ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 10,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 10,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18048
Μυλωνόπουλος Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
Ο κώδικας τσέπης «Ναρκωτικά» περιλαμβάνει τον Ν 4139/2013, με την Αιτιολογική του Έκθεση, όπως ισχύει μετά τον Ν 4737/2020, τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Ν 3459/2006, το ΠΔ 148/2007, καθώς και τους Πίνακες του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 3459/2006. Προστιθέμενη αξία αποτελούν οι εισαγωγικές παρατηρήσεις του Καθηγητή κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου, στις οποίες αναπτύσσεται συνοπτικά και με κριτικό τρόπο το διαμορφωμένο με τον Ν 4139/2013 νομοθετικό καθεστώς. Το έργο συμπληρώνεται με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο νομικό με τα ναρκωτικά.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α’
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες[Άρθρα 1-3] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου[Άρθρα 10-19] Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα[Άρθρα 20-41] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Δικονομικές διατάξεις[Άρθρα 42-44] Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς[Άρθρα 45-47] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες[Άρθρα 48-60] Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες[Άρθρο 1 παρ. 2] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες[Άρθρα 58, 61] Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων [Άρθρa 1-3] Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Επιτροπή Ναρκωτικών - Ειδική διαχείριση ναρκωτικών [Άρθρα 4-5] Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύνδρομο - Φαρμακευτική καταστολή αυτού [Άρθρα 6-12] Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) [Άρθρα 13-15] Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Καταστροφή ναρκωτικών ουσιών[Άρθρα 16-23] Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς[Άρθρα 24-31] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) [Άρθρα 32-34] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ) [Άρθρα 35-39] Σελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) [Άρθρα 40-44] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I’
Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης απο ναρκωτικές ουσίες[Άρθρα 45-56] Σελ. 214
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4139/2013 Σελ. 227
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 279
Back to Top