ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε.

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12469
Αθανασίου Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 456
  • ISBN: 978-960-272-670-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το σύγγραμμα "Μέτοχοι και Εταιρική Εποπτεία, Η Ενεργός Ανάμειξη των Μετόχων στις Εταιρικές Αποφάσεις ως Μέσο Άσκησης Εποπτείας στη Διοίκηση της ΑΕ", εστιάζει στο ρόλο που οι Μέτοχοι έχουν στη σύγχρονη ΑΕ και στα συνακόλουθα Μετοχικά Δικαιώματα Συμμετοχής και Κατανομής Αρμοδιοτήτων. Τα ανωτέρω θέματα βρίσκονται στο κέντρο της διεθνούς προβληματικής για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στις σελίδες του Βιβλίου αναλύονται διεξοδικά η Θεωρία Διαχείρισης Αλλότριων Συμφερόντων (Agency Theory), η Κατανομή των Εξουσιών στην ΑΕ, το Δικαίωμα Ουσιαστικής Συμμετοχής και η Μετοχική Ενεργοποίηση και Οδηγία 2007/36/ΕΚ.

Η ύλη διαρθρώνεται ως εξής. Μετά τον Πρόλογο ακολουθούν οι Εισαγωγικές Παρατηρήσεις όπου αναπτύσσονται κατά σειρά η Συρρίκνωση του Εποπτικού Ρόλου που έχουν οι Μέτοχοι, η Ενεργοποίηση των Μετόχων, και η Συγκριτική Προσέγγιση και Οικονομική Ανάλυση σχετικά με τους Μετόχους και την Εταιρική Εποπτεία που ασκούν. Μετά τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις αναπτύσσονται τα τρία μέρη του Βιβλίου που αφορούν στην Οικονομική Θεμελίωση του Εποπτικού Ρόλου που έχουν οι Μέτοχοι, στην Εταιρική Εποπτεία, και στα Όρια της, με έμφαση στην Συμμετοχή της Γενικής Συνέλευσης στη Λήψη Διαχειριστικών Αποφάσεων και στην Εταιρική Εποπτεία και στις Συνθήκες Άσκησης της με έμφαση στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Η ύλη ολοκληρώνεται με τη σχετική Βιβλιογραφία και το ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι Σχέσεις των Μετόχων με τους Διαχειριστές, η Συλλογική Δράση στην Πολυμετοχική Εταιρεία, η Αγορά ως Εξωτερικός Ελεγκτικός Οργανισμός, η Ευθύνη της Διοίκησης, η Διορθωτική Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, οι Προϋποθέσεις Άδειας της Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι και η Σχέση τους με την Εταιρεία, η Μετοχική Πρωτοβουλία, η Μετοχική Πληροφόρηση, η Εταιρική Εποπτεία μέσα από τη Διαδικασία της Ψηφοφορίας και η Υποχρέωση Διευκόλυνσης της Δράσης που αναλαμβάνουν οι Μέτοχοι.

Η ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών θέτει μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων, και την ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου του Μετόχου. Το Βιβλίο παρακολουθεί και αναλύει τον ρόλο που οι Μέτοχοι παραδοσιακά ασκούν στην Εταιρική Εποπτεία μιας ΑΕ και απευθύνεται στον Νομικό και στον Οικονομολόγο που ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ι. Συρρίκνωση του εποπτικού ρόλου του μετόχου: έμφαση στην προβληματική του εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 2
Α. Η διάσταση εταιρικού και μετοχικού συμφέροντος (πλουραλιστική άποψη)Σελ. 2
α. Η διάσταση ως μέθοδος ενίσχυσης της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησηςΣελ. 2
β. Η διάσταση ως πρόταση ανακατανομής αρμοδιοτήτωνΣελ. 5
Β. Η ταύτιση εταιρικού και μετοχικού συμφέροντος (μονιστική άποψη)Σελ. 6
α. Η ταύτιση ως στόχοςΣελ. 7
β. Η ταύτιση ως μέσοΣελ. 10
ΙΙ. Η ενεργοποίηση του μετόχουΣελ. 11
Α. Ο μέτοχος ως «κύριος της επιχείρησης»Σελ. 12
Β. Ο μέτοχος ως εκφραστής συμμετοχικής δημοκρατικής αντίληψηςΣελ. 14
α. Εταιρικοί JacksoniansΣελ. 14
β. Σύγχρονη πολιτική θεώρηση της α.ε.Σελ. 15
γ. Μετοχική δημοκρατία και μετοχική ενεργοποίησηΣελ. 17
Γ. Ο μέτοχος ως φορέας ελεγκτικής εξουσίαςΣελ. 17
IΙΙ. Διάρθρωση της ύληςΣελ. 18
A. Η μέθοδος Σελ. 18
α. Η συγκριτική προσέγγισηΣελ. 19
i. Η δυναμική της σύγκρισηςΣελ. 19
1. Η μεταφύτευση αμερικανικών θεσμών και αντιλήψεωνΣελ. 19
2. Οι συνθήκες υποδοχήςΣελ. 20
ii. Τα όρια της σύγκρισης: μετοχική σύνθεση και εταιρικό δίκαιοΣελ. 22
β. Η οικονομική ανάλυσηΣελ. 24
i. Η σημασία Σελ. 24
ii. Παραδοχές και θεωρητικά μοντέλαΣελ. 26
Β. Το αντικείμενο της μελέτηςΣελ. 27
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
Κεφάλαιο Πρώτο  
I. Η σχέση δικαιούχου συμφερόντων - διαχειριστή (principal-agent)Σελ. 31
§ 1. Βασικές έννοιεςΣελ. 31
A. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 31
Β. Το ζήτημαΣελ. 32
α. Ασυμμετρία συμφερόντωνΣελ. 32
β. Ασυμμετρία πληροφόρησηςΣελ. 34
γ. Απώλειες από την οικονομική διαχείριση αλλότριων συμφερόντων (agency loss)Σελ. 36
§2. Οι ενδοεταιρικές σχέσεις ως σχέσεις agent-principalΣελ. 37
Α. Η κατανομή του κινδύνουΣελ. 38
Β. Ο μέτοχος ως φορέας απομένοντος κινδύνουΣελ. 41
α. Η σημασία ανάληψης του απομένοντος κινδύνουΣελ. 41
β. Απομένων κίνδυνος και μηχανισμός λήψης αποφάσεων Σελ. 44
§ 3. Η χρησιμότητα της θεωρίαςΣελ. 46
Α. Είναι συμβατή με τις αρχές του ελληνικού δικαίου?Σελ. 46
α. Η (α)συμβατότητα από δογματική άποψηΣελ. 46
β. Η (α)συμβατότητα από τη σκοπιά του θετικού δικαίουΣελ. 49
Β. Θετικά και αρνητικά σημεία - ΠαραδείγματαΣελ. 50
ΙΙ. Απώλειες από τη διαχείριση αλλότριων συμφερόντων στην ΑΕΣελ. 52
§ 1. Το πρόβλημα της συλλογικής δράσης στην πολυμετοχική εταιρίαΣελ. 53
Α. Συλλογική δράση και «συνταγματική μικροοικονομία»Σελ. 53
Α. Το φαινόμενο της «έλλογης απάθειας»Σελ. 56
Γ. Το φαινόμενο του «ελεύθερου σκοπευτή»Σελ. 57
Δ. Το φαινόμενο εκμετάλλευσης του μεγάλου μετόχου από τον μικρόΣελ. 58
Ε. Συλλογικότητα και πολυπλοκότητα της διαχείρισηςΣελ. 59
§2. Οι οριζόντιες απώλειες στην ΑΕ συγκεντρωμένης μετοχικής ιδιοκτησίαςΣελ. 61
Α. Σύνδεση απομένοντος κινδύνου και εταιρικής διοίκησηςΣελ. 61
Β. Κοινό όφελος vs. προσωπικό όφελοςΣελ. 62
Κεφάλαιο Δεύτερο  
Ι. Η αγορά ως εξωτερικός ελεγκτικός μηχανισμόςΣελ. 66
§1. Η ανεπάρκεια των αγορών προϊόντος, κεφαλαίου και εργασίας στελεχών Σελ. 66
Α. Η επίδραση των συνθηκών ανταγωνισμού στον έλεγχο των ενδοεταιρικών απωλειώνΣελ. 66
Β. Η επίδραση της αγοράς κεφαλαίου στον έλεγχο των ενδοεταιρικών απωλειών Σελ. 68
Γ. Η επίδραση της αγοράς εργασίας στελεχών στον έλεγχο των ενδοεταιρικών απωλειώνΣελ. 69
§2. Η ανεπάρκεια της αγοράς εταιρικού ελέγχουΣελ. 70
Α. Η εξαγορά ως μέθοδος περιορισμού της ασυμμετρίας συμφερόντωνΣελ. 70
Β. ΕπιφυλάξειςΣελ. 72
α. Ατέλειες δομικής μορφήςΣελ. 72
β. Ατέλειες ρυθμιστικής φύσηςΣελ. 73
§ 3. H ανεπάρκεια της «αγοράς» εταιρικών δικαίωνΣελ. 77
ΙΙ. Εσωτερικοί μηχανισμοί εποπτείας της διοίκησηςΣελ. 79
§ 1. Η θέσπιση κινήτρων Σελ. 80
Α. Το κίνητρο ως μέσο εξισορρόπησης συμφερόντωνΣελ. 80
Β. Το κίνητρο ως περαιτέρω ενδoεταιρική απώλειαΣελ. 82
α. Πρόβλημα σχεδιασμού του κινήτρουΣελ. 82
β. Πρόβλημα αποφασιστικής αρμοδιότηταςΣελ. 85
§2. Η σύνθεση του διοικητικού οργάνουΣελ. 87
Α. Η ανάπτυξη του θεσμού των ανεξαρτήτων μελώνΣελ. 87
Β. Η αμφισβήτηση του θεσμούΣελ. 90
§ 3. Η ευθύνη της διοίκησηςΣελ. 93
A. Το ανέλεγκτο των επιχειρηματικών αποφάσεών τηςΣελ. 93
α. Το ανέλεγκτο ως αναγκαία ρύθμισηΣελ. 94
β. Το ανέλεγκτο ως συστημική προστασία των μετοχικών συμφερόντωνΣελ. 98
Β. Οι εγγενείς αδυναμίες του συστήματος ευθύνης Σελ. 99
α. Ως προς τη θεμελίωση των αξιώσεων αποζημίωσης Σελ. 99
β. Ως προς την ενάσκηση των αξιώσεων αποζημίωσηςΣελ. 101
ΙΙΙ. Ο μέτοχος ως παράγων περιστολής των απωλειών από τις σχέσεις agencyΣελ. 102
§ 1. Το ιάσιμο της συλλογικής απάθειας: Έξοδος vs. ΣυμμετοχήΣελ. 102
§ 2. Η απάθεια ως αποτέλεσμα νομοθετικών εμποδίωνΣελ. 105
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
A. Το πρόβλημα: πρακτικά ερωτήματαΣελ. 111
Κεφάλαιο Πρώτο  
Ι. Ρυθμιστικό κενό και κριτήρια πλήρωσηςΣελ. 113
§1. Ατέλειες της τεθειμένης ρύθμισηςΣελ. 114
Α. Η ΓΣ ως «ανώτατο» εταιρικό όργανοΣελ. 114
Β. Η εκ του νόμου κατανομή των εξουσιώνΣελ. 115
Γ. Αρρύθμιστες αρμοδιότητες και εταιρικός σκοπόςΣελ. 118
§2. Κατευθυντήριες αρχές οριοθέτησης με συγκριτικό ενδιαφέρονΣελ. 120
Α. Οι άγραφες αρμοδιότητες της ΓΣ στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 120
α. Ουσιώδης επέμβαση στο συμμετοχικό δικαίωμα Σελ. 121
i. Εμμεσοποίηση της μετοχικής επιρροήςΣελ. 121
ii. Νόθευση της οικονομικής αξίας της συμμετοχήςΣελ. 123
1. Σωρευτική θεμελίωση της άγραφης μετοχικής αρμοδιότηταςΣελ. 123
2. Αυτοτελής θεμελίωση της άγραφης μετοχικής αρμοδιότητας Σελ. 125
β. Εκ του αποτελέσματος εξομοίωση ενός μέτρου με καταστατική μεταβολήΣελ. 128
Β. Θεωρίες "de facto merger" και "transaction in control"Σελ. 131
§3. Αρρύθμιστες αρμοδιότητες στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 133
Α. Οικονομική αιτιολόγησηΣελ. 133
α. Ενδιάμεση ψήφος εμπιστοσύνης στη διοίκησηΣελ. 133
β. Διορθωτική λειτουργία της ΓΣΣελ. 135
Β. Το κριτήριο οριοθέτησης: ουσιώδης δομική μεταβολήΣελ. 137
α. Η φύση του μέτρουΣελ. 137
β. Η σπουδαιότητα του μέτρουΣελ. 140
Γ. Δογματική θεμελίωσηΣελ. 144
α. Το ανεφάρμοστο της γερμανικής «μετάπλασης δικαίου»Σελ. 144
β. Η πλήρωση της νομοθετικής ατέλειας με αναλογία δικαίουΣελ. 147
Δ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 149
α. Προϋποθέσεις άδειας της ΓΣΣελ. 149
i. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 149
ii. Απαιτούμενη πληροφόρηση της ΓΣΣελ. 151
β. Η άδεια της ΓΣ ως όρος εγκυρότητας του μέτρουΣελ. 152
γ. H σημασία των αρρύθμιστων αρμοδιοτήτων για την προστασία του μετόχουΣελ. 155
ΙΙ. ΕφαρμογέςΣελ. 157
§1. Μέτρα σχετικά με τη διάρθρωση της επιχείρησηςΣελ. 157
Α. Μέτρα μεταβολής ελέγχουΣελ. 157
α. Μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 157
β. Μορφές μερικής μεταβίβασηςΣελ. 159
i. Εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων: αξιολόγηση της «απομένουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας»Σελ. 159
ii. Απόσχιση κλάδου Σελ. 161
1. Απόρριψη αναλογίας νόμου: διάκριση απόσχισης και διάσπασηςΣελ. 162
2. Αναλογία δικαίου ως προς την οργανική αρμοδιότηταΣελ. 164
2.1. Η διαρθρωτική επίδραση της απόσχισηςΣελ. 165
2.1.1.Εισφορά κλάδου σε θυγατρική εταιρίαΣελ. 165
2.1.2. Εισφορά κλάδου σε μη ελεγχόμενη εταιρίαΣελ. 167
2.2. Η σπουδαιότητα της απόσχισηςΣελ. 167
1. Κτήση συμμετοχήςΣελ. 169
2. Εκποίηση συμμετοχήςΣελ. 171
3. Εισαγωγή σε οργανωμένη αγοράΣελ. 171
Β. Μέτρα ενδοομιλικής αναδιάρθρωσηςΣελ. 172
α. Λήψη θεμελιωδών αποφάσεων σε επίπεδο θυγατρικής εταιρίαςΣελ. 172
β. ΥποθυγατρικοποίησηΣελ. 173
§2. Μέτρα δι-επιχειρηματικής συνεργασίαςΣελ. 175
Α. Σύμβαση διαχείρισης stricto sensuΣελ. 175
Β. Ανάθεση διοίκησης συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 178
Γ. Συνεργασίες δικέφαλης δομής (dual-headed)Σελ. 180
§3. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 181
Κεφάλαιο Δεύτερο  
ΙΙ. Οργανικές αρμοδιότητες και δικαιοπρακτική αυτονομία Σελ. 183
§1. Υποστηριζόμενες απόψειςΣελ. 183
Α. Η κρατούσα άποψη της γενικής αρμοδιότητας της ΓΣΣελ. 184
Β. Η άποψη του αυστηρού διαχωρισμού των οργανικών εξουσιώνΣελ. 186
§2. Η διαχειριστική παρέμβαση της ΓΣ ως μορφή αυτοκαθορισμού στις ενδοεταιρικές σχέσειςΣελ. 188
Α. Οι νέες τάσεις του εταιρικού δικαίου Σελ. 188
α. ΓενικάΣελ. 188
β. Ενδείξεις που διατρέχουν τις σχέσεις των οργάνωνΣελ. 190
Β. Η περιορισμένη χρησιμότητα των ερμηνευτικών σταθερώνΣελ. 193
α. Εταιρική δημόσια τάξηΣελ. 193
β. Αντιστοίχηση εξουσίας και ευθύνηςΣελ. 195
γ. Εσωτερικότητα των διοργανικών σχέσεωνΣελ. 196
ΙΙ. Διαμόρφωση οργανικών αρμοδιοτήτων με βάση τον εταιρικό τύποΣελ. 197
§1. Η νομοθετική διαφοροποίησηΣελ. 197
Α. Αυτόνομη ρύθμιση κλειστών AEΣελ. 197
Β. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κατανομή αρμοδιοτήτων Σελ. 200
§2. Η ερμηνευτική διαφοροποίησηΣελ. 202
Α. Οικονομικός λόγος της διαφοροποίησηςΣελ. 202
Β. Υποδοχή της διαφοροποίησης από το ελληνικό δίκαιοΣελ. 204
Γ. ΕφαρμογέςΣελ. 208
α. Παραδείγματα επιτρεπόμενων καταστατικών ρητρώνΣελ. 208
β. H ειδική περίπτωση της καθολικής συναίνεσης των μετόχωνΣελ. 212
ΙΙΙ. Διαφοροποίηση των οργανικών αρμοδιοτήτων με βάση τη φύση των μέτρωνΣελ. 215
§1. Η μετοχική συναίνεση ως μέσο αυτορρύθμισης στις εισηγμένες ΑΕΣελ. 215
§2. Η φύση των μέτρων ως όριο της ανάμειξης των μετόχωνΣελ. 217
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Κεφάλαιο Πρώτο  
Ι. Η ενίσχυση της διαδικασίας ως μέσο προώθησης της μετοχικής συμμετοχήςΣελ. 223
§ 1. Το φαινόμενο της «διαδικαστικοποίησης» του εταιρικού δικαίουΣελ. 223
Α. Η διαδικασία ως μορφή αντανακλαστικής ρύθμισηςΣελ. 223
Β. Το αίτημα της δίκαιης διαδικασίαςΣελ. 224
§ 2. Από το δικαίωμα ψήφου στο «δικαίωμα της πεφωτισμένης ψήφου»Σελ. 228
Α. Θετική νομοθετική δράσηΣελ. 228
α. Έμμεση δράση: ενθάρρυνση μετοχικής συνεργασίαςΣελ. 228
i. Συντονισμός μετόχων και κίνδυνος εξαγοράςΣελ. 229
ii. Ενώσεις μετόχωνΣελ. 231
β. 'Αμεση δράση, ιδίως στην οδηγία 2007/36/ΕΚΣελ. 233
Β. Χαρακτηριστικά του δικαιώματος ουσιαστικής συμμετοχής lato sensuΣελ. 237
α. Δικαίωμα σύνθετοΣελ. 237
β. Δικαίωμα ατομικόΣελ. 239
γ. Δικαίωμα αναφαίρετοΣελ. 242
δ. Διαδικαστική ισότητα Σελ. 243
i. Διαφορές ουσιαστικής και διαδικαστικής ισότηταςΣελ. 243
ii. Η σημασία τουςΣελ. 244
ΙΙ. Εγγενείς αδυναμίες της διεθνούς μετοχικής ενεργοποίησηςΣελ. 247
§ 1. Ως προς τη σχέση μετόχου και εταιρίαςΣελ. 247
Α. Διάκριση πραγματικού και νόμιμου δικαιούχου μετοχικού δικαιώματοςΣελ. 248
α. Η λειτουργία των συστημάτων έμμεσης διακατοχής αξιώνΣελ. 248
β. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στα συστήματα έμμεσης διακατοχής αξιώνΣελ. 249
γ. Δυνατότητες θεραπείας;Σελ. 251
Β. Διάσπαση οικονομικού κινδύνου και δικαιώματος ψήφουΣελ. 255
α. Το φαινόμενο της «κενής ψήφου»Σελ. 256
i. Νομική διάσπαση: δανεισμός τίτλων & «αγορά της ημέρας καταγραφής»Σελ. 256
ii. Οι συναλλαγές επί παραγώγων ως οχήματα «κενής ψήφου»Σελ. 260
β. Η επίδραση στην εποπτική ικανότητα της ΓΣΣελ. 262
γ. Δυνατότητες θεραπείας;Σελ. 265
δ. Προσφυγή στους υφιστάμενους μηχανισμούς του εταιρικού δικαίουΣελ. 267
§ 2. Ως προς το πρόσωπο του μετόχουΣελ. 269
Α. Η ενδο-μετοχική σχέση Σελ. 269
Β. Η μετοχική ανομοιογένειαΣελ. 273
α. Επίδραση της ανομοιογένειας στη δυνατότητα εποπτείας των μετόχωνΣελ. 274
β. Επίδραση της ανομοιογένειας στις μορφές μετοχικής ενεργοποίησηςΣελ. 278
i. Συστημική ενεργοποίησηΣελ. 278
ii. Εξατομικευμένη ενεργοποίησηΣελ. 280
Κεφάλαιο Δεύτερο  
I. Δικαιώματα που εξυπηρετούν την ποιότητα της διαδικασίαςΣελ. 287
§ 1. Μετοχική πρωτοβουλίαΣελ. 287
Α. ΣημασίαΣελ. 287
α. Έλεγχος της ημερήσιας διάταξηςΣελ. 287
β. Προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίαςΣελ. 289
Β. Μορφές της μετοχικής πρωτοβουλίαςΣελ. 293
α. Προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξηΣελ. 293
i. Διαμόρφωση ως δικαίωμα μειοψηφίαςΣελ. 293
ii. 'Ασκηση του δικαιώματοςΣελ. 295
β. Υποβολή προτάσεων και σχεδίων απόφασηςΣελ. 297
Γ. Περιεχόμενο μετοχικής πρωτοβουλίαςΣελ. 299
α. Πρόταση υποψηφίων μελών ΔΣΣελ. 299
i. H επίδραση του πλειοψηφικού συστήματος εκλογής στις σχέσεις agencyΣελ. 299
ii. Ο ρόλος του μετόχου στο αναλογικό σύστημαΣελ. 301
1. Από το διορισμό συμβούλου στην αναλογική εκπροσώπησηΣελ. 302
2. Το αναλογικό σύστημα δεν είναι σύστημα αθροιστικής ψήφουΣελ. 303
β. Λήψη απόφασης επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΓΣΣελ. 305
i. Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας ως έκφανση αρμοδιότηταςΣελ. 305
1. Στις ρυθμισμένες αρμοδιότητεςΣελ. 305
2. Στις αρρύθμιστες αρμοδιότητεςΣελ. 307
3. Ειδικότερα, σε διαχειριστικά θέματαΣελ. 309
ii. H πρωτοβουλία ως μέσο επέκτασης της αρμοδιότηταςΣελ. 310
γ. Μη δεσμευτικές υποδείξεις μετόχωνΣελ. 313
i. Οι μη δεσμευτικές υποδείξεις μετόχων στο αμερικανικό δίκαιοΣελ. 313
ii. Η διατύπωση υπόδειξης στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 316
§ 2. Μετοχική πληροφόρηση και εταιρική διαφάνειαΣελ. 319
Α. Η διαφάνεια ως δείκτης ποιότητας της διαδικασίας Σελ. 319
α. Η εταιρική διαφάνεια ως μορφή συλλογικής γνώσης των μετόχωνΣελ. 319
β. Τι είδους διαφάνεια απαιτείται για την άσκηση μετοχικής εποπτείας;Σελ. 322
γ. Πόση διαφάνεια απαιτείται για την άσκηση μετοχικής εποπτείας;Σελ. 324
Β. Αξιολόγηση των μηχανισμών πληροφόρησηςΣελ. 325
α. Συλλογική πληροφόρησηΣελ. 325
β. Ατομική πληροφόρησηΣελ. 329
i. Συμπληρωματικότητα συλλογικής και ατομικής πληροφόρησηςΣελ. 329
ii. Ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης και μετοχική πρωτοβουλία Σελ. 331
iii. Ο κανόνας της πρόσβασης του μετόχου στην πληροφορίαΣελ. 333
iv. Οριζόντια εποπτεία και οριζόντια ροή της πληροφόρησης Σελ. 337
§3. Μετοχική ψηφοφορία: εποπτεία χωρίς φυσική παρουσία Σελ. 340
Α. Αυτοπρόσωπη συμμετοχή χωρίς φυσική παράστασηΣελ. 342
α. Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής από απόστασηΣελ. 342
β. Τα μειονεκτήματα της κατάργησης της «φυσικής» συνεδρίασηςΣελ. 345
Β. Συμμετοχή χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσίαΣελ. 347
α. Ο πληρεξούσιος στην υπηρεσία των συμφερόντων του μετόχουΣελ. 347
i. Η ελεύθερη επιλογή πληρεξουσίουΣελ. 347
ii. Η σύγκρουση συμφερόντων μετόχου και πληρεξουσίουΣελ. 348
β. Ο πραγματικός φορέας του κινδύνου ως πληρεξούσιοςΣελ. 352
ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνες από τη «διαδικαστικοποίηση»του εταιρικού δικαίουΣελ. 355
§ 1. Ως προς το διοικητικό όργανοΣελ. 355
Α. Υποχρέωση μη παρεμπόδισης της μετοχικής δράσης στο αμερικανικό δίκαιοΣελ. 356
α. Παρεμπόδιση, ανατροπή ή εξουδετέρωση απόφασης των μετόχωνΣελ. 356
β. Πράξη ή παράλειψη των εταιρικών διοικητώνΣελ. 357
i. Ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία ή την αρμοδιότητα της συνέλευσης των μετόχωνΣελ. 358
ii. Αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήραΣελ. 359
γ. Κίνητρο και αποχρώντες λόγοιΣελ. 359
Β. Ο κανόνας της μη παρεμπόδισης του μετοχικού ελέγχου στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 361
α. Οικονομική και δογματική θεμελίωσηΣελ. 361
i. Στην οικονομική θεωρία της διαχείρισης αλλότριων συμφερόντωνΣελ. 361
ii. Στο εταιρικό δίκαιοΣελ. 361
β. Εφαρμογές Σελ. 364
γ. (Περιορισμένη) υποχρέωση διευκόλυνσης της μετοχικής δράσηςΣελ. 368
δ. Έννομες συνέπειες της παρεμπόδισης της μετοχικής συμμετοχήςΣελ. 370
i. Ευθύνη ΔΣ και επιχειρηματική κρίσηΣελ. 370
ii. Προσβολή της απόφασης που υλοποιεί την παρεμπόδισηΣελ. 371
§2. Ως προς το μέτοχο Σελ. 373
Α. Η καλή πίστη ως ακραίο όριο ελέγχου της μετοχικής ενεργοποίησηςΣελ. 374
α. Η υποχρέωση πίστης του μετόχου μειοψηφίαςΣελ. 374
i. Υποχρέωση διαβαθμισμένης έντασης Σελ. 374
ii. Έμφαση στην άρνηση σύμπραξης Σελ. 377
β. Μειωμένο πρακτικό ενδιαφέρον Σελ. 379
i. Οι παραδοχέςΣελ. 379
ii. Περιπτώσεις παθογένειας Σελ. 380
Β. Δυσχέρειες οριοθέτησηςΣελ. 381
α. Ως προς την επίμεμπτη συμπεριφοράΣελ. 381
i. Διεύρυνση της έννοιας της εταιρικής επιρροήςΣελ. 381
ii. "Σύγκρουση» μετοχικών συμφερόντωνΣελ. 383
β. Ως προς τη θεραπείαΣελ. 384
i. Ex ante: αποδυνάμωση του ιδιοτελούς μετόχουΣελ. 385
ii. Ex post συνέπειεςΣελ. 387
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 391
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 421
Back to Top