Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η πρακτική και θεωρητική εμβάθυνση στα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ενασχόληση με τις υποθέσεις διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ιδίως από τη σκοπιά της προστασίας του καταναλωτή. Το Σεμινάριο θα ασχοληθεί προεχόντως με όλα τα τρέχοντα και επίκαιρα ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς η σχετική νομολογία διαρκώς εμπλουτίζεται. Παραλλήλως, το επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μετατοπιστεί στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ και στην άμυνα του οφειλέτη κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ (Ν 4224/2013) όπως ισχύει
- Νομική φύση των κανόνων
- Οι έννοιες του συνεργάσιμου δανειολήπτη και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης
- Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)
- Υποχρεώσεις της τράπεζας και ευθύνη από την παραβίασή τους
- Βάρη του δανειολήπτη
- Συνεργάσιμος δανειολήπτης και Ν 3869/2010

Διαχείριση και πώληση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
- Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων και συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων
(οι ρυθμίσεις του Ν 4354/2015 όπως ισχύει)
- Ζητήματα προστασίας του δανειολήπτη

Η ανακοπή του οφειλέτη - καταναλωτή κατά της διαταγής πληρωμής
- Η έννοια του καταναλωτή πριν και μετά τον Ν 4512/2018
- Η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή
- Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από δάνειο - πιστωτική κάρτα - αλληλόχρεο λογαριασμό
- Ειδικά η ύπαρξη καταχρηστικών ΓΟΣ ως λόγοι ανακοπής
- Το ορισμένο της ανακοπής
- Το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας σύμφωνα με τον Ν 2251/1994

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
- Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
- Υποχρέωση τράπεζας για ενημέρωση και προστασία του δανειολήπτη
- Οι ρυθμίσεις του Ν 4438/2016 για τη στεγαστική πίστη
- Το ζήτημα της εφαρμογής ή μη της επενδυτικής νομοθεσίας
- Η εφαρμογή του άρθρου 2 Ν 2251/1994 για τους καταχρηστικούς ΓΟΣ
- Ειδικά η απόφαση C-186/2016 του ΔΕΕ
- Προστασία με βάση τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους της πράξης, που ασχολούνται με υποθέσεις διαχείρισης αφενός μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της αναγκαστικής εκτέλεσης και αφετέρου δανείων σε ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, απευθύνεται και σε νομικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλω- μα στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Tύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17047|17048
4 ώρες
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17047|17048
4 ώρες
Εισηγητές: Τσιαφούτης Β.
Back to Top