
Άρθρο 438 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων Σελ. 1205
Άρθρο 439 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα Σελ. 1209
Άρθρο 440 Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων Σελ. 1210
Άρθρο 441 Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα Σελ. 1213
Άρθρο 442 Άκυρα δημόσια έγγραφα Σελ. 1215
Άρθρο 443 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 1216
Άρθρο 444 Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης Σελ. 1219
Άρθρο 445 Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 1226
Άρθρο 446 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας Σελ. 1229
Άρθρο 447 Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη Σελ. 1230
Άρθρο 448 Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων Σελ. 1231
Άρθρο 449 Επίσημα αντίγραφα Σελ. 1233
Άρθρο 450 Επίδειξη εγγράφων Σελ. 1236
Άρθρο 451 Πώς ζητείται η επίδειξη Σελ. 1241
Άρθρο 452 Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων Σελ. 1245
Άρθρο 453 Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα Σελ. 1247
Άρθρο 454 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων Σελ. 1249
Άρθρο 455 Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων Σελ. 1250
Άρθρο 456 Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Σελ. 1251
Άρθρο 457 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής Σελ. 1252
Άρθρο 458 Πώς αποδεικνύεται Σελ. 1255
Άρθρο 459 Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής Σελ. 1256
Άρθρο 460 Προσβολή εγγράφων ως πλαστών Σελ. 1257
Άρθρο 461 Πώς προτείνεται η πλαστογραφία Σελ. 1260
Άρθρο 462 Υπόνοιες πλαστογραφίας Σελ. 1263
Άρθρο 463 Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας Σελ. 1264
Άρθρο 464 Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος Σελ. 1266
Άρθρο 465 Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα Σελ. 1267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές
Άρθρο 466 Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ Σελ. 1268
Άρθρο 467 Σώρευση απαιτήσεων Σελ. 1280
Άρθρο 468 Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης Σελ. 1281
Άρθρο 469 Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις Σελ. 1284
Άρθρο 470 Ενιαία η διαδικασία Σελ. 1287
Άρθρο 471 Δημοσίευση της αποφάσεως Σελ. 1287
Άρθρο 472 [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα] Σελ. 1291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία
Άρθρο 473 Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής Σελ. 1292
Άρθρο 474 Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου Σελ. 1301
Άρθρο 475 Συζήτηση μετά την κατάθεση Σελ. 1303
Άρθρο 476 Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας Σελ. 1305
Άρθρο 477 Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου Σελ. 1306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή
Άρθρο 478 Απαράδεκτη η αγωγή Σελ. 1309
Άρθρο 479 Προσδιορισμός μερίδων Σελ. 1316
Άρθρο 480 Αυτούσια διανομή Σελ. 1318
Άρθρο 480Α Σελ. 1320
Άρθρο 481 Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη Σελ. 1327
Άρθρο 482 Σελ. 1328
Άρθρο 483 Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων Σελ. 1330
Άρθρο 484 Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός Σελ. 1333
Άρθρο 485 Μερική αυτούσια διανομή Σελ. 1339
Άρθρο 486 Κλήρωση Σελ. 1340
Άρθρο 487 Πώς γίνεται η κλήρωση Σελ. 1342
Άρθρο 488 Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως Σελ. 1344
Άρθρο 489 Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής Σελ. 1345
Άρθρο 490 Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων Σελ. 1346
Άρθρο 491 Προσεπίκληση τρίτων Σελ. 1347
Άρθρο 492 Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή Σελ. 1350
Άρθρο 493 Περιορισμός επικαρπίας Σελ. 1354
Άρθρο 494 Περιορισμός κατασχέσεων Σελ. 1354
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 495 Άσκηση Σελ. 1357
Άρθρο 496 Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων Σελ. 1368
Άρθρο 497 Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο Σελ. 1369
Άρθρο 498 Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου Σελ. 1370
Άρθρο 499 Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα Σελ. 1373
Άρθρο 500 Έναρξη αποτελεσμάτων Σελ. 1374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανακοπή ερημοδικίας
Άρθρο 501 Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 1374
Άρθρο 502 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδι­κίας Σελ. 1379
Άρθρο 503 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της Σελ. 1381
Άρθρο 504 Σελ. 1384
Άρθρο 505 Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας Σελ. 1384
Άρθρο 506 Σελ. 1387
Άρθρο 507 Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος Σελ. 1387
Άρθρο 508 Σελ. 1389
Άρθρο 509 Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση Σελ. 1390
Άρθρο 510 Ερημοδικία του καθ’ ου η ανακοπή Σελ. 1392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Έφεση
Άρθρο 511 Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων Σελ. 1393
Άρθρο 512 Ανέκκλητες οι αποφάσεις των μικροδιαφορών Σελ. 1396
Άρθρο 513 Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων Σελ. 1398
Άρθρο 514 Μόνο μία έφεση επιτρέπεται Σελ. 1403
Άρθρο 515 Σελ. 1405
Άρθρο 516 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση Σελ. 1405
Άρθρο 517 Κατά ποιων στρέφεται η έφεση Σελ. 1412
Άρθρο 518 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της Σελ. 1418
Άρθρο 519 Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας Σελ. 1424
Άρθρο 520 Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 1425
Άρθρο 521 Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση Σελ. 1433
Άρθρο 522 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 1434
Άρθρο 523 Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες Σελ. 1441
Άρθρο 524 Διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 1448
Άρθρο 525 Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής Σελ. 1455
Άρθρο 526 Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος Σελ. 1457
Άρθρο 527 Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών Σελ. 1459
Άρθρο 528 Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως Σελ. 1464
Άρθρο 529 Προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία Σελ. 1469
Άρθρο 530 Ένορκη εξέταση των διαδίκων Σελ. 1472
Άρθρο 531 [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη] Σελ. 1472
Άρθρο 532 Αυτεπάγγελτη εξέταση του παραδεκτού Σελ. 1473
Άρθρο 533 Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται Σελ. 1474
Άρθρο 534 Αντικατάσταση αιτιολογιών Σελ. 1477
Άρθρο 535 Αποδοχή της εφέσεως Σελ. 1479
Άρθρο 536 Επιβλαβέστερη απόφαση Σελ. 1482
Άρθρο 537 Επέκταση στους ομοδίκους Σελ. 1484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αναψηλάφηση
Άρθρο 538 Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση Σελ. 1486
Άρθρο 539 Τελεσίδικες αποφάσεις Σελ. 1490
Άρθρο 540 Επί απορρίψεως ανακοπής Σελ. 1492
Άρθρο 541 Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση Σελ. 1493
Άρθρο 542 Ποια πρόσωπα δικαιούνται Σελ. 1494
Άρθρο 543 Κατά ποίων στρέφεται Σελ. 1495
Άρθρο 544 Λόγοι αναψηλαφήσεως Σελ. 1496
Άρθρο 545 Προθεσμία αναψηλαφήσεως Σελ. 1509
Άρθρο 546 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση Σελ. 1514
Άρθρο 547 Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι Σελ. 1515
Άρθρο 548 Διαδικασία Σελ. 1517
Άρθρο 549 Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση Σελ. 1519
Άρθρο 550 Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων Σελ. 1520
Άρθρο 551 Ένδικα μέσα Σελ. 1521
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναίρεση
Εισαγωγή - Γενικές παρατηρήσεις
Άρθρο 552 Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται Σελ. 1530
Άρθρο 553 Κατά ποιων αποφάσεων Σελ. 1532
Άρθρο 554 Επί απορρίψεως ανακοπής Σελ. 1535
Άρθρο 555 Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση Σελ. 1537
Άρθρο 556 Ποια πρόσωπα δικαιούνται Σελ. 1540
Άρθρο 557 Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 1545
Άρθρο 558 Κατά ποίων στρέφεται Σελ. 1547
Άρθρο 559 Λόγοι αναιρέσεως Σελ. 1551
Άρθρο 560 Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων Σελ. 1624
Άρθρο 561 Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση Σελ. 1628
Άρθρο 562 Απαράδεκτα Σελ. 1631
Άρθρο 563 Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ Σελ. 1634
Άρθρο 564 Προθεσμία αναιρέσεως Σελ. 1636
Άρθρο 565 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση Σελ. 1640
Άρθρο 566 Στοιχεία αναιρετηρίου Σελ. 1643
Άρθρο 567 Αναίρεση από τους εισαγγελείς Σελ. 1648
Άρθρο 568 Προσδιορισμός δικασίμου Σελ. 1649
Άρθρο 569 Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 1652
Άρθρο 570 Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές Σελ. 1655
Άρθρο 571 Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης Σελ. 1659
Άρθρο 572 Επί αναιρέσεων εισαγγελέων Σελ. 1663
Άρθρο 573 Διαδικασία Σελ. 1664
Άρθρο 574 Συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 1665
Άρθρο 575 Αναβολή της συζήτησης Σελ. 1666
Άρθρο 576 Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 1669
Άρθρο 577 Εξέταση του παραδεκτού Σελ. 1673
Άρθρο 578 Εσφαλμένες αιτιολογίες Σελ. 1674
Άρθρο 579 Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες Σελ. 1675
Άρθρο 580 Διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 1678
Άρθρο 581 Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής Σελ. 1682
Άρθρο 582 Σημείωση της αναιρετικής Σελ. 1684
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ανακοπή και Τριτανακοπή
Άρθρο 583 Πότε επιτρέπεται Σελ. 1684
Άρθρο 584 Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 1687
Άρθρο 585 Πώς ασκείται Σελ. 1687
Άρθρο 586 Προϋποθέσεις τριτανακοπής Σελ. 1690
Άρθρο 587 Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 1693
Άρθρο 588 Κατά ποίων στρέφεται Σελ. 1693
Άρθρο 589 Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 1697
Άρθρο 590 Αποδοχή της τριτανακοπής Σελ. 1698
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1701
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1ος ΤΟΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-207] Σελ. 43
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 208 - 494] Σελ. 669
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ [Άρθρα 495-590] Σελ. 1357
2ος ΤΟΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ [Άρθρα 591-681Δ] Σελ. 1813
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [Άρθρα 682-738] Σελ. 2203
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ [Άρθρα 739- 866] Σελ. 2401
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ [Άρθρα 867-903] Σελ. 2647
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [Άρθρα 904-1054] Σελ. 3165
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 1785
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 1787
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο591 Έρευνα της διαδικασίας Σελ. 1813
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση
ΤΙΤΛΟΣ Ι – Υπαγόμενες διαφορές
Άρθρο592 Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 1829
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Κοινές διατάξεις
Άρθρο593 Μόνο με αγωγή Σελ. 1841
Άρθρο594 Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση Σελ. 1843
Άρθρο595 Σημασία ερημοδικίας Σελ. 1844
Άρθρο596 Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες Σελ. 1847
Άρθρο597 Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ. Σελ. 1852
Άρθρο598 Προθεσμία αναψηλάφησης Σελ. 1855
Άρθρο599 Παραίτηση από τα ένδικα μέσα Σελ. 1857
Άρθρο600 Προδικαστικά ζητήματα Σελ. 1859
Άρθρο601 Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 1861
Άρθρο602 Δεδικασμένο Σελ. 1866
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές
Άρθρο603 Κατά ποίων στρέφεται η αγωγή αναγνώρισης ή ακύρωσης γάμου Σελ. 1872
Άρθρο604 Συμμετοχή εισαγγελέα Σελ. 1874
Άρθρο605 Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών Σελ. 1876
ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων Σελ. και τέκνων
Άρθρο606 Επί υιοθεσίας Σελ. 1879
Άρθρο607 Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις Σελ. 1881
Άρθρο608 Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 1887
Άρθρο609 Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1888
ΤΙΤΛΟΣ V – Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές
Άρθρο610 Σώρευση αγωγών Σελ. 1893
Άρθρο611 Υποχρεωτική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς Σελ. 1894
Άρθρο612 Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή Σελ. 1896
Άρθρο613 Απόδοση ή παράδοση τέκνου Σελ. 1898
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιουσιακές διαφορές
ΤΙΤΛΟΣ Ι – Υπαγόμενες διαφορές
Άρθρο614 Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 1899
ΤΙΤΛΟΣ II – Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές
Άρθρο615 Προθεσμία από το δικαστήριο Σελ. 1960
Άρθρο616 Εκτέλεση κατά υπομισθωτών Σελ. 1962
Άρθρο617 Επανεγκατάσταση στο μίσθιο Σελ. 1966
Άρθρο618 Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων Σελ. 1970
Άρθρο619 Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης Σελ. 1975
Άρθρο620 Δεδικασμένο Σελ. 1977
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές
Άρθρο621 Κατά τόπον αρμοδιότητα. Ομοδικία. Μη εμφάνιση διαδίκου Σελ. 1982
Άρθρο622 Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων Σελ. 1994
ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές
Άρθρο622Α Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 2003
ΤΙΤΛΟΣ V – Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους
Άρθρο622Β Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαταγές
ΤΙΤΛΟΣ Ι – Διαταγή πληρωμής
Άρθρο623 Πότε µπορεί να ζητηθεί Σελ. 2019
Άρθρο624 Πότε δεν µπορεί να ζητηθεί Σελ. 2054
Άρθρο625 Αρµόδιος δικαστής Σελ. 2061
Άρθρο626 Στοιχεία αιτήσεως Σελ. 2064
Άρθρο627 Διαδικασία έκδοσης Σελ. 2073
Άρθρο628 Απόρριψη της αίτησης Σελ. 2074
Άρθρο629 Παραδοχή της αίτησης Σελ. 2075
Άρθρο630 Περιεχόµενο της διαταγής Σελ. 2076
Άρθρο630Α Επίδοση διαταγής πληρωµής Σελ. 2082
Άρθρο631 Τίτλος εκτελεστός Σελ. 2084
Άρθρο632 Ανακοπή. Προθεσμία. Χορήγηση αναστολής. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 2091
Άρθρο633 Απόφαση επί της ανακοπής Σελ. 2113
Άρθρο634 Διακοπή παραγραφής Σελ. 2122
Άρθρο635 Πού γίνεται η επίδοση της ανακοπής Σελ. 2125
Άρθρο636 Επίδοση στο εξωτερικό Σελ. 2126
Άρθρο636Α Σελ. 2127
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου
Άρθρο637 Πότε ζητείται Σελ. 2131
Άρθρο638 Ποιος την εκδίδει Σελ. 2150
Άρθρο639 Στοιχεία αίτησης Σελ. 2154
Άρθρο640 Τι περιέχει η διαταγή. Πότε αποτελεί εκτελεστό τίτλο Σελ. 2162
Άρθρο641 Πότε απορρίπτεται η αίτηση. Συνέπειες Σελ. 2172
Άρθρο642 Ανακοπή κατά διαταγής Σελ. 2174
Άρθρο643 Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής Σελ. 2187
Άρθρο644 Αποτελέσµατα ανακοπής Σελ. 2192
Άρθρο645 Σώρευση αιτημάτων στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου Σελ. 2197
Άρθρο646-681Δ [Καταργήθηκαν] Σελ. 2202
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο682 Πότε διατάσσονται Σελ. 2203
Άρθρο683 Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 2213
Άρθρο684 Επί εκκρεμοδικίας Σελ. 2214
Άρθρο685 Ανεπίτρεπτη η διαιτησία Σελ. 2220
Άρθρο686 Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση. Σελ. 2221
Άρθρο687 Χωρίς κλήτευση Σελ. 2227
Άρθρο688 Περιεχόμενο αιτήσεως Σελ. 2229
Άρθρο689 Κατά αλλοδαπού δημοσίου Σελ. 2231
Άρθρο690 Αρκεί η πιθανολόγηση Σελ. 2233
Άρθρο691 Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 2236
Άρθρο691Α Προσωρινή διαταγή Σελ. 2238
Άρθρο692 Ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 2243
Άρθρο693 Προθεσμία για την άσκηση αγωγής Σελ. 2250
Άρθρο694 Εγγυοδοσία Σελ. 2252
Άρθρο695 Προσωρινή ισχύς του μέτρου Σελ. 2253
Άρθρο696 Ανάκληση ή μεταρρύθμιση Σελ. 2257
Άρθρο697 Κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 2261
Άρθρο698 Υποχρεωτική ανάκληση Σελ. 2264
Άρθρο699 Αποκλεισμός ένδικων μέσων Σελ. 2266
Άρθρο700 Τρόπος εκτελέσεως της αποφάσεως. Προδικασία Σελ. 2269
Άρθρο701 Αναστολή επί εγγυοδοσίας Σελ. 2272
Άρθρο702 Διαφορές περί την εκτέλεση του μέτρου Σελ. 2272
Άρθρο703 Επί απορρίψεως της αγωγής Σελ. 2275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγυοδοσία
Άρθρο704 Πότε διατάσσεται Σελ. 2277
Άρθρο705 Προς αντικατάσταση άλλου ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 2279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
Άρθρο706 Προσημείωση. Καθορισμός ποσού Σελ. 2281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συντηρητική κατάσχεση
Άρθρο707 Σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο Σελ. 2287
Άρθρο708 Καθορισμός ποσού Σελ. 2289
Άρθρο709 Συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 2290
Άρθρο710 Ακατάσχετα Σελ. 2293
Άρθρο711 Πώς γίνεται η κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 2296
Άρθρο712 Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου Σελ. 2298
Άρθρο713 Συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 2300
Άρθρο714 Συντηρητική κατάσχεση ακινήτου Σελ. 2302
Άρθρο715 Συνέπειες συντηρητικής κατασχέσεως. Άσκηση αγωγής Σελ. 2304
Άρθρο716 Μεσεγγύηση Σελ. 2306
Άρθρο717 Αλλαγή προσώπου μεσεγγυούχου Σελ. 2308
Άρθρο718 Εφαρμογή αναλόγων διατάξεων Σελ. 2310
Άρθρο719 Εκποίηση λόγω φθοράς Σελ. 2311
Άρθρο720 Συνέπειες για πλοία ή αεροσκάφη Σελ. 2312
Άρθρο721 Δεύτερη κατάσχεση Σελ. 2314
Άρθρο722 Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση Σελ. 2315
Άρθρο723 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 2317
Άρθρο724 Προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής Σελ. 2318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαστική μεσεγγύηση
Άρθρο725 Πότε διατάσσεται δικαστική μεσεγγύηση Σελ. 2323
Άρθρο726 Στοιχεία της αποφάσεως Σελ. 2326
Άρθρο727 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων Σελ. 2328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
Άρθρο728 Ποιες απαιτήσεις μπορεί να επιδικασθούν Σελ. 2329
Άρθρο729 Περιορισμός ποσού. Άσκηση αγωγής Σελ. 2334
Άρθρο729Α [Καταργήθηκε] Σελ. 2336
Άρθρο730 Έκδοση οριστικής αποφάσεως Σελ. 2336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
Άρθρο731 Περιεχόμενο Σελ. 2339
Άρθρο732 Ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 2339
Άρθρο732Α [Προσωρινή απασχόληση εργαζομένου] Σελ. 2346
Άρθρο733 Επί νομής ή κατοχής Σελ. 2347
Άρθρο734 Διαδικασία. Έφεση. Προθεσμία Σελ. 2349
Άρθρο735 Επί προσωπικών σχέσεων συζύγου και παιδιών. Μετοίκηση Σελ. 2353
Άρθρο736 [Καταργήθηκε] Σελ. 2355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση
Άρθρο737 Άλλα ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 2355
Άρθρο738 Σχετικές διαφορές Σελ. 2357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Άρθρο738Α Σχετικές διαφορές Σελ. 2358
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο739 Ποιες υποθέσεις υπάγονται Σελ. 2401
Άρθρο740 Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 2411
Άρθρο741 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων Σελ. 2416
Άρθρο742 Ανήλικοι πάνω από 16 έτη Σελ. 2418
Άρθρο743 Πληρεξουσιότητα Σελ. 2420
Άρθρο744 Αυτεπάγγελτη έρευνα γεγονότων Σελ. 2420
Άρθρο745 Προβολή ισχυρισμών Σελ. 2423
Άρθρο746 Δικαστικά έξοδα Σελ. 2424
Άρθρο747 Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο Σελ. 2425
Άρθρο748 Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις Σελ. 2428
Άρθρο749 Όχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση Σελ. 2432
Άρθρο750 Δικαιώματα του εισαγγελέα Σελ. 2432
Άρθρο751 Μεταβολή του αιτήματος Σελ. 2433
Άρθρο752 Παρέμβαση. Πώς ασκείται Σελ. 2434
Άρθρο753 Προσεπίκληση. Πώς γίνεται Σελ. 2438
Άρθρο754 Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου Σελ. 2440
Άρθρο755 [Συνοπτικά πρακτικά] Σελ. 2441
Άρθρο756 [Απόφαση] Σελ. 2442
Άρθρο757 Επίδοση αποφάσεως Σελ. 2442
Άρθρο758 Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως Σελ. 2443
Άρθρο759 Πώς γίνεται η απόδειξη Σελ. 2450
Άρθρο760 Άσκηση και κοινοποίηση ενδίκων μέσων Σελ. 2451
Άρθρο761 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση Σελ. 2452
Άρθρο762 Κατά ποίων απευθύνεται Σελ. 2454
Άρθρο763 Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 2455
Άρθρο764 Συζήτηση εφέσεως Σελ. 2458
Άρθρο765 Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα Σελ. 2460
Άρθρο766 Σημείωση της αποφάσεως Σελ. 2461
Άρθρο767 Αναψηλάφηση Σελ. 2461
Άρθρο768 Σημείωση αποφάσεως Σελ. 2462
Άρθρο769 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν αναίρεση Σελ. 2463
Άρθρο770 Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 2464
Άρθρο771 Σημείωση της αναστολής Σελ. 2465
Άρθρο772 Σημείωση της αποφάσεως αναιρέσεως Σελ. 2466
Άρθρο773 Τριτανακοπή Σελ. 2466
Άρθρο774 Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 2469
Άρθρο775 Σημείωση της αποφάσεως Σελ. 2470
Άρθρο776 Ειδικά βιβλία Σελ. 2470
Άρθρο777 Σημείωση σε αντίγραφα ή αποσπάσματα Σελ. 2471
Άρθρο778 Απαράδεκτο νέας αίτησης Σελ. 2472
Άρθρο779 Πράξεις που έγιναν με καλή πίστη Σελ. 2473
Άρθρο780 Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου Σελ. 2474
Άρθρο781 Προσωρινή διαταγή Σελ. 2477
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικές διατάξεις
Άρθρο782 Βεβαίωση γεγονότων Σελ. 2479
Άρθρο783 Αφάνεια Σελ. 2485
Άρθρο784 Διαδικασία άρσεως Σελ. 2488
Άρθρο785 Αποτελέσματα αποφάσεως περί αφανείας Σελ. 2489
Άρθρο786 Διορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 2490
Άρθρο787 Αναγνώριση σωματείων Σελ. 2498
Άρθρο788 Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας Σελ. 2503
Άρθρο789 Συνέλευση συνεταιρισμού Σελ. 2506
Άρθρο790 Διορισμός εκκαθαριστών συνεταιρισμού Σελ. 2508
Άρθρο791 Άρνηση καταχωρίσεως σε δημόσια βιβλία Σελ. 2509
Άρθρο792 Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου Σελ. 2516
Άρθρο793 Διορισμός μεσεγγυούχου Σελ. 2519
Άρθρο794 Διορισμός πραγματογνώμονα Σελ. 2520
Άρθρο795 Διορισμός διαχειριστή επικαρπίας Σελ. 2522
Άρθρο796 Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου. Αυτεπάγγελτη ενέργεια δικαστηρίου Σελ. 2524
Άρθρο797 Άδεια προς ενέργεια ορισμένων πράξεων Σελ. 2527
Άρθρο798 Άλλες περιπτώσεις Σελ. 2532
Άρθρο799 Σελ. 2534
Άρθρο800 Υιοθεσία. Ένδικα μέσα Σελ. 2539
Άρθρο801 Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 2545
Άρθρο802 Ικανότητα δικαστικής παράστασης του συμπαραστατούμενου. Διαδικασία Σελ. 2550
Άρθρο803 Άσκηση ένδικων μέσων Σελ. 2553
Άρθρο804 Επικοινωνία δικαστηρίου Σελ. 2555
Άρθρο805 Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης Σελ. 2556
Άρθρο806 Μη αναστολή απόφασης Σελ. 2560
Άρθρο807 Δημοσίευση διαθήκης Σελ. 2561
Άρθρο809 Βιβλία διαθηκών Σελ. 2568
Άρθρο810 Δικαστήριο κληρονομίας Σελ. 2568
Άρθρο811 Διάταξη καταθέσεως διαθήκης Σελ. 2570
Άρθρο812 Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας Σελ. 2572
Άρθρο813 Διορισμός ειδικού κηδεμόνα Σελ. 2573
Άρθρο814 Εκκαθάριση κληρονομίας και διορισμός εκκαθαριστή Σελ. 2574
Άρθρο815 Παύση εκτελεστή διαθήκης Σελ. 2577
Άρθρο816 Καθορισμός προθεσμίας για βεβαρημένο Σελ. 2578
Άρθρο817 Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας Σελ. 2580
Άρθρο818 Άδεια προς διάθεση κληρονομιαίων Σελ. 2582
Άρθρο819 Κληρονομητήριο Σελ. 2583
Άρθρο820 Τι πρέπει να περιέχει η απόφαση Σελ. 2591
Άρθρο821 Τεκμήριο κληρονόμου Σελ. 2593
Άρθρο822 Έκταση τεκμηρίου Σελ. 2594
Άρθρο823 Αφαίρεση κληρονομητηρίου Σελ. 2595
Άρθρο824 Ένδικα μέσα και προθεσμία Σελ. 2597
Άρθρο825 Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών Σελ. 2599
Άρθρο826 Σφράγιση πραγμάτων Σελ. 2605
Άρθρο827 Πώς γίνεται Σελ. 2607
Άρθρο828 Εύρεση διαθήκης ή εγγράφων Σελ. 2608
Άρθρο829 Ορισμός μεσεγγυούχου Σελ. 2609
Άρθρο830 Έκθεση σφραγίσεως και περιεχόμενο Σελ. 2610
Άρθρο831 Αποσφράγιση Σελ. 2611
Άρθρο832 Ορισμός συμβολαιογράφου για απογραφή Σελ. 2612
Άρθρο833 Ορισμός προσώπων για παραλαβή αντικειμένων Σελ. 2613
Άρθρο834 Πώς γίνεται η αποσφράγιση Σελ. 2614
Άρθρο835 Εξέταση των σφραγίδων Σελ. 2614
Άρθρο836 Απογραφή και αποσφράγιση Σελ. 2615
Άρθρο837 Έκθεση αποσφραγίσεως και περιεχόμενο Σελ. 2616
Άρθρο838 Απογραφή. Ορισμός συμβολαιογράφου Σελ. 2617
Άρθρο839 Ενέργειες συμβολαιογράφου Σελ. 2619
Άρθρο840 Έκθεση απογραφής Σελ. 2620
Άρθρο841 Διαφορές κατά τη σφράγιση, αποσφράγιση ή απογραφή Σελ. 2621
Άρθρο842 Διατάγματα Σελ. 2623
Άρθρο843 Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος Σελ. 2623
Άρθρο844 Στοιχεία προσκλήσεως Σελ. 2625
Άρθρο845 Δημοσίευση της προσκλήσεως Σελ. 2626
Άρθρο846 Αναγγελίες δικαιώματος Σελ. 2626
Άρθρο847 Αποκλεισμός δικαιωμάτων που δεν αναγγέλθηκαν Σελ. 2627
Άρθρο848 Αποτελέσματα αναγγελίας Σελ. 2628
Άρθρο849 Τριτανακοπή Σελ. 2629
Άρθρο850 Κήρυξη αξιογράφου ανισχύρου Σελ. 2630
Άρθρο851 Ποιος μπορεί να τη ζητήσει Σελ. 2632
Άρθρο852 Περιεχόμενο αιτήσεως Σελ. 2633
Άρθρο853 Αρκεί πιθανολόγηση Σελ. 2634
Άρθρο854 Πρόσκληση του κομιστή να καταθέσει το αξιόγραφο Σελ. 2635
Άρθρο855 Ειδική προθεσμία προσκλήσεως Σελ. 2636
Άρθρο856 Κατάθεση του αξιογράφου Σελ. 2637
Άρθρο857 Απόφαση Σελ. 2638
Άρθρο858 Άσκηση δικαιωμάτων Σελ. 2639
Άρθρο859 Απαγόρευση παροχής προς τον κομιστή Σελ. 2639
Άρθρο860 Δημόσια κατάθεση Σελ. 2640
Άρθρο861 Βεβαιωτικός όρκος Σελ. 2641
Άρθρο862 Ορισμός προθεσμίας Σελ. 2642
Άρθρο863 Ποιος δεν υποχρεούται να δώσει τον όρκο Σελ. 2643
Άρθρο864 Άρνηση δόσεως ή μη εμφάνιση. Προσωποκράτηση Σελ. 2644
Άρθρο865 Μεταγενέστερη δόση του όρκου. Συνέπειες Σελ. 2645
Άρθρο866 Ποια πρόσωπα καταδικάζονται σε προσωπική κράτηση Σελ. 2646
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο867 Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία Σελ. 2647
Άρθρο868 Μελλοντικές διαφορές Σελ. 2654
Άρθρο869 Έγγραφη συμφωνία Σελ. 2656
Άρθρο870 Χρόνος προβολής της συμφωνίας Σελ. 2662
Άρθρο871 Ποιοι μπορούν να ορισθούν διαιτητές Σελ. 2664
Άρθρο872 Πώς ορίζονται Σελ. 2668
Άρθρο873 Πρόσκληση για ορισμό διαιτητών Σελ. 2669
Άρθρο874 Ορισμός επιδιαιτητή Σελ. 2670
Άρθρο875 Περιπτώσεις αντικαταστάσεως Σελ. 2671
Άρθρο876 Ορισμός από τρίτον Σελ. 2671
Άρθρο877 Δεν ανακαλείται ο ορισμός Σελ. 2672
Άρθρο878 Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία Σελ. 2672
Άρθρο879 Κατάλογος διαιτητών Σελ. 2674
Άρθρο880 Ορισμός μη υποχρεωτικός. ΄Αρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων Σελ. 2675
Άρθρο881 Έκταση ευθύνης Σελ. 2676
Άρθρο882 Αμοιβή και έξοδα Σελ. 2677
Άρθρο882Α Αμοιβή δικαστικού λειτουργού Σελ. 2680
Άρθρο883 Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητών Σελ. 2682
Άρθρο884 Προθεσμία Σελ. 2685
Άρθρο885 Λόγοι παύσεως της συμφωνίας Σελ. 2687
Άρθρο886 Διαδικασία της διαιτησίας. Δικαιώματα των μερών Σελ. 2690
Άρθρο887 Μη εμφάνιση των μερών Σελ. 2694
Άρθρο888 Διεξαγωγή αποδείξεων Σελ. 2696
Άρθρο889 Διαιτησία και ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 2698
Άρθρο890 Εφαρμοζόμενο δίκαιο Σελ. 2700
Άρθρο891 Τρόπος αποφάσεως Σελ. 2701
Άρθρο892 Στοιχεία διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 2703
Άρθρο893 Κατάθεση Σελ. 2705
Άρθρο894 Διόρθωση ή ερμηνεία Σελ. 2707
Άρθρο895 Όχι ένδικα μέσα Σελ. 2708
Άρθρο896 Δεδικασμένο Σελ. 2710
Άρθρο897 Λόγοι ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 2712
Άρθρο898 Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 2725
Άρθρο899 Ποιοι μπορούν να τη ζητήσουν. Προθεσμία Σελ. 2726
Άρθρο900 Παραίτηση Σελ. 2729
Άρθρο901 Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 2730
Άρθρο902 Μόνιμες διαιτησίες Σελ. 2733
Άρθρο903 Αλλοδαπή διαιτητική απόφαση Σελ. 2736
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο904 Εκτελεστοί τίτλοι Σελ. 2745
Άρθρο905 Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου Σελ. 2758
Άρθρο906 Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 2783
Άρθρο907 Προσωρινή εκτέλεση Σελ. 2791
Άρθρο908 Εξαιρετικοί λόγοι Σελ. 2794
Άρθρο909 Πότε αποκλείεται Σελ. 2796
Άρθρο910 Πότε είναι υποχρεωτική Σελ. 2800
Άρθρο911 Υπό όρους Σελ. 2802
Άρθρο912 Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 2803
Άρθρο913 Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 2809
Άρθρο914 Επαναφορά των πραγμάτων Σελ. 2812
Άρθρο915 Επί απαιτήσεως υπό αίρεση ή προθεσμία Σελ. 2816
Άρθρο916 Παροχή ορισμένη Σελ. 2825
Άρθρο917 Επί αντικαταστατών πραγμάτων Σελ. 2828
Άρθρο918 Απόγραφο Σελ. 2830
Άρθρο919 Κατά ποίων γίνεται η εκτέλεση Σελ. 2836
Άρθρο920 Κατά ομορρύθμων εταίρων Σελ. 2843
Άρθρο921 Κατά κληρονόμων Σελ. 2846
Άρθρο922 Κληρονομητήριο για τον οφειλέτη Σελ. 2849
Άρθρο923 Επί αλλοδαπού δημοσίου Σελ. 2850
Άρθρο924 Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 2853
Άρθρο925 Επί κληρονομικής απαιτήσεως ή υποχρεώσεως Σελ. 2860
Άρθρο926 Προθεσμία επιταγής Σελ. 2862
Άρθρο927 Εντολή προς εκτέλεση Σελ. 2865
Άρθρο928 Καταβολή προς τον δικαστικό επιμελητή Σελ. 2869
Άρθρο929 Εξουσία επιμελητή. Συνδρομή της αρχής Σελ. 2870
Άρθρο930 Αντίσταση και βία Σελ. 2871
Άρθρο931 Έκθεση επιμελητή Σελ. 2872
Άρθρο932 Έξοδα. Προκαταβολή Σελ. 2873
Άρθρο934 Προθεσμία ανακοπής Σελ. 2899
Άρθρο935 Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής Σελ. 2904
Άρθρο936 Ανακοπή τρίτου Σελ. 2907
Άρθρο937 Παρέμβαση. Ένδικα μέσα Σελ. 2921
Άρθρο938 [Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης] Σελ. 2929
Άρθρο939 Γνωστοποίηση αναστολής Σελ. 2930
Άρθρο940 Δικαιώματα οφειλέτη επί ανακοπής αποφάσεως ή εκτελέσεως Σελ. 2932
Άρθρο940Α Απαγόρευση πράξεων εκτέλεσης Σελ. 2938
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο941 Ορισμένο κινητό πράγμα Σελ. 2939
Άρθρο942 Ορισμένα αντικαταστατά πράγματα Σελ. 2942
Άρθρο943 Επί ακινήτου Σελ. 2943
Άρθρο944 Επί πλοίων ή αεροσκαφών Σελ. 2950
Άρθρο945 Όταν η πράξη μπορεί να γίνει από τρίτον Σελ. 2951
Άρθρο946 Αξίωση για αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης Σελ. 2954
Άρθρο947 Επί παραλείψεως ή ανοχής Σελ. 2959
Άρθρο948 Αποζημίωση Σελ. 2967
Άρθρο949 Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως Σελ. 2969
Άρθρο950 Απόδοση ή παράδοση τέκνου Σελ. 2976
Άρθρο951 Επί χρηματικής απαιτήσεως Σελ. 2981
Άρθρο952 Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων Σελ. 2985
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη
Άρθρο953 Κατάσχεση κινητών. Ποια δεν κατάσχονται Σελ. 2989
Άρθρο954 Τρόπος κατασχέσεως. Έκθεση Σελ. 2996
Άρθρο955 Επιδόσεις της εκθέσεως Σελ. 3006
Άρθρο956 Μεσεγγύηση, δημόσια κατάθεση Σελ. 3011
Άρθρο957 Επί κατασχέσεως χρημάτων Σελ. 3017
Άρθρο958 Συνέπειες κατάσχεσης Σελ. 3019
Άρθρο959 Πλειστηριασμός κινητών Σελ. 3024
Άρθρο959Α [Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός] [Τίτλος εκ του νόμου] Σελ. 3050
Άρθρο960 [Κατασχετήρια έκθεση. Δημοσίευση] Σελ. 3050
Άρθρο961 [Διόρθωση προγράμματος] Σελ. 3050
Άρθρο962 Υποκείμενα σε φθορά Σελ. 3050
Άρθρο963 [Κήρυξη] Σελ. 3052
Άρθρο964 Σειρά κατακυρώσεως Σελ. 3052
Άρθρο965 Κατακύρωση. Μη καταβολή εκπλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός Σελ. 3055
Άρθρο966 Μη εμφάνιση πλειοδοτών Σελ. 3068
Άρθρο967 Χρηματιστηριακές αξίες Σελ. 3075
Άρθρο968 Καρποί Σελ. 3077
Άρθρο969 Κατακύρωση Σελ. 3078
Άρθρο970 Κατακύρωση στον επισπεύδοντα Σελ. 3084
Άρθρο971 Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα Σελ. 3087
Άρθρο972 Αναγγελία. Διατυπώσεις και προθεσμία Σελ. 3091
Άρθρο973 Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού Σελ. 3100
Άρθρο974 Πίνακας κατάταξης Σελ. 3108
Άρθρο975 Γενικά προνόμια Σελ. 3113
Άρθρο976 Ειδικά προνόμια Σελ. 3121
Άρθρο977 Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη Σελ. 3124
Άρθρο977Α Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη Σελ. 3130
Άρθρο978 Τυχαία κατάταξη Σελ. 3143
Άρθρο979 Ανακοπή κατά του πίνακα Σελ. 3147
Άρθρο980 Διανομή πλειστηριάσματος Σελ. 3161
Άρθρο981 Βιβλίο πλειστηριασμών Σελ. 3164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατάσχεση στα χέρια τρίτου
Άρθρο982 Τι κατάσχεται. Εξαιρούμενα Σελ. 3165
Άρθρο983 Πώς γίνεται Σελ. 3175
Άρθρο984 Συνέπειες Σελ. 3193
Άρθρο985 Δήλωση του τρίτου. Παράλειψη και συνέπειες Σελ. 3203
Άρθρο986 Ανακοπή κατά της δήλωσης Σελ. 3212
Άρθρο987 Προσβολή της κατασχέσεως Σελ. 3221
Άρθρο988 Υποχρέωση του τρίτου Σελ. 3223
Άρθρο989 Τίτλος εκτελεστός Σελ. 3227
Άρθρο990 Αποδοχή ανακοπής Σελ. 3229
Άρθρο991 Επί εξασφαλισμένης απαιτήσεως Σελ. 3231
Άρθρο991Α Άυλες κινητές αξίες ως αντικείμενο κατάσχεσης Σελ. 3232
Άρθρο991Β Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ως αντικείμενο κατάσχεσης Σελ. 3234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη
Άρθρο992 Αντικειμενικά όρια της κατάσχεσης του οφειλέτη Σελ. 3236
Άρθρο993 Πώς γίνεται Σελ. 3245
Άρθρο994 Παραρτήματα Σελ. 3252
Άρθρο995 Επιδόσεις της εκθέσεως Σελ. 3253
Άρθρο996 Μεσεγγύηση Σελ. 3259
Άρθρο997 Συνέπειες κατάσχεσης Σελ. 3262
Άρθρο998 Πλειστηριασμός ακινήτου Σελ. 3267
Άρθρο998Α [Διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού] Σελ. 3271
Άρθρο999 [Επιδόσεις και δημοσιεύσεις] Σελ. 3271
Άρθρο1000 Αναστολή πλειστηριασμού Σελ. 3271
Άρθρο1001 Κήρυξη. Περισσότερα ακίνητα Σελ. 3276
Άρθρο1001Α Κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν οικονομικό σύνολο Σελ. 3280
Άρθρο1002 Κατακύρωση Σελ. 3283
Άρθρο1003 Υπερθεματισμός για λογαριασμό τρίτου Σελ. 3286
Άρθρο1004 Πλειστηρίασμα. Τρόπος καταβολής. Εγγυήσεις Σελ. 3288
Άρθρο1005 Περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως Σελ. 3291
Άρθρο1006 Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα Σελ. 3298
Άρθρο1007 Κατάταξη Σελ. 3301
Άρθρο1008 Αναδοχή ενυπόθηκου χρέους Σελ. 3305
Άρθρο1009 Τύχη μίσθωσης Σελ. 3307
Άρθρο1010 Εγγραφή ανακοπής στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 3309
Άρθρο1011 Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου Σελ. 3311
Άρθρο1011Α Πλειστηριασμός πλοίου Σελ. 3314
Άρθρο1012 Διατυπώσεις πλειστηριασμού πλοίου Σελ. 3318
Άρθρο1013 Αλλοδαπό πλοίο Σελ. 3324
Άρθρο1014 Διαδικασία κατάσχεσης αεροσκάφους Σελ. 3326
Άρθρο1015 Διατυπώσεις πλειστηριασμού αεροσκάφους Σελ. 3328
Άρθρο1016 Αποκλίσεις για την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ξένου αεροσκάφους Σελ. 3330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων
Άρθρο1017 Ελαττώματα πλειστηριαζομένου. Ευθύνη. Κίνδυνος Σελ. 3331
Άρθρο1018 Τύχη πλειστηριάσματος σε περίπτωση ακυρώσεως Σελ. 3342
Άρθρο1019 Διαδικασία ανατροπής κατασχέσεως Σελ. 3346
Άρθρο1020 Διεκδίκηση μετά τον πλειστηριασμό Σελ. 3355
Άρθρο1021 Εκούσιος πλειστηριασμός Σελ. 3359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο1022 Κατάσχεση περιουσιακών δικαιωμάτων Σελ. 3366
Άρθρο1023 Πώς διατάσσεται Σελ. 3380
Άρθρο1024 Αξιοποίηση του δικαιώματος Σελ. 3385
Άρθρο1025 Πώς γίνεται η κατάσχεση Σελ. 3390
Άρθρο1026 Πλειστηριασμός δικαιώματος Σελ. 3394
Άρθρο1027 Διαχείριση Σελ. 3394
Άρθρο1028 Περιεχόμενο διαχειρίσεως Σελ. 3395
Άρθρο1029 Αντικατάσταση διαχειριστή Σελ. 3396
Άρθρο1030 Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών Σελ. 3397
Άρθρο1031 Αντιρρήσεις Σελ. 3399
Άρθρο1032 Έγγραφη λογοδοσία Σελ. 3401
Άρθρο1033 Πώς και πότε παύει η διαχείριση Σελ. 3401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Αναγκαστική διαχείριση
Άρθρο1034 Διαδικασία επιβολής αναγκαστικής διαχειρίσεως Σελ. 3403
Άρθρο1035 Πότε δεν επιβάλλεται Σελ. 3406
Άρθρο1036 Εγγραφή στα βιβλία. Αποτελέσματα Σελ. 3408
Άρθρο1037 Ποιοι διορίζονται διαχειριστές. Προθεσμία αποδοχής Σελ. 3410
Άρθρο1038 Στέρηση διαχειρίσεως του οφειλέτη Σελ. 3411
Άρθρο1039 Περιεχόμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως Σελ. 3413
Άρθρο1040 Αντικατάσταση διαχειριστή Σελ. 3415
Άρθρο1041 Αποζημίωση διαχειριστή. Διατροφή οφειλέτη Σελ. 3416
Άρθρο1042 Καταβολή χρεών και εξόδων Σελ. 3418
Άρθρο1043 Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών Σελ. 3418
Άρθρο1044 Αντιρρήσεις Σελ. 3420
Άρθρο1045 Έγγραφη λογοδοσία Σελ. 3421
Άρθρο1046 Πώς και πότε παύει η αναγκαστική διαχείριση Σελ. 3422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προσωπική κράτηση
Άρθρο1047 Κατά ποίων και πώς διατάσσεται Σελ. 3423
Άρθρο1048 Ποιοι δεν προσωποκρατούνται Σελ. 3442
Άρθρο1049 Προδικασία εκτέλεσης. Διαδικασία σύλληψης Σελ. 3444
Άρθρο1050 Αντιρρήσεις οφειλέτη. Κράτηση σε φυλακή Σελ. 3452
Άρθρο1051 Χρονική διάρκεια κρατήσεως Σελ. 3457
Άρθρο1052 Πότε απολύεται ο κρατούμενος Σελ. 3459
Άρθρο1053 Κρατούμενος ασθενής Σελ. 3461
Άρθρο1054 Διαφορές εκτελέσεως Σελ. 3462
Μεταβατικές διατάξεις άρθρο 1 άρθρο ένατο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) Σελ. 3466
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 3469
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ Σελ. 3487
Back to Top