Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΕΟΔΙΔ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ από το 2000 στην οργάνωση φιλοξενίας εθνικών και διεθνών διαιτησιών, παρέχει υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με γνώμονα την έγκαιρη, οικονομική και αποτελεσματική επίλυση κάθε υπόθεσης δεκτικής διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας. Προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνεργασία με ∆ιαιτητές και Διαμεσολαβητές με κύρος και εμπειρία στην επίλυση εγχώριων και διεθνών διαφορών, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Μάθετε Περισσότερα
Επίλυση διαφορών στον ΕΟΔΙΔ
  • Χωρίς αναμονές για ορισμό δικασίμου
  • Δρομολογώντας αμέσως την επιλογή Διαμεσολαβητή
  • Κινώντας αμέσως τη διαδικασία ορισμού Διαιτητών
  • Με δυνατότητα προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις ανάγκες των εμπλεκομένων
  • Επίλυση της υπόθεσης εντός 30 ημερών με Διαμεσολάβηση, εντός 6 μηνών με Διαιτησία
  • Φιλοξενία σε άρτιες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διαδικασίας
Μάθετε Περισσότερα
Back to Top