Ο ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ


Η εγκληματικότητα στην αρχαία ελληνική τραγωδία και στη σύγχρονη ελληνική νομολογία

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17599
Μιχαλοπούλου Ε.
Το έργο «Ο Μεταιχμιακός Χώρος του Εγκλήματος - Η εγκληματικότητα στην αρχαία ελληνική τραγωδία και στη σύγχρονη ελληνική νομολογία» αποτελεί μια εγκληματολογική μελέτη με αντικείμενο την αρχαία ελληνική τραγωδία, στο μικροσκόπιο της οποίας μπαίνουν οι ήρωες και ηρωίδες αυτής, ο Ορέστης, ο Οιδίποδας, η Κλυταιμνήστρα, η Μήδεια και οι εγκληματικές τους πράξεις, και κατασκευάζονται οι ιδεότυποι τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται περιπτώσεις εγκληματιών από τη σύγχρονη ελληνική νομολογία των ποινικών δικαστηρίων και διερευνάται η υπαγωγή τους στους ιδεότυπους των τραγικών ηρώων και ηρωίδων. Σύγχρονες Μήδειες και Κλυταιμνήστρες φέρουν σχεδόν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των τραγικών ηρωίδων, ενώ πολλά σημαντικά στοιχεία της συμπεριφοράς του Ορέστη αναγνωρίζονται και στη συμπεριφορά σύγχρονων εγκληματιών. Η μελέτη αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με τον κλάδο της εγκληματολογίας.
Πρόλογος Σελ. ΙX
Εισαγωγή στα ενδότερα του βιβλίου Σελ. 1
Κεφάλαιο πρώτο
Η Κατανοητική Κοινωνιολογία του Μ. Weber και οι Ιδεότυποι Σελ. 5
Κεφάλαιο δεύτερο
Η τραγωδία ως πηγή έρευνας
Έγκλημα, Δίκαιο και Λογοτεχνία Σελ. 14
Η αρχαία ελληνική τραγωδία Σελ. 21
Η καταγωγή της τραγωδίας Σελ. 23
Διόνυσος, ο μασκοφόρος Θεός Σελ. 38
Ο χορός Σελ. 40
Η πόλη-κράτος, ο φυσικός χώρος της τραγωδίας Σελ. 43
Η τραγωδία πηγή εγκληματολογικής έρευνας Σελ. 46
Κεφάλαιο τρίτο
Η Οικογένεια
Η καταγωγή της οικογένειας Σελ. 49
Η οικογένεια στον ελλαδικό χώρο Σελ. 51
Η οικογένεια κατεξοχήν τραγικός τόπος Σελ. 51
Η οικογένεια είναι χοροστάσι για το χορό της βίας Σελ. 53
Παιδοκτονία, η ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 61
Γονεοκτονία Σελ. 65
Αιμομιξία Σελ. 68
Οι τρεις βασικές απαγορεύσεις Σελ. 89
Κεφάλαιο τέταρτο
Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Πόσο έχει αλλάξει η θέση της Ελληνίδας σήμερα
Η αρχαία Ελληνίδα Σελ. 93
Κεφάλαιο πέμπτο
Σχέσεις εξουσίας
Οι τύποι εξουσίας του M. Weber Σελ. 115
Η οπτική του Μ. Foucault Σελ. 117
Μητέρα και εξουσία Σελ. 119
Σεξουαλικότητα και εξουσία Σελ. 124
Κεφάλαιο έκτο
Η ανθρώπινη φύση
Το προσωπείο Σελ. 133
Το πρόσωπο Σελ. 135
Η δημιουργία της κοινωνικής ταυτότητας Σελ. 143
Η ανθρώπινη φύση Σελ. 145
H ελλειπότητα Σελ. 148
Κεφάλαιο έβδομο
Ο ρόλος των κινήτρων στο έγκλημα. Η εκδίκηση
Το κίνητρο στις οικονομικές επιστήμες Σελ. 151
Κίνητρο και συναίσθημα Σελ. 152
Το κίνητρο ως βιολογική και ψυχολογική συμπεριφορά Σελ. 154
Η κοινωνιολογική θεώρηση των κινήτρων Σελ. 157
Τα κίνητρα ως εκκίνηση της εγκληματικής συμπεριφοράς Σελ. 159
Η εκδίκηση Σελ. 164
Κεφάλαιο ογδοο
Η διιστορικότητα του τραγικού υποκειμένου Σελ. 169
Κεφάλαιο ένατο
Οι ιδεότυποι της Μήδειας, της Κλυταιμνήστρας, του Οιδίποδα και του Ορέστη
Ο ιδεότυπος της Μήδειας Σελ. 185
Ο ιδεότυπος της Κλυταιμνήστρας Σελ. 208
Ο ιδεότυπος του Οιδίποδα Σελ. 233
Ο ιδεότυπος του Ορέστη Σελ. 260
Κεφάλαιο δέκατο
Περιπτώσεις εγκληματιών από τη σύγχρονη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Διερεύνηση υπαγωγής τους στους ιδεότυπους των τραγικών ηρώων και ηρωίδων
Περιπτώσεις αιμομιξίας Σελ. 283
Ο αιμομίκτης βιαστής της μητέρας του Σελ. 284
Η αιμομίκτρια μητέρα της Πάτρας Σελ. 286
Περιπτώσεις αιμομιξίας από τη διεθνή νομολογία Σελ. 287
Το αιμομικτικό ζευγάρι του Νέου Μεξικού Σελ. 287
Το αιμομικτικό ζευγάρι του Μίσιγκαν των ΗΠΑ Σελ. 289
Σύγχρονες Μήδειες Σελ. 290
Η Μήδεια του Καλαμακίου Σελ. 290
H Μήδεια της Κέρκυρας Σελ. 295
Πατέρες παιδοκτόνοι-εκδικητές Σελ. 298
Ο παιδοκτόνος και αυτόχειρας της Αργολίδας Σελ. 298
Ο παιδοκτόνος της Κρήτης Σελ. 299
Ο παιδοκτόνος της Φθιώτιδας Σελ. 301
Ο παιδοκτόνος της Αιτωλοακαρνανίας Σελ. 304
Σύγχρονες Κλυταιμνήστρες Σελ. 308
Η συζυγοκτόνος παπαδιά Σελ. 308
Η συζυγοκτόνος με το υπνωτικό Σελ. 313
Η συζυγοκτόνος της εξοχικής κατοικίας Σελ. 321
Η περίπτωση της Jacqueline Sauvage Σελ. 324
Σύγχρονοι μητροκτόνοι-γονεοκτόνοι Σελ. 326
Ο μητροκτόνος των Σερρών Σελ. 327
Ο νεαρός πατροκτόνος Σελ. 330
Συμπεράσματα Σελ. 336
Επίμετρο Σελ. 341
Βιβλιογραφία Σελ. 343
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 349
Back to Top