ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16196
Αδάμου Ο.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.
  • Εκδοση: 2η 2018
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 0
  • ISBN: 978-960-622-153-8
  • ISBN: 978-960-622-153-8
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στο έργο «Λαθρεμπορία» παρουσιάζεται σφαιρικά το ισχύον εθνικό νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο αναφορικά με τη λαθρεμπορία εμπορευμάτων. Το φαινόμενο συνδέθηκε αρχικά με τη μη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ κρατών και με τη συνακόλουθη μη τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διασαφήσεων για τις σχετικές διακινήσεις. Στην πορεία του χρόνου εκδηλώθηκε και με άλλες μορφές. Οι εκφάνσεις αυτές δεν σχετίζονταν κατά βάση με την πληρωμή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί των διακινούμενων προϊόντων, αλλά με τη μη τήρηση σειράς διατυπώσεων κατά την εξαγωγή και εισαγωγή νεοεμφανιζόμενων εμπορευμάτων, των οποίων είτε απαγορευόταν απολύτως η διακίνηση είτε επιτρεπόταν υπό ειδικά καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, ο όρος «λαθρεμπορία» σταδιακά επεκτάθηκε σημασιολογικά για να καλύψει με το εννοιολογικό του εύρος και αυτές τις περιπτώσεις.

Η παραπάνω σταδιακή διεύρυνση του εννοιολογικού περιεχομένου της λαθρεμπορίας είχε αντίκτυπο σε όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα, με αντιπροσωπευτικότερο τον ΕΤΚ (ν. 2960/2001). Με την τυποποίηση της λαθρεμπορίας ως υπαλλακτικά μικτού αδικήματος και την κλιμάκωση των απειλούμενων ποινών επεκτάθηκε το αντικείμενο προστασίας του άρθρου 155 του ισχύοντος νόμου, πέραν των ενωσιακών ή εθνικών δασμοφορολογικών απαιτήσεων και σε άλλα έννομα αγαθά, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται ήδη από ποινικές διατάξεις άλλων ειδικών ποινικών νόμων.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή και συνολική αντιμετώπιση των αναφυομένων ζητημάτων λαθρεμπορίας από τη νομολογία των δικαστηρίων που είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη και των σχετικών κενών της θεωρίας. Αυτή την ύλη επιχειρεί κυρίως να καταγράψει και να συστηματοποιήσει το παρόν έργο.

Παρατίθενται για τον λόγο αυτό και τα 185 άρθρα του αναθεωρημένου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, πλέον ΕΤΚ) έως την τελευταία τροποποίησή τους με τον ν. 4446/22.12.2016. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ποινικές διατάξεις του ΕΤΚ, για τις οποίες επιχειρείται μία αναλυτική και κριτική παράθεση όλων των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων (ουσίας και ακυρωτικών) που τις πραγματεύτηκαν. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις συστηματοποιούνται αφ΄ ενός σε κατηγορίες με βάση την ποινική διάταξη που αφορούν και αφ΄ ετέρου σε υποκατηγορίες με βάση τα επιμέρους ζητήματα (αντικειμενικής υπόστασης - αδίκου, υποκειμενικής υπόστασης - ενοχής, ποινικής κύρωσης, απόπειρας, συμμετοχής, τόπου και χρόνου τέλεσης της πράξης, συρροής, πολιτικής αγωγής, δήμευσης, συνταγματικότητας κ.λπ.), που ανακύπτουν για κάθε ουσιαστική ή δικονομική ποινική ρύθμιση.

Η αξιοσημείωτη έκταση των άρθρων του ΕΤΚ και η πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων που σταδιακά τον εφάρμοσαν από το 2001 έως σήμερα είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική περικοπή ενός μεγάλου τμήματος της προηγούμενης έκδοσης που αφορούσε ιδίως συγγενείς με τη λαθρεμπορία εθνικές διατάξεις, αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών, πρακτικά επιτροπών της Βουλής για τα άρθρα 155 επ. του ισχύσαντος ΕΤΚ και ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα για τη λαθρεμπορία, τα οποία στην παρούσα έκδοση μνημονεύονται μόνον ως προς τα βασικά στοιχεία τους. Παραμένει ωστόσο αυτούσια και στην παρούσα έκδοση του έργου η Εισηγητική Έκθεση του ΕΤΚ, καθώς κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση του προστατευτικού πεδίου εφαρμογής και λειτουργίας κάθε ποινικής διατάξεως.

Η συγγραφή ολοκληρώνεται με την πλούσια απαρίθμηση γενικών και ειδικών βιβλιογραφικών παραπομπών για τη λαθρεμπορία και αλφαβητικού ευρετηρίου. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τον φοιτητή, τον νομικό της πράξης και τον θεωρητικό του δικαίου να κατανοήσει πληρέστερα και με σαφήνεια όλα τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη λαθρεμπορία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο1 Σελ. 1
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Γενικές διατάξεις
Άρθρο2 – Τελωνειακό έδαφος Σελ. 2
Άρθρο3 – Αρμοδιότητες Σελ. 2
Άρθρο4 Σελ. 5
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 5
Άρθρο5 – Ωράριο λειτουργίας Σελ. 5
Άρθρο6 – Τελωνειακός περίβολος Σελ. 6
Άρθρο7 – Έγκριση εργασιών Σελ. 6
Άρθρο8 – Απαγορεύσεις Σελ. 6
Άρθρο9 – Περί ναυαγίου Σελ. 7
Άρθρο10 – Ανώτερη βία Σελ. 7
Άρθρο11 – Απόρρητο στοιχείων Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Τελωνειακές διαδικασίες αφίξεις και δηλωτικά
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο12 – Κατάθεση δηλωτικού Σελ. 8
Άρθρο13 Σελ. 9
Άρθρο14 Σελ. 10
Άρθρο15 Σελ. 10
Άρθρο16 Σελ. 10
Άρθρο17 Σελ. 11
Άρθρο18 Σελ. 12
Άρθρο19 Σελ. 13
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο20 – Αεροπορικές μεταφορές Σελ. 14
Άρθρο21 – Οδικές -Σιδηροδρομικές μεταφορές Σελ. 14
Άρθρο22 – Υποχρεώσεις προσώπων Σελ. 15
Άρθρο23 Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Είσοδος - Επιτήρηση - Εναπόθεση Εμπορευμάτων
Άρθρο24 – Είσοδος - Επιτήρηση εμπορευμάτων Σελ. 15
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 16
Άρθρο25 – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Δασμολόγιο - Δασμοφορολογική μεταχείριση
Άρθρο26 Σελ. 21
Άρθρο27 Σελ. 21
Άρθρο28 – Αμφισβητήσεις Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Τελωνειακή οφειλή
Άρθρο29 – Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής Σελ. 22
Άρθρο30 – Εγγυήσεις Σελ. 25
Άρθρο31 – Συμπληρωματική βεβαίωση - Είσπραξη εκ των υστέρων Σελ. 25
Άρθρο32 – Αχρεωστήτως εισπραχθέντα Σελ. 26
Άρθρο32A Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Τελωνειακοί προορισμοί
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο33 Σελ. 28
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο34 Σελ. 29
Άρθρο35 Σελ. 29
Άρθρο36 Σελ. 30
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 30
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο37 Σελ. 30
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Άρθρο38 Σελ. 32
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Άρθρο39 Σελ. 34
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο40 Σελ. 36
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο41 – Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης Διοικητικό κόστος υπερημερίας Σελ. 36
ΤΜΗΜΑ Η΄ ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Άρθρο42 Σελ. 38
ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Άρθρο43 Σελ. 39
Άρθρο44 Σελ. 40
Άρθρο45 Σελ. 40
Άρθρο46 Σελ. 41
Άρθρο47 Σελ. 41
Άρθρο48 Σελ. 43
Άρθρο49 Σελ. 44
ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο50 Σελ. 45
Άρθρο51 Σελ. 45
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ
Άρθρο52 Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο53 – Επιβολή του φόρου Σελ. 46
Άρθρο53Α – Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης - Βάση Υπολογισμού και Συντελεστές Φόρου - Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου Σελ. 46
Άρθρο54 – Αντικείμενο του φόρου Σελ. 49
Άρθρο55 – Ορισμοί Σελ. 51
Άρθρο56 – Απαιτητό του φόρου Σελ. 52
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 54
Άρθρο57 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου Σελ. 55
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 56
Άρθρο58 – Ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση Σελ. 56
Άρθρο59 – Απόκτηση από ιδιώτες Σελ. 57
Άρθρο60 – Πωλήσεις εξ αποστάσεως Σελ. 58
Άρθρο61 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος Σελ. 59
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Άρθρο62 – Παραγωγή - Μεταποίηση - Κατοχή Σελ. 60
Άρθρο63 – Σύσταση φορολογικών αποθηκών Σελ. 60
Άρθρο64 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή Σελ. 62
Άρθρο65 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 63
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο66 – Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Σελ. 63
Άρθρο67 – Πωλήσεις από καταστήματα αφορολόγητων ειδών Σελ. 65
Άρθρο68 – Απαλλαγές Σελ. 66
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο69 – Άγιο Όρος Σελ. 67
Άρθρο70 – Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών Σελ. 67
Άρθρο71 – Μικροί οινοπαραγωγοί Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια Αλκοόλη αλκοολούχα ποτά Βιομηχανοποιημένα καπνά
ΤΜΗΜΑ A΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο72 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 69
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 73
Άρθρο73 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 74
Άρθρο74 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου Σελ. 81
Άρθρο75 – Κανονικές δεξαμενές καυσίμων και ειδικά εμπορευματοκιβώτια Σελ. 82
Άρθρο76 – Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Σελ. 83
Άρθρο77 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου Σελ. 84
Άρθρο78 – Ειδικές απαλλαγές Σελ. 84
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 90
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Άρθρο79 – Γενικές διατάξεις Σελ. 91
Άρθρο80 – Αιθυλική αλκοόλη Σελ. 91
Άρθρο81 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής «και ισοπροπυλικής» αλκοόλης - Καθορισμός του ύψους αυτού Σελ. 92
Άρθρο82 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) Σελ. 93
Άρθρο83 – Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης Σελ. 94
Άρθρο84 – Ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών Σελ. 95
Άρθρο85 – Καταστροφή ενσήμων ταινιών φορολογίας Σελ. 96
Άρθρο86 – Ορισμός μπύρας Σελ. 97
Άρθρο87 – Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 97
Άρθρο88 – Ενδιάμεσα προϊόντα Σελ. 98
Άρθρο89 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 99
Άρθρο90 – Κρασί Σελ. 99
Άρθρο91 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Απαλλαγή Σελ. 100
Άρθρο92 – Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα Σελ. 100
Άρθρο93 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 101
TMHMA Γ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
Άρθρο94 – Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 101
Άρθρο95 – Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 102
Άρθρο96 – Προσδιορισμός του φόρου Σελ. 103
Άρθρο97 – Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου Σελ. 104
Άρθρο98 – Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση Σελ. 106
Άρθρο99 – Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου Σελ. 106
Άρθρο100 – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης Σελ. 107
Άρθρο100Α – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης Σελ. 107
Άρθρο100Β – Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚ-ΜΕΑ) Σελ. 109
Άρθρο100Γ – Ορισμοί Σελ. 109
Άρθρο101 – Υπόχρεος καταβολής του φόρου Σελ. 111
Άρθρο102 – Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 111
Άρθρο103 – Αποδόσεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Σελ. 112
Άρθρο104 – Πίστωση φόρου Σελ. 112
Άρθρο105 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου Σελ. 113
Άρθρο106 – Ένσημες ταινίες φορολογίας Σελ. 114
Άρθρο106Α – Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 15 της οδηγίας) Σελ. 115
Άρθρο106Β – Χαρακτηριστικό ασφαλείας (άρθρο 16 της οδηγίας) Σελ. 118
Άρθρο107 – Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 118
Άρθρο108 – Υπολείμματα καπνοβιομηχανίας Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διαδικαστικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο109 – Βεβαίωση και είσπραξη φόρου Σελ. 119
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 121
Άρθρο110 – Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών Σελ. 122
Άρθρο111 – Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 123
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο112 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 124
Άρθρο113 – Εγγεγραμμένος παραλήπτης Εγγεγραμμένος αποστολέας Σελ. 126
Άρθρο114 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος Σελ. 127
Άρθρο115 – Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας Σελ. 130
Άρθρο116 – Εναλλακτικές αποδείξεις – Αμοιβαία συνδρομή Σελ. 132
Άρθρο117 – Καταβολή δικαιώματος υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ Σελ. 133
Άρθρο118 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 134
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 135
Άρθρο119 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση Σελ. 135
Άρθρο119α – Παραβάσεις - Κυρώσεις Σελ. 136
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ορισμοί - Επιβολή και αντικείμενο φόρου - Φορολογητέα αξία
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο120 – Έννοια όρων Σελ. 137
Άρθρο121 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Σελ. 139
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 144
Άρθρο121α – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με μίσθωση Σελ. 145
Άρθρο122 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Σελ. 147
Άρθρο123 – Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων Σελ. 148
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 151
Άρθρο124 – Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών Σελ. 151
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 152
Άρθρο125 – Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων Σελ. 152
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛOYΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο126 – Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων Σελ. 153
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 155
Άρθρο127 – Κυλινδρισμός κινητήρα Σελ. 155
Άρθρο128 – Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Διακίνηση Kοινοτικών Oχημάτων Bεβαίωση και Eίσπραξη Tέλους Tαξινόμησης
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο129 – Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων Σελ. 157
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο130 – Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων - Πιστοποιητικά ταξινόμησης Σελ. 158
Άρθρο131 – Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Απαλλαγές - Καθεστώτα απαλλαγών
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
Άρθρο132 – Οριστικές απαλλαγές Σελ. 160
Άρθρο133 – Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων Σελ. 164
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 164
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ AΠOΘHKEΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο134 – Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων Σελ. 165
Άρθρο135 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία Κοινοτικών Οχημάτων - Παραβάσεις - Κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο136 – Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων Σελ. 166
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο137 – Παραβάσεις - Κυρώσεις Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Άλλες διατάξεις
Άρθρο138 – Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων Σελ. 174
Άρθρο139 – Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου Σελ. 174
Άρθρο140 – Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων Σελ. 175
Άρθρο141 – Άλλες διατάξεις Σελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Έννοια - Βεβαίωση παραβάσεων και παρατυπιών και πρόστιμα
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
Άρθρο142 – Έννοια και βεβαίωση παραβάσεων - παρατυπιών Σελ. 177
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 178
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 179
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ Σελ. 179
1. Έννοια τελωνειακής παράβασης - Σχέση απλής τελωνειακής παράβασης και λαθρεμπορίας – ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 179
2. Προσδιορισμός των υπαιτίων λαθρεμπορικής παράβασης Σελ. 182
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 183
1. Ο δόλος ως στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας Σελ. 183
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 183
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 183
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 183
2. Απλή συνέργεια σε τελωνειακή παράβαση Σελ. 183
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 183
VI. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ Σελ. 183
VIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 183
VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Σελ. 183
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 183
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 183
2. Σχέση μεταξύ αθωωτικής ποινικής απόφασης και διοικητικής κρίσης Σελ. 184
3. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ σε απλές τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής Ε.Φ.Κ. σε βιομηχανοποιημένα καπνά τελεσθείσες υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΕΤΚ Σελ. 185
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο143 Σελ. 185
Άρθρο144 Σελ. 185
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 188
Άρθρο145 Σελ. 188
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 189
Άρθρο146 Σελ. 189
Άρθρο147 Σελ. 190
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 193
Άρθρο148 Σελ. 193
Άρθρο149 Σελ. 194
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο150 Σελ. 194
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 195
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 196
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 196
1. Προσδιορισμός των υποχρέων στην καταβολή του πολλαπλού τέλους Σελ. 196
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ Σελ. 196
1. Ο δόλος ως προϋπόθεση επιβολής του πολλαπλού τέλους. Σελ. 196
III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 197
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 197
VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 198
1. Απαλλαγή από την από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Σελ. 198
2. Καταβολή μειωμένου πολλαπλού τέλους Σελ. 198
3. Επιβολή πολλαπλού τέλους σε ανήλικο Σελ. 198
4. Η συνταγματικότητα του άρθρου 150 παρ. 1 ΕΤΚ Σελ. 198
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 198
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 198
Άρθρο151 Σελ. 198
Άρθρο152 Σελ. 199
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 201
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 202
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 202
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 152 ΕΤΚ Σελ. 202
2. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 202
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 202
1. Έμμεση αυτουργία Σελ. 202
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙAΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 202
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 203
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο153 – Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 203
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 205
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 205
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 205
1. Χρονική ισχύς των μέτρων του άρθρου 153 ΕΤΚ. Σελ. 205
Άρθρο154 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Λαθρεμπορία
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Άρθρο155 – Έννοια λαθρεμπορίας Σελ. 207
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 209
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 209
Ι. ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 209
1. Έννομο αγαθό η προστασία και η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και η προστασία των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 209
Α. Άρθρο 155 παρ. 1 α΄: Σελ. 210
2. Έννοια εισαγωγής και εξαγωγής του άρθρου 155 παρ. 1 α΄- ειδική περιπτωσιολογία – λοιπά στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης Σελ. 210
3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 214
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ Σελ. 214
1. Περιεχόμενο του δόλου Σελ. 214
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 215
1. Αρχή εκτέλεσης Σελ. 215
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 215
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 215
1. Συναυτουργία Σελ. 215
2. Ηθική αυτουργία Σελ. 215
3. Άμεση συνέργεια Σελ. 215
4. Απλή συνέργεια Σελ. 216
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 216
1. Επιεικέστερες διατάξεις των άρθρων 157 και 160 παρ. 1 και 2 του Ν 2960/2001 από τις προϊσχύσασες αντίστοιχες του Ν 1165/1918 Σελ. 216
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 217
α. Συρροή των άρθρων 155 παρ. 1 και 2 ΕΤΚ Σελ. 217
β. Συρροή με δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία Σελ. 217
γ. Συρροή ψευδούς βεβαίωσης και άμεσης συνέργειας σε λαθρεμπορία κατά το άρθρο 155 ΕΤΚ Σελ. 217
δ. Συρροή με άρ. 15 παρ. ια΄ Ν 2168/1993 Σελ. 218
ε. Συρροή άρθρ. 155 παρ. 1 α΄και 2ζ΄ ΕΤΚ Σελ. 218
στ. Συρροή με ηθική αυτουργία σε ηθική αυτουργία για ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία Σελ. 218
ζ. Συρροή με κλοπή Σελ. 218
η. Συρροή με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σελ. 218
θ. Συρροή με συμμορία. Σελ. 219
VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 219
1. Αιτιολογία Σελ. 219
2. Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης-άρνηση κατηγορίας Σελ. 221
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης- εκ πλαγίου παράβαση Σελ. 222
4. Έλλειψη νόμιμης βάσης Σελ. 222
6. Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 222
7. Αναίρεση λόγω αυτεπάγγελτης εφαρμογής του άρθρου 511 ΚΠΔ Σελ. 223
8. Σχέση μεταξύ αθωωτικής ποινικής απόφασης και διοικητικής κρίσης Σελ. 223
9. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 224
Β. Άρθρο 155 παρ. 1β΄: Σελ. 224
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 224
1. Περιεχόμενο όρου «οποιαδήποτε ενέργεια» Σελ. 224
2. Περιεχόμενο του όρου «εισαγωγικοί δασμοί - νομική φύση των οικονομικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ από χώρα μη μέλος Σελ. 232
3. Η ημερομηνία εισαγωγής του λαθρεμπορεύματος και το κράτος προέλευσης δεν αποτελούν στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, προκειμένου για αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κοινότητα Σελ. 233
4. Δε συνιστά λαθρεμπορία η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την καταβολή μειωμένων συντελεστών φόρου κατανάλωσης Σελ. 233
5. Διάκριση λαθρεμπορίας του άρθρου 100 παρ. 1 α΄ από αυτή του άρθρου 100 παρ. 1 β΄ ΤελΚ Σελ. 233
6. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 234
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 234
1. Στοιχείο της υποκειμενικής υπόστασης ο σκοπός αποστέρησης του Δημοσίου από δασμούς, φόρους κλπ τέλη – έγκλημα σκοπού (υπεχειλούς υποκειμενικής υπόστασης) Σελ. 234
2. Όταν υφίσταται δόλος του δράστη αποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 212 Α, 220 και 233 παρ. 1 περ. γ΄του ΚοινΤελΚ. Σελ. 234
3. Απαιτούμενα υποκειμενικά στοιχεία Σελ. 234
4. Αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης Σελ. 235
5. Αυτοτελής ισχυρισμός νομικής πλάνης Σελ. 235
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 235
1. Πότε το έγκλημα της λαθρεμπορίας τελείται σε απόπειρα Σελ. 235
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 237
1. Φυσική αυτουργία Σελ. 237
2. Έμμεση αυτουργία Σελ. 237
3. Συναυτουργία Σελ. 238
4. Ηθική αυτουργία Σελ. 238
5. Άμεση συνέργεια Σελ. 238
6. Απλή συνέργεια Σελ. 239
7. Αναίρεση Σελ. 239
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 239
VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Σελ. 239
1. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής Σελ. 239
VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 239
1. Αιτιολογία Σελ. 239
2. Μεταβολή κατηγορίας από παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β΄ ΤελΚ σε παράβαση του άρθρου 35 παρ. 2 Ν 2093/92 Σελ. 240
3. Σχέση μεταξύ ποινικής και διοικητικής απόφασης Σελ. 241
4. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 241
5. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 241
KΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 155 ΠΑΡ. 1 Ν 2960/2001 (προϊσχύσαντος Ν 1165/1918) Σελ. 241
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 241
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 242
1. Σχέση Ν 290/2001 και Ν 1165/1918 Σελ. 242
IIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 242
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 244
1. Πολιτική Αγωγή Σελ. 244
2. Δικαιοδοσία δικαστηρίου Σελ. 245
3. Εσφαλμένη αναγραφή στο κλητήριο θέσπισμα του αριθμού του νόμου (ΤελΚ) δεν δημιουργεί ακυρότητα Σελ. 245
4. Αιτιολογία Σελ. 245
5. Επανάληψη διαδικασίας Σελ. 245
6. Εφαρμογή αρχής ne bis in idem Σελ. 245
Α. Άρθρο 155 παρ. 2α΄: Διάθεση στην κατανάλωση χωρίς άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής (άρθρο 100 παρ. 2α΄ Ν 1165/1918) Σελ. 246
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 246
1. Ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 246
2. Υποκείμενο του εγκλήματος Σελ. 248
3. Είδος δασμών και ποσότητα εμπορευμάτων Σελ. 248
4. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 248
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 248
1. Πραγματική πλάνη Σελ. 248
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 248
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 248
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 249
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 249
1. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 249
2. Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 249
3. Αιτιολογία Σελ. 249
2. Αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης - άρνηση της κατηγορίας Σελ. 251
Β. Άρθρο 155 παρ. 2β΄: Εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, των οποίων είναι απαγορευμένη η εισαγωγή ή εξαγωγή (άρθρο 100 παρ. 2γ΄ Ν 1165/1918) Σελ. 251
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 251
1. Ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 251
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 252
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 252
Γ. Άρθρο 155 παρ. 2γ΄: Έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης (άρθρο 100 παρ. 2 δ΄ Ν 1165/1918) Σελ. 252
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 252
1. Ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 252
Δ. Άρθρο 155 παρ. 2ζ΄: Αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση (άρθρο 100 παρ. 2θ΄ Ν 1165/1918) Σελ. 252
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 252
1. Στοιχεία του εγκλήματος Σελ. 252
2. Συνταγματικότητα του άρθρου 155 παρ. 2ζ΄ ΕΤΚ Σελ. 253
3. Ειδικές περιπτώσεις αξιόποινης κατοχής Σελ. 253
4. Ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 254
5. Δεν αποτελεί λαθρεμπορία Σελ. 258
6. Τρόπος τέλεσης Σελ. 258
7. Χρόνος τέλεσης της πράξης Σελ. 259
8. Σχέση του άρθρου 155 παρ. 1 με το άρθρο 155 παρ. 2ζ΄ Σελ. 259
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 259
1. Περιεχόμενο του δόλου Σελ. 259
2. Αναγκαία η γνώση της λαθρεμπορικής προέλευσης Σελ. 260
3. Η «γνώση» για τη λαθραία προέλευση μπορεί να προκύψει και από τη μη κατοχή άδειας κυκλοφορίας Σελ. 260
4. Πραγματική πλάνη Σελ. 260
5. Νομική πλάνη Σελ. 261
ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 261
1. Συναυτουργία Σελ. 261
2. Άμεση συνέργεια Σελ. 261
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 261
1. Συρροή του άρθρου 100 παρ. 1 και 2 ΤελΚ Σελ. 261
2. Συρροή με πλαστογραφία Σελ. 262
3. Συρροή με κλοπή Σελ. 263
4. Συρροή με παράβαση του ΒΔ 13/16.6.1920 Σελ. 263
5. Συρροή με ΚΟΚ Σελ. 263
6. Συρροή με Αγορανομικό Κώδικα Σελ. 263
7. Συρροή άρθρ. 155 παρ. 2ζ΄και 155 παρ. ια΄ ΤελΚ Σελ. 263
8. Συρροή με το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. α΄ ΤελΚ Σελ. 263
9. Συρροή άρθρου 100 παρ. ια΄ και 100 παρ. 2θ΄ Ν 1165/1918 Σελ. 263
11. Εφαρμογή των άρθρων 98 ΠΚ αντί των διατάξεων περί συρροής Σελ. 264
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Σελ. 265
1. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής Σελ. 265
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 265
1. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 265
2. Αιτιολογία Σελ. 265
3. Υπέρβαση εξουσίας Σελ. 269
4. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 2 περ. θ΄ Ν 1165/1918 Σελ. 269
5. Ακυρότητες Σελ. 270
6. Προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης στην περίπτωση φαινομενικής πραγματικής συρροής Σελ. 270
Ε. Άρθρο 155 παρ. 2η΄: Αφαίρεση αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου (Άρθρο 100 παρ. 2ι΄ Ν 1165/1918) Σελ. 270
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 270
1. Στοιχεία του εγκλήματος Σελ. 270
2. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 271
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 271
1. Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης Σελ. 271
ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 272
1. Συναυτουργία Σελ. 272
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 272
1. Συρροή με πλαστογραφία Σελ. 272
2. Συρροή με τις υπόλοιπες μορφές λαθρεμπορίας Σελ. 273
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 273
1. Πολιτική αγωγή Σελ. 273
2. Αιτιολογία Σελ. 274
3. Έλλειψη νόμιμης βάσης Σελ. 274
ΣΤ. Άρθρο 155 παρ. 2θ΄: Υποτιμολόγηση / Υπερτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων (Άρθρο 100 παρ. 2κ΄ Ν 1165/1918) Σελ. 274
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 274
1. Στοιχεία του εγκλήματος Σελ. 274
IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 274
1. Συρροή με την πλαστογραφία Σελ. 274
2. Συρροή με την απάτη Σελ. 274
III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 275
1. Αιτιολογία Σελ. 275
2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 100, παρ. 2 στοιχείο Κ (νέο άρθρο 155 παρ. 2θ) ΤελΚ. Σελ. 275
Ζ. Άρθρο 155 παρ. 2ιγ΄: η χρήση πλαστού ή νοθευμένου πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή τέχνασμα με σκοπό τη μη καταβολή του τέλους ταξινόμησης παντός οχήματος Σελ. 275
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 275
1. Στοιχεία του εγκλήματος – περιπτωσιολογία Σελ. 275
ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 276
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 276
III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 276
1. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 276
2. Κλητήριο θέσπισμα Σελ. 276
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 276
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 276
1. Σχέση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 155 Σελ. 276
2. Σχέση των μορφών λαθρεμπορίας της παρ. 2 μεταξύ τους Σελ. 276
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 277
1. Περάτωση της ανάκρισης με βούλευμα του ΣυμβΠλημ/κών Σελ. 277
2. Δεδικασμένο Σελ. 277
3. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συρροής της λαθρεμπορίας με κακούργημα Σελ. 277
4. Παραγραφή του εγκλήματος της λαθρεμπορίας μέχρι το αμετάκλητο της απόφασης περί ποινής Σελ. 277
Άρθρο156 Σελ. 278
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 278
1. Στοιχεία του εγκλήματος Σελ. 278
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Άρθρο157 Σελ. 279
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 279
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 279
Α. Για την παρ. 1β) περ. τρίτη: «…εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω». Σελ. 280
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ Σελ. 280
1. Τρόποι τέλεσης – ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 280
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 280
1. Ασάφεια ως προς την εφαρμογή ανύπαρκτης διάταξης Σελ. 280
2. Αιτιολογία Σελ. 281
Β. Για την παρ. 1β) περ. τέταρτη: «…εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα». Σελ. 281
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ Σελ. 281
1. Τρόποι τέλεσης – ειδική περιπτωσιολογία – έννοια «ιδιαίτερων τεχνασμάτων» Σελ. 281
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 283
ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 283
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 283
2. Απλή συνέργεια Σελ. 283
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 284
1. Αιτιολογία Σελ. 284
2. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 284
2. Δεδικασμένο Σελ. 284
Γ. Για την παρ. 1γ): «εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ Σελ. 284
Ι. ΣΥΡΡΟΗ Σελ. 284
Άρθρο158 Σελ. 285
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 286
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 286
Α. Για την παρ. 1: Επιβολή πολλαπλού τέλους (Άρθρο 103 παρ. 1 Ν 1165/1918) Σελ. 286
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 286
1. Ύψος πολλαπλού τέλους - υποκρυπτόμενη ποινή - αρχή αναγκαιότητας – συμφωνία με ΕΣΔΑ Σελ. 286
2. Προϋποθέσεις για τη μη άσκηση ή κατάργηση ποινικής δίωξης - Παράλληλη υποχρέωση καταβολής δασμών, φόρων και πολλαπλού τέλους Σελ. 287
3. Προϋποθέσεις επιβολής πολλαπλού τέλους Σελ. 287
4. Τρόπος υπολογισμού του ποσού των 70.000 ευρώ Σελ. 287
5. Χρόνος καταβολής πολλαπλού τέλους Σελ. 288
6. Τρόπος παραίτησης από τα ένδικα μέσα Σελ. 288
7. Λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου Σελ. 288
8. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ Σελ. 288
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 288
ΙII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 289
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 289
1. Επιεικέστερη η ρύθμιση του άρθρου 158 παρ. 1 Ν 2960/2001 έναντι του άρθρου 103 παρ. 1 Ν 1165/1918 Σελ. 289
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Σελ. 290
1. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου Σελ. 290
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 290
1. Αιτιολογία Σελ. 290
2. Σχέση διαδικασίας διοικητικής βεβαίωσης της τελωνειακής παράβασης που κατατείνει στην επιβολή πολλαπλού τέλους και ποινικής διαδικασίας Σελ. 291
3. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ σε απλές τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής ΕΦΚ σε βιομηχανοποιημένα καπνά τελεσθείσες υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΕΤΚ Σελ. 291
4. Η απολογία του κατηγορουμένου ως προϋπόθεση επιβολής του πολλαπλού τέλους Σελ. 291
5. Εφαρμογή του άρθρου 158 παρ. 1 Ν 2960/2001 στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 292
6. Προϋπόθεση κήρυξης νομικού προσώπου ως αλληλεγγύως αστικώς συνυπεύθυνου για πολλαπλά τέλη Σελ. 292
Β. Για την παρ. 3: Λαθρεμπορία από δημοσίους υπαλλήλους (Άρθρο 103 παρ. 3 Ν 1165/1918) Σελ. 293
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 293
1. Στοιχεία εγκλήματος Σελ. 293
Άρθρο159 Σελ. 293
Άρθρο160 Σελ. 294
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 294
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 295
Α. Για την παρ. 1: Δήμευση λαθρεμπορευμάτων (Άρθρο 107 παρ. 1 Ν 1165/1918) Σελ. 295
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 295
1. Πότε επιβάλλεται δήμευση Σελ. 295
2. Φύση της δήμευσης Σελ. 295
3. Έννοια «ενόχου» Σελ. 296
Α. Για την παρ. 2α΄: Δήμευση μεταφορικών μέσων (Άρθρο 107 παρ. 2α΄ Ν 1165/1918) Σελ. 296
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 296
1. Περιπτώσεις δήμευσης μεταφορικών μέσων Σελ. 296
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 297
1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της δήμευσης Σελ. 297
2. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά εκκλητής απόφασης που διατάσσει τη δήμευση προϊόντων λαθρεμπορίας Σελ. 297
Β. Για την παρ. 2β΄: Επιβολή χρηματικής ποινής αντί της δήμευσης (Άρθρο 107 παρ. 2γ΄ Ν 1165/1918). Σελ. 297
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 297
1. Προϋποθέσεις επιβολής χρηματικής ποινής αντί της δήμευσης - Φύση της δήμευσης (παρεπόμενη, κύρια ποινή ή μικτού χαρακτήρα μέτρο;) Σελ. 297
2. Απαγορεύεται η επιβολή χρηματικής ποινής όταν το αντικείμενο της λαθρεμπορίας έχει δημευθεί και έχει πληρωθεί το πολλαπλό τέλος Σελ. 298
3. Ύψος χρηματικής ποινής Σελ. 299
ΙI. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 299
1. Χρηματική ποινή σε περίπτωση συναυτουργίας Σελ. 299
III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 299
1. Επιεικέστερος νόμος Σελ. 299
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 300
1. Αιτιολογία Σελ. 300
2. Υπέρβαση εξουσίας λόγω επιβολής χρηματικής ποινής και δήμευσης κατασχεθέντων υγρών καυσίμων Σελ. 301
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. 1 ΠΚ και 160 παρ. 1 Ν 2960/2001 Σελ. 301
4. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά εκκλητής απόφασης που διατάσει τη δήμευση προϊόντων λαθρεμπορίας ή χρηματική ποινή αντί αυτής Σελ. 302
5. Αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχείο δ΄ ΚΠΔ Σελ. 302
6. Αδυναμία άσκησης αναίρεσης της διάταξης που επιβάλλει χρηματική ποινή σε περίπτωση εξάλειψης του αξιοποίνου της λαθρεμπορίας λόγω παραγραφής Σελ. 302
7. Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτική αγωγή Σελ. 302
8. Δυνατότητα έφεσης και αναίρεσης κατά τις διατάξεις της απόφασης με την οποία επιβάλλεται δήμευση ή χρηματική ποινή Σελ. 303
9. Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση έφεσης Σελ. 303
10. Εφαρμογή του άρθρου 470 ΚΠΔ (Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου) Σελ. 303
11. Επιβολή χρηματικής ποινής σε περίπτωση παραγραφής Σελ. 303
Γ. Για την παρ. 3: Επιβολή της δήμευσης ανεξάρτητα από την συμμετοχή ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του πράγματος (Άρθρο 107 παρ. 3΄ Ν 1165/1918) Σελ. 304
Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 304
1. Ανεξάρτητη η επιβολή δήμευσης από την ιδιότητα του συμμετόχου ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του δημευθέντος Σελ. 304
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 304
1. Αιτιολογία Σελ. 304
Δ. Για την παρ. 4: Επιβολή της δήμευσης ανεξάρτητα από την συμμετοχή ή μη του έχοντος δικαίωμα επί του πράγματος, εκτός αν αυτό αποτέλεσε προϊόν αξιόποινης πράξης (Άρθρο 107 παρ. 4 Ν 1165/1918) Σελ. 305
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 305
1. Απόδοση στον ιδιοκτήτη του δημευόμενου οχήματος, λόγω μη συμμετοχής του στην λαθρεμπορία – αναλογική εφαρμογή στην περίπτωση δήμευσης οχήματος μεταφοράς λαθρομεταναστών Σελ. 305
1. Επιβολή και ύψος χρηματικής ποινής Σελ. 305
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 305
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2 και 4 ΤελΚ Σελ. 305
2. Υπέρβαση εξουσίας Σελ. 306
3. Ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 100 παρ. 4 ΤελΚ Σελ. 306
4. Ουσιαστικά βάσιμη η παρέμβαση τρίτων για αξιώσεις τους υπέρ των δημευθέντων μόνο αν αυτοί ήταν καλόπιστοι ως προς την προέλευση των λαθρεμπορευμάτων Σελ. 306
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο161 Σελ. 307
Άρθρο162 Σελ. 307
Άρθρο163 Σελ. 308
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Άρθρο164 Σελ. 308
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 308
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 309
Α. Για την παρ.1: Κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων Σελ. 309
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 309
1. Περιεχόμενο του όρου «εν τω πράττεσθαι» Σελ. 309
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 309
1. Πραγματική πλάνη Σελ. 309
Β. Για την παρ.2 : Δήμευση λαθρεμπορευμάτων αμφίβολης κατοχής Σελ. 309
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 309
Άρθρο165 Σελ. 310
Άρθρο166 Σελ. 310
Άρθρο167 Σελ. 311
Άρθρο168 Σελ. 312
Άρθρο169 Σελ. 312
Άρθρο170 Σελ. 312
Άρθρο171 Σελ. 313
Άρθρο172 Σελ. 314
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 315
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 315
Α. Άρθρο 172 παρ. 4: Εισαγωγή του βουλεύματος στο Συμβούλιο Εφετών (Άρθρο 122 παρ. 5 Ν 1165/1918) Σελ. 315
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 315
1. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών για επικύρωση ή μεταρρύθμιση του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Σελ. 315
2. Φύση της εισαγωγής του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο Συμβούλιο Εφετών Σελ. 316
3. Προθεσμία εισαγωγής του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο Συμβούλιο Εφετών Σελ. 316
4. Περιπτώσεις αναθεώρησης της κατηγορίας από το Συμβούλιο Εφετών Σελ. 316
5. Περιεχόμενο και λόγοι θέσπισης του ελέγχου του Συμβουλίου Εφετών Σελ. 316
6. Προθεσμία αναβολής της συζήτησης Σελ. 316
Β. Άρθρο 172 παρ. 5: Εισαγωγή του βουλεύματος στο Συμβούλιο Εφετών (Άρθρο 122 παρ. 6 Ν 1165/1918) Σελ. 317
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 317
1. Δικαιούμενα πρόσωπα για άσκηση πολιτικής αγωγής στο έγκλημα της λαθρεμπορίας Σελ. 317
2. Περιεχόμενο της αξίωσης των δικαιούμενων προσώπων σε άσκηση πολιτικής αγωγής σε δίκη λαθρεμπορίας Σελ. 318
3. Τρόπος παράστασης πολιτικής αγωγής στο έγκλημα της λαθρεμπορίας Σελ. 318
4. Πολιτική αγωγή για ενέργειες που έγιναν προ της 1.1.1994 Σελ. 318
Γ. Άρθρο 172 παρ. 6: Άσκηση αναίρεσης (Άρθρο 122 παρ. 7 Ν 1165/1918) Σελ. 319
1. Μη δυνατή η άσκηση αναίρεσης κατά της λαθρεμπορίας σε περίπτωση παραπομπής γι’ αυτή με βούλευμα του Συμβουλίου, σε περίπτωση συνάφειας αυτής με κακούργημα Σελ. 319
Άρθρο173 Σελ. 319
Άρθρο174 Σελ. 320
Άρθρο175 Σελ. 320
Άρθρο176 Σελ. 320
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 321
Άρθρο 176 παρ. 3: Παρέμβαση τρίτου (Άρθρο 126 παρ. 3 Ν 1165/1918) Σελ. 321
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 321
1. Παρέμβαση τρίτου μη διαδίκου ενώπιον του Αρείου Πάγου Σελ. 321
Άρθρο 176 παρ. 4: Ανακοπή κατά της απόφασης που επέβαλε κατάσχεση (Άρθρο 126 παρ. 4 Ν 1165/1918) Σελ. 322
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 322
Άρθρο177 Σελ. 322
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 328
Α. Άρθρο 177 παρ. 5: Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημ/κών Σελ. 328
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 328
Β. Άρθρο 177 παρ. 6: Άρση της κατάσχεσης (Άρθρο 116 παρ. 2 και 126Α Ν 1165/1918) Σελ. 330
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 330
1. Άρση της κατάσχεσης - προϋποθέσεις άρσης της κατάσχεσης υπό τον όρο της καταβολής εγγύησης Σελ. 330
2. Υποβολή της αίτησης για άρση της κατάσχεσης από κύριο των κατασχεθέντων Σελ. 331
3. Άρση της κατάσχεσης με καταβολή χρηματικής εγγύησης - ύψος αυτής Σελ. 331
4. Φύση της εγγύησης που καταβάλλεται για την άρση της κατάσχεσης Σελ. 331
5. Αμετάκλητο το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την άρση της κατάσχεσης Σελ. 332
Γ. Άρθρο 177 παρ. 8: Υποχρέωση αποζημίωσης μετά την εκποίηση ή τη διάθεση των λαθρεμπορευμάτων Σελ. 332
1. Δικαιοδοσία Σελ. 332
Δ. Άρθρο 177 παρ. 10: Μεσεγγυούχος των λαθρεμπορευμάτων Σελ. 332
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα ΟΔΔΥ Σελ. 332
β. Αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου - αρμοδιότητα Σελ. 332
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο178 Σελ. 333
Άρθρο179 Σελ. 334
Άρθρο180 Σελ. 335
Άρθρο181 Σελ. 335
Άρθρο182 Σελ. 335
Άρθρο183 Σελ. 335
Άρθρο184 – Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις Σελ. 336
Άρθρο185 – Εναρξη ισχύος Σελ. 337
ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν 2214/1994 – Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας και άλλες διατάξεις Σελ. 338
Ν 2331/1995 – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλες διατάξεις Σελ. 341
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 341
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 341
1. Υποκείμενο της λαθρεμπορίας - Ν 2331/1995 Σελ. 341
Κανονισμός ΕΟΚ 2913/1992 Σελ. 341
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 341
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν 2960/2001
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Σελ. 343
ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σελ. 351
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 353
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 361
Back to Top