ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

100 εφαρμογές των ΕΛΠ και εσωλογιστικός προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16405
Γιώτης Π.
  • Λογιστική & φορολογική βάση
  • Μεταγενέστερη επιμέτρηση
  • Λογαριασμοί χρονικής τακτοποίησης εσόδων και εξόδων
  • Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

To βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης έχει στόχο να αποτελέσει έναν χρηστικό, πλήρη και επίκαιρο οδηγό για τους επαγγελματίες λογιστές που καλούνται να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).

Ειδικότερα, με πρακτικά παραδείγματα περιγράφονται οι βασικές λογιστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρουσιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μίας οντότητας, οι ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), σύμφωνα με τους ορισμούς, τις διατάξεις και τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν εισάγει τα ΕΛΠ. Το βιβλίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε λογιστικό αντικείμενο να απεικονίζεται αυτοτελώς, παρουσιάζοντας ως ένα συνεχές και ενιαίο κείμενο τη σχετική νομοθεσία, τις διευκρινίσεις και ερμηνείες της χρήσιμης λογιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ, καθώς και πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων με λογιστικές εγγραφές.

Το βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης παρουσιάζει μεν τις διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δύο λογιστικών νομοθετημάτων που τα χωρίζουν 35 χρόνια περίπου, αλλά αναδεικνύει και τις πολλές ομοιότητες τους. Σκοπός όμως του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή να καταρτίσει τις ήδη γνωστές αλλά και τις καινούργιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαιτεί η σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική με την βοήθεια εργαλείων που χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στόχος του βιβλίου λοιπόν είναι να αξιοποιήσει και όχι να απαξιώσει την προγενέστερη γνώση και εμπειρία του επαγγελματία λογιστή προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του επαγγέλματός του, όπως είναι και η παροχή μίας σύγχρονης και αξιόπιστης πληροφόρησης μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο συγγραφέας, έμπειρος Προϊστάμενος λογιστηρίου, έχει αναπτύξει τη δομή του βιβλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε όλους τους λογιστές φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Προϊσταμένους λογιστηρίων αλλά και σπουδαστές της λογιστικής και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες να εξοικειωθούν με την κατάρτιση ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και να διεκπεραιώνουν ορθά λογιστικά και φορολογικά κάθε εργασία τέλους χρήσης, σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης των ΕΛΠ.

 

Πρόλογος Σελ. IX
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού Σελ. 1
2. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις Σελ. 2
3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 4
3.1. Οι γενικές αρχές Σελ. 4
Παράδειγμα 1 Σελ. 5
Παράδειγμα 2 Σελ. 6
3.2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Σελ. 9
Παράδειγμα ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα Δ.Π.Χ.Α. Σελ. 9
3.3. Βασικές διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α./Δ.Λ.Π. Σελ. 10
3.4. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα Σελ. 13
3.5. Γενικές αρχές των Ε.Λ.Π. και του Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ. 14
4. Υπόχρεοι κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Σελ. 16
Παραδείγματα εφαρμογής ή μη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 18
5. Η έννοια της οντότητας Σελ. 19
6. Κατηγορίες οντοτήτων Σελ. 19
6.1. Κριτήρια μεγέθους του άρθρου 2 Σελ. 23
Παράδειγμα εφαρμογής κριτηρίων μεγέθους Σελ. 23
Παράδειγμα 1 κατηγοριοποίησης οντότητας με αλλαγή νομικού τύπου ή ιδιοκτησίας Σελ. 24
Παράδειγμα 2 κατηγοριοποίησης οντότητας με αλλαγή νομικού τύπου ή ιδιοκτησίας Σελ. 24
6.2. Κύκλος εργασιών Σελ. 24
6.3. Μέσος όρος προσωπικού Σελ. 25
Παράδειγμα υπολογισμού μέσου όρου προσωπικού Σελ. 25
6.4. Oι προσωπικές εταιρείες σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία Σελ. 26
6.5. Η πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ για τις προσωπικές εταιρείες - πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) Σελ. 26
6.6. Προαιρετικές απαλλαγές των προσωπικών εταιρειών πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 27
6.7. Υποχρεωτικές απαλλαγές των προσωπικών εταιρειών πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 29
II. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
1. Λογιστικά αρχεία Σελ. 33
Παράδειγμα (προτεινόμενο υπόδειγμα Μητρώου Παγίων) Σελ. 38
1.1. Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος Σελ. 40
1.2. Τεκμηρίωση συναλλαγών Σελ. 41
1.3. Διακίνηση Σελ. 42
1.4. Ενημέρωση των λογιστικών αρχείων Σελ. 43
1.5. Χρόνος κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 45
1.6. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Σελ. 45
2. Προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σχέδιο Λογαριασμών Σελ. 45
3. Λογιστική και φορολογική βάση Σελ. 47
Παράδειγμα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης Σελ. 48
3.1. Υπολογισμοί χωρίς λογισμό αναβαλλόμενου φόρου Σελ. 49
3.2. Υπολογισμοί με λογισμό αναβαλλόμενου φόρου (φορολογικός συντελεστής 26%) Σελ. 49
3.3. Διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης Σελ. 51
3.3.1. Προσωρινές διαφορές Σελ. 51
Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς περιουσιακών στοιχείων (1) Σελ. 51
Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς περιουσιακών στοιχείων (2) Σελ. 51
Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς υποχρεώσεων Σελ. 52
3.3.2. Μόνιμες διαφορές Σελ. 52
Παράδειγμα - Μόνιμες διαφορές Σελ. 52
Παράδειγμα - Διάκριση προσωρινών και μόνιμων διαφορών Σελ. 53
Παράδειγμα - Μηδενισμός προσωρινής διαφοράς περιουσιακού στοιχείου Σελ. 55
4. Αρχή του Δεδουλευμένου Σελ. 56
Παράδειγμα - Αρχή του δεδουλευμένου Σελ. 56
5. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Σελ. 57
III. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Εγγραφές τέλους χρήσης Σελ. 75
2. Επιμέτρηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 76
Παράδειγμα κόστους αποκατάστασης περιβάλλοντος και κόστους απομάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου Σελ. 77
2.1. Μεταγενέστερη επιμέτρηση Σελ. 78
Παράδειγμα ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτων Σελ. 80
Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης τόκων Σελ. 83
Παράδειγμα υπολογισμού τόκων προς κεφαλαιοποίηση Σελ. 84
Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή (Λογιστική οδηγία ΕΛΤΕ παρ.18.5.4) Σελ. 87
Παράδειγμα εκμισθωτή - εμπόρου Σελ. 90
2.2. Πώληση με επαναμίσθωση Σελ. 91
Παράδειγμα πώλησης παγίου με επαναμίσθωση (Λογιστική οδηγία ΕΛΤΕ παρ.18.5.7) Σελ. 92
Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 96
3. Επιμέτρηση ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 98
Παράδειγμα αναγνώρισης ασώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου Σελ. 99
Παράδειγμα απόκτησης ποδοσφαιριστή Σελ. 100
4. Ωφέλιμη ζωή, υπολειμματική αξία και αποσβεστέα αξία, αποσβέσεις Σελ. 101
Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων Σελ. 102
Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων με επανεκτίμηση ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας Σελ. 104
Παράδειγμα μητρώου παγίων με διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 105
5. Απομείωση ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 106
Παράδειγμα υπολογισμού απομείωσης Σελ. 107
Παράδειγμα 1 απομείωσης μόνιμου χαρακτήρα Σελ. 108
Παράδειγμα 2 απομείωσης μόνιμου χαρακτήρα Σελ. 109
Παράδειγμα απομείωσης και αναστροφής Σελ. 109
6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 110
7. Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 111
Παράδειγμα αρχικής αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 111
Παράδειγμα έντοκου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 112
Παράδειγμα προσδιορισμού λογιστικής αξίας με το αποσβέσιμο κόστος (Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ παρ. 19.3.2) Σελ. 113
Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 115
Παράδειγμα απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη Σελ. 117
Παράδειγμα ταξινόμησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 119
8. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 120
Παράδειγμα Σελ. 120
9. Επιμέτρηση αποθεμάτων Σελ. 120
Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης αποθεμάτων Σελ. 123
9.1. Τελικό απόθεμα Σελ. 125
Παράδειγμα - Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method) (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.1, Παράδειγμα 4.4.1) Σελ. 125
Παράδειγμα - Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.2, Παράδειγμα 4.4.2) Σελ. 126
Παράδειγμα - Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.3, Παράδειγμα 4.4.3) Σελ. 126
10. Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Σελ. 127
Παράδειγμα 1 αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης Σελ. 127
Παράδειγμα 2 αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης Σελ. 128
Παράδειγμα τροποποίησης όρων υφιστάμενης υποχρέωσης Σελ. 130
10.1. Μερική διαγραφή τραπεζικού δανείου Σελ. 130
Παράδειγμα απομείωσης τραπεζικού δανείου Σελ. 134
Παράδειγμα σύνθετου χρηματοοικονομικού εργαλείου - υποχρέωσης Σελ. 137
11. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Σελ. 139
Παράδειγμα πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (Αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον) Σελ. 140
Παράδειγμα λογιστικής προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους (Λογιστική οδηγία, ΕΛΤΕ παρ. 22.14.1) Σελ. 141
Παράδειγμα διενέργειας λογιστικών εγγραφών (Λογιστική οδηγία, ΕΛΤΕ παρ. 22.14.2) Σελ. 143
12. Λοιπές προβλέψεις Σελ. 145
Παράδειγμα αναγνώρισης πρόβλεψης Σελ. 146
13. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 147
Παράδειγμα επιχορήγησης περιουσιακού στοιχείου που δεν υπόκειται σε απόσβεση Σελ. 148
13.1. Κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον Ν 3299/2004 Σελ. 148
Παράδειγμα αφορολόγητου αποθεματικού Σελ. 150
Παράδειγμα επιχορήγησης εξόδου Σελ. 151
Παράδειγμα επιχορήγησης περιουσιακού στοιχείου Σελ. 152
14. Αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 154
Παράδειγμα αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης Σελ. 155
Παράδειγμα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Σελ. 156
Παράδειγμα λογιστικής τακτοποίησης ετεροχρονισμού φόρου εισοδήματος με την αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 157
Παράδειγμα αναγνώρισης του αναβαλλόμενου φόρου στην καθαρή θέση Σελ. 159
Παράδειγμα μεταβολής φορολογικού συντελεστή Σελ. 161
15. Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές Σελ. 162
Παράδειγμα αναγνώρισης εσόδου με την μέθοδο ποσοστού ολοκλήρωσης Σελ. 164
Παράδειγμα αναθεώρησης του συμβατικού τιμήματος Σελ. 165
Παράδειγμα κατασκευαστικού συμβολαίου Σελ. 166
16. Αυτοτέλεια των χρήσεων Σελ. 170
Παράδειγμα για την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων Σελ. 171
17. Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 171
Παράδειγμα παρουσίασης οφειλόμενου κεφαλαίου Σελ. 172
Παράδειγμα πραγματοποίησης κερδών από επιμέτρηση περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία Σελ. 173
18. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Σελ. 175
Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών από νομισματικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 176
Παράδειγμα επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα Σελ. 178
19. Λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις Σελ. 179
19.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 180
19.2. Η προσέγγιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 181
Παραδείγματα λογιστικής εκτίμησης Σελ. 182
Παράδειγμα μεταβολής λογιστικής εκτίμησης Σελ. 183
19.3. Ιστορικό κόστος και εύλογη αξία Σελ. 183
20. Διόρθωση λαθών σε δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Σελ. 185
20.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 186
Παράδειγμα 1 διόρθωσης λάθους Σελ. 186
Παράδειγμα 2 διόρθωσης λάθους Σελ. 189
21. Ενδεικτικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης με το προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικό Σχέδιο Σελ. 190
22. Η διάθεση των κερδών Σελ. 202
22.1. Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 202
22.2. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η αντιμετώπιση της διανομής των κερδών Σελ. 203
22.3. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΓΛΣ Σελ. 205
Παράδειγμα Σελ. 206
23. Λογιστικοί χειρισμοί κατά το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης σε οντότητες με διπλογραφικά βιβλία Σελ. 210
23.1. Κατηγορίες οντοτήτων, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Σελ. 210
23.2. Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σελ. 211
23.3. Εφαρμογή: Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης Σελ. 211
IV. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
1. Πρακτικό παράδειγμα κατάρτισης ταμειακών ροών Σελ. 223
1.1. Η ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Σελ. 223
1.2. Τα πλεονεκτήματα της πληροφόρησης από τις ταμειακές ροές (παρ. 4-5, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 223
1.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (παρ. 7-9, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 224
1.4. Λειτουργικές ταμειακές ροές (παρ. 13-15, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 224
1.5. Επενδυτικές ταμειακές ροές (παρ. 16, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 225
1.6. Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές (παρ. 17, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 226
1.7. Μη ταμειακές συναλλαγές (παρ. 43, Δ.Λ.Π. 7) Σελ. 226
Παράδειγμα κατάρτισης ταμειακών ροών Σελ. 226
2. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα Σελ. 236
2.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 236
Παραδείγματα διορθωτικών γεγονότων Σελ. 236
Παραδείγματα μη διορθωτικών γεγονότων Σελ. 237
3. Λογιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση του προσαρτήματος Σελ. 237
Παράδειγμα πίνακα ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 240
Παράδειγμα απαιτούμενων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στην εύλογη αξία Σελ. 245
Παράδειγμα γνωστοποιήσεων αναβαλλόμενης φορολογίας Σελ. 247
Παράδειγμα ανάλυσης κύκλου εργασιών Σελ. 248
Παράδειγμα γνωστοποιήσεων συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 249
4. Παράδειγμα εργασιών κλεισίματος οντότητας που τηρεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 250
V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Σχέδιο Λογαριασμών των ΕΛΠ Σελ. 263
2. Υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ Σελ. 280
3. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 294
4. Εύλογη αξία Σελ. 311
Παράδειγμα αναπροσαρμογής σε εύλογη αξία της αξίας κτήσης και των σωρευμένων αποσβέσεων ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου Σελ. 313
Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε εύλογη αξία Σελ. 314
Παράδειγμα διαθέσιμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου Σελ. 317
Παράδειγμα απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου Σελ. 318
Παράδειγμα 1 αναστροφής απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου Σελ. 320
Παράδειγμα 2 αναστροφής απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου Σελ. 321
Παράδειγμα επιμέτρησης σε εύλογη αξία εμπορικού χαρτοφυλακίου Σελ. 323
Παράδειγμα αξιών παραγώγου Σελ. 325
Παραδείγματα παράγωγων τίτλων Σελ. 325
Παράδειγμα αντιστάθμισης εύλογης αξίας Σελ. 327
Παραδείγματα αντιστάθμισης Σελ. 328
Παραδείγματα αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σελ. 329
4.1. Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Σελ. 330
4.2. Μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιμέρους κατηγοριών Σελ. 330
Βιβλιογραφία και πηγές Σελ. 333
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 335
Back to Top