Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Χριστακάκου – Φωτιάδη K., Κατσούγκρη Π., Πούλιος Γ., Ανδρουλάκη Δ., Πλιάτσικας Κ.
Για εγγραφές έως 10 Οκτωβρίου - early bird-15%
Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση έχει κύριο στόχο του την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τον διαμεσολαβητή που επιθυμεί να ασχοληθεί με υποθέσεις διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, αλλά και γενικότερα με υποθέσεις που αφορούν σε θέματα εμπράγματου και κτηματολογικού δικαίου.

Το Πρόγραμμα έχει οργανωθεί κατά τρόπο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του κτηματολογικού δικαίου, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, και τελικά να αποκτήσουν τα εργαλεία προκειμένου να καθοδηγήσουν τα μέρη στην εξεύρεση της καλύτερης λύσης που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων.

1η ημέρα

Εισαγωγική παρουσίαση:  Κ. Χριστακάκου

Ενότητα 1: Ν. 2308/1995 – Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου: Διαδικασία από τη συλλογή δηλώσεων έως την περαίωσή της και τις πρώτες εγγραφές

 

2η ημέρα

Ενότητα 2: Εμπράγματες αγωγές – Η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998: Δογματική θεμελίωση – θεωρητική προσέγγιση – πρακτικές προεκτάσεις

 

3η ημέρα

Ενότητα 3: Διορθώσεις (δικαστικές και εξωδικαστικές) ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών: Θεωρητική ανάλυση και πρακτικά ζητήματα (4 ώρες)

 

4η ημέρα

Ενότητα 4: Ο έλεγχος νομιμότητας και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα

 

5η ημέρα

Ενότητα 5: Ο ρόλος του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών στο πρακτικό διαμεσολάβησης

Προσομοίωση επίλυσης κτηματολογικής διαφοράς

Ενότητα 1: Ν 2308/1995 - Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου: Διαδικασία από τη συλλογή δηλώσεων έως την περαίωσή της και τις πρώτες εγγραφές

• Στάδια Κτηματογράφησης
• Προανάρτηση
• Ανάρτηση
• Διατυπώσεις δημοσιότητας μετά την ανάρτηση
• Υποβολή Δήλωσης / Ένστασης για εμπράγματο δικαίωμα με αιτία κτήσης «χρησικτησία» σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη από την έναρξη της ανάρτησης και μετά - άρ. 2 παρ. 9 Ν 2308/1995 - ιδίως μετά τον Ν 4821/2021
• Αναμόρφωση προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων - Περαίωση της κτηματογράφησης - ιδίως μετά τον Ν 4821/2021
• Πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία

Ενότητα 2: Εμπράγματες αγωγές - Η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6§2
Ν 2664/1998: Δογματική θεμελίωση - θεωρητική προσέγγιση - πρακτικές προεκτάσεις

• Αγωγές προστασίας εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων: Διεκδικητική και αρνητική αγωγή
• Ιδίως η αγωγή του άρθρου 6§2 Ν 2664/1998: έννοια - προϋποθέσεις - συνέπειες
• Ειδικότερα, η υπαγωγή των κτηματολογικών διαφορών σε διαμεσολάβηση

Ενότητα 3: Διορθώσεις (δικαστικές & εξωδικαστικές) ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών: Θεωρητική ανάλυση και πρακτικά ζητήματα

• Η αίτηση του άρθρου 6§3, 4, 8 Ν 2664/1998
• Η αγωγή του άρθρου 7§2 Ν 2664/1998 - Ο ρόλος του πρακτικού διαμεσολάβησης στην εν λόγω διαδικασία
• Η αίτηση των άρθρων 18, 19 Ν 2664/1998

Ενότητα 4: Ο έλεγχος νομιμότητας και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα

• Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου
• Αρχές που διέπουν το Κτηματολόγιο
• Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών
• Καταχωριζόμενες στα Κτηματολογικά φύλλα πράξεις
• Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών - Έλεγχος: νομιμότητας, νομιμότητας για την καταχώριση του Πρακτικού Διαμεσολάβησης, της απόφασης του Προϊσταμένου

Ενότητα 5: Ο ρόλος του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών στο πρακτικό διαμεσολάβησης

• Σύνολο δεδομένων - διατάξεων που επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας
ενός ακινήτου
• Αντιμετώπιση ακινήτου βάσει του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος
• Περιεχόμενο - πληρότητα τοπογραφικού διαγράμματος & διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών
• Αντιμετώπιση υφιστάμενων κατασκευών στο πρακτικό διαμεσολάβησης
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Προσομοίωση επίλυσης κτηματολογικής διαφοράς

Σε διαμεσολαβητές που:

α) έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση (40 ή 80 ωρών) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της διαμεσολάβησης,

β) επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών,

γ) αντιλαμβάνονται ότι η διαμεσολάβηση στις εν λόγω διαφορές απαιτεί ειδικές γνώσεις αλλά και συγκεκριμένη στάση απέναντι στη διαφορά και τα μέρη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε δικηγόρους που επιθυμούν να παρίστανται ως νομικοί παραστάτες σε κτηματολογικές διαμεσολαβήσεις

Χάρης Μεϊδάνης

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι δικηγόρος, ΔΝ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Eίναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων του ICC. Πέρα από την εμπειρία του σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις, διαθέτει και σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Είναι αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Έχει υπάρξει Διαιτητής σε υποθέσεις συμβάσεων εμπορικών πωλήσεων/κατασκευής Φ/Β πάρκων και αρχιτεκτονικής μελέτης, διαμεσολαβητής σε διαφορές μεταξύ εταίρων και έχει συμμετάσχει σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις ως νομικός παραστάτης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων/συμβάσεις προμήθειας υλικών/συμβάσεις διανομής και διαφορές σχετικές με εμπορικά σήματα). Έχει εκτενή συγγραφική και διδακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δικαίου διεθνών συναλλαγών και εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Τέλος, είναι ο Διευθυντής κατάρτισης του Φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ.

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Ο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω Πάγω) με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Διδάκτορας Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Αστικού Δικαίου και πτυχιούχος Νομικής του ίδιου Τμήματος. Επίσης, από τον Ιανουάριο 2019 διδάσκει Εμπράγματο και Κληρονομικό Δίκαιο ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia). Η διδακτορική του διατριβή, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει τίτλο: «Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998». Είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δικηγόρος του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε πληθώρα πανελλήνιων συνεδρίων με αντικείμενο το Κτηματολογικό Δίκαιο και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών με συναφές περιεχόμενο.

Τρόπος Πληρωμής:

Η εξόφληση γίνεται στο παρακάτω iban: GR1401101510000015100152964

Κύριος δικαιούχος: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη.

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του προγράμματος, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Δηλώστε συμμετοχή
Κωδ. 90040|90041
22 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
14, 16, 17, 21, 23 Νοεμβρίου 2023 (16:30 – 21:30, 17:00-21:00, 17:00 – 21:30)
Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Χριστακάκου – Φωτιάδη K., Κατσούγκρη Π., Πούλιος Γ., Ανδρουλάκη Δ., Πλιάτσικας Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 450,00 € Ειδική Τιμή 382,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Για εγγραφές έως 10 Οκτωβρίου - early bird-15%

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Δηλώστε συμμετοχή
Κωδ. 90040|90041
22 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
14, 16, 17, 21, 23 Νοεμβρίου 2023 (16:30 – 21:30, 17:00-21:00, 17:00 – 21:30)
Εισηγητές: Μεϊδάνης Χ., Χριστακάκου – Φωτιάδη K., Κατσούγκρη Π., Πούλιος Γ., Ανδρουλάκη Δ., Πλιάτσικας Κ.
Back to Top