ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12581
Χριστιανός Β.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-960-272-731-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα - τρίτη στη σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» - μονογραφία με τον τίτλο «Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αποτυπώνει τα πάγια χαρακτηριστικά που αφορούν την προσφυγή λόγω παραβάσεως, όπως αυτά αναδεικνύονται τόσο από το κείμενο της Συνθήκης όσο και ιδίως από τα κυρίαρχα νομολογιακά ρεύματα, τα οποία δείχνουν ότι η εν λόγω προσφυγή έχει ως σκοπό τη διασφάλιση μιας ισορροπίας μεταξύ του συμφέροντος της Ένωσης και των κρατών μελών. Η προσφυγή λόγω παραβάσεως συνιστά διαδικασία που αναφέρεται αποκλειστικά στις σχέσεις κρατών μελών μεταξύ τους ή μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών και δεν εμπεριέχει ως στόχο την προστασία των συμφερόντων των ιδιωτών. Η μονογραφία διακρίνεται σε δύο μέρη: το πρώτο αφορά στις μεταβολές της φυσιογνωμίας της προσφυγής λόγω παραβάσεως, το δεύτερο στη μετάλλαξη της δομής της προσφυγής λόγω παραβάσεως.

Η μονογραφία συνοδεύεται από επιλογή βιβλιογραφίας, ευρετήριο παρατιθέμενης νομολογίας των δικαστηρίων της ΕΕ και, τέλος, αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. Ζητήματα ΜεθόδουΣελ. 1
α) Ζητήματα ορολογίαςΣελ. 1
β) Εργαλεία μεθοδολογικής προσέγγισης Σελ. 5
2. Διαρκή και πάγια χαρακτηριστικά της προσφυγής λόγω παραβάσεως Σελ. 10
α) Διαδικασία καταγγελίας προς την Επιτροπή: Νομική θέση των ιδιωτώνΣελ. 11
i) Περιεχόμενο διακριτικής ευχέρειας της ΕπιτροπήςΣελ. 12
ii) Συνέπειες διακριτικής ευχέρειας της ΕπιτροπήςΣελ. 16
β) Διαδικασία προσφυγής λόγω παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου: Νομική θέση της Επιτροπής ή του προσφεύγοντος κράτους Σελ. 25
i) Αναγκαιότητα ειδικής προδικασίαςΣελ. 25
ii) Ανάγκη ταυτότητας αντικειμένου αιτιολογημένης γνώμης και προσφυγήςΣελ. 30
iii) Απόδειξη της παράβασης και βάρος αποδείξεωςΣελ. 33
3. Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 41
ΜΕΡΟΣ Ι  
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ  
1. Η νομοθετική επέκταση των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου και η επίδρασή της στην προσφυγή λόγω παραβάσεωςΣελ. 47
α) Επέκταση αρμοδιοτήτων του ΔικαστηρίουΣελ. 47
i) Κατάργηση των πυλώνωνΣελ. 48
ii) Το άρθρο 6, παρ. 1 ΣΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών ΔικαιωμάτωνΣελ. 49
β) Εξαιρέσεις από την επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΔικαστηρίουΣελ. 50
2. Η νομοθετική τροποποίηση των διατάξεων της προσφυγής λόγω παραβάσεωςΣελ. 52
α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 52
β) Νομοθετικές μεταβολές των διατάξεων που διέπουν την προσφυγή λόγω παραβάσεως Σελ. 57
i) Μη συμμόρφωση προς προηγούμενη απόφαση του ΔικαστηρίουΣελ. 57
ii) Συγχώνευση της αρχικής διαδικασίας προσφυγής λόγω παραβάσεως με την «παράβαση επί παραβάσεως»Σελ. 60
iii) Λοιπά ζητήματαΣελ. 61
3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΊΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ  
1. Η απομάκρυνση από το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Σελ. 69
α. Αρμόδιος δικαστής επί προσφυγής λόγω παραβάσεωςΣελ. 70
β. Μέσα άμυνας των κρατών μελώνΣελ. 74
i) Ανάγκη προηγούμενης εξάντλησης ένδικων μέσωνΣελ. 75
ii) Exceptio non adimpleti contractus Σελ. 77
2. Η ενσωμάτωση της προστασίας των ιδιωτικών συμφερόντων στην προσφυγή λόγω παραβάσεως Σελ. 78
3. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 91
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι Σελ. 92
ΜΕΡΟΣ IΙ  
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ  
Εισαγωγή στο Μέρος ΙΙ Σελ. 95
i) Η μετάλλαξη της δομήςΣελ. 97
ii) Η αιτιολογίαΣελ. 97
iii) Η συμμετοχή του ιδιώτη, εγγύηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των κρατικών παραβάσεωνΣελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 101
1. Γιατί τα δικαστήρια κράτους μέλους καθίστανται αρμόδια για έλεγχο κρατικών παραβάσεων; Σελ. 104
2. Πώς ο εθνικός δικαστής καθίσταται ελεγκτής της παράβασης του κράτους μέλους; Σελ. 111
3. Υπό ποιες προϋποθέσεις τα εθνικά δικαστήρια ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου κρατικών παραβάσεων; Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 125
1. In natura και ad hoc εκπλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσης του κράτους Σελ. 130
α) Η «αρχή της υπεροχής»Σελ. 130
β) 'Αμεσο αποτέλεσμα Σελ. 136
i) Διατάξεις της Συνθήκης Σελ. 137
ii) Διατάξεις οδηγιώνΣελ. 139
γ) Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίουΣελ. 146
i) Σύμφωνη ερμηνεία στις διαφορές μεταξύ ιδιώτη και κράτους Σελ. 146
ii) Σύμφωνη ερμηνεία στις διαφορές μεταξύ ιδιωτώνΣελ. 153
iii) Αυτεπάγγελτη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τον εθνικό δικαστήΣελ. 161
2. Χρηματική ad hoc εκπλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσης του κράτους Σελ. 164
α) Νομική βάσηΣελ. 166
β) Η κατάφωρη παράβαση της υποχρέωσης συμμόρφωσης Σελ. 174
i) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 174
ii) Xαρακτηριστικά της κατάφωρης παράβασης της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 177
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΣελ. 183
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Ι. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΣελ. 189
ΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡIΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓIΑΣΣελ. 223
A. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΣελ. 223
Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥΣελ. 235
ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡIΟΣελ. 237
Back to Top