ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 14,99 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 14,99 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18928
Σπυρίδωνος Α.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 3η 2024
  • Σχήμα: 12x17
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 560
  • ISBN: 978-618-08-0281-8

Στην τρίτη αυτή έκδοση του κώδικα «Μισθώσεις ακινήτων» εντάσσονται σε μία λειτουργική ενότητα οι βασικές μορφές εκμετάλλευσης των ακινήτων μέσα από τα θεμελιώδη όσο και ποικίλα είδη μισθώσεων, γενικής και ειδικής φύσης, ανάλογα με το αντικείμενο, τον σκοπό και την κατηγορία, στην οποία υπάγεται κάθε ακίνητο που αποτελεί ή φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείμενο της μισθωτικής σύμβασης και σχέσης: Μισθώσεις αστικές, εμπορικές, βραχυχρόνιες (ΑirBnB), χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές, αλλά και μισθώσεις Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ακόμη και μισθώσεις περιπτέρων, σε εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά κ.λπ.

Ακόμη, περιέχεται παράλληλη παρουσίαση στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, του παλαιού (ΠΔ 34/1995) και του νέου (άρθρο 13 Ν 4242/2014) «κόσμου» αυτών, με χρονικό σημείο αφετηρίας των νέων ρυθμίσεων την 28.2.2014. Παλαιό και νέο δίκαιο συνυπάρχουν ταυτόχρονα, διέποντας, αντίστοιχα, τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν και μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Τέλος, εντάσσεται στο ίδιο ανωτέρω σύστημα διατάξεων η δικονομία των μισθώσεων, όπως αυτή ριζικά αναμορφώθηκε μετά τον Ν 4335/2015 (και με νεότερες τροποποιήσεις).

Ο κώδικας αυτός, μέσα από το συνολικώς παρατιθέμενο στην παρούσα έκδοση σύστημα κανόνων δικαίου που διέπει τις μισθώσεις, σκοπεί στην προαγωγή των συμφερόντων των ιδιοκτητών των ακινήτων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την εξοντωτική διαρκή υπερφορολόγηση με ταυτόχρονο σεβασμό στα δικαιώματα των μισθωτών, χωρίς την οικονομική και κοινωνική συνδρομή των οποίων, η απόδοση της εκμετάλλευσης των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ανέφικτη.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για νομικούς, οποίοι ενδιαφέρονται για το καθεστώς των νομικών διατάξεων, που διέπει τις μισθώσεις.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

[1] Αστικός κώδικας 1

α. Γενικές διατάξεις μίσθωσης - Μίσθωση πράγματος
[Άρθρα 574-618, 1164, 1208] 1

β. Αναπροσαρμογή μισθώματος [Άρθρα 288, 388] 12

γ. Παραγραφή [Άρθρο 250] 12

δ. Ποινική ρήτρα [Άρθρα 404-409] 13

ε. Σύμβαση εγγύησης [Άρθρα 847-870] 14

στ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου
αντικειμένου [Άρθρα 619-640] 18

ζ. Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] 22

[2] Εισαγωγικός νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρο 66] 24

[3] Ν 4112 της 20.3/1.4.1929 (Περί συστάσεως υποθήκης
επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων) [Άρθρο 4] 25

[4] N 4738/2020 (Εξέλιξη συμβάσεων μίσθωσης σε περίπτωση πτώχευσης) [Άρθρα 103-112, 308] 26

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α. Εμπορική και επαγγελματική μίσθωση

[5] Ν 4242/2014 (Διάρκεια μίσθωσης) [Άρθρο 13] 33

X

[6] ΠΔ 34/1995 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί
εμπορικών μισθώσεων) 34

[7] N 1665/1986 (Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης)
[Άρθρο 6] 98

[8] N 3342/2005 (Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης)
[Άρθρο 35] 98

[9] N 3891/2010 (Μισθώσεις ακινήτων ΓΑΙΑΟΣΕ) [Άρθρο 6] 99

[10] N 2741/1999 (Μισθώσεις Επιστημονικού Τεχνολογικού
Πάρκου) [Άρθρο 23] 100

[11] N 4013/2011 (Μισθώσεις χειμερινών και θερινών
κινηματογράφων και θεάτρων) [Άρθρο 15] 101

[12] Ν 4447/2016 (Μισθώσεις χειμερινών και θερινών
κινηματογράφων και θεάτρων) [Άρθρο 53] 101

[13] Ν 4876/2021 (Μισθώσεις χειμερινών και θερινών
κινηματογράφων και θεάτρων) [Άρθρο 134] 102

[14] Ν 5007/2022 (Αναπροσαρμογή μισθώματος ετών 2022
και 2023 στις εμπορικές μισθώσεις) [Άρθρο 96] 102

[15] Ν 4926/2022 (Αναπροσαρμογή μισθώματος ετών 2022
και 2023 στις εμπορικές μισθώσεις) [Άρθρο 121] 104

[16] Ν 4790/2021 (Παράταση επαγγελματικών μισθώσεων
λόγω κορωνοϊού) [Άρθρο 111] 106

[17] Ν 4013/2011 (Επιτροπές διακανονισμού για τις εμπορικές
μισθώσεις) [Άρθρο 15] 108

Β. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (τύπου AirBnB)  

[18] Ν 4446/2016 (Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση
ακινήτων [Άρθρο 111] 112

[19] Ν 4172/2013 (Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων
μισθώσεων) [Άρθρα 21, 39, 39Α, 39Β, 40, 47, 58] 118

XI

Γ. Συμβάσεις σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα
και εκπτωτικά χωριά

[20] ΥΑ 1040776/2851/209/Β0014 (Έννοια εμπορικού κέντρου) 133

[21] Πολ. 1081/9.5.2008 (Φορολόγηση μισθώσεων) 134

[22] ΥΑ 1103477/8897 /1275/Β0014 (Φορολόγηση μισθώσεων) 153

[23] ΥΑ 1093809/8296/1161/Β0014 (Επιλογή φορολόγησης) 154

[24] Ν 2859/2000 (Φορολογία και εκπτώσεις φόρου)
[Άρθρα 6, 7, 8, 22, 33] 158

Δ. Μισθώσεις ακινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση
(Leasing)

[25] Ν 1665/1986 (Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) 172

[26] ΠΔ 34/1995 (Μη προστατευόμενες μισθώσεις) [Άρθρο 4] 187

[27] Ν 3581/2007 (Χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου) 188

[28] Ν 3130/2003 (Διενέργεια μισθώσεων Δημοσίου) [Άρθρο 3] 211

[29] Ν 3959/2011 (Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
με εκμισθώτρια την επιτροπή ανταγωνισμού) [Άρθρο 17] 212

[30] Ν 3463/2006 (Χρηματοδοτική μίσθωση από δήμο, κοινότητα)
[Άρθρο 193] 215

[31] N 3463/2006 (Εκποιούμενο δημοτικό ακίνητο - Υπόδειξη
από αγοραστή εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης
για την απόκτηση αυτού) [Άρθρο 186] 216

Ε. Μισθώσεις σχετιζόμενες με τον τουρισμό

[32] Ν 4002/2011 (Τουριστικά καταλύματα) [Άρθρα 8, 9, 10, 10Α] 219

[33] Ν 4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) [Άρθρο 1] 250

[34] Ν 4179/2013 (Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα) [Άρθρο 46] 259

[35] Ν 4790/2021 (Παράταση μισθώσεων τουριστικών
καταλυμάτων λόγω κορωνοϊού) [Άρθρο 48] 265

XII

[36] Ν 4875/2021 (Τουριστικοί λιμένες) [Άρθρο 71] 266

[37] Ν 4926/2022 (Πρόωρη λήξη συμβάσεων μίσθωσης
τουριστικών λιμένων) [Άρθρο 115] 268

ΣΤ. Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος

[38] ΑΚ 638 (Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος) [Άρθρο 638] 270

Ζ. Χρονομεριστική μίσθωση

[39] Ν 1652/1986 (Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης) 270

[40] ΥΑ Α9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987 (Υπαγωγή τουριστικών
καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης) 283

[41] Ν 4179/2013 (Μη εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3
Ν 2538/1997) [Άρθρο 35] 294

Η. Μισθώσεις περιπτέρων

[42] Ν 4483/2017 (Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων)
[Άρθρο 56] 294

[43] Ν 4325/2015 (Τύχη περιπτέρουσε περίπτωση
αποβίωσης δικαιούχου) [Άρθρο 27] 295

[44] Ν 4093/2012 (Διαδικασία παραχώρησης)
[Άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ υποπαρ. 2] 296

[45] Ν 3919/2011 (Περιορισμοί άσκησης επαγγέλματος)
[Άρθρα 2, 3] 305

[46] ΝΔ 1044/1971 (Χορήγηση άδειας περιπτέρου
σε ανάπηρους πολέμου) [Άρθρα 1-3, 13-30, 41] 310

Θ. Μίσθωση κατοικίας

[47] Ν 1703/1987 (Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών - Διάρκεια)
[Άρθρα 1-2] 324

[48] Ν 2235/1994 (Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών - Διάρκεια)
[Άρθρο 1] 325

XIII

[49] Ν 4916/2022 (Μισθώσεις ευάλωτων οφειλετών στο πλαίσιο
της πτωχευτικής Διαδικασίας) [Άρθρα 13-26, 92] 325

[50] N 4738/2020 (Μισθώσεις ευάλωτων οφειλετών στο πλαίσιο
της πτωχευτικής Διαδικασίας) [Άρθρα 219-226, 308] 340

Ι. Δίκαιο μισθώσεων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

α. Μισθώσεις Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

[51] Ν 3130/2003 (Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών) 353

[52] ΕγκΥπΟικ 1033511/989/00ΤΥ/Ε’/Πολ. 1065/9.4.2003
(Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών) 384

[53] ΠΔ 715/1979 (Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή
ή μισθωτή ΝΠΔΔ) [Άρθρα 26-69] 397

β. Εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)

[54] Ν 4892/2022 (e-ΕΦΚΑ - Εκμισθώσεις και μισθώσεις
ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης) [Άρθρο 12] 424

[55] Ν 3586/2007 (Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης
ακινήτων ΦΚΑ) [Άρθρο 10] 427

[56] Ν 4670/2020 (е-ЕФКА) [Άρθρο 1] 434

[57] ΥΑ ΦΕΦΚΑ/ΟΙΚ.22424/861/2017 (Επενδύσεις και αξιοποίηση ακινήτων ΦΚΑ) 434

[58] Ν 4430/2016 (Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας)
[Άρθρο 50 παρ. 1] 435

[59] Ν 4038/2012 (Μισθώσεις μεταξύ φορέων κοινωνικής
ασφάλισης) [Άρθρο 27] 436

[60] Ν 4144/2013 (Μισθώσεις μεταξύ φορέων κοινωνικής
ασφάλισης) [Άρθρο 56 παρ. 3] 438

[61] Ν 4387/2016 (Μισθώσεις μεταξύ φορέων κοινωνικής
ασφάλισης) [Άρθρο 60 παρ. 1] 439

[62] ΠΔ 34/1995 (Προστασία μισθώσεων) [Άρθρο 4 παρ. 2] 439

XIV

γ. Μισθώσεις ΟΤΑ

[63] N 3463/2006 (Μισθώσεις ΟΤΑ) 440

[64] ΠΔ 270/1981 (Διαδικασία-διενέργεια εκμίσθωσης /μίσθωσης) 456

[65] Ν 4795/2021 (Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών
ακινήτων και κυλικείων) [Άρθρο 49] 467

[66] ΠΔ 242/1996 (Μισθώσεις ακινήτων νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων) [Άρθρα 1-9, 16-22, 25] 468

δ. Μισθώματα ακινήτων που μισθώνει το Δημόσιο
και οικονομική κρίση

[67] Ν 4081/2012 (Αναπροσαρμογή μισθωμάτων) [Άρθρο 2] 481

[68] Ν 4002/2011 (Αναπροσαρμογή μισθωμάτων) [Άρθρο 21] 484

ε. Ακίνητα των ΑΕΙ

[69] Ν 4957/2022 (Ακίνητη περιουσία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) [Άρθρα 62, 250] 486

στ. Ακίνητα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

[70] Ν 4921/2022 (Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων
της Δ.ΥΠ.Α.) [Άρθρο 43] 487

ζ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παίγνιων (ΕΕΕΠ)

[71] Απόφαση ΕΕΕΠ 39/7/14.1.2013 (Μισθώσεις ακινήτων
από την ΕΕΕΠ) 490

η. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004

[72] Ν 2598/1998 (Διάρκεια μισθώσεων ακινήτων «Αθήνα 2204)
[Άρθρο 2 παρ. 21 γ] 491

θ. Σχολάζουσες κληρονομίες

[73] Ν 4182/2013 (Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων περιουσιών υπό εκκαθάριση με κληρονόμο το δημόσιο)
[Άρθρο 24] 491

XV

ι. Επιτροπή Ανταγωνισμού

[74] Ν 3959/2011 (Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού) [Άρθρο 17 παρ. 6 και 8] 496

ια. Δημόσιες συμβάσεις

[75] Ν 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών)
[Άρθρο 10] 499

[76] Ν 4013/2011 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών)
[Άρθρο 15 παρ. 10] 500

ιβ. Υποθηκοφυλακεία /Κτηματολογικά γραφεία

[77] Ν 4512/2018 (Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση
υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων
με μισθωτή το Δημόσιο η τον άμισθο υποθηκοφύλακα)
[Άρθρο 39] 500

ιγ. Μισθώσεις ακινήτων του ΠΔ 34/1995 με εκμισθωτή το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ

[78] Ν 4013/2011 (Στέγαση δημοσιών υπηρεσιών)
[Άρθρο 15 παρ. 12-14] 504

[79] Ν 4933/2022 (Παράταση διάρκειας μισθώσεων) [Άρθρο 43] 507

[80] Ν 4144/2013 (Μισθώσεις Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης)
[Άρθρο 56 παρ. 3] 508

ιδ. Μισθώσεις στην Βαρβάκειο Αγορά

[81] Ν 4264/2014 (Παράταση διάρκειας με απόφαση
του Δήμου Αθηναίων) [Άρθρο 61] 508

ιε. Μισθώσεις σε ολυμπιακά συγκροτήματα

[82] Ν 3342/2005 (Μισθώσεις σε ολυμπιακά συγκροτήματα)
[Άρθρο 35 παρ. 2] 509

ιστ. Ακίνητα ΓΑΙΑΟΣΕ

[83] Ν 3891/2010 (Μισθώσεις ακινήτων διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ)
[Άρθρο 6 παρ. 9] 510

XVI

ιζ. Ακίνητα Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων

[84] Ν 2741/1999 (Μισθώσεις χώρων επιστημονικών
και τεχνολογικών πάρκων) [Άρθρο 23 παρ. 1] 510

ιη. Ακίνητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ

[85] Ν 3986/2011 (Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται
στο ΤΑΙΠΕΔ - νυν ΕΤΑΔ) [Άρθρο 2 παρ. 9, 12] 511

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

[86] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 515

α. Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 14 παρ. 1, 16 αρ. 1,
69, 997, 1009 ΚΠολΔ] 515

β. Γενικές διατάξεις ειδικών διαδικασιών [Άρθρο 591 ΚΠολΔ] 520

γ. Μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 614-620 ΚΠολΔ] 525

δ. Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου
[Άρθρα 637-645 ΚΠολΔ] 527

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 533

Σελ. 1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

[1] Αστικός κώδικας

[Άρθρα 250, 288, 388, 404-409, 574-647, 847-870, 1164, 1208]

α. Γενικές διατάξεις μίσθωσης - Μίσθωση πράγματος

Άρθ. 574 Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.

Άρθ. 575 Υποχρεώσεις του εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθ. 576 Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου. Αν κατά τον χρόνο της παράδοσής του στον μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος.

Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το μίσθιο μια συμφωνημένη ιδιότητα ή αν έλειψε μια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η μίσθωση.

Άρθ. 577 Αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει απο-

Σελ. 2

ζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και αν ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το πραγματικό ελάττωμα του μισθίου που υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Άρθ. 578 Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα του προηγούμενου άρθρου και αν από υπαιτιότητα του εκμισθωτή έλειψε η συμφωνημένη ιδιότητα ή εμφανίστηκε το ελάττωμα του μισθίου μετά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα και αν ο εκμισθωτής έγινε υπερήμερος ως προς την άρση του πραγματικού ελαττώματος ή της έλλειψης της ιδιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ο μισθωτής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση και να απαιτήσει τη δαπάνη.

Άρθ. 579 Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Το ίδιο ισχύει και για συμφωνημένες ιδιότητες, που την έλλειψή τους γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Άρθ. 580 Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που ο μισθωτής αγνοούσε από βαριά αμέλεια κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, εκτός αν ο εκμισθωτής υποσχέθηκε ότι δεν υπάρχει ελάττωμα ή αν το αποσιώπησε με δόλο.

Άρθ. 581 Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, αν ο μισθωτής παρέλαβε ανεπιφύλακτα το μίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωμα ή την έλλειψη.

Άρθ. 5821 [...]

Σελ. 3

Άρθ. 583 Νομικά ελαττώματα του μισθίου. Αν εξαιτίας κάποιου δικαιώματος τρίτου αφαιρέθηκε από τον μισθωτή ολικά ή μερικά η συμφωνημένη χρήση του μισθίου (νομικό ελάττωμα), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 576 έως 579. Αλλά ο μισθωτής δεν μπορεί να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση του νομικού ελαττώματος με δαπάνες του εκμισθωτή.

Άρθ. 584 Ο μισθωτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα πραγματικά και τα νομικά ελαττώματα ή για την έλλειψη ιδιοτήτων, έχει δικαίωμα κατά τα λοιπά, αν δεν του παραδόθηκε ή του παρεμποδίστηκε η χρήση του μισθίου, να απαιτήσει, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, την εκτέλεση της σύμβασης ή αποζημίωση.

Άρθ. 585 Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης. Σε κάθε περίπτωση που δεν παραχωρήθηκε εγκαίρως στον μισθωτή, ολικά ή μερικά, ανεμπόδιστη η συμφωνημένη χρήση ή που του αφαιρέθηκε αργότερα η χρήση που του παραχωρήθηκε, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να τάξει στον εκμισθωτή εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τη χρήση και αν η προθεσμία περάσει

Σελ. 4

άπρακτη, να καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει και χωρίς προθεσμία, αν εξαιτίας του λόγου που δικαιολογεί την καταγγελία, δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθ. 586 Ο μισθωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας σε όσες περιπτώσεις δεν ευθύνεται για αυτά ο εκμισθωτής.

Άρθ. 587 Ενέργεια της καταγγελίας. Με την καταγγελία αίρεται για το μέλλον η μισθωτική σχέση και επιστρέφεται το μίσθωμα που τυχόν προκαταβλήθηκε για τον χρόνο μετά την καταγγελία. Εκείνος που έχει δικαίωμα να καταγγείλει δεν έχει υποχρέωση σε αποζημίωση εξαιτίας της καταγγελίας.

Άρθ. 588 Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή. Στη μίσθωση κατοικίας, αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο για την υγεία του μισθωτή ή των οικείων του που συγκατοικούν, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς να τάξει προθεσμία, και αν ακόμη κατά τη σύναψη της μίσθωσης ή την παράδοση του μισθίου γνώριζε τις επικίνδυνες συνθήκες ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά του.

Άρθ. 589 Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον εκμισθωτή, αν παρέλειψε να του γνωστοποιήσει εγκαίρως ελαττώματα του μισθίου που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή δικαιώματα που τρίτος αντιποιείται πάνω σε αυτό.

Άρθ. 590 Βάρη και φόροι του μισθίου. Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου και τους φόρους που το βαρύνουν.

Σελ. 5

Άρθ. 591 Δαπάνες. Ο εκμισθωτής αποδίδει στον μισθωτή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.

Οι επωφελείς δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο.

Άρθ. 592 Φθορές ή μεταβολές. Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

Άρθ. 593 Δικαίωμα υπομίσθωσης. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα, εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει, ευθυνόμενος απέναντι στον εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου. Μόνη η συναίνεση του εκμισθωτή στην υπεκμίσθωση ή στην παραχώρηση της χρήσης δεν απαλλάσσει τον μισθωτή από την ευθύνη αυτή.

Άρθ. 594 Κακή χρήση του μισθίου. Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους ενοίκους.

Άρθ. 595 Πληρωμή του μισθώματος. Το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις συνηθισμένες προθεσμίες. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης και, αν συμφωνήθηκε καταβολή σε μικρότερα διαστήματα, κατά τη λήξη τους.

Άρθ. 596 Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο. Έχει δικαίωμα όμως να αφαιρέσει από το μίσθω-

Σελ. 6

μα καθετί που ωφελήθηκε ο εκμισθωτής χρησιμοποιώντας το μίσθιο με άλλο τρόπο.

Άρθ. 597 Αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο, και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις. Δεν αποκλείεται αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

Η καταγγελία μένει χωρίς αποτέλεσμα αν ο μισθωτής πριν περάσει η προθεσμία αυτή καταβάλει το καθυστερούμενο μίσθωμα μαζί με τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας.

Άρθ. 598 Είναι άκυρη κάθε συμφωνία με την οποία συντομεύονται οι προθεσμίες του προηγούμενου άρθρου ή λύνεται αυτόματα η μίσθωση ή παρέχεται τέτοιο δικαίωμα στον εκμισθωτή μόλις ο μισθωτής γίνει υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος.

Άρθ. 599 Απόδοση του μισθίου. Ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του μισθίου σε τρίτον, ο εκμισθωτής μπορεί κατά τη λήξη της μίσθωσης να απαιτήσει το μίσθιο και από τον υπομισθωτή ή από εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση.

Άρθ. 600 Αν το μίσθιο ήταν ασφαλισμένο και καταστράφηκε ή έπαθε βλάβη από πυρκαϊά, ο μισθωτής, εφόσον ο εκμισθωτής μπορεί να αποζημιωθεί ή αποζημιώθηκε από τον ασφαλιστή, ευ-

Σελ. 7

θύνεται απέναντί τους μόνο αν αυτοί αποδείξουν ότι η πυρκαϊά οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Άρθ. 601 Ο μισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία.

Άρθ. 602 Παραγραφή. Οι αξιώσεις του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου το ανέλαβε. Σε κάθε περίπτωση οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μαζί με την αξίωση για ανάληψη του μισθίου.

Άρθ. 603 Οι αξιώσεις του μισθωτή για δαπάνες παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου έληξε η μίσθωση.

Άρθ. 604 Ενέχυρο στα εισκομισθέντα. Για καθυστερούμενα μισθώματα ο εκμισθωτής ακινήτου έχει νόμιμο ενέχυρο στα κινητά του μισθωτή ή του συζύγου και των τέκνων που συνοικούν μαζί του και που αυτοί έφεραν στο μίσθιο, εφόσον δεν είναι από τα ακατάσχετα.

Το ενέχυρο εκτείνεται και στα πράγματα που έφεραν στο μίσθιο ο υπομισθωτής ή ο σύζυγος και τα τέκνα που συνοικούν μαζί του, αλλά μόνο έως το ποσό των μισθωμάτων που αυτός οφείλει στον υπεκμισθωτή.

Το ενέχυρο ασφαλίζει τα καθυστερούμενα μισθώματα των δύο ετών από την κατάσχεση των πραγμάτων.

Άρθ. 605 Δικαιώματα τρίτων στα εισκομισθέντα δεν παραβλάπτονται από το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή, ακόμη και αν αυτός θεωρούσε καλόπιστα ότι αυτά ανήκουν στο μισθωτή.

Σελ. 8

Άρθ. 606 Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν από το μίσθιο και μεταφέρθηκαν αλλού το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο εφόσον αυτός, μέσα σε ένα μήνα αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή τους τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους.

Άρθ. 607 Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να απαλλάξει από το νόμιμο ενέχυρο όλα ή μερικά από τα εισκομισθέντα παρέχοντας ασφάλεια έως την αξία των πραγμάτων που απαλλάσσονται.

Άρθ. 608 Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου. Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο χρόνος, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο.

Η μίσθωση αόριστης διάρκειας λήγει με καταγγελία του καθενός από τους συμβαλλομένους.

Άρθ. 609 Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας. Στη μίσθωση με αόριστη διάρκεια η καταγγελία του προηγούμενου άρθρου, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, γίνεται: αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού ή ακινήτου που έχει οριστεί με την ημέρα πριν από μια τουλάχιστον ημέρα. Αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού πράγματος που έχει οριστεί κατά εβδομάδα ή κατά μακρότερα διαστήματα, τουλάχιστον πριν από τρεις ημέρες. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά εβδομάδα, τουλάχιστον πριν από πέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος της εβδομάδας. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά διαστήματα μακρότερα από ένα μήνα, τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος

Σελ. 9

του Μαρτίου ή του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου ή του Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθ. 610 Στη μίσθωση που συνομολογήθηκε για χρόνο μακρότερο από μια τριακονταετία ή για όλη τη ζωή του εκμισθωτή ή του μισθωτή, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί, όταν περάσουν τριάντα χρόνια, να λύσει τη μίσθωση με καταγγελία, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας.

Άρθ. 611 Σιωπηρή αναμίσθωση. Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε ο μισθωτής εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται.

Άρθ. 612 Θάνατος του μισθωτή. Όταν αποβιώσει ο μισθωτής, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός.

Στην περίπτωση, όπου το μίσθιο χρησίμευε, όσο ζούσε ο μισθωτής, ως οικογενειακή στέγη με την έννοια του άρθρου 1393 και ζει κατά τον χρόνο του θανάτου του ο σύζυγός του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση περιέρχονται αποκλειστικά σε αυτόν, ο οποίος δικαιούται όμως, τηρώντας την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, να καταγγείλει οποτεδήποτε τη μίσθωση.

Άρθ. 612Α Οικογενειακή στέγη. Στην περίπτωση όπου το μίσθιο χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη και η χρήση αυτή έχει

Σελ. 10

γνωστοποιηθεί στον εκμισθωτή, η καταγγελία της μίσθωσης, στην οποία αυτός προβαίνει, είναι άκυρη, εφόσον δεν την κοινοποιεί και στον σύζυγο του μισθωτή, τηρώντας την ίδια προθεσμία που τυχόν απαιτείται για την καταγγελία.

Άρθ. 613 Μισθώσεις δημόσιων υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατίθενται σε άλλον τόπο μπορούν, αφότου μετατεθούν, να καταγγείλουν τη μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας.

Άρθ. 614 Εκποίηση του μισθίου. Στη μίσθωση ακινήτου που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, αν ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της μίσθωσης, εκτός αν έγινε αντίθετη συμφωνία στο μισθωτήριο έγγραφο. Αν το εμπράγματο δικαίωμα που παραχώρησε ο εκμισθωτής στον τρίτο δεν αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο τρίτος έχει υποχρέωση να μην την παρεμποδίσει.

Άρθ. 615 Στη μίσθωση ακινήτου που δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ή που περιέχει τον όρο, ότι σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ή παραχώρησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκλείει τη χρήση του μισθωτή ο νέος κτήτορας θα έχει δικαίωμα να αποβάλει το μισθωτή, ο νέος κτήτορας μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση πριν από ένα μήνα, αν η μίσθωση έχει διάρκεια έως ένα έτος και πριν από δύο μήνες, αν έχει διάρκεια μακρότερη από ένα έτος.

Σε περίπτωση που ο νέος κτήτορας καταγγείλει τη μίσθωση, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα του μισθωτή απέναντι στον εκμισθωτή για αποζημίωση.

Σελ. 11

Άρθ. 616 Οι προκαταβολές μισθωμάτων, που έγιναν στον εκμισθωτή που εκποίησε ή οι εκχωρήσεις μισθωμάτων, που έγιναν από αυτόν, καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων, που έγιναν από δανειστές του, είναι ανίσχυρες απέναντι στο νέο κτήτορα για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες, που αρχίζουν από τότε που αυτός γνωστοποίησε στο μισθωτή την εκποίηση.

Άρθ. 617 Αν το μίσθιο ακίνητο είναι ενυπόθηκο, οι προκαταβολές μισθωμάτων προς τον κύριο του ακινήτου, οι εκχωρήσεις μισθωμάτων που έγιναν από αυτόν καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων που έγιναν από δανειστές του είναι ανίσχυρες απέναντι στους ενυπόθηκους δανειστές για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες αφότου κατασχέθηκε το μίσθιο.

Άρθ. 618 Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται. Η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί.

Άρθ. 1164 Τύχη εκμίσθωσης κατά τη λήξη της επικαρπίας. Αν η επικαρπία ακινήτου λήξει κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης του ακινήτου που έγινε από τον επικαρπωτή, εφαρμόζονται αναλόγως ως προς την εξακολούθηση της μίσθωσης καθώς και ως προς την προκαταβολή ή την εκχώρηση ή την κατάσχεση μισθω-

Σελ. 12

μάτων της, οι διατάξεις για την εκποίηση του μισθίου ακινήτου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθ. 1208 Μεταγραφή μισθώσεων. Μεταγράφονται στο γραφείο των μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου οι μισθώσεις του ακινήτου για διάστημα μακρότερο από εννέα χρόνια.

β. Αναπροσαρμογή μισθώματος

Άρθ. 288 Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.

Άρθ. 388 Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.

Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν από αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

γ. Παραγραφή

Άρθ. 250 Πενταετής Παραγραφή. Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: [...]

16. των κάθε είδους μισθωμάτων.

Σελ. 13

Άρθ. 253 Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 250 αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής που ορίζεται στα δύο προηγούμενα άρθρα.

δ. Ποινική ρήτρα

Άρθ. 404 Ποινική ρήτρα. Ο οφειλέτης μπορεί να υποσχεθεί στον δανειστή ως ποινή χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση που δεν θα εκπλήρωνε ή που δεν θα εκπλήρωνε προσηκόντως την παροχή.

Άρθ. 405 Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες. Η ποινή καταπίπτει αν ο οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερημερία.

Η κατάπτωση της ποινής επέρχεται και αν ακόμη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμιά ζημία.

Άρθ. 406 Σε περίπτωση που η ποινή συμφωνήθηκε για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης της παροχής, ο δανειστής, αν απαιτήσει την ποινή που κατέπεσε, αποκλείεται να ζητήσει την εκπλήρωση της παροχής.

Αν ο δανειστής αντί για εκπλήρωση έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί να απαιτήσει την ποινή που κατέπεσε, καθώς και την επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία.

Άρθ. 407 Αν η ποινή συμφωνήθηκε για την περίπτωση της μη προσήκουσας και ιδίως της μη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής, ο δανειστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει, εκτός από την ποινή που κατέπεσε, και την εκπλήρωση της παροχής. Έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει και την επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία, από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση.

Σελ. 14

Άρθ. 408 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση άκυρης παροχής. Αν η υπόσχεση της παροχής είναι άκυρη, είναι άκυρη και η ποινική ρήτρα, και αν ακόμη τα μέρη γνώριζαν την ακυρότητα της υπόσχεσης.

Άρθ. 409 Υπέρμετρη ποινή. Αν η ποινή που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, από το δικαστήριο στο μέτρο που αρμόζει. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει.

ε. Σύμβαση εγγύησης

Άρθ. 847 Έννοια. Με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή.

Άρθ. 848 Εγγύηση μπορεί να δοθεί και για οφειλή μελλοντική ή υπό αίρεση.

Άρθ. 849 Σύσταση. Η εγγύηση είναι άκυρη, αν δεν δηλωθεί εγγράφως. Η έλλειψη του εγγράφου καλύπτεται, εφόσον ο εγγυητής εκπλήρωσε την οφειλή.

Άρθ. 850 Εγγύηση για άκυρη οφειλή. Η εγγύηση προϋποθέτει έγκυρη κύρια οφειλή. Είναι όμως ισχυρή η εγγύηση για οφειλή που συνομολογήθηκε από πρόσωπο ανίκανο ή περιορισμένα ικανό για δικαιοπραξία, αν ο εγγυητής εγγυήθηκε για το πρόσωπο αυτό γνωρίζοντας την ανικανότητά του.

Άρθ. 851 Έκταση της ευθύνης του εγγυητή. Ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή, και ιδίως για τις συνέπειες του πταίσματος ή της υπερημερίας του πρωτοφειλέτη.

Σελ. 15

Άρθ. 852 Ο εγγυητής, σε περίπτωση αμφιβολίας, δεν ευθύνεται για παρεπόμενες παροχές που είχαν συμφωνηθεί και ήταν απαιτητές κατά το χρόνο της εγγύησης. Για τέτοιες παροχές που γίνονται απαιτητές μετά την εγγύηση, ο εγγυητής σε περίπτωση αμφιβολίας ευθύνεται μόνο αν κατά το χρόνο της εγγύησης γνώριζε την ύπαρξή τους.

Άρθ. 853 Ενστάσεις του εγγυητή. Ο εγγυητής μπορεί να προτείνει εναντίον του δανειστή τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, και αν ακόμα αυτός παραιτηθεί απ' αυτές μετά τη συνομολόγηση της εγγύησης.

Άρθ. 854 Περισσότεροι εγγυητές. Περισσότεροι εγγυητές ευθύνονται εις ολόκληρον και αν ακόμη δεν ανέλαβαν από κοινού την εγγύηση.

Άρθ. 855 Ένσταση δίζησης. Ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη (ένσταση δίζησης).

Άρθ. 856 Σε περίπτωση εγγύησης που δόθηκε για χρηματική οφειλή, η αναγκαστική εκτέλεση που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο πρέπει να επιχειρηθεί στα κινητά πράγματα του πρωτοφειλέτη που βρίσκονται στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής του. Αν ο δανειστής έχει δικαίωμα ενεχύρου ή επίσχεσης σε κινητά πράγματα του πρωτοφειλέτη, πρέπει να επιχειρήσει εκτέλεση και σ' αυτά.

Άρθ. 857 Ο εγγυητής δεν έχει την ένσταση της δίζησης: 1. Αν παραιτήθηκε από αυτήν, και ιδίως αν εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης, 2. Αν η δίωξη του πρωτοφειλέτη έγινε σημαντικά δύσκολη λόγω μεταβολής της κατοικίας ή διαμονής του μετά τη συνομο-

Σελ. 16

λόγηση της εγγύησης, 3. Αν ο πρωτοφειλέτης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και ο δανειστής δεν έχει ενέχυρο σε πράγμα του, 4. Αν είναι φανερό ότι η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη θα απέβαινε άκαρπη.

Άρθ. 858 Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή. Ο εγγυητής, εφόσον ικανοποίησε το δανειστή και έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον του πρωτοφειλέτη, υποκαθίσταται στα δικαιώματα του δανειστή.

Άρθ. 859 Ο εγγυητής που ικανοποίησε το δανειστή δεν έχει αναγωγή, αν παρέλειψε να αντιτάξει βάσιμες ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, που γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Άρθ. 860 Ο συνεγγυητής που ικανοποίησε το δανειστή έχει αναγωγή εναντίον των λοιπών συνεγγυητών στην έκταση που σύμφωνα με το άρθρο 487, ευθύνονται μεταξύ τους οι οφειλέτες εις ολόκληρον.

Άρθ. 861 Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια. Ο εγγυητής μπορεί να απαιτήσει από τον πρωτοφειλέτη ασφάλεια και πριν ακόμη γίνει απαιτητή η οφειλή: 1. Αν χειροτέρεψε η περιουσιακή κατάσταση του πρωτοφειλέτη, 2. Αν η δίωξη του πρωτοφειλέτη έγινε σημαντικά δύσκολη λόγω μεταβολής της κατοικίας ή της διαμονής του μετά τη συνομολόγηση της εγγύησης, 3. Αν ο πρωτοφειλέτης έγινε υπερήμερος, 4. Αν ο εγγυητής καταδικάστηκε να καταβάλει την οφειλή.

Άρθ. 862 Απόσβεση της εγγύησης. Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη.

Άρθ. 863 Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον ο δανειστής παραιτήθηκε από ασφάλειες που υπήρχαν αποκλειστικά για την

Σελ. 17

απαίτησή του, για την οποία είχε δοθεί η εγγύηση με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο εγγυητής.

Άρθ. 864 Όταν η κύρια οφειλή αποσβεστεί, ο εγγυητής ελευθερώνεται, εκτός αν η απόσβεση επήλθε από δικό του πταίσμα.

Άρθ. 865 Αν επήλθε σύγχυση κύριας οφειλής και εγγύησης στο ίδιο πρόσωπο, τα δικαιώματα του δανειστή δεν παραβλάπτονται.

Άρθ. 866 Εγγύηση για ορισμένο χρόνο. Εκείνος που εγγυήθηκε για ορισμένο μόνο χρόνο ελευθερώνεται από την εγγύηση, αν ο δανειστής δεν επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο αυτού του χρόνου και δεν συνεχίσει τη σχετική διαδικασία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Άρθ. 867 Εγγύηση για αόριστο χρόνο. Εκείνος που εγγυήθηκε για αόριστο χρόνο μπορεί, όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από το δανειστή να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαδικασία. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται.

Άρθ. 868 Αν στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου απαιτείται καταγγελία του δανειστή για να γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, ο εγγυητής μπορεί, αφού περάσει ένα έτος αφότου εγγυήθηκε, να αξιώσει από το δανειστή να καταγγείλει και να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του, μέσα σε ένα μήνα, και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαδικασία. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται.

Άρθ. 869 Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου. Εκείνος που εγγυήθηκε υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου ελευθερώνεται, αν ο δανειστής αμέλησε να ασκήσει στον εργαζόμενο ή στον ερ-

Σελ. 18

γολάβο την επιβαλλόμενη εποπτεία και από την παράλειψη αυτή γεννήθηκε ή αυξήθηκε η οφειλή.

Άρθ. 870 Εντολή πίστωσης τρίτου. Η εντολή να πιστώσει ο εντολοδόχος στο δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό έναν τρίτο, ισχύει ως εγγύηση για την υποχρέωση του τρίτου από την πίστωση που χορηγήθηκε. Στην εντολή αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 849.

στ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Άρθ. 619 Αγρομίσθωση. Με τη σύμβαση της μίσθωσης αγροτικού κτήματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση, με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος, να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του μισθίου και την κάρπωσή του με τους όρους της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθ. 620 Στη μίσθωση αγροτικού κτήματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη μίσθωση πράγματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 621 έως 637.

Άρθ. 621 Υποχρεώσεις του μισθωτή. Εφόσον δεν προκύπτει τίποτε άλλο από τη σύμβαση ή από την επιτόπια συνήθεια, ο μισθωτής φέρει τις δαπάνες των επισκευών που απαιτούνται για την τακτική χρήση και κάρπωση, καθώς και εκείνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των οικημάτων, των αποθηκών, των δρόμων, των τάφρων ή των περιφραγμάτων. Επίσης φέρει τις δαπάνες για την τακτική εκμετάλλευση του πράγματος, και ιδίως για την καλλιέργεια.

Άρθ. 622 Υποχρεώσεις του εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής οφείλει αποζημίωση για τις έκτακτες επισκευές, καθώς επίσης και για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μίσθιο, εφόσον αύξησαν την παρα-

Σελ. 19

γωγικότητά του. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το κατασκεύασμα που πρόσθεσε στο μίσθιο.

Άρθ. 623 Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

Χωρίς τη Συναίνεση του εκμισθωτή, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τον υφιστάμενο τρόπο εκμετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σημαντικά πέρα από το χρόνο της μίσθωσης.

Άρθ. 624 Υπεκμίσθωση. Εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σύμβαση ή από την επιτόπια συνήθεια, ο μισθωτής δεν μπορεί χωρίς τη Συναίνεση του εκμισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει.

Άρθ. 625 Πληρωμή του μισθώματος. Αν δεν υπάρχει συμφωνία ή επιτόπια συνήθεια, το μίσθωμα καταβάλλεται στο τέλος του μισθωτικού έτους.

Άρθ. 626 Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή. Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή αγροτικού κτήματος για την εξασφάλιση του μισθώματος εκτείνεται και στους καρπούς του μισθίου, εφόσον αυτοί δεν είναι από τους ακατάσχετους.

Άρθ. 627 Ελάττωση του μισθώματος. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα σε ανάλογη ελάττωση του μισθώματος, αν η πρόσοδος του μισθίου μειώθηκε σημαντικά πριν από τη συγκομιδή ή ύστερα απ' αυτήν εξαιτίας γεγονότων ανώτερης βίας.

Κάθε προκαταβολική παραίτηση του μισθωτή απ' αυτό το δικαίωμα είναι άκυρη.

Σελ. 20

Ελάττωση του μισθώματος δεν χωρεί, εφόσον η ζημία από τη μείωση της προσόδου καλύφθηκε με άλλο τρόπο και ιδίως από ασφαλιστική σύμβαση.

Άρθ. 628 Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος αγροτικού κτήματος η προθεσμία της καταγγελίας του άρθρου 597 είναι δύο μηνών.

Η καταγγελία που προβλέπεται στο άρθρο 613 δεν ισχύει για τα αγροτικά κτήματα.

Άρθ. 629 Απόδοση του μισθίου. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο και τα πράγματα που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του, και ιδίως εργαλεία, κτήνη, λιπάσματα, στην κατάσταση που αυτό θα βρισκόταν αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είχε γίνει τακτική εκμετάλλευσή του.

Άρθ. 630 Αν ο μισθωτής παρέλαβε διατιμημένα τα πράγματα που ανήκουν στον εξοπλισμό του μισθίου, έχει υποχρέωση κατά τη λήξη της μίσθωσης να αποδώσει εξοπλισμό της ίδιας ποιότητας και αξίας ή να αποκαταστήσει τη διαφορά από τη μειωμένη αξία.

Ο μισθωτής δεν οφείλει αποζημίωση ή τη διαφορά από τη μείωση της αξίας, αν αποδείξει ότι τα πράγματα χάθηκαν ή καταστράφηκαν ή χειροτέρεψαν από πταίσμα του εκμισθωτή ή από ανώτερη βία.

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα στην επιπλέον αξία, εφόσον αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε δαπάνες και σε εργασία του.

Άρθ. 631 Αν η μίσθωση λύθηκε κατά τη διάρκεια του μισθωτικού έτους, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα στους καρπούς που δεν έχουν ακόμη χωριστεί κατά το χρόνο της λύσης. 

Back to Top