Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Κωδ. 19458
183 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (2ο ΕΤΟΣ)


2.500 € για εγγραφές έως 15/9/22
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 2.900,00 € Ειδική Τιμή 2.500,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19458
183 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Νομική Βιβλιοθήκη ανακοινώνουν τον νέο κύκλο (2ο έτος) του επιτυχημένου επαγγελματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:


  • Θα αποκτήσουν εις βάθος υπόβαθρο στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση, απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο για όλους τους νομικούς της πράξης
  • Θα διδαχθούν με πληθώρα case studies τις λειτουργίες μιας επιχείρησης
  • Θα κατανοήσουν τους οικονομικούς στόχους μιας εταιρίας και πώς αυτοί επιτυγχάνονται
  • Θα αντιληφθούν τη σημασία κατανόησης των κανόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων που ενέχουν νομικό ρίσκο
  • Θα κατανοήσουν και θα αναλύσουν τον κίνδυνο μιας επιχείρησης και πώς αυτός συνδέεται με τη συνολική της αξία
  • Θα εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις που θα επικρατήσουν την επόμενη μέρα στη χρηματοοικονομική διαχείριση των εταιριών

 

Α. Λογιστική
Λογιστικές έννοιες και Τεχνικές – Μικρές Οικονομικές μονάδες

Οικονομική μονάδα, περιουσία και διαχείριση

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων - Οικονομικής Θέσης

Λογαριασμοί - Επιχειρηματικές Συναλλαγές - Λογιστικά Βιβλία

Λογιστική γραφείων Παροχής Υπηρεσιών (δικηγορικές εταιρίες)

Τεχνικές παραποίησης των λογιστικών βιβλίων

Λογιστική Πολυμετοχικών Οικονομικών Μονάδων

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός)- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Ταμειακών Ροών

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και έλεγχος βιωσιμότητας

Διαχείριση Κερδών και Λογιστικοί Χειρισμοί

Διαχείριση Αποσβέσεων – Απαιτήσεων – Αποθεμάτων

Υπέρ και υπό Τιμολογήσεις

Διοίκηση Κόστους Παραγωγικών επιχειρήσεων

Διαχείριση Αποσβέσεων – Απαιτήσεων – Αποθεμάτων

Υπερ και υπό Τιμολογήσεις

Διοίκηση Κόστους Παραγωγικών επιχειρήσεων

Έννοιες τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικές ελέγχου

Επίπεδα δραστηριότητας και υποαπασχόληση

Αρχές Φορολογικής Λογιστικής

Φορολογία εισοδήματος - ΦΠΑ

Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Φορολογικές Επιπτώσεις

Εξωχώριες εταιρίες

Τεχνικές Φορολογικών διασταυρώσεων και ελέγχων

Ανάπτυξη και παρουσίαση των μηχανισμών φορολογικών
ελέγχων

Συσχετίσεις των ελέγχων με τη λειτουργία των λογιστηρίων

Β. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Εταιρικές επενδύσεις – Χρηματοδότηση

Ταμειακές ροές

Απόδοση, κίνδυνος και αξία της επιχείρησης

Εταιρική Διακυβέρνηση - ESG - Βιώσιμη ανάπτυξη

Σύγχρονοι Τρόποι Άντλησης Κεφαλαίων και Χρηματοδότησης

Μετοχικό κεφάλαιο

Τραπεζικός δανεισμός

Ομολογιακά δάνεια

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Crowdfunding

Αξιολογώντας τη Χρηματοοικονομική Υγεία μιας Επιχείρησης

Φερεγγυότητα - Ρευστότητα

Χρηματοδότηση – Χρεοκοπία

Περιθώρια κέρδους - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Αποδοτικότητα επενδύσεων - μετοχών

Διοίκηση με βάση την εταιρική αξία

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Διαφορές – Κατηγορίες

Μέθοδοι αποτίμησης

Επιπτώσεις από συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η διαδικασία του Due diligence

Διαχείριση κινδύνου και Παράγωγα προϊόντα

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Συμβόλαια δικαιωμάτων

Παράγωγα πιστωτικού κινδύνου

Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Η επόμενη μέρα: Blockchain τεχνολογία και Κρυπτοοικονομία

Blockchain και επιχειρήσεις – νομικές υπηρεσίες

Smart contracts - Kρυπτονομίσματα

Ρυθμιστικό / Νομοθετικό πλαίσιο

 

Σε Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους που ασχολούνται με το Αστικό, Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο και θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Ιωάννης Σώρρος

Ο Ιωάννης Σώρρος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει μακράν επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει δραστηριοποιηθεί για περισσότερα από 30 έτη σε διάφορους κλάδους της οικονομίας του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από διάφορες θέσεις, ως υπάλληλος, Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς επίσης και σε σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης όπως το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.α. Έχει πραγματοποιήσει σειρά οικονομικών μελετών και έχει συγγράψει μόνος και με άλλους, βιβλία και επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Τέλος συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε θέματα λογιστικής και φορολογίας.

Παναγιώτης Αρτίκης

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ειδικότητα «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου». Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Επίσης, έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει λάβει επί σειρά ετών τον τίτλο καλύτερης διδακτικής επίδοσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν Διά Ζώσης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και επικουρικά όπου καθίσταται αναγκαίο με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Live Streaming). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Παν/μίου Πειραιώς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατόπιν εξετάσεων θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και μονάδες ECVET.
Μονάδες ECVET: 11

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top