ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Σειρά: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16029
Ναζίρης Γ., Χατζηκώστας Κ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση του έργου «Ναρκωτικά», το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα ναρκωτικά ρυθμίστηκε εκ νέου με τον ν. 4139/2013. Η επανέκδοση του έργου κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ληφθούν υπ΄ όψη η σημαντική αυτή νομοθετική αλλαγή, αλλά και η νομολογία των ποινικών δικαστηρίων των τελευταίων ετών για τα ναρκωτικά.

Οι διατάξεις του νόμου συνοδεύονται από ειδική βιβλιογραφία και νομολογία, όπως και στην προηγούμενη έκδοση, αλλά και από τα σχετικά αποσπάσματα της Αιτιολογικής Έκθεσης, προκειμένου να καταστούν σαφείς στον αναγνώστη οι αλλαγές που επήλθαν με αυτό το νομοθέτημα.

Στο έργο διατηρήθηκε η λογική της προηγούμενης έκδοσης ως προς τη συστηματική παρουσίαση της νομολογίας, ανάλογα με τα θέματα που θίγονται, σε περισσότερες ενότητες: αντικειμενική υπόσταση - άδικο, υποκειμενική υπόσταση - ενοχή, απόπειρα, συμμετοχή, προβλήματα συρροής, ζητήματα δικονομικού δικαίου κ.τ.λ. Προκρίθηκε η επιλογή να διατηρηθεί αναλλοίωτη, στο πλαίσιο των σχετικών λημμάτων και των σχετικών τίτλων, η ορολογία της εκάστοτε απόφασης. Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται σε ορισμένες θέσεις ο όρος «τοξικομανής» (αντί του ορθότερου «εξαρτημένος δράστης»), εφ΄ όσον απαντάται στη σχετική νομολογία. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης, οι περιλήψεις των δικαστικών αποφάσεων που εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τα ναρκωτικά, φέρουν ιδιαίτερη σήμανση (με βέλος).

Εξ άλλου, όπου κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται από τους συγγραφείς σύντομα διευκρινιστικά σχόλια. Λήφθηκε υπόψη η νομολογία που είχε δημοσιευθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2016. Η έκδοση συμπληρώνεται από το ΠΔ 148/2007 και από γενική βιβλιογραφία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ A΄ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. IX
Ι. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σελ. 3
Άρθρο 1 – Ορισμός ναρκωτικών Σελ. 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 4
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 4
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 4
1. Είδη ναρκωτικών Σελ. 4
α) Κάνναβη Σελ. 4
β) Ηρωίνη Σελ. 4
γ) Κοκαΐνη Σελ. 5
δ) Μεθαδόνη Σελ. 5
ε) Άλλες ναρκωτικές ουσίες Σελ. 5
Άρθρο 2 – Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Σελ. 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 6
Άρθρο 3 – Πρόδρομες ουσίες Σελ. 6
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 7
1. Εφεδρίνη Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελ. 7
Άρθρο 4 – Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών Σελ. 7
Άρθρο 5 – Επιτροπή Ναρκωτικών Σελ. 7
Άρθρο 6 – Αμοιβή μελών και γραμματέα Σελ. 8
Άρθρο 7 – Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων Σελ. 8
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 8
Άρθρο 8 – Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών Σελ. 9
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 9
Άρθρο 9 – Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Σελ. 10
Άρθρο 10 – Προμήθεια ναρκωτικών Σελ. 10
Άρθρο 11 – Κατεργασία ναρκωτικών Σελ. 10
Άρθρο 12 – Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου Σελ. 10
Άρθρο 13 – Πώληση ναρκωτικών Σελ. 11
Άρθρο 14 – Υποχρεώσεις φαρμακοποιών Σελ. 11
Άρθρο 15 – Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων Σελ. 12
Άρθρο 16 – Καθορισμός τιμής ναρκωτικών Σελ. 12
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 12
Άρθρο 17 – Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών Σελ. 13
Άρθρο 18 – Εξαγωγή ναρκωτικών Σελ. 13
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 13
Άρθρο 19 – Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Σελ. 14
Άρθρο 20 – Διακίνηση ναρκωτικών Σελ. 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 15
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 15
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 15
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 16
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 16
1. Έννοια εισαγωγής. Σελ. 16
2. Τρόποι τέλεσης της εισαγωγής Σελ. 17
3. Στοιχεία του εγκλήματος της εισαγωγής ναρκωτικών Σελ. 17
4. Έννοια διαμετακόμισης ως μορφής «εμπορίας ναρκωτικών» Σελ. 18
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 18
1. Πλάνη πραγματική Σελ. 18
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 18
1. Πότε το έγκλημα είναι ολοκληρωμένο Σελ. 18
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 19
1. Εισαγωγή κατά συναυτουργία Σελ. 19
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 19
1. Έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση Σελ. 19
2. Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης Σελ. 19
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Πώληση – αγορά – προσφορά – διάθεση – διανομή – αποθήκευση – παρακατάθεση – διαμεσολάβηση
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 20
1. Πώληση και αγορά είναι η μεταβίβαση κυριότητας κατά το άρθρο 513 ΑΚ Σελ. 20
2. Η πώληση ως «εμπορία ναρκωτικών» είναι διεθνές έγκλημα Σελ. 20
3. Σχέση πώλησης και κατοχής Σελ. 20
4. Πώληση ναρκωτικής ουσίας από απόσταση Σελ. 21
5. Έννοια αγοράς ναρκωτικών ουσιών Σελ. 21
6. Η έννοια της αγοράς εμπεριέχει την συνομολόγηση τιμήματος Σελ. 21
7. Αιτιολογία ως προς την πώληση και αγορά ναρκωτικών ουσιών Σελ. 21
8. Έννοια διάθεσης Σελ. 24
9. Έννοια μεσολάβησης στη διάθεση ναρκωτικών Σελ. 24
10. Μεσολάβηση και πώληση είναι αυτοτελή εγκλήματα Σελ. 25
11. Αιτιολογία ως προς τη μεσολάβηση σε πώληση Σελ. 25
12. Παρακατάθεση και πώληση είναι δύο διαφορετικές πράξεις Σελ. 25
13. Έννοια αποθήκευσης Σελ. 25
14. Αιτιολογία ως προς την αποθήκευση Σελ. 26
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 26
1. Αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης Σελ. 26
2. Μη αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης Σελ. 26
3. Αιτιολογία ως προς το δόλο Σελ. 26
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 26
1. Πότε υπάρχει απόπειρα ή ολοκληρωμένο έγκλημα αγοράς ή πώλησης ναρκωτικών ουσιών Σελ. 26
2. Αιτιολογημένη καταδίκη για απόπειρα πώλησης από κοινού Σελ. 27
3. Έλλειψη αιτιολογίας επί καταδίκης για απόπειρα αγοράς ναρκωτικών ουσιών Σελ. 28
4. Απρόσφορη απόπειρα Σελ. 28
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 29
1. Κατά συναυτουργία αγορά και πώληση ναρκωτικών Σελ. 29
2. Αιτιολογία της κατά συναυτουργία τέλεσης αγοράς και πώλησης ναρκωτικών Σελ. 29
3. Άμεση συνέργεια σε απόπειρα αγοράς ναρκωτικών Σελ. 30
4. Άμεση συνέργεια σε πώληση ναρκωτικών Σελ. 30
5. Απλή συνέργεια σε πώληση ναρκωτικών Σελ. 30
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 30
1. Αιτιολογία ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί ελαφρυντικών Σελ. 30
2. Μετατροπή ποινής Σελ. 31
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 31
1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί Σελ. 31
2. Ακυρότητα στην προδικασία Σελ. 31
3. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 31
4. Ένσταση ακυρότητας για την εξέταση του μάρτυρα αστυνομικού που διενήργησε τη σύλληψη Σελ. 31
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 32
1. Έννοια κατοχής Σελ. 32
2. Αιτιολογία ως προς την κατοχή ναρκωτικών ουσιών Σελ. 33
3. Κατοχή και αποθήκευση Σελ. 35
4. Έννοια μεταφοράς Σελ. 35
5. Επί μεταφοράς απαιτείται προσδιορισμός του τόπου φόρτωσης και του προορισμού; Σελ. 36
6. Αιτιολογία για τη μεταφορά ναρκωτικής ουσίας Σελ. 36
7. Σχέση κατοχής και μεταφοράς με «εμπορία ναρκωτικών» κατά τα άρθρα 8 και 82 ΠΚ Σελ. 37
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 37
1. Αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης Σελ. 37
2. Η πράξη πρέπει να τελείται προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ναρκωτικών από άτομο σε άτομο Σελ. 37
3. Αιτιολογία ως προς το δόλο Σελ. 38
ΙΙΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 38
1. Πότε υπάρχει απόπειρα μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών Σελ. 38
2. Αιτιολογημένη καταδίκη για απόπειρα μεταφοράς ναρκωτικών Σελ. 38
3. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού απρόσφορης απόπειρας κατοχής ναρκωτικών Σελ. 39
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 39
1. Συγκατοχή ναρκωτικών ουσιών Σελ. 39
2. Αιτιολογία ως προς τη συγκατοχή ναρκωτικών ουσιών Σελ. 40
3. Απλή συνέργεια σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών Σελ. 42
4. Απλή συνέργεια σε μεταφορά ναρκωτικών ουσιών Σελ. 42
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 43
1. Μετατροπή ποινής Σελ. 43
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 44
1. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί Σελ. 44
2. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορούμενου Σελ. 44
VIΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 44
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Καλλιέργεια και συγκομιδή ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 45
1. Έννοια καλλιέργειας Σελ. 45
2. Αιτιολογία για την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών Σελ. 46
3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της καλλιέργειας Σελ. 47
4. Η «καλλιέργεια» κατά το άρθρο 20 § 2 και η «προμήθεια» κατά το άρθρο 29 § 1 Σελ. 47
5. Έννοια συγκομιδής Σελ. 48
6. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της συγκομιδής Σελ. 48
7. Η «καλλιέργεια» και η «συγκομιδή» φυτών ινδικής κάνναβης αποτελούν δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα εγκλήματα Σελ. 48
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 48
1. Τέλεση του εγκλήματος «προς εμπορία» Σελ. 48
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 49
1. Απόπειρα καλλιέργειας Σελ. 49
2. Απρόσφορη απόπειρα καλλιέργειας Σελ. 49
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 49
1. Συναυτουργία σε καλλιέργεια ινδικής κάνναβης Σελ. 49
2. Έμμεση αυτουργία σε καλλιέργεια ινδικής κάνναβης Σελ. 49
3. Ηθική αυτουργία σε καλλιέργεια ή συγκομιδή ινδικής κάνναβης Σελ. 50
4. Απλή συνέργεια σε καλλιέργεια Σελ. 50
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 50
1. Συρροή καλλιέργειας-κατοχής ναρκωτικών ουσιών Σελ. 50
VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 51
1. Μετατροπή ποινής Σελ. 51
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Διάθεση χώρου για χρήση ναρκωτικών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 51
1. Πότε πραγματώνεται αντικειμενικά το αδίκημα Σελ. 51
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 52
1. Αιτιολογία για την ύπαρξη δόλου Σελ. 52
IΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 52
1. Κατά συναυτουργία τέλεση της πράξης Σελ. 52
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Συμβολή στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 52
1. Πότε τελείται το έγκλημα Σελ. 52
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 54
1. Αναγκαία η ύπαρξη δόλου διάδοσης Σελ. 54
2. Αναγκαία η ύπαρξη σκοπού διάδοσης της χρήσης σε αόριστο αριθμό προσώπων Σελ. 54
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 54
1. Απόπειρα συμβολής στη διάδοση με τη φόρτωση του πλοίου Σελ. 54
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Αποστολή ή παραλαβή δεμάτων
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 54
1. Έννοια αποστολής. Σελ. 54
2. Έννοια παραλαβής Σελ. 55
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Χρηματοδότηση, οργάνωση, διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 55
1. Η έννοια της οργάνωσης, κατεύθυνσης και εποπτείας Σελ. 55
Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Παράνομη διακίνηση πρόδρομων ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 55
1. Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης Σελ. 55
Άρθρο 20 § 3 – Περισσότερες πράξεις διακίνησης που αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών
1. Συρροή καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών Σελ. 56
2. Περισσότερες πράξεις που αφορούν την ίδια ποσότητα συρρέουν αληθινά, αλλά γι΄ αυτές επιβάλλεται μία ποινή Σελ. 56
3. Συρροή αγοράς-κατοχής και πώλησης ναρκωτικών Σελ. 57
4. Συρροή κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών Σελ. 57
Ελαφρυντικές περιστάσεις – ειλικρινής μετάνοια Σελ. 57
Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 58
Άρθρο 21 – Ιδιαίτερες περιπτώσεις Σελ. 58
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 58
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 59
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 59
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 59
Άρθρο 21 § 2 – Διάθεση χωρίς κέρδος σε τρίτον για δική του αποκλειστική χρήση μέρος ποσότητας που ο δράστης προμηθεύτηκε για τις προσωπικές του ανάγκες
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 59
1. Έννοια διάθεσης Σελ. 59
Άρθρο 22 – Διακεκριμένες περιπτώσεις Σελ. 60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 61
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 62
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 62
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 62
Άρθρο 22 § 1 περ. α΄ – Τέλεση πράξης διακίνησης από υπάλληλο, ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου 4139/2013
1. Τέλεση του εγκλήματος από αστυνομικό της «ομάδας Ζήτα» Σελ. 62
Άρθρο 22 § 2 περ. α΄ – Διακίνηση ναρκωτικών σε στρατόπεδα ή σε άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 63
1. Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα με την εισαγωγή ναρκωτικών στο σωφρονιστικό κατάστημα από τον ίδιο τον δράστη για δική του χρήση Σελ. 63
2. Τέλεση του εγκλήματος με παράλειψη Σελ. 63
3. Δεν είναι αναγκαίος ο ειδικότερος προσδιορισμός της ποσότητας και του χρόνου τέλεσης Σελ. 63
4. Πράξη διακίνησης σε σχολική μονάδα Σελ. 64
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 64
1. Πραγματική πλάνη Σελ. 64
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 64
1. Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα Σελ. 64
2. Αιτιολογία επί καταδίκης για ολοκληρωμένο έγκλημα Σελ. 65
3. Απρόσφορη απόπειρα Σελ. 65
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 66
1. Ηθική αυτουργία σε απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα Σελ. 66
2. Απλή συνέργεια Σελ. 66
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 66
1. Μετατροπή ποινής Σελ. 66
Άρθρο 22 § 2 περ. γ΄ - Υποτροπή
Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σελ. 67
IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 68
1. Επιτρεπόμενη μεταβολή της κατηγορίας Σελ. 68
ΙΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 68
Άρθρο 22 § 2 περ. ε΄ – Έκδοση ιατρικής συνταγής για χορήγηση ναρκωτικών χωρίς πραγματική ιατρική ένδειξη Σελ. 69
Άρθρο 22 § 5 – Παράνομη χορήγηση ναρκωτικών για την υποκατάσταση της εξάρτησης
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 69
1. Έννοια της χορήγησης ναρκωτικών ως υποκατάστατων Σελ. 69
2. Αναγκαία η απόδειξη της χορήγησης των ναρκωτικών ως υποκατάστατων Σελ. 70
Άρθρο 23 – Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις Σελ. 70
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 70
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 71
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 71
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 72
Άρθρο 23 § 2 περ. α΄ - Κατ` επάγγελμα χρηματοδότηση της τέλεσης κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ` επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον το προσδοκώμενο όφελος του δράστη υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ
Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σελ. 72
1. Στοιχεία κατ’ επάγγελμα τέλεσης Σελ. 72
2. Το προσδοκώμενο όφελος θα πρέπει να υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ Σελ. 75
3. Σε περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών από περισσότερους του ενός δράστες, λαμβάνεται υπόψη για τον καθένα το σύνολο του οφέλους που επιδιώχθηκε από την ίδια πράξη διακίνησης Σελ. 75
IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 76
1. Αιτιολογία Σελ. 76
ΙΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 76
Άρθρο 24 – Πρόκληση και διαφήμιση Σελ. 81
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 81
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 81
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 81
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 81
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 81
1. Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα. Σελ. 81
Άρθρο 25 – Οδήγηση μεταφορικών μέσων Σελ. 82
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 83
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 83
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 83
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 83
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 83
1. Έγκλημα διακινδύνευσης Σελ. 83
2. Η ιδιότητα του εξαρτημένου χρήστη δεν προεξοφλεί οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών Σελ. 83
ΙI. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 83
1. Αιτιολογία σε σχέση με το δόλο του δράστη Σελ. 83
Άρθρο 26 – Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων Σελ. 84
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 84
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 84
Άρθρο 27 – Ευνοϊκά μέτρα Σελ. 85
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 86
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 86
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 87
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 87
Άρθρο 27 § 1 – Ελαφρυντική περίσταση-αναστολή εκτέλεσης της ποινής
Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 Σελ. 87
ΙΙ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Σελ. 87
ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 88
1. Ο ισχυρισμός ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 27 παρ. 1 ως αυτοτελής ισχυρισμός Σελ. 88
Άρθρο 28 – Πράξεις ελεγκτικών οργάνων Σελ. 88
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 89
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 90
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 90
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 90
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ Σελ. 90
1. Προϋποθέσεις νομιμότητας της πράξης αστυνομικής παγίδευσης Σελ. 90
2. Απαγόρευση υπέρβασης των ορίων της επιτρεπόμενης καλυμμένης δράσης Σελ. 91
3. Δογματική φύση της ατιμωρησίας των προσώπων που ενεργούν ως αgents provocateurs Σελ. 92
ΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 92
1. Δικονομικές συνέπειες της παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης Σελ. 92
Άρθρο 29 – Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής Σελ. 93
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 93
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 94
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 94
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 94
Άρθρο 29 § 1 – Προμήθεια, καλλιέργεια και κατοχή για προσωπική χρήση – χρήση ναρκωτικών
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 94
1. Η έννοια της «προμήθειας» για προσωπική χρήση Σελ. 94
2. Εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο για ίδια χρήση Σελ. 95
3. Προμήθεια συνιστά και η εισαγωγή μικροποσότητας ναρκωτικών για προσωπική χρήση στην επικράτεια Σελ. 95
4. Προμήθεια συνιστά και η συγκομιδή Σελ. 96
5. Συγκομιδή για ίδια χρήση Σελ. 96
6. Έννοια της κατοχής για προσωπική χρήση Σελ. 96
7. Δεν αποτελεί κατοχή η στιγμιαία επαφή με το ναρκωτικό Σελ. 96
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 97
1. Ο υπερχειλής σκοπός των εγκλημάτων του άρθρου 29 § 1 Σελ. 97
2. Πότε διαπιστώνεται σκοπός εξυπηρέτησης αποκλειστικής χρήσης του δράστη; Σελ. 97
3. Πότε δεν διαπιστώνεται σκοπός εξυπηρέτησης αποκλειστικής χρήσης του δράστη; Σελ. 98
4. Προμήθεια ναρκωτικών από εξαρτημένο χρήστη Σελ. 99
IΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 99
1. Δυνατή η κατά συναυτουργία χρήση ναρκωτικών; Σελ. 99
2. Συγκατοχή Σελ. 99
3. Άμεση συνέργεια σε προμήθεια Σελ. 100
ΙV. ΣΥΡΡΟΗ Σελ. 100
1. Συρροή προμήθειας, κατοχής και χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 29 § 1 ΚΝΝ [και ήδη του άρθρου 29 § 1 του Ν 4139/2013] Σελ. 100
2. Συρροή εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα προς ίδια χρήση και κατοχής της ίδιας ποσότητας ναρκωτικών Σελ. 102
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 102
1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί Σελ. 102
2. Αιτιολογία Σελ. 104
3. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 105
4. Υπέρβαση εξουσίας Σελ. 105
5. Μεταχείριση της φαινομενικής πραγματικής συρροής στην απόφαση Σελ. 106
Άρθρο 29 § 2 – Εντελώς περιστασιακή προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ Σελ. 106
1. Έννοια συμπτωματικής προμήθειας και χρήσης Σελ. 106
2. Συμπτωματική η χρήση υπό την πίεση προβλημάτων ή από περιέργεια Σελ. 107
3. Συμπτωματική προμήθεια από επιπολαιότητα και περιέργεια Σελ. 107
4. Η κατοχή από περιέργεια είναι συμπτωματική; Σελ. 107
5. Αιτιολογία για την απόρριψη ισχυρισμού συμπτωματικής χρήσης Σελ. 107
ΙΙ. Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Σελ. 108
IΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 109
1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί Σελ. 109
Άρθρο 30 – Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες Σελ. 109
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 110
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 112
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 112
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 113
Α. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 1 – ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Έννοια έξης της χρήσης ναρκωτικών («τοξικομανίας») Σελ. 113
2. Έξη της χρήσης ναρκωτικών και ικανότητα για καταλογισμό Σελ. 115
3. Αυτοτελής ισχυρισμός Σελ. 116
α. Αυτοτελής ο ισχυρισμός περί έξης της χρήσης ναρκωτικών Σελ. 116
β. Περιεχόμενο σαφούς και ορισμένου αυτοτελούς ισχυρισμού Σελ. 117
γ. Μη σαφής και ορισμένος ισχυρισμός δεν χρήζει αιτιολογημένης απόρριψης Σελ. 117
δ. Επαρκής αιτιολογία Σελ. 118
ε. Ανεπαρκής αιτιολογία Σελ. 119
Β. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 2, 3 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
1. Ελεύθερη εκτίμηση Σελ. 120
2. Συνεκτίμηση πραγματογνωμοσύνης και λοιπών αποδεικτικών μέσων Σελ. 121
3. Διαπίστωση εξάρτησης σε κάθε στάδιο της ποινικής δίκης Σελ. 123
4. Αιτιολογία Σελ. 123
5. Αρμόδιοι φορείς για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης Σελ. 125
6. Αναβολή δίκης Σελ. 126
7. Αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης Σελ. 126
8. Περιεχόμενο έκθεσης Σελ. 126
9. Μη επέλευση ακυρότητας εξαιτίας της μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη διενέργεια εξετάσεων Σελ. 127
Γ. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4, 5 – ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗ ΔΡΑΣΤΗ
ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4 ΠΕΡ. Α΄ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελ. 128
1. Ο τοξικομανής μένει ατιμώρητος για τις πράξεις της προμήθειας, καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση, όπως και για τη χρήση ναρκωτικών Σελ. 128
2. Η φύση της τοξικομανίας ως λόγου αποκλεισμού του καταλογισμού ή απαλλαγής από την ποινή Σελ. 128
3. Πότε διαπιστώνεται η εξάρτηση Σελ. 129
4. Αυτοτελείς ισχυρισμοί [βλ. και παραπάνω, υπό Α-3] Σελ. 131
5. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 132
Δ. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4 ΠΕΡ. Β΄, Γ΄, Δ΄ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ Σελ. 132
1. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος κρίνεται με βάση την αντίστοιχη ποινή που απειλείται στο άρθρο 30 παρ. 4 Σελ. 132
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ Σελ. 134
1. Σχέση τοξικομανίας και ικανότητας για καταλογισμό [βλ. και παραπάνω, υπό Α-2] Σελ. 134
IIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 134
1. Ευμενέστερος νόμος Σελ. 134
2. Εκ παραδρομής μνεία του προϊσχύσαντος νόμου Σελ. 136
ΙV. ΣΥΡΡΟΗ Σελ. 136
Εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 20 παρ. 3 Σελ. 136
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 136
1. Εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων που απειλούν ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών από εξαρτημένο δράστη Σελ. 136
2. Επιβαρυντικές περιστάσεις Σελ. 137
VI. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σελ. 138
1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη Σελ. 138
2. Αυτοτελείς ισχυρισμοί [βλ. και παραπάνω, υπό Α-3] Σελ. 139
3. Μεταβολή κατηγορίας Σελ. 141
4. Προσωρινή κράτηση [βλ. και υπό άρθρο 42] Σελ. 141
5. Καταδίκη με βάση μαρτυρία συγκατηγορουμένου Σελ. 141
6. Ένδικα μέσα Σελ. 141
7. Αναίρεση Σελ. 142
8. Επανάληψη διαδικασίας Σελ. 142
9. Δεν απαιτείται αίτηση της κυβέρνησης της ξένης χώρας για την άσκηση δίωξης επί αγοράς ναρκωτικών από τοξικομανή στην αλλοδαπή Σελ. 142
Άρθρο 31 – Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία Σελ. 143
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 144
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 31 Ν 4139/2013] Σελ. 145
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 145
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 145
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 146
1. Θεραπευτικά προγράμματα εγκεκριμένων οργανισμών Σελ. 146
2. Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους Σελ. 147
3. Αντικατάσταση έτερου περιοριστικού όρου με εκείνον της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος Σελ. 147
4. Μη εφαρμογή άρθρου 31 Ν 4139/2013 επί αδικήματος που δεν τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών Σελ. 148
5. Η βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος του ΚΕ.Θ.Ε.Α. δεν επέχει θέση πραγματογνωμοσύνης Σελ. 148
Άρθρο 32 – Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης Σελ. 148
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 32 Ν 4139/2013] Σελ. 152
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 152
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 152
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 153
Α. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Α΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Σελ. 153
Β. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1. Πότε χορηγείται Σελ. 153
2. Εφαρμογή επί υπολοίπου ανεκτέλεστης χρηματικής ποινής που πρέκυψε από συγχώνευση Σελ. 154
3. Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης στο πλαίσιο του άρθρου 497 ΚΠΔ υπό τον όρο της εισαγωγής του κατηγορουμένου σε θεραπευτικό κατάστημα Σελ. 154
Γ. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ΄ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
1. Η χορήγηση αναβολής είναι υποχρεωτική Σελ. 154
2. Μη εφαρμογή επί προσχηματικής ένταξης σε θεραπευτικό πρόγραμμα Σελ. 155
3. Αναστολή παραγραφής Σελ. 155
4. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 155
α. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας Σελ. 155
β. Υπέρβαση εξουσίας Σελ. 156
Άρθρο 33 – Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων Σελ. 156
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 157
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 33 Ν 4139/2013] Σελ. 158
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 158
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 158
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 159
Α. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Α΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ
1. Προϋποθέσεις χορήγησης Σελ. 159
2. Πότε δεν χορηγείται Σελ. 159
3. Προσμέτρηση χρόνου παρακολούθησης του προγράμματος στον χρόνο έκτισης της ποινής Σελ. 160
4. Ανάκληση αναστολής μη δυνατή βάσει του άρθρου 101 παρ. 2 ΠΚ Σελ. 160
5. Εφαρμογή γενικών διατάξεων περί αναστολής επί εγκλημάτων που εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 32, 33 Ν 4139/2013 Σελ. 160
6. Αρμοδιότητα Εισαγγελέα να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 97 παρ. 3 Ν 4139/2013 Σελ. 161
B. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Β΄ – ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Προϋποθέσεις χορήγησης Σελ. 161
2. Πότε δεν χορηγείται Σελ. 161
3. Εφαρμογή και επί λοιπών εγκλημάτων που τελέστηκαν προς διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από εξαρτημένο δράστη Σελ. 162
4. Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 162
5. Ένδικο μέσο Σελ. 162
Γ. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄ – ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Προϋποθέσεις αναγνώρισης Σελ. 163
2. Πότε δεν χορηγείται Σελ. 163
3. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 163
4. Η παρακολούθηση προγραμμάτων απεξάρτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εντός σωφρονιστικών ιδρυμάτων) θεμελιώνει την ελαφρυντική περίσταση κατ’ άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε΄ ΠΚ Σελ. 164
Δ. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 2, 3 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Αποδεικτική ισχύς βεβαίωσης εγκεκριμένου προγράμματος Σελ. 164
2. Ανεπαρκής αιτιολογία Σελ. 165
3. Μη εφαρμογή επί μη διαπίστωσης της ιδιότητας εξαρτημένου κατά την τέλεση της πράξης Σελ. 165
Άρθρο 34 – Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης Σελ. 165
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 166
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 34 Ν 4139/2013] Σελ. 167
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 167
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 167
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 168
1. Δυνητικός εγκλεισμός προς σωματική απεξάρτηση Σελ. 168
2. Ψυχική εξάρτηση Σελ. 168
3. Υποχρεωτική για τη διοίκηση δημόσιου νοσηλευτικού καταστήματος η αποδοχή του τοξικομανή που παραπέμπεται σε αυτό Σελ. 168
4. Ο εγκλεισμός δεν είναι ευεργέτημα – Μη χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 169
5. Έκτιση ποινής εξαρτημένου δράστη σε σωφρονιστικό κατάστημα αντί για θεραπευτικό κατάστημα και άρθρο 5 παρ. 1 περ. α΄ της ΕΣΔΑ Σελ. 169
Άρθρο 35 – Απόλυση υπό όρο Σελ. 170
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 171
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 35 Ν 4139/2013] Σελ. 171
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 172
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 172
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 173
1. Χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης παρά την μη καταδίκη του κατηγορουμένου ως εξαρτημένου [και παρά την επιβολή απέλασης ή πειθαρχικής ποινής] Σελ. 173
2. Πότε δεν χορηγείται η υφ’ όρον απόλυση Σελ. 174
3. Υποχρέωση των υπευθύνων του προγράμματος προς ενημέρωση της δικαστικής αρχής Σελ. 175
4. Σχέση άρθρων 35, 97 παρ. 4 Ν 4139/2013 και 105 επ. ΠΚ Σελ. 175
5. Απαράδεκτη αίτηση για υπό όρο απόλυση επί μη εισαγωγής σε θεραπευτικό κατάστημα Σελ. 176
6. Υφ’ όρον απόλυση σε περίπτωση επιβολής συνολικής ποινής Σελ. 176
7. Ανάκληση υφ’ όρον απόλυσης Σελ. 178
8. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Σελ. 178
α. Επί ρυθμίσεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου Σελ. 178
β. Επί ρυθμίσεων δικονομικού δικαίου Σελ. 178
9. Ένδικο μέσο Σελ. 179
10. Άδειες κρατουμένων Σελ. 179
Άρθρο 36 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Σελ. 179
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 180
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 180
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 180
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος – Σφράγιση κέντρων αναψυχής στα οποία διαπιστώνεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών Σελ. 180
Άρθρο 37 – Περιορισμοί διαμονής Σελ. 180
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 181
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 181
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 181
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 181
1. Ισόβια απέλαση αλλοδαπού υπηκόου κράτους-μέλους της ΕΕ – Σύγκρουση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου Σελ. 181
2. Νομική φύση της απέλασης αλλοδαπού ως μέτρου ασφαλείας ή παρεπόμενης ποινής – Συνέπειες της μιας ή της άλλης θεώρησης Σελ. 183
α. Κράτηση αλλοδαπού προς τον σκοπό της απέλασης και μετά την υφ’ όρο απόλυσή του Σελ. 183
β. Αρχή μη χειροτέρευσης [άρθρο 470 ΚΠΔ] Σελ. 184
3. Αιτιολογία Σελ. 185
α. Σε σχέση με την ιθαγένεια του καταδικασθέντος (υπηκόου κράτους-μη μέλους της ΕΕ) εναντίον του οποίου διατάσσεται απέλαση Σελ. 185
β. Σε σχέση με τον αυτοτελή ισχυρισμό περί τη συνδρομή σπουδαίων οικογενειακών λόγων που κωλύουν την απέλαση Σελ. 186
5. Μη δυνατότητα επιβολής απέλασης μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης Σελ. 187
6. Επιβολή απέλασης παρά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση πολιτικού ασύλου στο ακροατήριο Σελ. 187
7. Σχέση διοικητικής και «ποινικής» απέλασης Σελ. 188
α. Δυνατότητα επιβολής διοικητικής απέλασης και επί καταδίκης σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα του νόμου περί ναρκωτικών Σελ. 188
β. Αδυναμία του ΣτΕ [Επιτροπή Αναστολών] να διατάξει τη λήψη μέτρων για την παραμονή καταδικασθέντος του οποίου έχει διαταχθεί απέλαση από ποινικό δικαστήριο Σελ. 188
Άρθρο 38 – Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής Σελ. 189
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 189
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 189
Άρθρο 39 – Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες Σελ. 189
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σελ. 190
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 190
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 190
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 190
Επιβολή αναμορφωτικών μέτρων σύμφωνα με τον ΠΚ Σελ. 190
Άρθρο 40 – Δήμευση Σελ. 191
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 191
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 193
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 193
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 193
1. Δήμευση μεταφορικού μέσου Σελ. 193
α. Παρεπόμενη ποινή Σελ. 193
β. Αιτιολογία Σελ. 193
γ. Επί κυριότητας τρίτου προσώπου [μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4139/2013] Σελ. 194
γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 195
2. Δήμευση τιμήματος από την πώληση ναρκωτικών και όσων αποκτήθηκαν με αυτό Σελ. 195
α. Τραπεζικές καταθέσεις Σελ. 195
β. Βιβλιάρια καταθέσεων – Πιστωτικές κάρτες Σελ. 196
γ. Αιτιολογία Σελ. 196
3. Δήμευση αντικειμένων τα οποία χρησίμευσαν για την τέλεση της πράξης Σελ. 197
4. Απόδοση κατασχεθέντων πραγμάτων για τα οποία δεν διατάχθηκε δήμευση από το δικαστήριο Σελ. 197
α. Απόδοση επί μη καταδίκης για αδίκημα των άρθρων 20-24 Σελ. 197
β. Απόδοση με αίτηση συμπλήρωσης Σελ. 198
γ. Αιτιολογία επί απόδοσης κατασχεθέντος χρηματικού ποσού Σελ. 198
5. Άρση κατάσχεσης στην προδικασία Σελ. 198
α. Αρμοδιότητα για άρση κατάσχεσης μεταφορικού μέσου Σελ. 198
β. Επί κατασχεθέντος χρηματικού ποσού Σελ. 201
γ. Εφαρμογή άρθρου 177 Τελωνειακού Κώδικα Σελ. 201
6. Δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών Σελ. 202
Άρθρο 41 – Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών Σελ. 202
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 204
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 204
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 204
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 205
1. Δήμευση ναρκωτικών ουσιών και επί έκδοσης (εν ευρεία εννοία) αθωωτικής απόφασης ή απαλλακτικού βουλεύματος λόγω της φύσης της ως μέτρου ασφαλείας Σελ. 205
2. Μη υποχρεωτική δήμευση επί νόμιμης κατοχής ναρκωτικών Σελ. 205
3. Αρμοδιότητα συμβουλίου πλημμελειοδικών Σελ. 206
α. Αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών Σελ. 206
β. Επί προανάκρισης Σελ. 207
4. Διαδικασία αμφισβήτησης – Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 208
Άρθρο 42 – Προανάκριση Σελ. 208
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 208
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 209
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 209
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 209
1. Αρμοδιότητα για χημική εξέταση ναρκωτικών ουσιών και δικαίωμα ενημέρωσης πληρεξουσίων δικηγόρων σχετικά με την «καθαρότητα» κατασχεθέντων ναρκωτικών Σελ. 209
2. Υποχρέωση του Γενικού Χημείου του Κράτους για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και σε σύριγγες που έχουν κατασχεθεί ως πειστήρια ανεξάρτητα από τον κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό HIV Σελ. 209
Άρθρο 43 – Προδικασία – Αρμοδιότητες Σελ. 210
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 211
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 212
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 212
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 213
Α. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 1 – ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1. Προσδιορισμός αρμοδιότητας βάσει της απειλούμενης στο νόμο ποινής Σελ. 213
2. Αρμοδιότητα και επί συναφών εγκλημάτων Σελ. 213
3. Διαχρονικό δίκαιο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα Σελ. 214
4. Ανήλικοι δράστες Σελ. 214
Β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Β΄ ΚΑΙ ΠΑΡ. 3 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εξαρτημένος δράστης Σελ. 214
2. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών Σελ. 215
3. Αρμοδιότητα Προέδρου Εφετών Σελ. 216
4. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σελ. 216
5. Επί ανηλίκου Σελ. 217
6. Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους – Περιστάσεις που τη δικαιολογούν Σελ. 217
Γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ΄ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
1. Ανεπίτρεπτο προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος Σελ. 218
2. Δικαίωμα κατηγορουμένου να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης Σελ. 218
3. Συνταγματικότητα ρυθμίσεων σχετικά με την επιτάχυνση της προδικασίας Σελ. 218
4. Διακοπή συνάφειας επί απαλλαγής για βαρύτερο συρρέον έγκλημα Σελ. 219
5. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών επί απουσίας επαρκών ενδείξεων, συνδρομής λόγου απαλλαγής ή διαφωνίας Εισαγγελέα Εφετών και Προέδρου Εφετών Σελ. 219
α. Απουσία επαρκών ενδείξεων Σελ. 219
γ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών και για τα συναφή εγκλήματα Σελ. 220
δ. Διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα Εφετών και Προέδρου Εφετών Σελ. 220
ε. Αρμοδιότητα για την παραπομπή στα στρατιωτικά δικαστήρια και την άρση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων Σελ. 221
στ. Κήρυξη ακυρότητας της προδικασίας Σελ. 221
6. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, όταν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι η πράξη φέρει τον χαρακτήρα όχι κακουργήματος αλλά πλημμελήματος Σελ. 221
7. Παραπομπή ανηλίκου στο ακροατήριο Σελ. 222
Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Ανεπίτρεπτη μεταβολή Σελ. 222
2. Επιτρεπτή βελτίωση Σελ. 223
3. Μεταβολή της κατηγορίας σε δεύτερο βαθμό και αρχή της μη χειροτέρευσης Σελ. 223
4. Αρμοδιότητα για μεταβολή της κατηγορίας Σελ. 224
Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NE BIS IN IDEM
1. Τρίτα κράτη (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Σελ. 225
2. Ειδικά επί δικαστικών αποφάσεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 225
Άρθρο 44 – Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 225
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 226
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 226
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄– ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σελ. 227
Άρθρο 45 – Έσοδα Σελ. 227
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 227
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4274/2014 [επί του άρθρου 45, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 45 Ν 4139/2013] Σελ. 227
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 228
Άρθρο 46 – Διάθεση εσόδων Σελ. 228
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 228
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4274/2014 [επί του άρθρου 45, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 46 Ν 4139/2013] Σελ. 228
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 229
Άρθρο 47 – Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς Σελ. 229
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 229
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 229
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 230
Απαγόρευση διάθεσης ναρκωτικών σε ιδιώτες, έστω και για εκπαιδευτικούς σκοπούς Σελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σελ. 230
Άρθρο 48 – Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών Σελ. 230
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 232
Άρθρο 49 – Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών Σελ. 232
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 234
Άρθρο 50 – Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών Σελ. 234
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 235
Άρθρο 51 – Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος Σελ. 235
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 236
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 31 Ν 4139/2013] Σελ. 236
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 236
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 236
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 236
1. Θεραπευτικά προγράμματα εγκεκριμένων οργανισμών [βλ. και παραπάνω, υπό άρθρο 30] Σελ. 236
2. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων του ΟΚΑΝΑ Σελ. 237
3. Συμμετοχή κρατουμένων σε προγράμματα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ Σελ. 237
Άρθρο 52 – Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σελ. 237
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 238
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 238
Άρθρο 53 – Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σελ. 239
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 239
Άρθρο 54 – Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σελ. 239
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 240
Άρθρο 55 – Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σελ. 240
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 241
Άρθρο 56 – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Σελ. 241
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 242
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 242
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 242
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 242
1. Εφαρμογή σχετικών διατάξεων και σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα Σελ. 242
2. Εγκατάσταση υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Σελ. 243
3. Προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών ναρκωτικών ουσιών Σελ. 243
4. Αποζημίωση επί θανάτου εξαρτημένου που μετέχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα Σελ. 244
Άρθρο 57 – Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης Σελ. 244
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 244
Άρθρο 58 – Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων Σελ. 245
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 245
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 245
Άρθρο 59 – Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων Σελ. 246
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 246
Άρθρο 60 – Προγράμματα πρόληψης Σελ. 246
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 247
Άρθρο 97 – Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους Σελ. 247
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 248
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 248
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 249
Αρμοδιότητα Εισαγγελέα να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 97 παρ. 3 Ν 4139/2013 Σελ. 249
Άρθρο 99 – Διατηρούμενες διατάξεις Σελ. 249
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 249
Ν 3459/2006: Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ) Σελ. 249
Άρθρο 58 – Κέντρα απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων Σελ. 249
Άρθρο 100 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 251
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 251
Άρθρο 104 – Έναρξη ισχύος Σελ. 252
II. ΠΔ 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά Σελ. 253
Άρθρο πρώτο – Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων Σελ. 259
Άρθρο 1 – Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων Σελ. 259
Άρθρο 2 – Εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά Σελ. 263
Άρθρο 3 – Τιμές πώλησης ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου Σελ. 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Επιτροπή Ναρκωτικών - Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Σελ. 265
Άρθρο 4 – Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ναρκωτικών Σελ. 265
Άρθρο 5 – Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Σελ. 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύνδρομο-φαρμακευτική καταστολή αυτού Σελ. 267
Άρθρο 6 – Έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών Σελ. 267
Άρθρο 7 – Διάγνωση Σελ. 267
Άρθρο 8 – Περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 268
Άρθρο 9 – Σωματικό στερητικό σύνδρομο Σελ. 268
Άρθρο 10 – Προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Σελ. 269
Άρθρο 11 – Μέθοδος καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Σελ. 269
Άρθρο 12 – Διαδικασία φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) Σελ. 270
Άρθρο 13 – Συγκρότηση του ΣΟΔΝ Σελ. 270
Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες του ΣΟΔΝ Σελ. 270
Άρθρο 15 – Λειτουργία του ΣΟΔΝ Σελ. 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Καταστροφή Ναρκωτικών Ουσιών Σελ. 271
Άρθρο 16 – Αντικείμενο της διαδικασίας Σελ. 271
Άρθρο 17 – Φύλαξη των ναρκωτικών Σελ. 271
Άρθρο 18 – Αρμόδιες για τη φύλαξη αρχές Σελ. 272
Άρθρο 19 – Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 272
Άρθρο 20 – Διαδικασία καταστροφής Σελ. 273
Άρθρο 21 – Τρόπος και μέσα καταστροφής Σελ. 274
Άρθρο 22 – Καταστροφή ακατάλληλων ναρκωτικών φαρμάκων Σελ. 274
Άρθρο 23 – Καταστροφή μετά την πάροδο τριετίας Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς Σελ. 275
Άρθρο 24 – Διάθεση στις αστυνομικές σχολές Σελ. 275
Άρθρο 25 – Όροι φύλαξης Σελ. 275
Άρθρο 26 – Όροι χρησιμοποίησης Σελ. 276
Άρθρο 27 – Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης Σελ. 277
Άρθρο 28 – Έλεγχος Σελ. 277
Άρθρο 29 – Διάθεση στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Σελ. 277
Άρθρο 30 – Όροι χρησιμοποίησης Σελ. 278
Άρθρο 31 – Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) Σελ. 279
Άρθρο 32 – Πρόσληψη του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ Σελ. 279
Άρθρο 33 – Διαδικασία πρόσληψης Σελ. 280
Άρθρο 34 – Αξιολόγηση προσωπικού Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Extern.) Σελ. 284
Άρθρο 35 – Σκοπός Σελ. 284
Άρθρο 36 – Καθήκοντα Σελ. 285
Άρθρο 37 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του ΕΚΤΕΠΝ από τον ΟΚΑΝΑ Σελ. 286
Άρθρο 38 – Συμβουλευτική επιτροπή Σελ. 286
Άρθρο 39 – Συνεργαζόμενοι φορείς και προγράμματα Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Σελ. 288
Άρθρο 40 – Όργανα Σελ. 288
Άρθρο 41 – Αρμοδιότητες Σελ. 289
Άρθρο 42 – Ένταξη μονάδων - Διαχείριση - Προσωπικό Σελ. 290
Άρθρο 43 – Μεταβατικές Διατάξεις Σελ. 291
Άρθρο 44 – Μεταβίβαση περιουσίας στο ΚΕΘΕΑ Σελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες Σελ. 291
Άρθρο 45 – Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα Σελ. 291
Άρθρο 46 – Προγράμματα υποκατάστασης για εξαρτημένους από μείζονες οπιοειδείς ουσίες χρήστες Σελ. 292
Άρθρο 47 – Σκοπός θεραπευτικής διαδικασίας Σελ. 293
Άρθρο 48 – Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης Σελ. 293
Άρθρο 49 – Γενικές αρχές λειτουργίας προγραμμάτων υποκατάστασης Σελ. 293
Άρθρο 50 – Προϋποθέσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα υποκατάστασης Σελ. 294
Άρθρο 51 – Όροι για την παραμονή εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης Σελ. 294
Άρθρο 52 – Υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων Σελ. 294
Άρθρο 53 – Χορήγηση υποκατάστατων ουσιών σε κρατουμένους, ενταγμένους σε προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Σελ. 295
Άρθρο 54 – Χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών σε εξαρτημένους από αλκοόλ και οπιοειδή Σελ. 295
Άρθρο 55 – Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες Σελ. 296
Άρθρο 56 – Θεραπευτικό πρόγραμμα κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Λοιπές Διατάξεις Σελ. 298
Άρθρο 57 – Εθελοντική Εισφορά της Ελλάδος στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο κατάχρησης ναρκωτικών Σελ. 298
Άρθρο δεύτερο – Σελ. 298
III. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σελ. 299
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 317
Back to Top