ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΧΙ. Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17909
Prittwitz C., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.

Στο έργο «Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισμών του Ποινικού Δικαίου» δημοσιεύονται τα πρακτικά του ΧΙ. Ελληνογερμανικού Συμποσίου με το ομώνυμο θέμα, το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 18-19.10.2019. Το συνέδριο, ακολουθώντας την παράδοση όλων των προηγούμενων επιστημονικών διοργανώσεων, είχε ως στόχο να αναδείξει τις επιδράσεις της σύγχρονης εξέλιξης προς ένα «δίκαιο της ασφάλειας» στην ταυτότητα του ποινικού δικαίου και στην εφαρμογή του στην πράξη, αλλά και να διερευνήσει τα όρια αυτής της πορείας.

Πρόλογος Σελ. VII
Χαιρετισμοί Σελ. 1
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Παλιοί και νέοι λόγοι για το ποινικό δίκαιο και τα όριά του Σελ. 13
Cornelius Prittwitz
Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Goethe Frankfurt am Main
Δημοκρατικά όρια των ορίων του ποινικού δικαίου; Σελ. 29
Klaus Günther
Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Goethe Frankfurt am Main
Ποινικοποίηση και αποποινικοποίηση: περί της αναγκαιότητας νέων επιχειρημάτων Σελ. 43
Michael Jasch
Καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Duisburg
Η Οδηγία 2017/541 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ως παράδειγμα μη ορθολογικής ποινικής νομοθέτησης Σελ. 55
Ελισάβετ Συμεωνίδου–Καστανίδου
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Προληπτική ποινική καταστολή και ανταλλαγή πληροφοριών: ταυτότητα, συνέπειες και επιδράσεις στο παράδειγμα του ενωσιακού μοντέλου καταπολέμησης της τρομοκρατίας Σελ. 69
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ευθύνη ομίλου επιχειρήσεων – Περιορισμός ή καθήκον για το ποινικό δίκαιο, και μάλιστα κεντρικής σημασίας; Σελ. 89
Mark Pieth
Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βασιλείας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Διακυβέρνηση, Βασιλεία
Ingeborg Zerbes
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης
Η κατανομή του ρυθμιστικού πεδίου μεταξύ ποινικού νομοθέτη και δικαστή Σελ. 109
Νικόλαος Μπιτζιλέκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Οι αντιφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στο πεδίο των βασικών του αρχών και η συζήτηση για τις μορφές συμμετοχής στο έγκλημα Σελ. 129
Κωνσταντίνος Χατζηκώστας
Λέκτορας Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Επικίνδυνες υπερβάσεις κατά τη διενέργεια επαχθών ανακριτικών πράξεων: Το παράδειγμα της μαζικής εξέτασης DNA Σελ. 145
Γρηγόρης Καλφέλης
Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τα όρια της εφαρμογής της αρχής ne bis in idem σε διακρατικό και διακλαδικό επίπεδο: Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις Σελ. 153
Θεόδωρος Παπακυριάκου
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Υπεράσπιση σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ του (φιλόστοργου) κράτους κοινωνικής πρόνοιας και του (σεβόμενου την αυτονομία του ατόμου) κράτους δικαίου Σελ. 175
Sarah Zink
ΔΝ, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Goethe Frankfurt am Main
Back to Top