ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 52,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 52,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17941
Παντελίδου Κ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 416
  • ISBN: 978-960-654-226-8
  • ISBN: 978-960-654-226-8
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Το έργο «Μίσθωση πράγματος και ειδικές μισθώσεις» διατρέχει όλα τα θέματα που αφορούν αυτόν τον κλάδο της μίσθωσης πράγματος, εξετάζοντας τις σχετικές νομολογιακές εξελίξεις και παρουσιάζοντας τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα εξετάζει τη σχέση της μίσθωσης με άλλες συναφείς συμβάσεις, δικονομικά μισθωτικά ζητήματα, ζητήματα καταγγελίας της μίσθωσης και αναπροσαρμογής του μισθώματος, τα ιδιαίτερα είδη μισθώσεων (επαγγελματική μίσθωση, Leasing, βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb, κ.ά.), καθώς και την επίδραση της πανδημίας σε αυτά. Το έργο περιλαμβάνει με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα μισθώσεων. Το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες, εύχρηστο και επίκαιρο εργαλείο, χρήσιμο για τον νομικό της πράξης.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Συντομογραφίες Σελ. XΧI
§ 1. Εισαγωγή Σελ. 1
Α. Η μίσθωση πράγματος: Έννοια και προβληματισμοί Σελ. 2
Β. Διάρθρωση του βιβλίου Σελ. 4
§ 2. Η σύμβαση της μισθώσεως πράγματος σε σχέση με άλλες συμβάσεις Σελ. 7
Α. Έννοια Σελ. 7
Β. Κοινωνική σημασία Σελ. 8
Γ. Νομική φύση Σελ. 8
Δ. Η ελαττωματική μίσθωση Σελ. 9
Ε. Διάκριση από άλλες επώνυμες συμβάσεις Σελ. 11
Ι. Γενικά Σελ. 11
ΙΙ. Περιπτωσιολογία Σελ. 12
1. Πώληση Σελ. 12
2. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή προσοδοφόρου Σελ. 12
3. Παρακαταθήκη Σελ. 12
4. Χρησιδάνειο Σελ. 15
5. Εταιρεία Σελ. 15
6. Σύμβαση εργασίας Σελ. 16
7. Σύμβαση έργου Σελ. 16
ΣΤ. Διαδικασία μισθωτικών διαφορών Σελ. 17
Ι. Δικονομικά Σελ. 17
ΙΙ. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και διαταγή πληρωμής μισθωμάτων Σελ. 21
ΙΙΙ. Πιστοποιητικά ΔΟΥ για τα μισθώματα Σελ. 22
§ 3. Τα στοιχεία και η σύναψη της συμβάσεως μισθώσεως Σελ. 23
Α. Ρύθμιση Σελ. 24
Β. Στοιχεία της μίσθωσης Σελ. 24
Ι. Μίσθιο Σελ. 25
ΙΙ. Μίσθωμα Σελ. 26
ΙΙΙ. Συμφωνία παραχώρησης της χρήσης Σελ. 27
1. Χρήση και διάρκεια Σελ. 27
2. Τύπος Σελ. 27
3. Θεώρηση των μισθωτηρίων Σελ. 28
IV. Η μίσθωση κοινού Σελ. 28
1. Συνεκμίσθωση Σελ. 28
2. Συμμίσθωση Σελ. 29
3. Αναγκαστική ομοδικία Σελ. 30
§ 4. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή Σελ. 31
Α. Η παραχώρηση της χρήσης από τον εκμισθωτή ως κύρια υποχρέωση Σελ. 32
Ι. Παράδοση του μισθίου Σελ. 32
ΙΙ. Καταλληλότητα του μισθίου Σελ. 33
IΙΙ. Κατάλειψη του μισθίου Σελ. 33
ΙV. Διατήρηση του μισθίου κατάλληλου καθόλη τη διάρκεια Σελ. 34
Β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 34
Γ. Άρση της ευθύνης του εκμισθωτή Σελ. 35
Δ. Ειδικότερα οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εκμισθωτή ως προς τα βάρη, τους φόρους και τις δαπάνες Σελ. 36
Ι. Βάρη και φόροι Σελ. 36
ΙΙ. Δαπάνες Σελ. 37
1. Αναγκαίες δαπάνες Σελ. 37
2. Επωφελείς δαπάνες Σελ. 38
3. Δαπάνες χρήσης Σελ. 40
4. Δικαίωμα αφαίρεσης Σελ. 41
5. Φθορές οφειλόμενες σε συμφωνημένη χρήση Σελ. 42
6. Δικονομικά Σελ. 44
§ 5. Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή Σελ. 47
Α. Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή γενικά Σελ. 47
Β. Προϋποθέσεις κτήσης του ενεχύρου Σελ. 49
Ι. Μίσθωση ακινήτου Σελ. 49
ΙΙ. Καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 49
ΙΙΙ. Αντικείμενο του ενεχύρου Σελ. 50
1. Πράγματα κινητά Σελ. 50
2. Ενέχυρο στα κινητά του υπομισθωτή Σελ. 51
Γ. Λειτουργία του ενεχύρου Σελ. 52
Δ. Αποκλεισμός της καλόπιστης κτήσης Σελ. 53
Ε. Απόσβεση του ενεχύρου γενικώς Σελ. 54
Ι. Η απόσβεση με απομάκρυνση των κινητών Σελ. 55
ΙΙ. Απόσβεση του ενεχύρου έναντι ασφάλειας Σελ. 56
§ 6. Κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του μισθωτή Σελ. 57
Α. Η καταβολή του μισθώματος Σελ. 58
Β. Χρόνος, τόπος και τρόπος καταβολής Σελ. 58
Γ. Αναπροσαρμογή μισθώματος Σελ. 60
Δ. Απαλλαγή του μισθωτή Σελ. 73
Ε. Έκπτωση των ωφελημάτων Σελ. 75
ΣΤ. Εγκατάλειψη του μισθίου Σελ. 76
Ζ. Εγγύηση Σελ. 77
Η. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του μισθωτή και ειδικότερα η υποχρέωση για καλή χρήση του μισθίου Σελ. 79
Ι. Τα στοιχεία της κακής χρήσης Σελ. 79
II. Υποχρέωση επιμέλειας Σελ. 80
III. Υποχρέωση μη υπέρβασης συμφωνημένης χρήσης Σελ. 81
IV. Υποχρέωση αρμόζουσας συμπεριφοράς προς τους άλλους ενοίκους Σελ. 83
Θ. Δικαίωμα καταγγελίας Σελ. 83
Ι. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 84
§ 7. Δικαίωμα υπομίσθωσης Σελ. 87
Α. Πότε επιτρέπεται η παραχώρηση Σελ. 87
Β. Παραχώρηση της χρήσης Σελ. 88
Γ. Υπομίσθωση Σελ. 90
Ι. Σχέση υπεκμισθωτή-υπομισθωτή Σελ. 91
ΙΙ. Σχέση εκμισθωτή-υπεκμισθωτή Σελ. 91
ΙΙΙ. Σχέση αρχικού εκμισθωτή-υπομισθωτή Σελ. 92
Δ. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση Σελ. 93
Ε. Εκχώρηση μισθωμάτων Σελ. 94
ΣΤ. Είσοδος νέου μισθωτή Σελ. 95
§ 8. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης από την πλευρά του εκμισθωτή Σελ. 97
Α. Δικαιώματα του μισθωτή επί ελαττωματικότητας του μισθίου Σελ. 98
Β. Προϋποθέσεις ευθύνης για πραγματικά ελαττώματα και συνέπειες Σελ. 99
Ι. Ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος Σελ. 99
ΙΙ. Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων Σελ. 100
ΙΙΙ. Η μείωση ή η μη καταβολή του μισθώματος Σελ. 101
Γ. Αποζημίωση για μη εκτέλεση Σελ. 104
Ι. Περιεχόμενο και δικαιούχος της αποζημίωσης Σελ. 105
ΙΙ. Δικαίωμα άρσης Σελ. 106
Δ. Σχέση των δικαιωμάτων του μισθωτή Σελ. 107
Ε. Περιπτώσεις απαλλαγής του εκμισθωτή από την ευθύνη από το νόμο Σελ. 109
Ι. Γενικά Σελ. 109
ΙΙ. Γνώση του μισθωτή κατά τη σύναψη Σελ. 109
ΙΙΙ. Άγνοια από βαριά αμέλεια Σελ. 111
IV. Ανεπιφύλακτη παραλαβή Σελ. 112
V. Υπαιτιότητα του μισθωτή Σελ. 113
ΣΤ. Απαλλακτικές συμφωνίες Σελ. 113
Ζ. Το νομικό ελάττωμα στη μίσθωση Σελ. 115
Η. Η ευθύνη κατά τις γενικές διατάξεις Σελ. 118
Ι. Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων εκμισθωτή Σελ. 118
ΙΙ. Οι γενικές διατάξεις στις οποίες παραπέμπει η ΑΚ 584 Σελ. 118
ΙΙΙ. Σχέση των διατάξεων μεταξύ τους Σελ. 120
IV. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου Σελ. 121
Θ. Παράλειψη γνωστοποίησης των ελαττωμάτων Σελ. 122
Ι. Η υποχρέωση ειδοποίησης Σελ. 122
ΙΙ. Συνέπειες παράλειψης της ειδοποίησης Σελ. 123
§ 9. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης Σελ. 125
Α. Γενικά Σελ. 126
Β. Περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται η καταγγελία Σελ. 126
Ι. Μη έγκαιρη και ανεμπόδιστη παραχώρηση ή αφαίρεση της συμφωνημένης χρήσης, ολικά ή μερικά Σελ. 126
ΙΙ. Πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας Σελ. 127
ΙΙΙ. Η καταγγελία λόγω κινδύνου υγείας Σελ. 128
1. Έννοια Σελ. 128
2. Προϋποθέσεις Σελ. 129
α. Μίσθωση κατοικίας Σελ. 129
β. Χρήση που συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο υγείας Σελ. 129
γ. Άσκηση της καταγγελίας λόγω κινδύνου υγείας Σελ. 130
Γ. Άσκηση καταγγελίας Σελ. 130
Δ. Σχέση καταγγελίας με άλλα δικαιώματα Σελ. 133
Ε. Αποζημίωση μαζί με την καταγγελία Σελ. 133
ΣΤ. Η στέρηση καταγγελίας γενικώς Σελ. 134
Ι. Στέρηση καταγγελίας λόγω απαλλαγής του εκμισθωτή από τις ειδικές διατάξεις Σελ. 134
ΙΙ. Στέρηση καταγγελίας από γενικές διατάξεις Σελ. 135
Ζ. Η ενέργεια της καταγγελίας Σελ. 135
I. Έκταση εφαρμογής Σελ. 135
II. Αποτελέσματα καταγγελίας Σελ. 136
§ 10. Παράβαση της υποχρεώσεως του μισθωτή για καταβολή του μισθώματος Σελ. 139
Α. Γενικά Σελ. 140
Β. Προϋποθέσεις καταγγελίας Σελ. 140
Ι. Καθυστέρηση μισθώματος Σελ. 140
ΙΙ. Η απουσία εύλογης αιτίας Σελ. 142
ΙΙΙ. Προθεσμία καταγγελίας Σελ. 142
Γ. Αποτελέσματα της καταγγελίας και άρση των αποτελεσμάτων Σελ. 144
Δ. Απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας Σελ. 146
Ι. Η έννοια της δυστροπίας Σελ. 146
ΙΙ. Επανειλημμένη δυστροπία Σελ. 150
Ε. Σχέση αγωγής απόδοσης λόγω δυστροπίας και καταγγελίας κατά την ΑΚ 597 Σελ. 150
§ 11. Παραγραφές των αξιώσεων εκμισθωτή και μισθωτή Σελ. 153
Α. Παραγραφή των αξιώσεων του εκμισθωτή Σελ. 153
Β. Παραγραφή των αξιώσεων του μισθωτή Σελ. 156
Γ. Παραγραφή σε επιδικία Σελ. 157
Δ. Συνήθης παραγραφή Σελ. 158
§ 12. Παράταση και αναμίσθωση Σελ. 161
Α. Ρητή και σιωπηρή αναμίσθωση Σελ. 161
Β. Προϋποθέσεις και συνέπειες της σιωπηρής αναμίσθωσης Σελ. 163
Ι. Θετικές προϋποθέσεις Σελ. 163
ΙΙ. Αρνητικές προϋποθέσεις. Η μη εναντίωση ειδικότερα Σελ. 164
ΙΙΙ. Αποτελέσματα Σελ. 166
IV. Δικονομικά Σελ. 167
Γ. Η παράταση της μίσθωσης Σελ. 167
§ 13. Εκποίηση μισθίου Σελ. 171
Α. Γενικά Σελ. 172
Β. Η εκποίηση μίσθιου κινητού Σελ. 173
Γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής των ΑΚ 614-615 Σελ. 174
Ι. Έγκυρη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου Σελ. 174
ΙΙ. Εκποίηση του ακινήτου Σελ. 177
ΙΙΙ. Το έγγραφο βέβαιης χρονολογίας Σελ. 179
Δ. Συνέπειες Σελ. 181
Ε. Η απουσία μισθωτηρίου με βέβαιη χρονολογία Σελ. 184
ΣΤ. Καταγγελία από το νέο κτήτορα Σελ. 186
Ζ. Ο πλειστηριασμός του εκμισθωμένου ακινήτου - Η εκμίσθωση μετά την κατάσχεση Σελ. 187
Η. Προκαταβολές και κατασχέσεις μισθωμάτων Σελ. 191
Ι. Σκοπός Σελ. 191
ΙΙ. Η εφαρμογή στις επαγγελματικές μισθώσεις Σελ. 191
ΙΙΙ. Η διάθεση των μισθωμάτων Σελ. 192
IV. Η γνωστοποίηση της εκποίησης Σελ. 193
V. Το ανίσχυρο απέναντι στο νέο κτήτορα Σελ. 194
Θ. Ενυπόθηκο μίσθιο Σελ. 194
Ι. Έννοια Σελ. 194
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 195
ΙΙΙ. Συνέπειες Σελ. 196
Ι. Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται Σελ. 197
Ι. Γενικά Σελ. 197
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 197
ΙΙΙ. Συνέπειες Σελ. 200
§ 14. Η λήξη της μίσθωσης ορισμένου και αόριστου χρόνου Σελ. 203
Α. Γενικοί και ειδικοί λόγοι λήξης Σελ. 204
Β. Η λύση με συμφωνία Σελ. 205
Γ. Η αυτοδίκαιη λύση και η παράβαση όρου Σελ. 206
Δ. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο Σελ. 208
Ε. Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου Σελ. 210
ΣΤ. Λήξη της μίσθωσης αόριστου χρόνου Σελ. 211
Ι. Η άσκηση της καταγγελίας Σελ. 211
ΙΙ. Περισσότεροι εκμισθωτές ή μισθωτές Σελ. 214
IΙΙ. Αποτελέσματα της καταγγελίας Σελ. 215
Ζ. Τήρηση προθεσμίας στην καταγγελία Σελ. 216
Η. Ειδικές περιπτώσεις καταγγελίας Σελ. 218
Ι. Μίσθωση μακρότερη της τριακονταετίας Σελ. 218
1. Η καταγγελία κατά τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας Σελ. 218
2. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις γενικότερα Σελ. 220
ΙΙ. Καταγγελία από κληρονόμο Σελ. 221
1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 221
2. Ενδοτικός χαρακτήρας Σελ. 222
3. Προϋποθέσεις Σελ. 222
4. Υπεισέλευση των κληρονόμων του μισθωτή και δικαιούχοι καταγγελίας Σελ. 222
5. Άσκηση και προθεσμία της καταγγελίας Σελ. 225
6. Η καταγγελία από τον επιζώντα σύζυγο Σελ. 226
ΙΙΙ. Καταγγελία σε μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 227
1. Σκοπός Σελ. 227
2. Προϋποθέσεις Σελ. 227
α. Μίσθωση κατά το χρόνο της μετάθεσης Σελ. 227
β. Ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου Σελ. 228
γ. Μετάθεση σε άλλο τόπο Σελ. 228
3. Άσκηση και αποτελέσματα καταγγελίας Σελ. 229
§ 15. Συνέπειες της λήξης Σελ. 231
Α. Απόδοση από το μισθωτή Σελ. 232
Β. Άρνηση απόδοσης Σελ. 234
Γ. Περισσότεροι συνεκμισθωτές ή συμμισθωτές Σελ. 235
Δ. Υποχρέωση απόδοσης του υπομισθωτή Σελ. 235
Ε. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος Σελ. 237
ΣΤ. Η καταστροφή του ασφαλισμένου μισθίου Σελ. 238
Ι. Καταστροφή από πυρκαγιά Σελ. 238
ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες Σελ. 239
Ζ. Η παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη Σελ. 240
Ι. Αποζημίωση χρήσης Σελ. 241
ΙΙ. Περαιτέρω ζημία Σελ. 244
§ 16. Επαγγελματική μίσθωση Σελ. 247
Α. Επαγγελματική μίσθωση Σελ. 247
Β. Σκοπός - Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 248
Γ. Παλαιές μισθώσεις Σελ. 249
Δ. Στοιχεία της επαγγελματικής μίσθωσης Σελ. 249
Ε. Ειδικές καταγγελίες Σελ. 252
ΣΤ. Νέες μισθώσεις Σελ. 254
§ 17. Ιδιαίτερα είδη μισθώσεων Σελ. 259
Α. Επαγγελματική μίσθωση Σελ. 260
Β. Μίσθωση οικογενειακής στέγης Σελ. 260
Ι. Έννοια Σελ. 260
ΙΙ. Παραχώρηση της χρήσης από το μισθωτή σύζυγο Σελ. 260
ΙΙΙ. Οικογενειακή στέγη και διακοπή της συμβίωσης Σελ. 261
V. Επίκαιρη νομολογία Σελ. 263
VΙ. Κοινοποίηση της καταγγελίας στο σύζυγο Σελ. 265
Γ. Μίσθωση κατοικίας Σελ. 267
Ι. Ελάχιστη διάρκεια και αναπροσαρμογή Σελ. 267
ΙΙ. Η «κύρια» κατοικία Σελ. 269
Δ. Μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ Σελ. 270
Ι. Μίσθωση για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών Σελ. 270
ΙΙ. Το Δημόσιο ως εκμισθωτής Σελ. 274
III. Μισθώσεις των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων Σελ. 275
ΙV. Mισθώσεις των ΟΤΑ Σελ. 276
Ε. Η χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 277
ΣΤ. Χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) Σελ. 283
Ζ. Μίσθωση ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές Σελ. 285
H. Βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας Σελ. 290
§ 18. Συμπεράσματα Σελ. 295
Υποδείγματα μισθώσεων Σελ. 313
Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας Σελ. 313
Αγωγή για πραγματικό ελάττωμα μισθίου (άρθρα 576 επ. ΑΚ) Σελ. 319
Αγωγή απόδοσης οφειλομένων μισθωμάτων με επικουρική βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 323
Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία (άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ) Σελ. 330
Αγωγή καταγγελίας και απόδοσης μισθίου Σελ. 333
Αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης και καταβολής της διαφοράς από την ετήσια αναπροσαρμογή Σελ. 338
Αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και διαταγής πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων Σελ. 347
Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και Διαταγή πληρωμής Σελ. 354
Αναπροσαρμογή μισθώματος Σελ. 362
Πίνακας νομοθετημάτων Σελ. 377
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 381
Back to Top